НПАОП 28.0-1.03-08Правила охорони праці у метизному виробництві

Полиці не повинні мати гострих граней.

   1. Перемотування дроту, навивання основ на навивальні барабани, навивання основ в ремізі та бердо, металоткацькі роботи повинні виконуватися в окремих виробничих відділеннях.

   2. Встановлення бухт дроту масою більше ніж 7 кг на розмотувальних пристроях змотувальних машин повинно бути механізованим.

   3. Під час навивання основи з дроту з металевим покриттям (цинком та іншими) на каретці навивної машини повинно бути забезпечено обтирання мастила або місцеве відсмоктування залишків мастила.

   4. Під час транспортування змащеної сітки повинні бути передбачені лотки на шляху до місця її зберігання, де сітки повинні бути розміщені над ємностями з решітками та піддонами для збирання мастил.

   5. Зрощування кінців дроту під час перемотування на котушку для запобігання його обриванню повинно здійснюватись стиковим електрозварюванням.

   6. На навивних машинах з довжиною барабана 1,5 м і більше кнопкове керування повинно бути з обох кінців навивного барабана.

   7. На навивних машинах, призначених для навивання основи з дроту діаметром до 0,004 м, повинні бути встановлені автоматичні вимикачі, що спрацьовують під час обриву дроту.

   8. Конструкція крона повинна забезпечувати стійкість під час навивання основи на барабан і переміщення його вздовж барабана. Дозволяється жорстке кріплення крона до навивної машини. Кріплення котушки на кроні повинно унеможливлювати її падіння.

   9. Котушки, натяжні валки та берди на кроні повинні бути на висоті1,8м від підлоги.

   10. Каретка кожної навивної машини та крон з котушками повинні мати комбіноване освітлення (загальне і місцеве) відповідно до чинних норм.

   11. Резервні навивні барабани повинні укладатися на спеціальні стелажі.

   12. Продільні станції повинні бути закріпленими і мати місцеве освітлення з напругою не вище ніж 42 В.

   13. Ремізні рамки та берди на продільній станції повинні бути міцними та закріпленими над рівнем підлоги на відстані1,8м.

   14. Відстань між верстатами та кронами повинна бути не менше ніж 0,8 м.

   15. На металоткацьких верстатах повинно бути передбачено механізоване скачування сітки з товарного барабана.

   16. Металоткацькі верстати повинні бути обладнані автоматичними пристроями для зупинення під час обриву дроту основи чи утоку. Напруга в автоматичному пристрої не повинна перевищувати 42 В.

   17. Робочий вал металоткацьких верстатів повинен бути обладнаний гальмом, зблокованим з пусковим пристроєм.

   18. Для унеможливлення травмування рук працівників краями сітки металоткацькі верстати повинні мати шпарубочний механізм, а під час виготовлення сітки з утоком із окремих дротів замість шпарубок на верстаті повинні бути автоматичні ножиці, які обрізають прутки сітки, що виступають за контури сітки.

   19. Для виключення накопичення відходів дроту верстати для обрізки утоки повинні бути обладнані накопичувачем.

   20. Фрикціон увімкнення верстата не повинен мати люфт, за наявності якого можливе мимовільне його вимкнення.

   21. Рукоятки для пуску ткацького верстата повинні бути встановлені з обох боків верстата.

   22. Металоткацькі верстати повинні бути оснащені безпечними пристроями ручного регулювання натягу полотнища сітки з додатковим зусиллям не більше ніж 200 Н для приведення їх у дію обома руками і не більше ніж 100 Н під час приведення їх у дію однією рукою.

   23. Металоткацькі верстати повинні мати надійний замок для закріплення шпулі у човниках верстата.

   24. Під час виробництва щілинних сіток необхідно дотримуватись таких вимог:

пристрій пуску та зупинення петлеуловлювального механізму повинен бути зблокований з пристроєм пуску та зупинення преса;

котушка з дротом з боку петлеутворення повинна мати огородження шириною, що перевищує діаметр шпулі на0,2м;

для кріплення котушки в гнізді необхідно застосовувати замок;

заготовка для петлеутворювальної машини повинна подаватися під прес механізмом регулювання подачі заготовки;

для збирання щілинних сіток необхідно застосовувати складальний стіл з бункером для зберігання запасу прутків.

   1. Набори стопорів на храпових колесах повинні бути обладнані спеціальними пристроями для одночасного підняття всього набору під час настроювання металоткацького верстата.

   2. Якщо відстань від підлоги до осі головного вала перевищує 1,2 м, то з боку робочого місця і з боку навивного барабана на всю ширину верстата необхідно встановлювати підмостки.

Ширина підмостків повинна бути не менше ніж 0,8 м. У разі необхідності підмостки можуть мати сходинки заввишки 0,2 - 0,25 м. Поверхня підмостків повинна бути рівною, без щілин і неслизькою.

   1. Для забезпечення зворотного руху полотна сітки контрольна машина повинна мати реверсне увімкнення привода або бути оснащена штурвалом для реверсного управління машини вручну.

   2. Упаковування рулонів сітки виконується на столах висотою заввишки 0,8 - 0,9 м. Подавання рулонів сітки на столи та знімання їх звідти повинні бути механізовані.

   3. У цехах, що споруджуються або підлягають реконструкції, процес виготовлення колосникових заготовок для щілинних сіток повинен бути автоматизований.

   4. Пристрої пуску та зупинки петлеплетільного механізму і прес- ножиць повинні бути зблокованими.

   5. Намотувати дріт на котушку необхідно на спеціальній намотувальній машині. Якщо під час намотування дроту на котушку одночасно очищається її поверхня механічними щітками, то щітки повинні мати огородження з листового металу. Якщо для цього застосовується масляна ванна, то її конструкція повинна унеможливлювати розбризкування масла за межі ванни.

   6. Заготовка, що виходить з петлеплетільної машини, повинна подаватися по закритих напрямних.

   7. Збирання щілинної сітки допускається на металевих складальних столах із гладкою поверхнею.

   8. Відстань між столами з боку робочого місця працівника повинна бути не менше ніж 2 м. Для збереження робочого запасу прутків складальний стіл з боку збирання повинен мати бункер.

   9. На дільниці складальних столів повинна бути вільна площадка завширшки не менше ніж2м для складування готових полотен щілинної сітки.

   10. Стяжка полотен (нагвинчування гайок на прутки) повинна бути механізованою.

   11. Розташування, утримання і експлуатація різьбонарізних, свердлильних, правильно-відрізних та інших верстатів повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

  1. Вимоги під час виробництва сіток з рифленого дроту та для стрічкових транспортерів

   1. Виготовлення сіток з наперед рифленого дроту основи та утоку необхідно виконувати на верстатах з механічною зміною зіва в основі, прибоєм утоку й автоматичним подаванням дротів утоку.

Можливе застосування напівмеханічних картозбиральних верстатів, у яких механізованою є операція зміни зіва в основі та прибій утоку, а подача утоку в зів проводиться вручну.

   1. Картозбиральні верстати повинні бути обладнані автоматичними ножицями для обрізки кінців дроту утоку, що виступають, і пристроями для збирання обрізків.

   2. Відрізання мірної довжини полотнища сітки з дроту будь-яких марок і діаметрів виконується ножицями з механічним приводом. Допускається відрізування залишків сітки шарнірними ножицями.

   3. Перед верстатом з боку виходу сітки повинні бути опори, що перешкоджають звиванню сітки. Кількість опор визначається залежно від розміру полотна та пружності сітки на прогин.

   4. Для основ, що не можуть бути навиті на барабани, необхідно передбачати площадки для їхнього розміщення на всю довжину основи.

   5. Відстань від картозбирального верстата до інших робочих місць, машин і елементів будівлі з боку робочого місця під час ручного задавання утоку повинна бути не менше ширини сітки, що виготовляється, плюс0,6м.

   6. Рифлення дроту необхідно виконувати на машинах, укомплектованих автоматично діючими ножицями для відрізання прутків мірної довжини як для основи, так і для утоки.

   7. Під час виробництва сітки з рифленого дроту необхідно дотримуватись таких вимог:

диски для рифлення дроту повинні мати з боку подачі дроту огородження;

машини для рифлення дроту повинні мати механічне увімкнення і вимикання робочих дисків і ножиць.

   1. Виробництво сіток для стрічкових транспортерів з дротових спіралей повинно бути механізованим.

   2. Кріплення шнека на спіраленавивальному верстаті повинно бути надійним з можливістю переміщення його вздовж осі для правильної установки відносно ножа.

   3. Перед шнеком дріт повинен проходити через рихтувальні ролики, що регулюють правильність навивання спіралі.

   4. Напрямний жолоб повинен бути облицьований шумоізолювальним матеріалом (гумове покриття).

   5. Ширина складальних столів повинна бути не менше розмірів стрічки та заввишки не більш ніж1м.

   6. Відстань між столами з боку робочого місця працівника повинна бути не менше ніж1м.

Для збереження робочого запасу прутків складальний стіл повинен бути обладнаний бункером з боку робочого місця.

   1. Розігрівати змащувальні речовини у ваннах необхідно за допомогою теплообмінника. Після витягування змащеного рулону надлишки мастила, що стікають з нього, не повинні потрапляти на підлогу. Місце складування змащених рулонів повинно бути обладнано решітками з мастилозбірниками.

6.3. Вимоги під час виробництва плетених та зварних сіток

 1. На верстатах-автоматах під час виробництва плетеної сітки необхідно, щоб спіраль дроту, яка йде в полотнища сітки, проходила по закритій напрямній. З неробочого боку верстата для плетіння встановлюється дублююча кнопка «Стоп» для екстреної зупинки верстата-автомата.

 2. Виробництво плетених сіток з овальних спіралей здійснюється на верстатах-автоматах та напівавтоматах. Верстат-автомат для виробництва плетеної сітки повинен забезпечувати виконання всіх технологічних операцій - від плетіння сітки до змотування її в рулон.

 3. Верстати-автомати для плетіння повинні мати ємність для збирання дрібних відходів і обсічки, що утворюються під час різання спіралей мірної довжини.

Налагоджувальні відрізки дроту великих розмірів у міру їхнього накопичення повинні складуватись у металеві коробки, що встановлюються поблизу верстатів-автоматів.

 1. Транспортувати готові рулони сітки від автомата до місця упаковування чи попереднього складування необхідно разом з валом, на який намотується рулон на автоматі.

 2. Верстати для плетіння з ручним подаванням спіралі в полотнище сітки повинні бути оснащені гальмом і пристроєм, що автоматично зупиняє рух спіралі під час досягнення протилежного краю сітки.

 3. Ручки гострозубців для працівників, які працюють на верстатах з ручним подаванням спіралі у полотно сітки, повинні мати гумове або інше еластичне покриття.

 4. Стіл верстата для плетіння повинен мати довжину на 0,1 м більшу за розміри сітки, що виготовляється.

Робоче місце працівника біля верстата повинно бути обладнано стільцем, який регулюється по висоті та закріплюється у потрібному положенні.

 1. Ручне загинання кінців дроту по краю полотнища плетеної сітки повинно виконуватися на спеціальних столах заввишки 1 м. Для утримання полотнища сітки на столі в натягненому стані необхідно застосовувати гаки з пружинами.

 2. Відстань між двома поруч розташованими столами для загинання кінців дроту по краю полотнища плетеної сітки повинна бути не менше ніж 1,5 м, а між столами та будівельними елементами цеху та з боку верстатів для плетіння - не менше ніж1м.

 3. Зварна сітка виробляється на спеціальних зварювальних машинах. Під час виробництва зварної сітки необхідно дотримуватися таких вимог:

машини для перемотування дроту на котушки повинні мати укладачі та бути обладнані гальмами для зупинення котушки і розмотувального пристрою під час вимикання машин;

правильно-відрізні та рихтувальні верстати повинні мати огородження рихтувального барабана та привода роликів, що тягнуть дріт;

перед роликами, що тягнуть дріт, необхідно встановлювати огородження у вигляді щитка, що запобігає потраплянню рук у ролики під час заправлення дроту;

пост керування зварювальної машини повинен бути встановлений у місці, з якого можна спостерігати за роботою всього агрегату;

зварювальний верстат повинен бути оснащений автоматичними ножицями для поперечного різання сітки та кінців дроту утоку, що виступають за контури сітки.

 1. Рулони зварної арматурної сітки повинні закріплюватись башмаками чи опорами.

 2. Перед тяговими роликами рихтувальних барабанів повинна встановлюватися напрямна планка.

 3. Пруток металу під час рихтування повинен проходити по закритому напрямному пристрою і після відрізання прутка автоматично скидатися в приймальний жолоб або карман.

 4. Усі частини зварювальної машини під первинною напругою повинні мати суцільні огородження.

 5. Конденсатори постійної ємності, під час використання їх у панелях керування, повинні мати пристрої для їх автоматичного розряджання під час зняття напруги вимиканням головного рубильника та відкриття стулок панелі.

 6. Пульт керування зварювальною лінією повинен бути обладнаний кнопкою «Стоп» для всього агрегату. У сітконамотувального апарата повинен бути дублюючий пульт керування.

 7. Бункер для поперечних прутків повинен мати автоматичний пристрій для подачі прутків під електроди зварювальної машини.

 8. Клапани пневмосистеми верстатів повинні бути обладнані глушниками шуму.

 9. Розмотувальні пристрої повинні бути надійно закріплені й обладнані сигналізацією на випадок зупинення під час заплутування чи обриву дроту.

 10. Агрегат для виготовлення зварювальної сітки повинен мати пристрій для збирання обрізків. Під час використання ножиць гільйотинного типу верхній ніж повинен мати притискач, що фіксує сітку, яка розрізається.

 11. Виштовхування каретки з рулоном із сітконамотувального апарата та зняття рулону сітки з каретки повинні бути механізованими.

 12. Допускається перевертання кожної другої карти під час укладання арматурної сітки в пачки, якщо ця операція проводиться за допомогою спеціальних кантувачів.

 1. Вимоги під час виробництва металевих електродів та порошкового дроту

  1. Транспортування порошкових матеріалів зі складу, а також під час технологічного процесу з виготовлення електродів повинно виконуватися конвеєрами закритого типу, які унеможливлюють виділення пилу в приміщення.

Силікат натрію (рідке скло) повинен транспортуватися трубопроводами. Порошкові матеріали та рідке скло можна транспортувати в герметичних ємностях.

  1. Просіювання порошків повинно виконуватись на ситах закритого типу, обладнаних аспіраційними пристроями. У виняткових випадках можна просіювати порошки на ситах відкритого типу, якщо вони обладнані місцевими аспіраційними пристроями, а працівники застосовують засоби захисту органів дихання і зору.

  2. Сушіння сипких матеріалів повинно проводитись у сушильних барабанах, з яких неможливе виділення пилу в приміщення.

  3. Розмелювання компонентів (крім вибухонебезпечних) повинно проводитися сухим способом у призначених для цього кульових млинах періодичної або безперервної дії. Барабани млинів у місцях з’єднань із завантажувальними та розвантажувальними пристроями повинні мати ущільнення, що запобігають пиловиділенню у приміщення та погіршенню їх звукоізоляції.

Під час роботи дробарок працівники, які обслуговують таке обладнання, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання, слуху і зору та використовувати їх.

  1. Розмелювання вибухо- та пожежонебезпечних матеріалів необхідно виконувати в кульових млинах періодичної дії з додаванням інертних матеріалів у кількості не менше ніж 5% від маси матеріалів, що завантажуються, або в кульових млинах безперервної дії з періодичним просіюванням матеріалу в середовищі інертного газу. Можна розмелювати вологим способом у 1,5 % розчині хромпіку в стрижневих млинах безперервної дії. Контроль концентрації пасивувальної добавки повинен здійснюватися на виході з системи (з останнього бака відстійника) не менше двох разів на зміну. Очищення відстійника повинно проводитися не менше одного разу на місяць.

  2. У млинах безперервної дії з сепаратором, що працюють під розрідженням, обладнувати місцевими відсмоктувачами необхідно тільки ділянки та вузли системи, що перебувають під надлишковим тиском.

  3. Сухе розмелювання вибухонебезпечних металів і сплавів за відсутності газозахисного середовища повинно проводитися із застосуванням домішок, що завантажують у кульовий млин одночасно з матеріалами, що підлягають розмелюванню. Використовувати домішки з роздроблених інертних матеріалів, що входять до складу покриттів із шихти, плавикового шпату, мармуру, граніту тощо, необхідно у кількості не менше ніж 5 % від маси

вибухонебезпечних феросплавів.

Феросиліцій необхідно розмелювати сухим для запобігання утворенню шкідливих та вибухонебезпечних газів.

  1. Транспортування розмелених вибухонебезпечних компонентів пневмо- та іншими видами трубопровідного транспорту повинно проводитись у середовищі інертного газу. Перед кожним перекачуванням розмелених феросплавів необхідно контролювати склад і тиск газу на вході та виході з системи.

Заміну рукавних фільтрів, які використовуються для очищення повітря від пилу, необхідно проводити не рідше одного разу на місяць. При цьому попереднє їх очищення повинно здійснюватися в середовищі інертного газу.

  1. У приміщеннях розмелювання і пасивування феросплавів повинна бути забезпечена надійна робота припливно-витяжної вентиляції.

  2. Під час транспортування розмелених вибухонебезпечних компонентів пневматичними та іншими видами трубопровідного транспорту в газозахисному середовищі необхідно використовувати аварійну систему подачі інертного газу у разі виходу з ладу основної системи.

  3. Складування сухої шихти повинно здійснюватися автоматичними ваговими дозаторами. Допустиме використання інших вагових пристроїв, обладнаних місцевими відсмоктувачами.

  4. До дільниць, на яких проводиться робота з розчином силікату натрію, повинна бути підведена вода для миття устаткування й тари.

Дверці кожухів у бігункових змішувачах повинні бути зблоковані з пусковими пристроями таким чином, щоб не можна було їх відчиняти під час роботи змішувача.

Під час використання розчину силікату натрію для приготування суміші працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту очей, органів дихання та слуху.

  1. Для приготування розчину силікату натрію рекомендується застосовувати автоклави, що обертаються, з подачею пари в їх робочу камеру.

  2. Автоклави повинні бути обладнані запірною арматурою для термінового відключення пари, запобіжним клапаном на паропроводі та манометром для вимірювання тиску пари, на якому повинні бути зазначені дати попереднього і наступного випробовувань.

  3. Котушки у розмотувальному пристрої правильно-відрізних верстатів для підготування електродів повинні легко обертатися і мати пристрої, що запобігають ослабленню дроту.

Для швидкої зупинки котушок під час обривання дроту та зупинки правильно-відрізного верстата повинен бути передбачений гальмівний пристрій.

  1. Сухарі правильних барабанів повинні бути надійно закріплені, а правильні барабани повинні працювати з опущеним загороджувальним щитком, зблокованим з пусковим пристроєм.

  2. Прес повинен бути обладнаний металевим щитом розміром 0,8х0,8 м для затримування обмазки, що викидається з головки преса.

  3. У цехах, що споруджуються або реконструюються, зважування й упаковування електродів повинно бути механізованим.

  4. Контейнерні (тунельні) печі для підготування електродів повинні мати теплоізоляцію. Механізми завантаження електродів на транспортувальні пристрої печей повинні забезпечувати правильне їх укладання. Для спостереження за розташуванням електродів піч повинна бути обладнана майданчиками та сходами.

  5. Контейнерна піч повинна бути забезпечена звуковою та світловою сигналізацією пуску та зупинення механізмів печі.

  6. Печі повинні бути обладнані пристроями автоматичного вимкнення конвеєра завантаження електродів, а також пристроями для автоматичного вимкнення подачі напруги на нагрівальні елементи під час відчинення дверей хоча б однієї секції.

  7. Перед сортуванням і упаковуванням електроди повинні бути охолоджені до температури не менше ніж плюс 43 °С.

Електроди повинні сортуватися верстатами-автоматами чи вручну на столах або на конвеєрах, які повинні бути обладнані по всій площі відсмоктувачами забрудненого повітря.

  1. Знімання обмазки зі стрижня електродів під час переробки забракованих електродів повинно виконуватись на верстатах з герметичним укриттям або вологим способом.

  2. Для складування упакованих у папір пачок електродів повинні бути передбачені майданчики для розміщення піддонів і стелажів.

  3. Випробовування зварювально-технологічних властивостей готових електродів і порошкового дроту повинно проводитися у спеціально обладнаних приміщеннях з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів. Пост для випробовувань електродів повинен бути обладнаний скошеним зонтом з екраном із тканини на рівні0,8м над робочою поверхнею.

  4. Під час виготовлення порошкового дроту необхідно дотримуватися вимог Державних санітарних правил для підприємств порошкової металургії, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.95 № 235, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.07.96 за № 354/1379.

  5. Дільниця знежирення та очищення стрічки під час виготовлення порошкового дроту повинна бути обладнана стелажами для її складування. Розвантажування рулонів стрічки, їхнє закріплення на розмотувальному пристрої, а також знімання касет з очищеною стрічкою повинні бути механізовані.

  6. Пристрій для очищення стрічки повинен мати герметичні ущільнення, а для видалення пилового адсорбенту під час завантажування і розвантажування повинна бути передбачена відсмоктувальна вентиляція з очисним пристроєм. Лінії очищення стрічки повинні бути обладнані кнопками вимкнення приводу на всіх дільницях, де виконуються окремі операції.

Завантажити