НПАОП 0.00-3.16-12Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості

1

2

3

4

5

6

добування

нафти, газу

та конденсату

1222.2

Майстер з

дослідження

свердловин

1226.2

Майстер наван­тажувально- розвантажу­вальних робіт

1222.2

Майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин

1222.2

Майстер з підготовки та стабілізації нафти

1222.2

Майстер з ремонту тех­нологічного устаткування

1222.2

Майстер з ремонту устат­кування

2147.2

Маркшейдер

3115

Механік

1222.1

Г оловний механік

1226.2

Начальник бази

1226.2

Заступник на­чальника бази

1231

Начальник від­ділу капіталь­ного будівницт­ва (технічного переозброєння)

1231

Заступник начальника від­ділу капіталь­ного будівницт­ва (технічного переозброєння)

1

2

3

4

5

6

1232

1237.2

Начальник відділу охорони праці

Начальник

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

відділу охорони навколишнього середовища Начальник дільниці Заступник начальника дільниці Начальник зміни Начальник району (мережевого) Начальник служби (бурін­ня свердловин) Начальник служби (цент­ральної інже­нерно-техно­логічної) Заступник начальника служби (цент­ральної інже­нерно-техно­логічної) Начальник цеху Заступник на­

1223.2

3111

3119

чальника цеху Старший виконавець робіт

Технік-геолог

Технолог

34

2149.2

3152

Інженер (комп­лексного відді­лу проектуван­ня об’єктів) Інженер з без-

Костюм

Черевики шкіряні Плащ

На зовнішніх роботах узимку додатково:

ЗМи

ЗМи

Вн

24

24

24

1

2

3

4

5

6

пеки руху

Куртка утеплена

Тн

36

2412.2

2412.2

1229.7

1222.2

Інженер з

нормування

праці

Інженер з

організації та

нормування

праці

Начальник відділу (комп­лексного проек­тування об’єк­тів)

Начальник

Чоботи утеплені

Тн 30

36

1226.2

дільниці

Начальник

майстерні

1226.2

3115

3119

3119

Начальник служби (з без­пеки дорожньо­го руху) Старший ме­ханік автомо­більної колони (гаража)

Технік

Технік з обліку

2.3. Транспортування і зберігання нафти, нафтопродуктів і газу

2.3.1.Транспортування нафти магістральними та міжпромисловими нафтопроводами.

Зберігання нафти в резервуарах

35

8163

Апаратник хім- водоочищення

Костюм або Комбінезон Футболка бавовняна Фартух прогумований Чоботи кирзові або Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці або Рукавички Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор газозахисний

К 50

З

К 80

К 20 Щ 20

В

Ми

К 50 Щ 50 О або ОО

12

6

черговий

12

18

2

2

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або

Тн

Тн

36

36

Напівкомбінезон утеплений Білизна натільна утеплена

Валянки на гумовій підошві або Чоботи утеплені

Тн

Тн 30

Тн 30

12

48

36

36

7136

Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів

Костюм

Футболка бавовняна Плащ або Напівплащ Чоботи кирзові або Черевики шкіряні Рукавиці або Рукавички

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений Білизна натільна утеплена

Валянки на гумовій підошві або Чоботи утеплені

ЗМи

З

Ву

ЗМи

МиВу

Тн

Тн

Тн

Тн 30

Тн 30

12

6

24

12

2

36

36

12

48

36

37

7112

Вибуховик

Костюм

Футболка бавовняна

ЗМиВу

З

12

6

Плащ прогумований або Напівплащ прогумований Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці або Рукавички Окуляри захисні Протишумові вкладиші або Протишумові навушники Каска захисна ПідшоломникНа зовнішніх роботах

Вн

СмМун 50 МиВу О або ОО

36

12

3

до зносу до зносу

до зносу 12

1

2

3

4

5

6

узимку додатково:

Куртка утеплена або Напівкомбінезон

Тн

36

утеплений Штани утеплені Білизна натільна

Тн

Тн

36

12

утеплена Чоботи утеплені

Тн 30

48

38

8322

Водій авто­транспортних засобів (авто­бус, легковий автомобіль)

Костюм

Футболка бавовняна Жилет сигнальний Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці або Рукавички

На зовнішніх роботах

ЗМи

З

Со

ЗМи

МиВу

12

6

12

12

3

узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон

Тн

Тн

36

36

утеплений Білизна натільна

Тн

12

утеплена

39

7212

7212

7212

7212

Г азозварник Г азорізальник Електрогазо­зварник

Електрозварник

ручного

зварювання

Костюм або Костюм для зварника Білизна натільна Чоботи шкіряні або Напівчоботи шкіряні Рукавиці з крагами Рукавиці

Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Щиток захисний лицьовий Шолом захисний Окуляри захисніПід час виконання га­зонебезпечних робіт у котлованах (колодязях, ємностях) додатково:Протигаз шланговий Пояс рятівний (з кара­біном)

ЗМиТр

З

ТрМунШ

ТрТи

Ми

Эн

Эн

ЗН

12

6

12

1

1

чергові чергові до зносу

до зносу до зносу

черговий

черговий

1

2

3

4

5

6

Сигнально-рятівна мо­тузка

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений Білизна натільна утеплена Чоботи утеплені

ТнТр

ТнТр

Тн

Тн 30 Тр

чергова

36

36

12

48

40

3113

3113

7241

Електромеха­

нік

Старший

електромеханік

Електрослюсар

з ремонту

устаткування

нафтобаз

Костюм бавовняний Футболка бавовняна Плащ або Напівплащ Чоботи кирзові або Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці або Рукавички Окуляри захисні Респіратор газопилоза- хисний Каска захисна Підшоломник Пояс запобіжнийНа зовнішніх роботах

ЗМи

З

Вн

ЗМи

Эн

Эн

Ми

ЗП

12

6

36

12

чергові

чергові

3

до зносу до зносу

до зносу 12

до зносу

узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений Білизна натільна утеплена

Валянки на гумовій підошві або Чоботи утеплені

Тн

Тн

Тн

Тн 30

Тн 30

36

36

12

48

36

41

7241

Електромонтер з випробувань та вимірювань

Костюм бавовняний Футболка бавовняна Г оловний убір Плащ або Напівплащ

ЗМиВуТо

З

З

Вн

12

6

12

36

1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавиці або Рукавички Рукавички Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Окуляри захисні Каска захисна Підшоломник Пояс запобіжнийНа зовнішніх роботах

ЗМи

В

МиНм

Нм

Эн

Эн

О або ОО

12

24

1

1

чергові чергові до зносу до зносу 6

черговий

узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений Білизна натільна утеплена

Валянки на гумовій підошві або Чоботи утеплені

ТнТо

ТнТо

Тн

Тн 30

Тн 30

36

36

12

48

36

42

7242

Електромонтер з обслуговуван­ня електроус­тановок

Під час виконання ро­біт на електроживиль- них установках:

Костюм бавовняний Футболка бавовняна Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці або Рукавички

Під час виконання ро­біт в лужних акумуля­торних додатково:

Фартух прогумованийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиТо

З

ЗМи

Эв

Эв

Ми

Щ 20

Тн

12

6

12

чергові

чергові

3

черговий

36

Штани утеплені або

Напівкомбінезон

утеплений

Тн

36

1

2

3

4

5

6

Білизна натільна утеплена

Валянки на гумовій підошві або Чоботи утеплені

Тн

Тн 30

Тн 30

12

48

36

43

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат­кування

Під час виконання ро­біт безпосередньо в технологічних цехах:

Костюм бавовняний Футболка бавовняна Чоботи кирзові Рукавиці або Рукавички

Рукавички діелектричні Окуляри захисніПід час обслуговуван­ня електрообладнання нафтопроводів в польо­вих умовах додатково:Костюм бавовняний Калоші діелектричні Протигаз фільтруючий Каска захисна Підшоломник Пояс запобіжний

ЗМиТо

З

ЗМи

Ми

Эн

О або ОО

ЗМиВу

Эв

24

6

12

1

чергові до зносу

24

чергові до зносу до зносу 12

черговий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений Білизна натільна утеплена

Валянки на гумовій підошві або Чоботи утеплені

ТнТо

ТнТо

Тн

Тн 30

Тн 30

36

36

12

48

36

44

8290

Зливальник-

розливальник

Костюм

Футболка бавовняна Плащ або Напівплащ Чоботи кирзові Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

ЗМиВу

З

Вн

ЗМи

Ми

12

6

36

12

15 днів

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон

Тн

Тн

36

36

утеплений Білизна натільна

Тн

12

утеплена

Валянки на гумовій

Тн 30

48

підошві або

Чоботи утеплені

Тн 30

36

45

8282

Ізолювальник

Костюм

ЗМиВу

24

(ізоляційні

Костюм

ЗМи

24

роботи)

Футболка бавовняна Черевики шкіряні Рукавиці або Рукавички НаколінникиНа гарячих роботах та при роботі в мокро­му ґрунті додатково:Костюм Фартух

Черевики шкіряніПід час виконання га­зонебезпечних робіт у котлованах (колодязях, ємностях) додатково:Протигаз шланговий Пояс рятівний (з ка­рабіном)

Сигнально-рятівна

мотузка

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений Білизна натільна

З

ЗМи

МиМп

Ми

Тп 400

Ву

Тп

Тн

Тн

Тн

6

12

1

1

6

черговий

черговий

12

черговий

черговий

чергова

36

36

12

утеплена

Валянки на гумовій

Тн 30

48

підошві або

Чоботи утеплені

Тн 30

36

46

8155

Контролер з

Костюм

ЗМиНсЭс

12

якості нафти й

Футболка бавовняна

З

6

1

2

3

4

5

6

нафтопродук­

Фартух прогумований

Нс

12

тів

Черевики шкіряні або

ЗМиНс

12

Чоботи кирзові

Рукавиці

Нс

1

Окуляри захисні

О або ОО

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

Каска захисна

до зносу

Підшоломник

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнНсЭс

36

Штани утеплені

ТнНсЭс

36

Білизна натільна

Тн

12

утеплена

47

8332

Машиніст

Костюм

ЗМиВу

12

бульдозера

Футболка бавовняна

З

6

8332

Машиніст

Черевики шкіряні або

ЗМи

12

бітум оплавиль -

Чоботи кирзові

ної пересувної

Рукавиці

МиВу

1

установки

Протишумові вкладиші або

до зносу

8332

Машиніст

Протишумові навушники

грейдера при­

Під час роботи на ма­

чіпного

шинах без кабін додат­

8111

Машиніст

ково:

екскаватора

Плащ або

Вн

36

8333

Машиніст

Напівплащ

крана (кранів­

Під час роботи з гаря-

ник)

чим бітумом та клею-

8332

Машиніст

чими речовинами до­

трубоочисної

датково:

машини

Костюм

НмВу

12

8332

Машиніст

Окуляри захисні

О або ОО

до зносу

трубоукладача

Протигаз фільтруючий

до зносу

8311

Машиніст тяго­

Респіратор газопило-

до зносу

вого агрегата

захисний

8331

Тракторист

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені або

Тн

36

Напівкомбінезон

утеплений

Білизна натільна

Тн

12

утеплена

Валянки на гумовій

Тн 30

48

1

2

3

4

5

6

підошві або

Чоботи утеплені

Тн 30

36

48

8161

Машиніст

Комбінезон бавовняний

ЗМи

12

електрозварю­

Футболка бавовняна

З

6

вального пере­

Плащ або

Вн

36

сувного агре­

Напівплащ

гата з двигуном

Черевики шкіряні або

ЗМи

12

внутрішнього

Чоботи кирзові

згоряння

Рукавиці або

Ми

3

Рукавички

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені або

Тн

36

Напівкомбінезон

утеплений

Білизна натільна

Тн

12

утеплена

Валянки на гумовій

Тн 30

48

підошві або

Чоботи утеплені

Тн 30

36

49

8161

Машиніст

Костюм

ЗМи

12

електростанції

Футболка бавовняна

З

6

пересувної

Черевики шкіряні або

ЗМи

12

Чоботи кирзові

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавички гумові

Вн

1

Рукавиці

Ми

3

Під час роботи на трасі

додатково:

Плащ або

Вн

36

Напівплащ

Чоботи гумові

В

36

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені або

Тн

36

Напівкомбінезон

утеплений

Білизна натільна

Тн

12

утеплена

Валянки на гумовій

Тн 30

48

1

2

3

4

5

6

підошві або Чоботи утеплені

Тн 30

36

50

8290

Машиніст ма­шини для ізоляції газонафтопро- дуктопроводів

Костюм

Костюм

Футболка бавовняна Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці або Рукавички Окуляри захисні Респіратор газопило- захисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені або Напівкомбінезон утеплений Білизна натільна

ЗМиВу

ЗМи

З

ЗМи

МиНм

ЗП

Тн

Тн

Тн

24

24

6

12

1

до зносу до зносу

36

36

12

утеплена

Валянки на гумовій підошві або Чоботи утеплені

Тн 30

Тн 30

48

36

51

8159

Машиніст

устаткування

розподільних

нафтобаз

Костюм або Комбінезон Футболка бавовняна Плащ або Напівплащ Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці

Рукавички діелектричні Протигаз фільтруючий Протишумові вкладиші або Протишумові навушники Каска захисна ПідшоломникНа зовнішніх роботах узимку додатково:Комбінезон утеплений Білизна натільна утеплена

Валянки на гумовій підошві або

ЗМиНс

З

Вн

ЗМи

Ми

Эн

Тн

Тн

Тн 30

12

6

до зносу 12

15днів чергові до зносу до зносу

до зносу 12

36

12

48

Завантажити