НПАОП 0.00-5.25-01Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

N 254 від 05.06.2001

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

20 липня 2001 р. за N 617/5808

Затверджено

Наказ Мінпраці

05.06.2001 N 254

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт

пороховими інструментами

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на працівників, які виконують роботи цими інструментами.

1.2. Інструкція обов'язкова для працівників, які безпосередньо виконують монтажні роботи, та керівників, відповідальних за безпеку на підприємствах і організаціях усіх форм власності і видів діяльності.

1.3. Виконання робіт пороховими інструментами відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 N 123 , зареєстрованого у Міністерстві юстиції 23.12.93 за N 196.

1.4. До самостійної роботи допускаються особи віком не молодше 18 років, які мають кваліфікацію з основної спеціальності не нижче 3-го розряду, пропрацювали не менше двох років та пройшли:

медичний огляд відповідно до Положення про порядок проведення медичного огляду працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 31.03.94 N 45, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 21.06.94 за N 136/345;

навчання та атестацію з протипожежної безпеки у відповідності до вимог ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні, затвердженого наказом МВС України від 22.06.95 N 400 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.07.95 за N 219/755;

навчання з безпечних методів виконання робіт, атестовані та призначені наказом на право виконання робіт пороховими інструментами;

увідний інструктаж у службі охорони праці;

первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці для новоприйнятих чи переведених з одного робочого місця на інше.

1.5. Працівники, які вперше виконують роботу самостійно, протягом п'яти змін працюють під наглядом призначеної наказом особи.

1.6. Основними небезпечними виробничими факторами, що діють на організм робітника, який застосовує порохові інструменти, є:

підвищений рівень шуму;

підвищена загазованість;

руйнування конструкцій;

рухомість частин;

фізичні навантаження;

рикошети;

простріли;

легкозаймисті тверді речовини (патрони).

1.7. Працівники, що виконують роботи із застосуванням порохових монтажних інструментів (оператори), повинні застосовувати індивідуальні засоби захисту:

щиток для захисту обличчя від механічних пошкоджень;

окуляри для захисту очей від механічних пошкоджень відповідно до вимог ГОСТ 12.4.013-85;

протишумові навушники групи А і протишумові вкладиші для захисту органів слуху від шуму під час роботи в середині приміщень об'ємом до 200 куб.м відповідно до вимог ГОСТ 12.4.051-87;

рукавиці для захисту рук від механічних пошкоджень;

каску згідно з вимогами ГОСТ 12.4.128-83.

1.8. Роботи з застосуванням порохових монтажних інструментів виконуються під керівництвом атестованої особи тільки за нарядом-допуском.

1.9. Для виконання монтажних робіт застосовуються такі порохові інструменти:

ІП-240 - прес для створення наконечників на монолітних жилах електричних проводів та кабелів напругою до 10 кВ;

ПВ-5 - прес для напресування наконечників на багатожильні проводи і кабелі напругою до 10 кВ;

УК-8, УКМ - ударні колонки для пробивання отворів у панелях перекриттів з метою прокладання труб та затягування дротів;

ПЦ-84 - поршневий монтажний пістолет для забивання дюбелів у різні конструктивні основи будинків і споруд з метою закріплення обладнання, труб і конструкцій електротехнічного, сантехнічного, вентиляційного та іншого призначення.

2. Вимоги безпеки перед початком робіт

2.1. Перед початком роботи робітник повинен:

переконатися у наявності посвідчення;

отримати наряд-допуск, засоби індивідуального захисту, пороховий інструмент, патрони;

разом з керівником робіт ознайомитися з робочим місцем;

пройти інструктаж з безпечного виконання робіт з відміткою в наряді-допуску про виконання робіт із застосуванням порохових інструментів;

перевірити правильність використання патронів: у разі виконання робіт пістолетом ПЦ-84 та пресами ПВ-5 і ІП-240 використовуються патрони К1 - К4 і Д1 - Д4, для ударної колонки використовуються патрони типу МПУ-1;

перевірити дату випуску та термін зберігання патронів, гарантований термін (зберігання у заводській вологонепроникній упаковці - 2 роки, у металевій герметичній упаковці - 5 років);

переконатися, що пороховий монтажний інструмент не заряджений і справний, для цього перевірити його технічний стан шляхом часткового розбирання.

2.2. Під час виконання робіт із застосуванням порохових інструментів на висоті необхідно використовувати помости або риштування.

2.3. При застосуванні монтажного пістолета ПЦ-84 та ударної колонки УК-8 і порохових пресів ПВ-5 та ІП-240 концентрація в повітрі оксиду азоту і оксиду вуглецю не повинна перевищувати більше ніж 5 мГ/куб.м і 20 мГ/куб.м відповідно.

2.4. Освітленість робочого місця повинна бути не менше 50 люкс.

2.5. Монтажні патрони і пороховий інструмент видаються за спеціальною відомістю видачі патронів і інструментів.

2.6. Поруч з оператором не повинно бути сторонніх осіб.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Оператор зобов'язаний:

заряджати пороховий інструмент на робочому місці після повної підготовки;

роботу виконувати відповідно до інструкції на пороховий інструмент;

не припускатися пошкоджень, запалювань, крадіжок або втрат монтажних патронів.

3.2. Не дозволяється:

працювати без індивідуальних засобів захисту;

застосовувати пороховий інструмент не за призначенням;

переносити і залишати пороховий інструмент зарядженим;

ослаблювати притискання ПЦ-84 і УК-8, УКМ до поверхні основи;

відкривати і заряджати пороховий інструмент раніше ніж за 3 хв, якщо пострілу не виникло;

направляти ПЦ-84 або УК-8, УКМ на себе або на інших осіб;

досилати патрон у патронник гострими або твердими предметами;

витягувати патрон і патрон з осічкою без шомпола;

передавати пороховий інструмент особам, які не мають посвідчення інструктора або керівника робіт;

працювати в умовах ожеледі;

зберігати пороховий інструмент у не призначеному наказом місці;

залишати пороховий інструмент і патрони без нагляду.

3.3. Кількість пострілів за зміну не повинна перевищувати 300, а час відпочинку за робочу зміну не повинен бути менше 25%, без відпочинку можна працювати не більше однієї години.

3.4. У разі виявлення несправності в пороховому інструменті роботу припинити і сповістити керівника робіт.

3.5. Переносити патрони слід тільки в заводській упаковці.

3.6. Сталеві конструкції мають бути нижче за твердістю, ніж дюбелі; не кріпити деталі до крихких основ при роботі з ПЦ-84.

3.7. На робочому місці проводити тільки неповне розбирання ПЦ-84 для заміни поршня й амортизатора.

3.8. У бригадному вагончику дозволяється виконувати тільки неповне розбирання для чищення і змащення порохового інструмента.

3.9. Разом з пороховим інструментом дозволяється зберігати тільки патрони.

4. Вимоги безпеки після закінчення робіт

4.1. Після закінчення роботи пороховий інструмент слід розібрати, почистити, змастити і зібрати у відповідності до паспорта.

4.2. Переконатися, що пороховий інструмент розряджений;

розібрати та вичистити його від бруду й нагару, переконатися візуально у відсутності тріщин і ум'ятин.

4.3. Змастити непофарбовані поверхні мастилом та зібрати пороховий інструмент.

4.4. Перевірити взаємодію частин інструмента, які мають переміщуватися легко, без заїдань і повертатися до початкового положення.

4.5. Перевірити наявність запасних і змінних частин.

4.6. Повернути інструмент і патрони на місце зберігання.

Зробити відмітку в наряді-допуску про кількість зроблених пострілів і зданих патронів.

4.7. Зберігати пороховий інструмент і патрони в металевому ящику, обклеєному зсередини повстю і замкненому на контрольний замок.

4.8. Закрити наряд-допуск і здати його особі, яка видавала.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо постріл не виник, не слід зводити затвор, не розбирати і не виймати патрон раніше ніж через 3 хв.

5.2. Основні ситуації, які можуть призвести до нещасних випадків з вини працівника:

порушення вимог цієї Інструкції;

загазованість повітря вище допустимої концентрації;

розвалювання конструкції або розрив порохового інструмента;

експлуатація порохового інструмента після настрілу встановленої заводом граничної кількості;

використання патронів, термін зберігання яких закінчився;

нестійка основа, з якої виконується робота;

відсутність чи незастосування оператором або підручним працівником захисних засобів.

5.3. Під час розслідування нещасних випадків і аварій слід виконувати вимоги ДНАОП 0.00-4.03-98 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.93 N 623 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.98 N 923.

Начальник управління

хорони праці

Л. Мельничук

5


Завантажити