45.2.Будівництво будівель та споруд

Будівництво будівель та споруд
НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд
НПАОП 45.2-1.02-90 Охрана труда в ремонтно-строительных организациях (рсо)
НПАОП 45.2-1.11-97 Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного бетону та залізобетону
НПАОП 45.2-1.12-01 Правила безопасности при реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий
НПАОП 45.2-2.01-04 Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві
НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд із змінами і доповненнями, внесеними наказом державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики україни,
НПАОП 45.2-4.02-98 Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації (1999)
НПАОП 45.2-4.03-98 Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації
НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
НПАОП 45.2-7.02-80 Техніка безпеки у будівництві СНиП ІІІ-4-80*
НПАОП 45.2-7.02-83 ОСТ 65.08-83 Строительство. Документация по безопасности труда. Виды и формы.
НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках
НПАОП 45.21-1.01-86 Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта
НПАОП 45.21-1.02-83 Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації радіопідприємств. Видання третє
НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безопасности при строительстве мостов
НПАОП 45.21-1.05-76 Правила безпечного виконання робіт при будуванні кабельних магістралей у гірських умовах
НПАОП 45.21-1.09-97 Правила безопасности при прокладке подземных коммуникаций методом «продавливания»
НПАОП 45.21-1.14-77 Правила техніки безпеки при спорудженні радіорелейних ліній зв’язку
НПАОП 45.21-3.05-81 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
НПАОП 45.21-7.04-84 Металеві щогли та вежі радіопідприємств. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 45.23-1.06-00 Правила охорони праці під час будівництва експлуатації міських вулиць та доріг
НПАОП 45.23-1.06-00 02 Правила охраны труда при строительстве и эксплуатации городских улиц и дорог
НПАОП 45.24-1.01-91 Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 1. Правила водолазної служби.
НПАОП 45.24-1.05-69 Правила безопасности при строительстве подземных гидротехнических сооружений
НПАОП 45.24-1.07-90 Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 2. Медичне забезпечення водолазів.
НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд
НПАОП 45.25-5.01-80 Инструкция по применению пороховых инструментов при производстве монтажных и специальных строительных работ