НПАОП 0.00-4.22-98 Типове положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці України

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Госнадзорохрантруда

02.11.98 № 213

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В Министерстве юстиции Украины

08.02.99 за № 77/3370

Т И П О В О Е П О Л О Ж Е Н И Е

об экспертно-техническом центре Госнадзорохрантруда

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України
 Міністерства праці та соціальної політики України
(Держнаглядохоронпраці)
від 7 липня 1999 року
N125

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 1999 р. за
N661/3954

У зв'язку з необхідністю погодження Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 02.11.98N213 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 08.02.99 заN77/3370, з Міністерством охорони здоров'я України (лист МОЗ України від 24.05.99 р.N5.05.21-388)НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни і доповнення до Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці, що додаються.

2. Науково-технічному управлінню подати Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для внесення змін і доповнень до Типового положення до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

3. Головному редактору журналу "Охорона праці" опублікувати зміни і доповнення до Типового положення в найближчому випуску журналу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Сторчака С. О.

 

Голова Комітету 

С. П. Ткачук 

погоджено: 

перший заступник головного
державного санітарного лікаря україни 

затверджено
наказом держнаглядохоронпраці
від 7 липня 1999 р.n125

зареєстровано
в міністерстві юстиції україни
30 вересня 1999 р. за n 661/3954 

 1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Основними завданнями ЕТЦ є:

2.1 експертиза проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, наукових розробок з питань нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці;

2.2 експертиза перед видачею дозволів на:

уведення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення;

початок роботи підприємств, установ і організацій;

розроблення нових технологій, виготовлення, застосування нових машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, у тому числі придбаних за кордоном, відповідно до вимог нормативних актів;

виготовлення, випробовування, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари й гарячої води, підйомних споруд, устаткування та технологічних об'єктів газового комплексу;

2.3 обстеження технічного стану будівель, споруд, інженерних мереж та їх паспортизація;

2.4 технічний огляд, випробування та реєстрація об'єктів, щодо яких це передбачено нормативними актами про охорону праці;

2.5 державна реєстрація та облік великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

2.6 експертиза, за дорученням органів Держнаглядохоронпраці, об'єктів, машин і механізмів, при експлуатації яких стався нещасний випадок."

2. У пункті 5:

  1. Организуют и проводят обучения по вопросам охраны труда определенных категорий работающих, аттестацию сварщиков и специалистов неразрушающего контроля (при наличии соответствующих разрешений и лицензий).

  1. Экспертно-технические центры Госнадзорохрантруда имеют право:

вносить в соответствующие центры лицензирования представление на аннулирование выданной лицензии на право выполнения проектных работ;

обращаться к территориальным управлениям Госнадзорохрантруда с предложениями относительно остановки эксплуатации опасных объектов.

8. Экспертно-технические центры в процессе выполнения возложенных на них задач взаимодействуют с территориальными управлениями Госнадзорохрантруда.

9. Отношения между ЭТЦ и предприятиями, учреждениями и организациями регулируются договорами, которые укладываются на соответствующий срок или для выполнения отдельных объемов работ. Договор подписывается руководителями предприятия и ЭТЦ.

10. Руководитель ЭТЦ принимается на работу председателем Госнадзорохрантруда на контрактной основе.

11. Специалисты, которые выполняют работы согласно пункта 2 этого Положения, сертифицируются за установленным Комитетом по надзору за охраной труда Украины порядком.

12. ЭТЦ ведет бухгалтерский учет финансово-хозяйственных операций, составляет отчетность, своевременно проводит расчеты с бюджетом по налогам и другими платежами согласно действующему законодательству.

13. Контроль за качеством работ и финансово-хозяйственной деятельностью ЭТЦ осуществляется Комитетом по надзору за охраной труда или, за приказами Комитета, территориальными управлениями.

Начальник научно-технического

управления Госнадзорохрантруда В.В. Толмачев

Завантажити