НПАОП 15.3-1.19-98Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств

postroy.net.ua - Строительный портал - Дом моей мечты


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

(Держнаглядохоронпраці)

--------------------------------------------------------------

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 1.8.10-1.19-98

П Р А В И Л А

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПЛОДООВОЧЕВИХ

ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Комітету по нагляду

за охороною праці України

від 27.05.98 р. №96

ДНАОП 1.8.10-1.19-98

П Р А В И Л А

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПЛОДООВОЧЕВИХ

ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Київ

Передмова

РОЗРОБЛЕНО -

науково-дослідним, проектно-технологічним та впроваджувальним центром організації праці і управління виробництвом Укооп-спілки (Укоопоргтехцентром)

ВНЕСЕНО -

галузевим управлінням по нагляду в АПК, лісовій, легкій, тексти-льній та переробній промисловості Держнаглядохоронпраці

ВВЕДЕНО -

замість Правил техніки безпеки і виробничої санітарії в консервній промисловості, затверджених Міністерством плодоовочевого господарства СРСР 01.07. 83р. (НАОП 1.8.10-1.19-83), Правил тех-ніки безпеки і виробничої санiтарiї на плодоовочевих підприєм-ствах споживчої кооперації, затверджених правлінням Центро-спілки СРСР 01.04.88р. (НАОП 7.1.20-1.05-88), Правил техніки без-пеки і виробничої санітарії на підприємствах консервної промис-ловості споживчої кооперації, затверджених правлінням Центро-спілки СРСР 01.04.88 р. (НАОП 7.1.20-1.04-88).

 - Передрукування заборонено

Держнаглядохоронпраці

З М І С Т

1.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1

2.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1

3.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

12

4.

ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ

15

5.

ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ, ПЛОЩАДОК

17

5.1.

Виробничі приміщення

17

5.2.

Складські приміщення

19

5.3.

Виробничі площадки

20

5.4.

Дільниці технічного обслуговування та ремонту техноло-гічного, виробничого та іншого устаткування

21

5.5.

Допоміжні приміщення (побутові)

22

5.6.

Сигналізація і зв`язок

24

6.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО УСТАТКУВАННЯ

25

6.1.

Загальні вимоги

25

6.2.

Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, прилади безпеки і арматура

29

6.3.

Розміщення устаткування

31

6.4.

Автоматичні і потокові лінії

32

6.5.

Площадки, сходи, драбини, містки

33

6.6.

Технологічні трубопроводи

34

7.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

35

7.1.

Загальні вимоги

35

7.2.

Вимоги до експлуатації устаткування для транспортування, сортування та інспекції сировини, тари і готового продукту (конвеєрів, елеваторів, електротельферів тощо)

38

7.3.

Миття сировини і тари

40

7.4.

Калібрування, очищення, подрібнення сировини

42

7.5.

Стікання, віджимання і фільтрування соків

45

7.6.

Теплова обробка сировини і продуктів

46

7.6.1.

Бланшування, підігрівання і варіння сировини та продук-тів

46

7.6.2.

Обжарювання продуктів

47

7.6.3.

Випарювання продуктів

47

7.7.

Наповнення консервної тари

48

7.8.

Закупорювання тари

49

7.9.

Стерилізація продукції

50

7.10.

Оформлення консервів після стерилізації

51

7.11.

Укладання і пакування готової продукції

52

7.11.1.

Ручне укладання і пакування

52

7.11.2.

Пакування консервної продукції в термоусадочну плівку

52

7.12.

Сушіння овочів, фруктів і їх відходів

53

7.13.

Сульфітація і десульфітація, застосування антибіотиків, ультразвуку, асептичне консервування напівфабрикатів, соків, пюре

53

7.13.1.

Сульфітація і десульфітація

53

7.13.2.

Зберігання сульфітованої сировини

54

7.13.3.

Консервування сировини сірчистою кислотою

55

7.13.4.

Консервування сировини сірчистим газом

55

7.13.5.

Роботи по десульфітації сировини

55

7.13.6.

Використання антибіотиків для оброблення продуктів

55

7.13.7.

Асептичне консервування напівфабрикатів, соків і пюре

56

7.14.

Засолочно-квасильні роботи

57

7.15.

Виготовлення жерстяної тари

58

7.16.

Застосування їдких, отруйних і агресивних речовин

59

7.16.1.

Застосування кислот і лугів

59

7.16.2.

Застосування вибухопожежонебезпечних рідин у лабораторії

60

8.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ

62

8.1.

Загальні вимоги

62

8.2.

Робота всередині ємкостей (дошників, цементних ям, бутів, колодязів тощо)

63

8.3.

Миття і дезинфекція ємкостей

65

8.4.

Вогневі роботи

66

9.

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ

70

9.1.

Вимоги до мікроклімату у виробничих і допоміжних приміщеннях

70

9.2.

Водопостачання і каналізація

72

9.3.

Освітлення

73

9.4.

Шум і вібрація

75

9.5.

Санітарні вимоги до утримання приміщень і устаткування

76

9.5.1..

Санітарні вимоги до утримання приміщень

76

9.5.2.

Санітарні вимоги до виробничого устаткування

76

10.

ВИМОГИ ДО ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ

77

10.1.

Вимоги до посудин, що працюють під тиском

77

10.2.

Вимоги до балонів для стиснених, зріджених і розчинених газів

80

10.3.

Холодильні установки

81

10.4.

Парові і водогрійні котли

84

10.5.

Ліфти

87

10.6.

Монтаж і ремонт технологічного устаткування

88

10.7.

Обладнання ремонтно-механічної майстерні

89

10.8.

Деревообробне устаткування

91

10.8.1.

Загальні вимоги

91

10.8.2.

Верстати обрізні

92

10.8.3.

Верстати з ручним подаванням

92

10.8.4.

Верстати круглопиляльні для поперечного розпилювання

92

10.8.5.

Верстати фуговальні

93

10.8.6.

Верстати свердлувальні

93

11.

ВИМОГИ ДО СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ І ВИКОНАННЯ ВАНТАЖО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

94

11.1.

Загальні вимоги

94

11.2.

Вимоги до авто- і електронавантажувачів, електрокар, візків і їх експлуатація

95

11.3.

Вантажо-розвантажувальні роботи на залізничному транспорті

99

11.4.

Вантажо-розвантажувальні роботи на автомобільному транспорті

100

11.5.

Вимоги до тари

101

11.6.

Виконання вантажо-розвантажувальних робіт, перемі-щення вантажів немеханізованим способом

101

12.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

103

12.1.

Загальні вимоги

103

12.2.

Обслуговування електрообладнання

106

12.3.

Захисні заходи щодо електробезпеки від ураження електричним струмом

107

12.4.

Робота з переносним електроінструментом

109

12.5.

Захист будівель і споруд від блискавки

110

13.

ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

111

13.1.

Загальні вимоги

111

13.2.

Утримання території, будівель і приміщень

111

13.3.

Протипожежне водопостачання

113

13.4.

Первинні засоби пожежогасіння

113

13.5.

Евакуація людей з приміщень і будівель

114

14.

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

115

15.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

118

15.1.

Загальні положення

118

15.2.

Забезпечення видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

120

15.3.

Застосування і зберігання засобів індивідуального захисту

121

16.

ОБОВ`ЯЗКИ, ПРАВА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦИХ ПРАВИЛ

122

ДОДАТКИ:

Додаток 1

Галузеві норми по забезпеченню санітарно-побуто-вими приміщеннями і влаштуваннями, санітарні характеристики процесів

126

Додаток 2

Гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочих зон на переробних плодоовочевих підприємствах

128

Додаток 3

Наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною не-безпекою

131

Додаток 4

Величини температур, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих при-міщень

133

Додаток 5

Розрахункові температури і кратність повітрообміну в допоміжних приміщеннях

135

Додаток 6

Норми освітленості

137

Додаток 7

Hорми штучної освітленості приміщень

139

Додаток 8

Санітарні норми виробничого шуму

140

Додаток 9

Допустимі рівні вібрації

142

Додаток 10

Класифікація приміщень з встановленням їх категорій за вибухопожежною і пожежною небезпекою, а також класів зон за ПУЕ

144

Додаток 11

Марки і характеристики фільтруючих коробок

149

ДНАОП 1.8.10-1.19-98

Правила охорони праці для плодоовочевих

переробних підприємств

---------------------------------------------------------------

Дата введення 1 січня 1999 р.

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств (далі - Правила) встановлюють вимоги з охорони праці, обов'язкові для виконання при проектуванні, будівництві, монтажу, реконструкції, технічному переоснащенні, роз-ширенні і експлуатації плодоовочевих переробних підприємств.

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, тех-нічного діагностування та експлуатації плодоовочевих переробних підприємств.

З введенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в консервній промисловості, затверджені Міністерством плодоовочевого господарства СРСР 01.07.83 р. (НАОП 1.8.10-1.19-83), Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на плодоовочевих підприємствах споживчої кооперації, затверджені Правлінням Цен-троспілки 01.04.88 р. (НАОП 7.1.20-1.05-88), Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах консервної промисловості споживчої кооперації, зат-верджені Правлінням Центроспілки 01.04.88 р. (НАОП 7.1.20-1.04-88).

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Дані Правила використовують чинні в Україні такі нормативні документи:

№ п.

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження

нормативного акта

п.

Дата (доку-

мент, №)

Організація

1

2

3

4

5

1.

Закон України "Про охорону праці”

14.10.92

№2695-XII

Верховна

Рада

2

Закон України "Про пожежну безпеку"

17.12.93

№ 3747-ХII

Верховна

Рада

3.

Закон України "Про дорожній рух"

28.01.93

Верховна

Рада

4.

Закон України "Про забезпечення са-нітарного та епiдемічного благополуч-чя населення"

24.02.94

Верховна

Рада

5.

Закон України “Про охорону навко-лишнього природного середовища”

25.06.91

Верховна

Рада

6.

ДНАОП

0.00-1.02-92

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

17.06.92

Держгіртех-нагляд України

7.

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуа-тації вантажопідіймальних кранів

16.12.93

Наказ

№ 128

Держнагляд-охоронпраці

1

2

3

4

5

8.

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови та безпечної експлу-атації посудин, що працюють під тис-ком Зміни:

18.10.94

Наказ №104

11.07.97

Наказ №183

Держнагляд-охоронпраці

9.

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

26.05.94

Наказ

№51

Держнагляд-охоронпраці

10.

ДНАОП

0.00-1.09-94

Правила реєстрації та обліку велико-тоннажних автомобілів та інших тех-нологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулич-но-дорожній мережі загального кори-стування

Зареєстровано:

31.03.94

Наказ

№26

12.05.94

№98/307

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст

України

11.

ДНАОП

0.00-1.11-90

Правила будови і безпечної експлу-атації трубопроводів пари і гарячої води

09.01.90

Держгіртех-нагляд

СРСР

12.

ДНАОП

0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних ус-тановок, повітропроводів і газопрово-дів

07.12.71

Держгіртех-нагляд

СРСР

13.

ДНАОП

0.00-1.15-71

Правила будови і безпечної експлуа-тації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69)

05.03.71

Держгіртех-нагляд

СРСР

14.

ДНАОП

0.00-1.19-97

Правила перевезення вибухових матеріалів автомобільним транcпортом

21.02.97

Наказ

№36

Держнагляд-охоронпраці

15.

ДНАОП

0.00-1.20-90

Правила безпеки в газовому господарстві

Зміни:

26.12.90

Постанова №3

13.05.92

Постанова №5

Держпром-атомнагляд СРСР Держгіртех-нагляд УРСР

16.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Зареєстровано:

Наказ №4

09.01.98

10.02.98

№93/2533

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст

України

17.

ДНАОП

0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуа-тації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кГс/см 2), во-догрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище

115 оС

23.07.96

Наказ

№125

Держнагляд-охоронпраці

18.

ДНАОП

0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомо-більному транспорті

13.01.97

Наказ №5

Держнагляд-

охоронпраці

1

2

3

4

5

19.

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслідування та об-лік нещасних випадків, професiйних захворювань і аварій на підприємст-вах, в установах і організаціях Зміни:

10.08.93

Постанова

№ 623

23.02.94

№ 97

Кабінет Міністрів України

20.

ДНАОП

0.00-4.04-93

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення норматив-них актів про охорону праці

17.09.93

Постанова

№ 754

Кабінет Міністрів України

21.

ДНАОП

0.00-4.05-93

Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, уста-нови, організації або уповноважено-му ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, орга-нізації

06.10.93

№ 831

Кабінет Міністрів України

22.

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, iн-структаж і перевірку знань працівни-ків з питань охорони праці

Зареєстровано:

Зміни:

04.04.94

Наказ №30

12.05.94

№ 95/304

23.04.97 №109

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст України

23.

ДНАОП

0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Зареєстровано:

21.01.98

Наказ №9

07.04.98

№226/2666

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст України

24.

ДНАОП

0.00-4.21-93

Типове положення про службу охо-рони праці

Зареєстровано:

Зміни:

03.08.93

Наказ № 73

30.09.93

№ 140

27.05.96

№82

20.08.96

№461/1486

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст України

25.

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечен-ня працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засо-бами індивідуального захисту

Зареєстровано:

29.10.96

Наказ

№ 170

18.11.96

№667/1692

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст України

26.

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зо-бов'язані проходити попередню і пе-ріодичну перевірку знань з охорони праці Зареєстровано:

11.10.93

Наказ

№ 94

20.10.94 № 154

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст України

27.

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпе-кою

Зареєстровано:

30.11.93

Наказ № 123

23.12.93

№ 196

Держнагляд-охоронпраці Мінюст України

1

2

3

4

5

28.

ДНАОП

0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затверд-ження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на під-приємстві Зареєстровано:

21.12.93

Наказ

№ 132

07.02.94

№ 20/229

Держнагляд-охоронпраці

Мінюст України

29.

ДНАОП

0.03-1.07-73

Санітарні правила організації техно-логічних процесів та гiгiєнiчні вимоги до виробничого обладнання

№ 1042-73

1973

Мiнохорони

здоров'я СРСР

30.

ДНАОП

0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування про-мислових підприємств СН № 245-71

05.11.71

Мiнохорони здоров'я

СРСР

31.

ДНАОП

0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць № 3044-84

1984

Мiнохорони здоров'я СРСР

32.

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях

СН № 3223-85

12.03.85

Мiнохорони

здоров'я СРСР

33.

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і перемі-щення важких речей жінками

Зареєстровано:

10.12.93

Наказ

№ 241

22.12.93

№ 194

Мiнохорони

здоров'я

України

Мінюст України

34.

ДНАОП

0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і перемі-щення важких речей неповнолітніми

Зареєстровано:

22.03.96

№ 59

16.04.96

№183/1208

Мiнохорони

здоров'я

України

Мінюст України

35.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд пра-цівників певних категорій

Зареєстровано:

31.03.94

Наказ №45

21.06.94

№136/345

Мiнохорони здоров'я України

Мінюст України

36.

ДНАОП

0.03-8.02-86

Гігієнічна класифікація праці

№4137-86

1986

Мінохорони

здоров`я України

37.

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідли-вими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітнiх

Зареєстровано:

31.03.94

Наказ

№ 46

28.07.94

№ 176/385

Мiнохорони

здоров'я України

Мінюст України

38.

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкід-ливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосу-вання праці жінок

Зареєстровано:

29.12.93

Наказ

№ 256

30.03.94

№ 51/260

Мiнохорони здоров'я України

Мінюст України

Завантажити