НПАОП 05.0-1.02-07Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден

в) обгородити сусідні струмовідні частини, що перебувають під напругою, а також заземлені конструкції діелектричними матеріалами;

г) працювати в комбінезоні зі спущеними і застебнутими біля кистей рук рукавами і в головному уборі.

 1. Не допускається під час робіт під напругою користуватись ножовками, напилками, металевими метрами та іншими металевими інструментами.

 2. Електророботи на щоглах мають виконуватись після зняття напруги і зняття запобіжників на щитках.

Біля основи щогли або на містку має бути спостережник за працівниками на щоглі.

 1. Для унеможливлення зворотного трансформування напруги через трансформатори (силові, освітлювальні), пов’язані з вимкненим обладнанням, мають бути вимкнені трансформатори з боку як первинної, так і вторинної напруги.

Виконання ремонтних робіт несудновим електротехнічним персоналом

 1. Усі особи несуднового складу, направлені на судно для огляду та ремонту електрообладнання, допускаються до виконання робіт тільки з дозволу головного (старшого) механіка судна чи особи, що його замінює, у супроводі та під наглядом електромеханіка чи особи, що його замінює.

 2. До робіт з ремонту суднового електрообладнання допускаються працівники судноремонтних підприємств, які мають відповідну кваліфікацію та з ними проведено інструктаж щодо знання додержання правил охорони праці.

 3. Перед тим, як допустити бригаду сторонніх працівників (далі - бригада) до роботи з ремонту суднового електроустаткування під напругою або за частково знятої напруги, мають бути:

а) проведені технічні заходи, що забезпечують безпеку виконання робіт (вимкнення живлення, вивішування плакатів, установка огороджень тощо);

б) підготовлене робоче місце;

в) у разі виконання вогненебезпечних робіт перевірена наявність дозволу пожежної охорони;

г) вказані місця розташування протипожежного інвентарю і виставлений пожежний вахтовий зі складу суднового екіпажу;

ґ) вказані розташовані поблизу частини устаткування, що перебувають під напругою;

д) проведений інструктаж про особливості будови електроустаткування, що ремонтується.

 1. У Машинному електротехнічному журналі під час запису про допуск бригади до роботи треба перелічити: вимикачі, роз’єднувачі, рубильники та інші пристрої, вимкнені на час проведення даної роботи (у тому числі й ті, що в момент підготовки місця роботи вже перебувають у вимкненому стані), установлені огородження й вивішені попереджувальні плакати.

 2. Умикання електрообладнання здійснює електромеханік судна після одержання усного повідомлення від керівника ремонтної бригади про завершення робіт.

Електромеханік у присутності керівника ремонтної бригади ретельно оглядає і приймає відремонтоване електрообладнання, виконує перевірку опору ізоляції, справність заземлень, знімає тимчасові плакати і огорожі, установлює на місце постійні огорожі, робить запис у Машинному електротехнічному журналі про закінчення робіт, після чого вмикає електрообладнання.

 1. З моменту допуску бригади до робіт нагляд за безпекою й запобіганням неправильним діям ремонтного персоналу покладається на керівника заводської бригади (майстра, бригадира), який повинен весь час перебувати на місці виконання робіт.

Обслуговування установок напругою понад 1000 В

 1. За наявності напруги, а також збудження на генераторах

напругою 1000 В і вище перебування людей у розподільному пристрої установки не допускається.

 1. Усі струмовідні частини суднового електрообладнання, що перебувають під напругою, мають бути огороджені для запобігання випадкового торкання до них обслуговувального персоналу.

На огородженнях повинні бути застережні знаки та написи.

 1. Усі металеві частини, що можуть потрапити під високу напругу, мають бути надійно заземлені. Справність захисного заземлення повинна регулярно перевірятись, помічені несправності мають бути усунені.

 2. Двері, що ведуть до розподільних щитів та до приміщень, де встановлені трансформатори, комутаційна та захисна апаратура, мають бути завжди замкнуті. Ключі від них мають зберігатись у вахтового електромеханіка.

 3. Двері розподільних пристроїв повинні мати електроблокування, що допускає відчиняти їх тільки після зняття напруги. Блокування має бути завжди справним.

 4. Не допускається виводити з дії блокування дверей, щитів та пультів управління гребної установки.

 5. Поблизу розподільних пристроїв високої напруги мають бути розміщені чіткі принципові електричні схеми.

 6. Не допускається проходити за розподільний щит для огляду й ремонту за наявності напруги.

 7. Під час обслуговування електрообладнання нагляд за станом колекторів (кілець), щіток, щіткотримачів та інших внутрішніх струмовідних частин електричних машин під час їх роботи слід вести через оглядові віконця.

Не допускається відчиняти оглядові віконця під час роботи електричних машин.

 1. Ремонт електрообладнання високої напруги має проводитись тільки після зняття напруги з записом факту вимкнення у вахтовому журналі.

 2. Під час ремонту електроустаткування високої напруги мають бути вжиті такі заходи безпеки:

а) знята напруга і встановлене переносне заземлення на ділянці, що ремонтується;

б) виключена можливість випадкового вмикання;

в) персонал забезпечений засобами електрозахисту захисту й інструментом;

г) роботи проводяться під наглядом електромеханіка.

 1. Перед початком робіт струмовідні частини електрообладнання, що ремонтується, мають бути замкнуті накоротко й заземлені штатними переносними заземленнями на корпус судна.

 2. Щоб уникнути випадкових увімкнень, на держаках вимикачів вимкненої лінії вивішується попереджувальний плакат "Не вмикати! Працюють люди!", а плавкі запобіжники знімаються.

 3. Перед дотиканням до знеструмлених струмовідних частин електрообладнання має бути проведена перевірка розрядником на корпус судна на відсутність у цих частинах статичної електрики.

Обслуговування електричних машин

 1. Електродвигуни з реостатним пуском повинні мати справний нульовий захист та схему захисту, що унеможливлює повторне ввімкнення електродвигунів не з пускового (нульового) положення.

 2. Не допускається під час роботи електромашин обтирати торцеві частини та корпуси підшипників.

 3. Профілактичний огляд і очищення електричної машини без розбирання допускається за умови виконання таких заходів безпеки:

а) машина відключена від електричного живлення;

б) на відповідний автомат (вимикач) вивішений попереджувальний плакат "Не вмикати! Працюють люди!";

в) захисні конденсатори розряджені на корпус;

г) робота проводиться в спецодязі, передбаченому розділами 2.1 і 2.2 Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства.

 1. Внутрішній огляд або ремонт генератора має проводитись після зупинки первинного двигуна.

 2. Шліфування контактних кілець (колектора) має проводитись на холостому ходу електричної машини за допомогою колодки з ізолювального матеріалу, у діелектричних рукавичках, стоячи на діелектричному килимку. Під час шліфування слід дотримуватись таких заходів обережності: не торкатись щіткотримачів, не зачіпати руками й одягом обертових частин, користуватись захисними окулярами.

 3. Не допускається чищення контактних кілець (колектора) й заміна щіток під час роботи електричних машин.

 4. Огляд і ремонт електромагнітного гальма електроприводу має проводитись при знятій напрузі на живильних проводах котушок електромагніту.

 5. Під час від’єднання від електродвигуна живильного кабеля кінці всіх трьох фаз кабеля мають бути замкнуті накоротко й заземлені.

 6. Поблизу електричних машин, що працюють, не допускається проводити роботи, пов’язані з пилоутворенням, розбризкуванням рідини та утворенням металевих часток.

 7. Кріплення кабелів, перевірка стану наконечників та оклітнювання біля генераторів і електродвигунів повинні виконуватись при знятій напрузі.

 8. У разі виявлення несправностей заземлення генераторів та електродвигунів останні мають бути зупинені для усунення дефектів.

Обслуговування розподільних та комутаційних пристроїв і вимикачів

 1. Під час підготовки розподільних пристроїв і пультів керування до дії після неробочого періоду необхідно:

а) переконатись у відсутності напруги на шинах;

б) провести зовнішній і внутрішній огляд, переконатись у відсутності на струмовідних частинах, приладах, апаратурі і кабелях сторонніх предметів, пилу, вологи, масла, палива;

в) переконатись у тому, що всі автоматичні повітряні вимикачі й інші комутаційні пристрої вимкнені;

г) переконатись у справності і перевірити правильність їх дії шляхом вмикання без подання струму;

ґ) перевірити наявність штатних плавких вставок у запобіжниках;

д) перевірити наявність і справність сигнальних ламп і належного встановлення їх у патронах (до упору);

е) перевірити наявність клейм щодо перевірки приладів, переконатись у тому, що строк їх чергової перевірки ще не закінчився;

є) перевірити справність захисних заземлень корпусів апаратів, приладів, оболонок кабелів;

ж) виміряти опір ізоляції за допомогою переносного мегаомметра;

з) переконатись у чистоті й неушкодженості діелектричних килимків біля розподілювальних щитів та пультів керування.

 1. Експлуатація головних та аварійних розподільних щитів зі знятими поручнями на задньому та лицьовому боках не допускається.

 2. У безпосередній близькості від головного розподільного щита мають зберігатись:

а) ізолювальні кліщі й пристосування для заміни запобіжників;

б) комплект засобів електрозахисту;

в) мегаомметр та інші переносні вимірювальні прилади.

 1. Профілактичний огляд і чистка розподільного пристрою мають проводитися при повністю знятій напрузі.

 2. Не допускається проводити огляд і ремонт автоматичних регуляторів напруги (АРН) під напругою. Конденсатори в складі блока АРН мають бути розряджені.

 3. Двері головного та аварійного розподільних щитів під час їх роботи мають бути завжди закриті на замок. Ключі від замків мають перебувати у спеціально відведеному місці машинного відділення (центрального поста управління).

 4. Вхід за головний та аварійний розподільні щити допускається тільки з дозволу електромеханіка чи вахтового механіка.

 5. За головним (аварійним) розподільним щитом не допускається зберігати будь-яке стороннє майно та інвентар.

 6. Дверцята групових та вторинних силових і освітлювальних щитів повинні мати справні замки й бути закритими на ключ. Не допускається залишати під час ремонту відкриті дверцята без нагляду.

 7. Майданчики та проходи перед головними і аварійними розподільними щитами та за ними мають бути вкриті діелектричними килимками чи доріжками. Діелектричні килимки мають бути суцільнокроєними за розмірами майданчиків та проходів.

 8. Розрив струмовідного кола вимірювальних приладів і реле допускається здійснювати тільки після замикання накоротко спеціальними перемичками кола вторинної обмотки трансформатора струму.

Ці роботи проводяться інструментом з ізольованими ручками, стоячи на діелектричному килимку чи взутим у діелектричні калоші.

 1. Приєднувати чи від’єднувати переносні прилади (трансформатори струму, амперметри тощо), які вимагають розриву електричного кола, допускається лише при повному вимиканні напруги з ділянок електромережі, до яких ці прилади приєднуються або від’єднуються.

 2. Приєднувати чи від’єднувати вольтметри, переносні трансформатори напруги та інші прилади, що не вимагають розриву кола, допускається під напругою до 380 В, але за умови застосування ізольованих проводів зі спеціальними ізолювальними наконечниками, а також з обов’язковим застосуванням засобів захисту.

 3. Приступати до вимірювання опору ізоляції суднових мереж, окремих фідерів, схем і електроустановок переносним мегомметром допускається за відсутності напруги на ділянці вимірювання, а за наявності в схемі конденсаторів - після їх розрядження.

 4. Чищення пиловловлювальними засобами у закритих розподільних пристроях без зняття напруги допускається за наявності в них проходів достатньої ширини (не менше 600 мм) і проводиться тільки з підлоги чи з стійких помостів.

 5. Чищення і прибирання в розподільних пристроях без зняття напруги може виконуватися за допомогою спеціальних щіток чи пилососів, забезпечених спеціальними ізолювальними штангами. Ці штанги для запобігання перекриття їх отворів повинні очищатись зсередини перед початком роботи та періодично в її процесі.

 6. Головки, насаджені на порожнисті ізолювальні штанги, мають бути ізольовані таким чином, щоб унеможливити замикання між сусідніми фазами під час очищення ізоляції.

 7. Чищення ізоляції без зняття напруги має проводитись не менше ніж двома особами електротехнічного персоналу в діелектричних рукавицях.

 8. Не допускається заклинювати автоматичні повітряні вимикачі і виконувати інші дії, спрямовані на те, щоб заблокувати дію автоматів у разі виникнення несправностей у схемі чи внаслідок перевантаження.

 9. Не допускається робота комутаційних апаратів з несправними дугогасильними камерами.

 10. Аварійні вимикачі мають бути завжди справні й пофарбовані в червоний колір.

 11. Заклинювання, а також робота автоматичних вимикачів зі знятими дугогасильними камерами не допускається.

 12. Під час вмикання автоматичних вимикачів першими мають замикатись дугогасильні контакти, потім попередні контакти (за наявності) і останніми - головні контакти. Під час вимикання ці дії виконуються у зворотній послідовності.

 13. Дугогасильні контакти необхідно замінювати, якщо їх товщина в місці дотикання зменшиться приблизно на третину початкової товщини.

Головні контакти необхідно замінювати в разі зношення або обгорання срібної накладки на мідній основі.

 1. Необхідно систематично перевіряти правильність положення стрілок на шкалах щитових електровимірювальних приладів.

Стрілки вимкнених амперметрів, вольтметрів і ваттметрів повинні показувати “0”, стрілки щитового мегаомметра показувати “да”, стрілки фазометрів і частотомірів можуть перебувати в будь-якому положенні.

 1. У разі потреби вимірювання опору ізоляції мережі допускається включати щитові мегаомметри і вольтметри тільки на час проведення вимірювання.

Обслуговування акумуляторних установок

 1. Не рідше одного разу на тиждень необхідно проводити огляд акумуляторних установок. Під час огляду необхідно перевірити:

а) роботу систем вентиляції і опалення, а також справність вибухозахищених світильників в акумуляторному приміщенні;

б) чистоту акумуляторного приміщення (стелажів, поверхні акумуляторів, відсутність тріщин, витікань, окислень тощо);

в) надійність кріплення акумуляторних батарей і елементів;

г) відсутність коротких замикань в елементах і між елементами шляхом вимірювання напруги;

ґ) наявність засобів, що забезпечують безпечність робіт з кислотами і лугами;

д) справність заряджувальних пристроїв.

 1. Усі елементи акумуляторних батарей повинні бути міцно закриті пробками з газовідвідними отворами і справними гумовими кільцями. Використання пробок з пошкодженими кільцями не допускається.

 2. Під час експлуатації акумуляторів не допускається:

а) користуватись в акумуляторному приміщенні відкритим вогнем і інструментом, що здатний утворювати іскри;

б) перевіряти зарядженість акумуляторів “на іскру” шляхом замикання контактів;

в) застосовувати для очищення акумуляторів від іржі металеві інструменти і наждачний папір;

г) доливати в акумулятори кислоту або луг.

 1. Під час заряджання акумуляторів необхідно не рідше, ніж щогодини контролювати:

а) величину зарядного струму;

б) температуру і густину електроліту в елементах;

в) інтенсивність виділення газів;

г) ефективність дії системи вентиляції.

 1. На суднах, де вхід до акумуляторного приміщення влаштований з житлового чи службового приміщення, двері повинні забезпечувати газонепроникність і бути завжди щільно зачинені.

 2. Двері до акумуляторного приміщення мають бути постійно закритими на замок, а ключ перебувати у вахтового механіка (електромеханіка). На зовнішній стороні дверей акумуляторного приміщення мають бути написи: “Акумулятори! Вогненебезпечно! Вибухонебезпечно! З відкритим вогнем не входити!”.

В акумуляторному приміщенні має бути вивішена інструкція з безпечного обслуговування акумуляторів.

 1. Вхід до акумуляторних приміщень допускається тільки особам електротехнічного персоналу. Акумуляторні батареї мають обслуговуватись електриком чи особою, яка виконує його обов’язки.

 2. В акумуляторному приміщенні не допускається:

 • зберігати горючі речовини;

 • входити з вогнем чи палити в ньому;

 • виконувати будь-які монтажні чи ремонтні роботи, що не мають безпосереднього відношення до обслуговування акумуляторів;

 • зберігати та вживати їжу.

 1. В акумуляторних приміщеннях, шафах та ящиках не допускається встановлення електричних машин, щитів, опорів, перехідних клем, штепсельних розеток, вимикачів тощо, які можуть бути джерелом іскроутворення.

 2. Зберігання, наповнення та експлуатація лужних та кислотних батарей в одному приміщенні не допускається. В акумуляторних приміщеннях з лужними акумуляторами не повинно бути приладдя кислотних акумуляторів і їх складових частин.

 3. Приміщення, устаткування, шафи та ящики для кислотних акумуляторних батарей усередині мають бути пофарбовані кислотостійкою фарбою; вентиляційні канали мають бути пофарбовані як зовні, так і зсередини.

Фарбування кислотостійкою фарбою приміщень лужних акумуляторних батарей не потрібне.

 1. Вентиляція акумуляторного приміщення має вмикатись за 15 хв до початку наповнення батареї та вимикатись не раніше ніж через 1,5 год після його закінчення.

 2. На вентиляційних отворах мають бути встановлені полум’япереривальні запобіжні сітки.

 3. Узимку повинна регулярно перевірятися відсутність зледеніння на вентиляційних каналах акумуляторного приміщення або шафи.

 4. Для освітлення акумуляторних приміщень повинні застосовуватись світильники вибухозахищеного виконання й акумуляторні вибухозахищені переносні ліхтарі.

 5. Не допускається виконання будь-яких робіт, що викликають іскроутворення в акумуляторному приміщенні під час наповнення акумуляторів. Для приготування електроліту мають застосовуватися спеціальні посудини (пластмасові, скляні тощо).

Обслуговування електроосвітлювального обладнання

 1. У суднових світильниках мають установлюватись лампи, тип і потужність яких відповідають типу світильника.

Не допускається встановлення ламп більшої потужності, ніж це передбачено технічною документацією світильника.

Не допускається використання світильників зі знятими ковпаками і сітками.

 1. Перевірку справності засобів дистанційного керування зовнішнім освітленням необхідно проводити не рідше, ніж щотижня.

 2. Заміна ламп, що вийшли з ладу, повинна проводитись негайно і тільки після зняття напруги.

Чищення і промивання ковпаків світильників має проводитись не рідше одного разу на 3 місяці.

 1. Роботи з метою заміни або ремонту світильників, розміщених на висоті (на колонах, щоглах тощо), мають проводитись з дозволу старшого помічника капітана.

 2. Щоб запобігти можливості вибуху в закритих суднових приміщеннях, де проводяться фарбувальні роботи вогненебезпечними матеріалами (фарби на ацетоновій або уайт-спіритовій основі тощо), освітлювальна мережа на час цих робіт має бути вимкнена, слід користуватись тільки світильниками у вибухозахищеному виконанні.

 3. Кабелі та проводи, приєднані до світильників, повинні мати справну ізоляцію.

 4. Не допускається застосовувати для освітлення лампи з напаяними цоколями. Проводи багатолампових світильників не повинні мати спаювань та скручувань.

 5. У закритих суднових приміщеннях, де проводяться фарбувальні роботи, роботи з клеями чи епоксидними смолами, штатна освітлювальна арматура має бути вимкнена. Під час цих робіт слід користуватись світильниками у вибухозахищеному виконанні.

Обслуговування переносного електроустаткування

 1. Від однієї штепсельної розетки допускається живлення не більше одного переносного електроприладу.

 2. Напруга живлення переносних низьковольтних світильників не повинна перевищувати 12 В.

 3. Переносні електросвітильники повинні забезпечувати повну безпеку користування ними.

Вони мають бути:

а) водозахищеними зі скляними ковпаками й сітками;

б) устатковані кабелями в шлангових оболонках;

в) устатковані вилками, що унеможливлюють їх увімкнення в розетку, приєднану до мережі іншої напруги;

г) мати пристрої, що захищають кабелі від стирання та залому в місцях введення їх в електросвітильники й штепсельні вилки;

ґ) мати корпус і патрон з ізоляційного матеріалу;

д) мати пристрій, що унеможливлюють випадков е від’єднання живильного провода (оклітнювання, хомутики, затискачі, ущільнювальні сальники, страхувальні кінці).

 1. Не допускається використовувати стаціонарні світильники як ручні переносні світильники.

 2. Під час робіт в особливо сирих та тісних місцях треба застосовувати для освітлення тільки переносні низьковольтні світильники напругою не вище 12 В, що живляться через трансформатор, вторинна обмотка якого має бути заземленою.

 3. Під час робіт у паливних танках і в приміщеннях, де зберігаються вибухові або легкозаймисті речовини, для освітлення треба використовувати тільки акумуляторні низьковольтні ліхтарі вибухозахищеного виконання напругою не вище 12 В.

 4. Усі вибухонебезпечні переносні ліхтарі мають перевірятись кожні 10 діб, а справність вибухозахищеної апаратури під час її експлуатації - щодня.

 5. Не допускається застосовувати для переносних світильників патрони з вимикачами, а також установлювати вимикачі на кабелі.

 6. Приєднання низьковольтних переносних світильників до трансформатора повинно здійснюватися наглухо або за допомогою штепсельної розетки, що встановлюється на кожусі трансформатора з боку низької напруги.

 7. Приєднувати переносні трансформатори до мережі слід за допомогою багатожильного кабеля в шланговій оболонці шляхом штепсельного з’ єднанні із заземленим контактом.

Завантажити