НПАОП 31.6-1.01-08Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів

повинні вчасно прибиратися.

 1. Листи шаруватих пластиків повинні зберігатися у горизонтальному положенні на стелажах, розміщених на відстані не меншій ніж 1 м від обігрівальних пристроїв.

 1. Вимоги безпеки під час виготовлення лакотканин

 1. Сировина у вигляді рідких речовин, необхідна для виготовлення лакотканин (електроізоляційні лаки та їх розчинники), повинна зберігатися у тарі виробника або у спеціально облаштованих для цього згідно з вимогами підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цього розділу цих Правил ємностях, розташованих у окремому ізольованому приміщенні.

Рулони бавовняних тканин, шовку, капрону, склотканин, які використовують при виготовленні лакотканин, повинні зберігатися в упаковці виробника в сухому приміщенні.

 1. При підготовці зв'язувальних речовин для виготовлення лакотканин необхідно дотримуватися вимог підпункту 6.2.2 пункту 6.2 цього розділу цих Правил.

 2. Основне технологічне устаткування для виготовлення лакотканин - спеціальні просочувальні машини три - або чотириразового просочення, каландровочні машини, машини для видалення парафінового замаслювача склотканин - повинно розташовуватися так, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного та безпечного обслуговування.

Просочувальні, каландровочні машини та машини для видалення парафінового замаслювача повинні обладнуватися пристроями для знімання зарядів статичної електрики з полотен тканини згідно з вимогами ГОСТ 12.4.124.-83.

Частини технологічного обладнання, які обертаються, повинні бути огороджені згідно з ГОСТ 12.2.062-81. Огородження небезпечних зон повинні мати попереджувальний колір.

Установка та знімання рулонів на відпускні механізми просочувальних, каландровочних машин та машин для видалення парафінового замаслювача можуть виконуватися із застосуванням вантажопідйомних пристроїв.

 1. Каландрування бавовняних тканин і шовку та видалення парафінового замаслювача із склотканин здійснюється при підвищених температурах.

Щоб уникнути опіків працівників при обслуговуванні каландровочних машин та спеціальних машин для видалення парафінового замаслювача склотканин, обладнання повинно мати захисні пристрої (огородження або теплоізоляцію).

 1. Заповнення ванн просочувальних машин повинно здійснюватися трубопроводом. Після закінчення роботи залишки лаку необхідно обов'язково зливати у спеціальні закриті ємності.

Обслуговування просочувальних машин повинно здійснюватися згідно з вимогами підпунктів 6.2.6 - 6.2.9 пункту 6.2 цього розділу цих Правил.

 1. Для складування нарізаних листів або рулонів лакотканин повинна передбачатися площадка. Складування у проходах і проїздах не дозволяється.

Рулони зберігаються на стелажах або піддонах, розміщених на відстані не меншій ніж 1 м від обігрівальних пристроїв.

  1. Вимоги безпеки під час виготовлення намотаних виробів

   1. Сировина у вигляді рідких речовин, необхідна для виготовлення намотаних виробів (електроізоляційні лаки та їх розчинники), повинна зберігатися у тарі виробника або у спеціально влаштованих для цього згідно з вимогами підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цього розділу цих Правил ємностях, розташованих у окремому ізольованому приміщенні.

Рулони паперу, бавовняних тканин та склотканин, які використовують при виготовленні намотаних виробів, повинні зберігатися в упаковці виробника в сухому приміщенні.

   1. При підготовці зв'язувальних речовин для виготовлення намотаних виробів необхідно дотримуватися вимог підпункту 6.2.2 пункту 6.2 цього розділу цих Правил.

   2. Основне технологічне обладнання для виготовлення намотаних виробів - просочувальні та лакувальні машини, намотувальні верстати, камерні печі, установки для випікання намотаних виробів струмом високої частоти - повинно розташовуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного його обслуговування.

Технологічне устаткування повинно обладнуватися відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції для вловлювання газів, пари та пилу.

Просочувальні і лакувальні машини, намотувальні верстати повинні бути обладнані пристроями для знімання зарядів статичної електрики згідно з вимогами ГОСТ 12.4.124-83.

Частини технологічного обладнання, які обертаються, повинні мати огородження попереджувального кольору згідно з ГОСТ 12.2.062-81.

   1. Обслуговування просочувальних або лакувальних машин здійснюється згідно з вимогами підпунктів 6.2.6 - 6.2.9 пункту 6.2 цього розділу цих Правил.

   2. При роботі на намотувальних верстатах особливу увагу необхідно звертати на те, щоб на вали верстата не потрапляли сторонні предмети, та на надійність роботи верхнього притискувального вала.

Категорично забороняється:

при відсутності захисного огородження торкання руками до валів, які обертаються;

змазування та чищення верстата під час роботи.

При зніманні з верстата та складуванні оправок з намотаними виробами слід дотримуватися заходів безпеки для запобігання травмуванню працівників.

Біля кожного намотувального верстата повинно бути обладнане місце для складування оправок з намотаними виробами.

   1. До роботи на установках із застосуванням струму високої частоти допускаються працівники, які пройшли спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 та мають відповідну кваліфікацію. На установці дозволяється працювати тільки за наявності (у безпосередній близькості від робочого місця) не менше ніж двох працівників, один з яких обслуговує установку, а другий має можливість відключити установку від живлячої мережі у випадку необхідності. Експлуатація установки дозволяється за наявності справного заземлення і гумових килимків навколо установки. Огляд і ремонт установки дозволяється проводити тільки за умови відключення загального рубильника на розподільчому щиті.

При роботі установки не дозволяється відкривати двері каркаса генератора або знімати щити установки, за якими розташовані струмоведучі частини, без попереднього відключення загального рубильника, замикати контакти блокування та здійснювати нагрів з відкритою сіткою огородження або проводити випробовування установки з відкритими дверми генератора або знятими щитами.

   1. Знімання висушених намотаних виробів з оправок проводять на волочильному верстаті - кабестані, який за своїми технічними характеристиками повинен відповідати заданому діаметру оправок.

   2. Основне технологічне обладнання для механічної обробки та лакування виробів - циркулярні або стрічкові верстати для обрізання торців намотаних виробів або нарізання їх на відрізки заданої довжини; лакувальні ванни - повинно розташовуватися в ізольованих приміщеннях таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного та безпечного обслуговування.

Устаткування для механічної обробки намотаних виробів повинно бути обладнано відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції для уловлення та видалення з робочої зони пилу та ошурків.

Циркулярні пили повинні мати запобіжні та захисні пристрої, які забезпечують безпечне ведення робіт. Не дозволяється застосовувати пили з тріщинами на диску, зі здуттям та зубами, припаленими при заточенні. Змащування, чищення та заміну дисків, а також огляд частин, які обертаються, дозволяється проводити за повної зупинки пили.

Устаткування для механічної обробки намотаних виробів повинно оснащуватися пристосуванням для розміщення виробів (столи, рольганги і інше).

Відрізані частини виробів та ошурки (відходи) повинні вчасно прибиратися.

Біля кожного верстата повинно бути обладнане місце для складування виробів.

   1. 3 метою запобігання зволоженню намотаних виробів під час зберігання та транспортування здійснюється багаторазове покривання їх поверхні та торців водостійким лаком. Нанесення покривного лаку здійснюють щіткою або методом занурення виробів у лак (найбільш часто застосовуваний спосіб), обливання, розпилення з пульверизатора.

Лакування намотаних виробів повинно проводитися у спеціальних ваннах, які за своїми розмірами відповідають розмірам виробів.

Ванни повинні бути обладнані захисним укриттям з відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції та кришкою, яка щільно прилягає.

   1. Кожен шар лаку, нанесений на намотані вироби, необхідно піддавати сушінню в сушильній камері, яка повинна бути обладнана відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції.

Намотані вироби зберігаються на стелажах або піддонах, розміщених на відстані не меншій ніж 1 м від обігрівальних пристроїв.

  1. Вимоги безпеки під час виготовлення слюдовмістких матеріалів

   1. Сировина у вигляді рідких речовин, необхідна для виготовлення слюдовмістких матеріалів (електроізоляційні лаки та їх розчинники), повинна зберігатися у тарі виробника або у спеціально облаштованих для цього згідно з вимогами підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цього розділу цих Правил ємностях, розташованих у окремому ізольованому приміщенні.

Щипана слюда (в ящиках), рулони паперу, склотканин та слюдинітового паперу, які використовують при виготовленні слюдовмістких матеріалів, повинні зберігатися в упаковці виробника у сухому приміщенні.

Компоненти у вигляді твердих матеріалів (гліфталева та поліефірна смоли, порошкоподібний шелак та інші) повинні зберігатися у закритій тарі в приміщенні або на спеціально обладнаній площадці з навісом.

Доставка сировини до робочих місць повинна бути механізованою.

   1. При підготовці зв'язувальних речовин для виготовлення слюдовмістких матеріалів необхідно дотримуватися вимог підпункту 6.2.2 пункту 6.2 цього розділу цих Правил.

   2. Основне технологічне обладнання для виготовлення рулонних слюдовмістких матеріалів - мікастрічкові та мікафолієві машини - повинно розташовуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного та безпечного обслуговування.

Робочий стіл мікастрічкової або мікафолієвої машини, на якому проводиться укладання слюди на просочений електроізоляційним лаком мікастрічковий папір, склотканину або поліетилентерефталатну плівку, а також сушильні камери машин повинні бути обладнані відсмоктувачами місцевої вентиляції для видалення пари та газів розчинників з робочої зони.

Робочий стіл мікастрічкової або мікафолієвої машини повинен бути обладнаний лампами для нижнього підсвічування.

Наповнення лакувальних ванн мікастрічкових або мікафлієвих машин повинно здійснюватися трубопроводом.

   1. Частини мікастрічкової або мікафолієвої машини, які обертаються, повинні бути огороджені згідно з ГОСТ 12.2.062-81. Огородження небезпечних зон повинні мати попереджувальний колір.

Заправлення, чищення та налагодження мікастрічкової та мікафолієвої машини повинно здійснюватися за повної зупинки частин машини, які обертаються.

   1. Різання рулонів мікастрічки та слюдинітової стрічки на ролики повинно проводитися на спеціально обладнаних токарних верстатах, які повинні мати захисний фартух з оглядовим склом для захисту працівника від бризок лаку та відсмоктувачем місцевої витяжної вентиляції для уловлювання пилу і пари.

   2. 3 метою запобігання пересиханню або зволоженню слюдовмістких матеріалів при зберіганні і транспортуванні їх упаковують у банки з оцинкованого заліза на спеціальному закаточному верстаті, а за необхідності додатково проводять паяння кришок банок. Закаточні верстати повинні мати огородження шпинделя і столу, які захищають працівника від травмування.

Робоче місце для паяння банок повинно бути обладнано відсмоктувачами

місцевої витяжної вентиляції.

   1. Основне технологічне обладнання для виготовлення листових слюдовмістких матеріалів - спеціальні машини для безперервного виготовлення слюдинітів та слюдопластів з сушаркою та відрізним пристроєм, спеціальні столи- ліхтарі, сушильні камери - повинно розташовуватись таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного та безпечного обслуговування.

Технологічне устаткування повинне обладнуватися відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції для вловлювання слюдяного пилу, парів і газів з робочої зони.

Частини устаткування, які обертаються, повинні мати огородження попереджувального кольору згідно з вимогами ГОСТ 12.2.062-81.

Заправлення, чищення та налагодження устаткування повинно здійснюватися за повної зупинки частин, які обертаються.

Наповнення лакувальних ванн спеціальних машин для безперервного виготовлення слюдинітів та слюдопластів повинно здійснюватися трубопроводом. Баки, проміжні ємності, ванни та ванночки з лаком повинні мати щільні кришки.

   1. Стіл-ліхтар знизу повинен бути обладнаний лампами для нижнього підсвічування. Скло робочої поверхні стола-ліхтаря повинно бути завтовшки не менше ніж 6 мм і мати ущільнення по периметру, що перешкоджатиме попаданню лаку на лампи підсвічування.

   2. Основне технологічне обладнання для виготовлення колекторного, формівного та прокладного міканітів - баштово-конвеєрні машини та гідравлічні багатоповерхові преси - повинно розташовуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного і безпечного обслуговування.

Технологічне устаткування повинно обладнуватися місцевою витяжною вентиляцією для вловлювання газів, парів та пилу.

Частини машини, які обертаються, повинні мати огородження попереджувального кольору згідно з вимогами ГОСТ 12.2.062-81.

Баштово-конвеєрні машини повинні мати конструкцію, яка забезпечує механізоване дозування слюди і смоли, гаряче підпресування та охолодження

заготовок.

Установка рулонів паперу на відпускні механізми баштово - конвеєрної машини повинна бути механізованою.

   1. Попереднє опудрювання слюди смолою повинне проводитися на спеціальній установці барабанного типу.

Під барабаном установки не повинні знаходитись сторонні предмети, кришка барабана повинна бути герметично закритою. Установка для опудрювання слюди повинна бути закрита сітчастим огородженням з блокуванням, яке не допускає можливості пуску машини при відкритому огородженні.

Доставка слюди, яку опудрено смолою, до верху баштово-конвеєрної машини повинна виконуватися за допомогою шахтного або конвеєрного підйомника.

Заправлення паперу до машини, огляд, змащення та налагодження повинно проводитися тільки при відключеному приводі.

   1. Гарячі плити підпресовуючого пристрою машини повинні мати сітчасті огородження та надійну ізоляцію виводів електронагрівачів. Різальний пристрій баштово-конвеєрної машини для різання заготовок листів міканітів, слюдинітів та слюдопластів повинен мати огородження ножа, яке захищає працівників від травмування.

   2. Пресування листових міканітів, слюдинітів та слюдопластів проводиться з дотриманням вимог підпунктів 6.2.13 - 6.2.16 пункту 6.2 цього розділу цих Правил.

   3. Основне технологічне обладнання для механічної обробки листових міканітів, слюдинітів та слюдопластів - фрезувальні і шліфувальні верстати, машини для лакування та сушки листів міканіту, спеціальні гільйотинні або махові ножиці з механізованим приводом - повинно розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного і безпечного обслуговування.

Технологічне устаткування повинно бути обладнане відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції для вловлювання слюдяного пилу, пари та газів.

   1. Фрезерні і шліфувальні верстати, окрім огороджень частин, які обертаються, повинні мати спеціальні огородження фрез і шліфувальних каменів,

що забезпечить безпечність роботи на верстатах.

Змінювання фрез або шліфувальних каменів у верстатах повинно проводитися після відключення верстата від електромережі.

   1. Ножиці для різання листів міканітів, слюдинітів та слюдопластів повинні оснащуватися пристосуванням для укладання листів на одному рівні з ножами (столи, рольганги і т.п.), а також направляючою лінійкою та упором для обмеження подачі листів.

Поверхня робочих столів ножиць повинна бути на 800 мм вищою від рівня підлоги. Розміри столу повинні забезпечувати зручне розміщення листів оброблюваного матеріалу.

Відрізані на ножицях частини листів та ошурки (відходи) повинні вчасно прибиратися.

Обрізані листи повинні зберігатися на спеціальних столах у стопах висотою не вищою ніж 1 метр.

Слюдовмісткі матеріали зберігаються на стелажах або піддонах, розміщених на відстані не меншій ніж 1 м від обігрівальних пристроїв.

  1. Вимоги безпеки під час виготовлення електроізоляційних матеріалів із

пластмас

   1. Вимоги безпеки під час виготовлення ЕІМ із пластмас повинні відповідати ГОСТ 12.3.030-83 "ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности" (далі- ГОСТ 12.3.030-83).

   2. Сировина у вигляді порошків та гранул полімерів у тарі виробника повинна зберігатися у сухому закритому приміщенні.

   3. Основне технологічне обладнання для підготовки сировини - сушильні камери з електро- або паровим обігрівом - повинно розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного та безпечного обслуговування.

Щоб уникнути опіків працівників при обслуговуванні сушильних камер, обладнання повинно мати захисні пристрої (огородження або теплоізоляцію).

   1. Основне технологічне устаткування для виготовлення ЕІМ методом лиття під тиском - ливарні машини, ливарні термопластавтомати - повинно розташовуватись таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного та безпечного обслуговування.

Технологічне устаткування повинно бути обладнане відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції для уловлювання з робочої зони газів, які виділяються з розплаву полімерів. Розчинення термопластів у розчинниках необхідно проводити у витяжній шафі.

З метою зменшення тепловиділення у виробничі приміщення та запобігання опікам працівників необхідно передбачити теплову ізоляцію нагрітих поверхонь технологічного устаткування.

   1. У конструкціях ливарних машин повинні бути передбачені огородження небезпечних зон згідно з ГОСТ 12.2.062-81.

Конструкція огородження зони змикання прес-форм повинна закривати небезпечну зону з трьох сторін (з боків і зверху).

Ливарні машини повинні бути обладнані блокувальним пристроєм, що відключає змикання прес-форм і подачу пластмас у прес-форму в момент зміни режимів роботи машини, при відкритих або знятих огородженнях.

Конструкція ливарних прес-форм повинна передбачати пристрої для механізованої установки їх на ливарні машини.

Для встановлення і знімання ливарних форм необхідно передбачити вантажопідйомні механізми.

Для складування готових виробів повинно бути передбачено площадки, стелажі, ящики і т.ін.

   1. При випуску перегрітої маси (при продуванні машини) необхідно застосовувати запобіжні заходи від потрапляння гарячої маси на працівників.

   2. Ливарні машини належать до обладнання підвищеної небезпеки. Відповідно до цього працівники, які їх обслуговують, повинні пройти спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05.

   3. Основне технологічне обладнання для виготовлення ЕІМ методом екструзії - екструдери, шприц-машини, черв'ячні преси - повинно розташовуватись таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного і безпечного обслуговування.

Технологічне устаткування повинно бути обладнане відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції для уловлювання з робочої зони газів, які виділяються з розплаву полімерів. Розчинення термопластів у розчинниках необхідно проводити у витяжній шафі.

   1. Управління температурним режимом екструдера повинно бути винесено на окремий пульт керування.

Нагрівачі, розташовані на поверхні циліндра або формуючої головки, при відсутності кожуха на машині повинні закриватися спеціальними кожухами з теплоізоляцією.

Екструдери повинні бути обладнані блокувальними пристроями, які допускають включення головного двигуна тільки після закриття блокувальних дверей, включення масляного насоса і досягнення заданої температури.

   1. Конструкція кріплення формувальної головки до циліндра екструдера повинна передбачати можливість легкого і швидкого встановлення (знімання), а також міцність затягування з'єднувальних пристроїв.

При випуску перегрітої маси з екструдера необхідно застосовувати запобіжні заходи від потрапляння гарячої маси на працівників.

Для спуску перегрітої пластмаси під головкою екструдера повинна встановлюватися спеціальна тара.

   1. При виготовленні на екструдерах шлангів, труб та інших виробів, що намотуються у бухти, необхідно передбачити пристрій, який не допускає довільного розмотування бухти.

   2. Завантаження сировини до екструдерів повинно бути механізованим. Завантажувальні пристрої повинні забезпечувати вільне надходження сировини до бункера, при цьому повинно бути передбачено пристрій для автоматичного скидання надлишків матеріалу в запасні ємності та очищення матеріалу, що

завантажується, від механічних домішок (особливо від сторонніх предметів).

Конструкція бункера повинна виключати можливість зависання матеріалу і мати оглядові вікна, що дозволяють визначати рівень завантаження бункера матеріалом. Бункер повинен бути зручним і очищуватися легко при переході на інший вид сировини.

   1. За необхідності очищення деталей екструдера від застиглої пластмаси необхідно підігріти деталі у термошафі або в гарячій воді. Користуватися для підігріву застиглої маси зварювальним апаратом або паяльною лампою не дозволяється, а також не можна застосовувати для цих цілей розчинники.

   2. Вироби з пластмас повинні зберігатися на стелажах, розміщених на відстані не меншій ніж 1 м від обігрівальних пристроїв.

  1. Вимоги безпеки під час виготовлення електроізоляційних гнучких трубок

   1. Сировина у вигляді рідких речовин, необхідна для виготовлення електроізоляційних гнучких лакованих трубок (електроізоляційні лаки та їх розчинники), повинна зберігатися у тарі виробника або у спеціально облаштованих для цього згідно з вимогами підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цього розділу цих Правил ємностях, розташованих у окремому ізольованому приміщенні.

Завантажити