НПАОП 0.00-3.16-12Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості

1

2

3

4

5

6

Під час виконання ро­

біт на станції очищен­

ня промислових стіч­

них вод:

Костюм

ЗМи

9

Футболка бавовняна

З

6

Г оловний убір

З

9

Г оловний убір

З

6

Фартух прогумований

Вн

черговий

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці або

Ми

1

Рукавички

Рукавички гумові

Вн

3

Під час виконання га­

зонебезпечних робіт у

котлованах (колодязях,

ємностях) додатково:

Протигаз шланговий

черговий

Пояс рятівний (з карабі­

черговий

ном)

Сигнально-рятівна

чергова

мотузка

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені або

Тн

36

Напівкомбінезон

утеплений

Валянки на гумовій

підошві або

Тн 30

48

Чоботи утеплені

Тн 30

36

Рукавички утеплені

Тн

36

2.3.3.I. Керівники, професіонали, фахівці

89

1222.1

Г оловний

Костюм

ЗМиВуТо

24

інженер

Плащ

Вн

черговий

1210.1

Директор

Г оловний убір

З

12

підприємства

Чоботи кирзові або

ЗМи

24

1210.1

Заступник

Чоботи гумові

В

чергові

директора

Каска захисна

до зносу

підприємства

Підшоломник

12

3119

Диспетчер

На зовнішніх роботах

3119

Г оловний

узимку додатково:

диспетчер

Куртка утеплена

Тн

36

1

2

3

4

5

6

3119

Заступник го­

Штани утеплені

Тн

36

ловного дис­

Рукавички утеплені

Тн

36

1222.1

петчера Начальник управління (лі­

Головному інженеру на зовнішніх роботах узимку додатково:

1222.1

нійного вироб­ничого) Заступник начальника управління (лі­нійного вироб­ничого)

Чоботи утеплені

Тн 30

36

90

3439

Г оловний

Костюм

ЗМиВу

12

2149.2

фахівець Диспетчер з

Футболка бавовняна Г оловний убір

З

З

6

12

транспортуван­ня газу

Плащ

Чоботи кирзові або

Вн

ЗМи

36

12

2149.2

2149.2

2149.2

Інженер

Змінний інженер Провідний

Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці

В

Ми

до зносу 1

2149.2

інженер Інженер з охо­рони праці

Каска захисна ПідшоломникНа зовнішніх роботах

до зносу 12

2149.2

Інженер з по­

узимку додатково:

3152

жежної безпеки Інженер з тех­

Куртка утеплена Штани утеплені

Тн

Тн

36

36

1222.2

нічного нагляду Майстер

Валянки на гумовій підошві або

Тн 30

48

1222.2

Майстер

Чоботи утеплені

Тн 30

36

1222.2

дільниці Майстер зміни

Рукавички утеплені

Тн

36

1222.2

Майстер з ком­плексної авто­

матики та теле­

механіки

1222.2

Майстер з під­готовки газу

1222.2

1222.2

1229.7

Майстер служби Майстер цеху Начальник

1229.7

відділу

Заступник

начальника

1

2

3

4

5

6

1222.2

відділу

Начальник

дільниці

1222.2

Заступник на­чальника діль­ниці

1222.2

Начальник

зміни

1222.2

Заступник на­чальника зміни

1222.2

Начальник

1222.2

служби Заступник на­чальника

1222.2

служби

Начальник цеху

1222.2

Заступник на­чальника цеху

91

2144.2

Інженер-елек-

тронік

Халат або Костюм

ЗМи

18

2132.2

Інженер-програ-

міст

Черевики шкіряні

ЗМи

18

92

2149.2

Інженер-техно-

лог

Халат або Костюм Плащ Фартух

Тапочки шкіряні або Черевики шкіряні Рукавички гумові Окуляри захисніНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені

ЗМиТо

Вн

Вн

ЗМи

К 20 Щ 20

ЗН

Тн

Тн

Тн 30

18

черговий

24

12

2

до зносу

36

36

36

2.3.4. Транспортування природного і нафтового газу розподільними газопроводами

та обслуговування споруд на них

93

7241

Електромеха­нік засобів автоматики та приладів тех­нологічного устаткування

Костюм бавовняний

ЗМи

12

1

2

3

4

5

6

94

8232

Зварник

пластмас

Костюм Плащ або Напівплащ Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Наколінники Рукавиці або Рукавички

Рукавички діелектричні Окуляри захисніПід час виконання га­зонебезпечних робіт у котлованах (колодязях, ємностях) додатково:Протигаз шланговий Пояс рятівний (з карабі­ном)

Сигнально-рятівна мо­тузка

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені Рукавички утеплені

ЗМи

Вн

ЗМи

Ми

Ми

Эн

ЗН

Тн

Тн

Тн 30

Тхп

12

черговий

12

чергові

2

чергові до зносу

черговий

черговий

чергова

36

36

36

12

95

8282

Ізолювальник

(ізоляційні

роботи)

Костюм

Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці або Рукавички Окуляри захисні Респіратор

ЗМи

ЗМи

МиМп

ЗН

12

12

1

до зносу до зносу

протипиловийПід час виконання га­зонебезпечних робіт у котлованах (колодязях, ємностях) додатково:Протигаз шланговий Пояс рятівний (з карабі­ном)

Сигнально-рятівна мо­тузка

На зовнішніх роботах узимку додатково:

черговий

черговий

чергова

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон

Тн

Тн

36

36

утеплений Валянки на гумовій

Тн 30

48

підошві або

Чоботи утеплені

Тн 30

36

96

7136

Контролер

газового

Халат або Костюм

ЗМи

24

господарства

Жилет сигнальний Черевики шкіряні або Туфлі шкіряні Чоботи гумові

Со

ЗМи

В

черговий

24

до зносу

97

8332

Машиніст баро-

Костюм

ЗМи

12

вої установки

Черевики шкіряні Чоботи гумові

ЗМи

В

12

чергові

Рукавиці або

Ми

3

Рукавички

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон

Тн

Тн

36

36

утеплений Валянки на гумовій

Тн 30

48

підошві або

Чоботи утеплені

Тн 30

36

98

7241

Монтер із за­

Костюм

ЗМи

12

хисту підзем­

Плащ або

Вн

до зносу

них трубопро­

Напівплащ

водів від коро­

Жилет сигнальний

Со

до зносу

зії

Чоботи кирзові або Черевики шкіряні Чоботи гумові Калоші діелектричні Рукавиці діелектричні Рукавиці або Рукавички

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений

ЗМи

В

Эн

Эн

Ми

Тн

Тн

12

до зносу чергові чергові 2

36

36

1

2

3

4

5

6

Валянки на гумовій

Тн 30

48

підошві або

Чоботи утеплені

Тн 30

36

Рукавички утеплені

Тхп

12

99

8231

Ремонтуваль-

Костюм

ЗМи

12

ник гумових

Черевики шкіряні

ЗМи

12

виробів

Чоботи гумові Рукавиці або Рукавички

В

Ми

до зносу 1

100

8163

Роздавальник

Костюм

ЗМиНс

12

нафтопродуктів

Плащ або Напівплащ

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи кирзові або Черевики шкіряні Рукавиці або Рукавички Окуляри захисні Протигаз фільтруючий Респіратор протигазовий Пояс запобіжнийНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений

Вн

Нс

ЗМиНс МиНс О або ОО

Тн

Тн

черговий до зносу 12 3

до зносу до зносу до зносу черговий

36

36

101

7233

Слюсар ава- рійно-відновлю- вальних робіт

Костюм або Халат

Жилет сигнальний

ЗМиВу

12

до зносу

7136

Слюсар з ава­

Черевики шкіряні або

ЗМиМп

12

рійно-відбу­довних робіт

Чоботи кирзові Рукавиці або

МиМп

2

у газовому

Рукавички

господарстві

Окуляри захисні Протигаз шланговий Респіратор пилозахисний Каска захисна Пояс рятувальний Канат рятувальнийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

ЗН

до зносу черговий до зносу

чергова

черговий

черговий

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки на гумовій підошві або Чоботи утеплені

Тн

Тн

Тн 30

Тн 30

36

36

48

36

102

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газово­го устаткування

Під час виконання ро­біт з обслуговування внутрішньобудинково- го газового обладнання:

Костюм або Халат

Рукавиці або

ЗМи

Ми

18

2

Рукавички

Під час виконання тех­нічного огляду стану ГРП, ШРП, ГРУ:

Халат Плащ або Напівплащ Чоботи гумові Рукавиці або Рукавички

Під час роботи зі звар­ником додатково:

Костюм або Костюм для зварникаПід час обходу газопро­водів:

Плащ або Напівплащ Жилет сигнальний Чоботи гумові Рукавиці або Рукавички

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений Валянки на гумовій

ЗМи

Вн

В

Ми

ТрТо

Вн

Со

В

Ми

Тн

Тн

Тн 30

24

до зносу

до зносу 6

до зносу

до зносу

до зносу до зносу 6

36

36

48

підошві або Чоботи утеплені Рукавички утеплені

Тн 30

Тн

36

12

ТрТо

ЗМиМп

МиМп

ЗН


Тн

Тн

Тн


30


Тн


30Під час ремонту або монтажу зовнішніх та внутрішньобудинкових газопроводів та споруд на них зі зварником: Костюм або Костюм для зварника Чоботи кирзові або Черевики шкіряні Рукавиці або Рукавички Окуляри захисні Протигаз шланговий Респіратор протипиловий Каска захисна Підшоломник На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений Валянки на гумовій підошві або

Чоботи утеплені

до зносу 12 2

до зносу черговий до зносу

до зносу 12

36

36

48

3

6Тн

ЗМи

Со

Вн

ЗМиМп

В

Ми

ЗНРукавички утеплені Під час роботи в ава­рійно-диспетчерській службі (АДС):

Костюм

Жилет сигнальний Плащ

Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавиці або Рукавички Окуляри захисні Протигаз шланговий Респіратор пилозахис- ний

Каска захисна Пояс рятівний

12

12

черговий

черговий

12

до зносу 2

до зносу черговий до зносу

чергова

чергови

1

2

3

4

5

6

Канат страхувальнийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Шапка утеплена Валянки на гумовій підошві або Чоботи утеплені Рукавички утеплені

Тн

Тн

Тн

Тн 30

Тн 30

Тн

черговий

36

36

36

48

36

12

103

7136

Слюсар з експлуатації та ремонту під­земних газо­проводів

Під час ремонту під­земних газопроводів, споруд на них та вико­нанні врізок в існуючі газові мережі:

Костюм

Плащ

Жилет сигнальний Чоботи кирзові або Черевики шкіряні Рукавиці або Рукавички

Рукавички діелектричні Каска захисна Підшоломник Окуляри захисні Протигаз шланговий Пояс рятівний Канат страхувальнийПід час роботи зі зварником додатково:Костюм або Костюм для зварникаПід час обходу підзем­них газопроводів:Костюм або Халат Плащ

Жилет сигнальний

ЗМи

Вн

Со

ЗМи

Ми

Эн

ЗН

ТрТо

ЗМи

Вн

Со

12

черговий до зносу 12

1

чергові

чергова

12

до зносу черговий черговий черговий

до зносу 18

черговий до зносу

Чоботи гумові Рукавиці або Рукавички

В

Ми

до зносу 6

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені або

Тн

36

Напівкомбінезон

утеплений

Валянки на гумовій

Тн 30

48

підошві або

Чоботи утеплені

Тн 30

36

Рукавички утеплені

Тн

12

104

7232

Слюсар з ре­

Костюм

ЗМи

12

монту агрега­

Черевики шкіряні

ЗМи

12

тів

Рукавиці або

Ми

1

Рукавички

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Каска захисна

до зносу

Підшоломник

12

2.3.4.1, Керівники, професіонали, фахівці

105

4131

Агент з

Костюм або

ЗМи

18

постачання

Халат

2149.2

Інженер

Плащ

Вн

36

Напівплащ

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

106

1223.2

Виконавець

Костюм

ЗМи

18

робіт

Черевики шкіряні

ЗМи

12

2149.2

Змінний

Плащ або

Вн

24

інженер

Напівплащ

2144.2

Інженер-

Чоботи гумові

В

до зносу

електронік

Інженеру-електроніку

2149.2

Інженер-

додатково:

технолог

Рукавички діелектричні

Эс

чергові

1222.2

Майстер

При проведенні тех­

3115

Механік

нагляду на об’єктах

3119

Технік

систем газопостачання

3439

Фахівець з про­

додатково:

типожежної

Чоботи гумові або

В

12

безпеки

Чоботи кирзові

ЗМи

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

107

1222.2

Майстер

Костюм

ЗМи

18

1

2

3

4

5

6

дільниці

Плащ або

Вн

до зносу

1222.2

Майстер

Напівплащ

1222.2

служби

Старший

Черевики шкіряні або Чоботи кирзові

ЗМи

18

майстер

Чоботи гумові Рукавиці або Рукавички

При проведенні тех­нагляду на об’єктах систем газопостачання

В

Ми

до зносу 6

додатково:

Чоботи гумові або

В

12

Чоботи кирзові

ЗМи

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

При проведенні

аваріино-відновлюваль-

них робіт додатково:

Штани утеплені

Тн

36

Валянки на гумовій

Тн 30

48

підошві або

Чоботи утеплені

Тн 30

36

108

1222.2

Начальник

Костюм

ЗМи

12

1222.2

дільниці

Начальник

зміни

Черевики шкіряні Чоботи гумовіПри проведенні технагляду на об’єктах систем газопостачання додатково:

Чоботи гумові або Чоботи кирзовіНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена Штани утеплені

ЗМи

В

В

ЗМи

Тн

Тн

12

до зносу

12

12

36

36

2.3.5. Транспортування зрідженого газу і конденсату залізничним та

автомобільним транспортом

109

8311

Машиніст

Костюм

ЗМиЭс

12

тепловоза

Футболка бавовняна Черевики шкіряні Рукавиці або Рукавички

З

ЗМи

Ми

6

12

2

Завантажити