НПАОП 45.2-7.01-97Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 5 травня 1997 р. N 409

Київ

Про забезпечення надійності й

безпечної експлуатації будівель,

споруд та інженерних мереж

З метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж, запобігання аваріям на них Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, що мають у підпорядкуванні або на своїй території об'єкти виробничого, житлово-цивільного та іншого призначення, інженерно-технічні споруди та інженерні мережі, до кінця поточного року провести із залученням науково-дослідних, проектних і будівельних організацій паспортизацію, а також роботу з обстеження цих об'єктів, споруд і мереж, визначення їх технічного стану і відповідності вимогам безпеки, розробити невідкладні заходи для забезпечення їх надійної експлуатації, скласти реєстр будівель, споруд та інженерних мереж, що перебувають у незадовільному технічному або аварійному стані, і визначити можливість їх подальшої безпечної експлуатації.

2. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури, Державному комітетові по нагляду за охороною праці, Державному комітетові по житлово-комунальному господарству в установленому порядку підготувати і затвердити протягом 1997 року пакет нормативних актів, що регламентують організацію роботи, пов'язаної із забезпеченням належного технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж усіх форм власності, проведенням діагностики та експертизи їх технічного стану і планово-запобіжних ремонтів.

3. Державному комітетові по нагляду за охороною праці, Державному комітетові по житлово-комунальному господарству протягом поточного року розробити та забезпечити здійснення невідкладних заходів щодо посилення державного нагляду за технічним станом будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, інженерних мереж, запобігання аваріям на них, передусім на об'єктах з ознаками підвищеної техногенної безпеки.

4. Державному комітетові по нагляду за охороною праці, Державному комітетові у справах містобудування і архітектури, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити пріоритетне фінансування науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт та розроблення нормативних документів з оцінки технічного стану будівель, споруд, інженерних мереж, запобігання аваріям на них за рахунок Державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємств.

5. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури разом з Державним комітетом по нагляду за охороною праці, Державним комітетом по житлово-комунальному господарству, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями доповісти Кабінетові Міністрів України про хід виконання цієї постанови до 15 жовтня 1997 р. і 15 квітня 1998 року.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Інд.24

Завантажити