НПАОП 05.0-1.02-07Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден

а) переконатись у відсутності сторонніх предметів на кришках циліндрів;

б) перевірити наявність огороджень рухомих частин, поручнів, кожухів, грат біля двигуна та їх справність.

   1. Під час пуску двигуна не допускається перебувати на верхніх гратах на рівні циліндрових кришок двигуна.

   2. Під час пуску двигуна зі спеціальним запальним пристроєм запальні патрони слід ставити так, щоб унеможливити їх викидання тиском газів.

   3. Для проведення огляду і робіт у картері після зупинки двигуна необхідно:

а) застопорити валопровід, увівши в зачеплення валоповоротний пристрій;

б) вивісити на пульті управління попереджувальні таблички "Пуск заборонений! Працюють люди!";

в) застосовувати під час роботи в картері тільки вибухозахищені ліхтарі напругою не більше 12 В.

   1. Відкривати люки картера допускається не раніше ніж через 10-20 хвилин після зупинки двигуна за винятком аварійних ситуаціях при цьому не допускається спрямовувати в картер вентиляційний струмінь повітря, оскільки це може викликати вибух парів масла.

Кожний люк картера повинен мати напис: „Відкривати через 10-20 хвилин після зупинки двигуна”.

   1. До роботи в картері допускається не менше двох осіб.

   2. Не допускається виконувати роботи з вогнем поблизу двигуна з відкритим картером.

   3. Переносні пульти валоповоротної машини і її аварійні вимикачі повинні бути перевірені на справність і вимкнені на час виконання робіт у картері. На пульті аварійного вимикача валоповоротної машини має бути вивішений плакат „Не вмикати! Працюють люди!”, який не допускається знімати протягом усього часу перебування людей у картері.

   4. У разі зупинки двигуна для огляду і ремонту необхідно:

а) закрити запірний клапан пускового повітря і випускати повітря з пускової магістралі;

б) закрити клапан на паливному трубопроводі, що веде до паливних насосів;

в) відкрити індикаторні (декомпресійні) крани на кришках робочих циліндрів;

г) увести в зачеплення валоповоротний пристрій або застопорити валопровід.

   1. Після кожного поповнення повітрям пускові балони необхідно продувати, щоб уникнути скупчення в них масла і води.

   2. Для запобігання вибуху парів масла в картері двигуна необхідно забезпечити справність запобіжних пристроїв, що фіксують концентрацію масляних парів.

   3. Трубки для відсмоктування парів масла з картера необхідно періодично прочищати.

   4. У разі розриву форсункових трубок не допускається закривати рукою місце розриву.

   5. Під час регулювання і перевірки якості розпилювання палива форсунками не допускається підставляти руки до отворів розпилювачів.

   6. Установки для опресування форсунок повинні бути оснащені захисними щитками, ковпаками і екранами.

   7. Під час зупинки одного з головних двигунів, що працюють через підсумовувальний редуктор і роз’єднувальні муфти на один валопровід, роботи в картері допускається починати тільки після вимикання роз’єднувальної муфти цього двигуна і виконання вимог щодо зупинки двигуна для ремонту.

 1. Під час зупинки одного з двигунів судна з двоваловою установкою роботи в картері двигуна допускається починати тільки після затискання стопора на валопроводі зупиненого двигуна з перевіркою надійності кріплення стопора й виконання вимог щодо зупинки двигуна для ремонту.

 2. Не допускається у разі ручного пуску двигуна збільшувати довжину пускового держака.

 3. Для запобігання вибуху не допускається виконувати пуск двигуна киснем чи будь-яким стисненим газом.

 4. Під час експлуатації карбюраторних двигунів:

а) не допускається проводити розбирання вузлів і деталей карбюраторного двигуна до його зупинки й охолодження;

б) горловина паливного бака має бути завжди закрита пробкою для запобігання займання бензину;

в) не допускається користуватися відкритим вогнем під час обслуговування карбюраторних двигунів та їх агрегатів, уключаючи перевірку якості змащення, наявності палива в баках;

г) не допускається заправляти видатковий бачок карбюраторного двигуна бензином під час роботи двигуна, а також до його охолодження після зупинки;

ґ) не допускається протирати двигун ганчір’ям, змоченим бензином, та залишати на двигуні використані обтиральні матеріали;

д) не допускається вручну пускати перегрітий двигун.

 1. Вимоги безпеки під час експлуатації суднових парових котлів

 1. Перед розпалюванням топки котла необхідно виконувати такі заходи безпеки:

а) прибирати всі сторонні предмети і паливно-мастильні матеріали з котельного відділення;

б) перевіряти наявність і готовність до дії протипожежних засобів, що перебувають у котельному відділенні;

в) перевіряти засоби зв’язку і сигналізації;

г) проводити вентиляцію котельного відділення;

ґ) перевіряти запасні виходи;

д) перевіряти справність контрольно-вимірювальних приладів;

е) перевіряти справність ізоляції паропроводів, котла і газоходів;

є) перевіряти наявність води в котлі, користуючись водомірними скельцями і пробними кранами;

ж) перевіряти справність швидкозапірних паливних клапанів та інших пристроїв, що забезпечують виведення котла з дії у разі аварійних ситуацій.

 1. До запалювання форсунок належить оглянути топку котла, переконатися у відсутності в ній скупчення мазуту та провентилювати її понад 3 хв.

На видному місці біля котла вивісити табличку "Не провентилювавши топку котла, запалювати форсунку не допускається!".

 1. Запалювання форсунки повинно здійснюватися спеціальним електрозапальником або смолоскипом, закріпленим на металевому стрижні довжиною не менше 1 м.

При запалюванні форсунки необхідно одягнути захисні окуляри й рукавиці і перебувати осторонь від вікна, у яке вставляється смолоскип.

 1. Не допускається запалювати форсунку від розжареного обмурування топки.

 2. Якщо після двох спроб форсунка не запалилася, подальші спроби необхідно припинити, з’ ясувати й усунути причини несправності, знов провентилювати топку протягом 3 хв і після цього повторити запалювання.

 3. Спостерігати за станом факела допускається тільки крізь оглядове вікно (вічко).

 4. Водовказівні скельця (прилади) повинні бути освітленими й регулярно очищуватися від пилу та кіптяви.

 5. Не допускається включати котел вдію у разі несправності хоча б одного запобіжного клапана чи його ручного приводу.

 6. Відкривати й закривати пробні крани, коли котел перебуває під парами, необхідно плавно, без ривків, знаходячись збоку, щоб цівка пари чи води, що виходить з крану, не могла викликати опіків.

 7. Працювати на котлі з пропусками вихлопних газів не допускається. Належить вживати своєчасних заходів для усунення пропуску газів через обшивку котла.

 8. Не допускається під час роботи котла чи у випадках, коли котел утримується під парами "на підтримці", виконувати на ньому будь-які ремонтні роботи, пов’язані з ударами, свердлінням отворів та зварюванням.

 9. Не допускається виконання будь-яких робіт на котлоагрегаті в період його автоматичних зупинок.

 10. Відкривання горловин і лазів на виведеному з дії котлі допускається за відсутності в ньому пари та гарячої води. У першу чергу має відкриватися верхній лаз.

 11. Перед допуском людей для роботи всередині котла мають бути виконані такі заходи безпеки:

а) котел має бути провентильований і в ньому не повинно бути шкідливих газів, парів, скупчення палива;

б) на час проведення робіт у котлі мають бути призначені і проінструктовані спеціальні вахтові, що повинні перебувати поза котлом біля відкритих горловин з метою спостереження і надання необхідної допомоги працівникам у разі потреби;

в) для освітлення всередині котла слід використовувати справні електричні переносні світильники вибухозахищеного виконання, підключені до мережі електроживлення напругою не вище 12 В, або акумуляторні ліхтарі.

 1. Виконання робіт у котлах без теплоізолювального спецодягу допускається, якщо температура всередині котла не перевищує 35С. Якщо температура більше цієї величини, але не перевищує 50С, допускається тільки огляд котла протягом не більше 15 хв з використанням теплоізолювального спецодягу під наглядом другої особи (спостерігача).

 2. Під час приготування хімікатів для введення у котел особи, що виконують цю роботу, повинні бути забезпечені засобами захисту органів дихання, користуватись захисними окулярами, прогумованим фартухом і діелектричними рукавичками.

 3. Під час спостереження за процесом горіння у топці котла необхідно користуватись захисними окулярами з синіми скельцями.

 4. У разі випускання води з котла необхідно негайно:

а) припинити горіння;

б) припинити живлення (вимкнути систему автоматичного регулювання живлення) і не допускати його вмикання, поки є випускання води;

в) закрити стопорний клапан;

г) припинити подачу повітря;

ґ) повідомити про випускання води старшому механіку і вахтовому штурману;

д) відкрити вручну запобіжні клапани, клапани пароперегрівача і випускати пару;

е) закрити заслонки пристрою, що спрямовує подачу повітря;

є) ужити заходів для недопущення місцевого і загального різкого охолодження котла.

 1. Для запобігання розриву водомірних скелець, що може призвести до опіків персоналу, їх треба систематично продувати через кожні 20 хв, починаючи з момента запалювання форсунки до досягнення робочого тиску.

 2. Після того, як тиск пари досягне робочого значення, необхідно оглянути котел і впевнитись у його нормальній дії:

 • водовказівних приладів;

 • запобіжних клапанів;

 • клапанів верхнього і нижнього продування;

 • засобів живлення котла.

 1. Перевірка належної дії манометра за допомогою триходових кранів або запірних клапанів повинна проводитись не рідше 1 разу на добу.

 2. Необхідно слідкувати за тим, щоб факел форсунки не торкався обмурування точки котла, оскільки це може призвести до пошкодження обмурування і створення небезпечної ситуації для персоналу.

 3. Перевіряти дію водовказівного приладу шляхом продування слід не рідше 1 разу за вахту.

 4. Огляди котла повинні проводитись не рідше одного разу за вахту під керівництвом вахтового механіка.

 5. Не допускається вводити котел у дію за несправності хоча б одного запобіжного клапана і його ручного приводу.

 1. Вимоги безпеки під час експлуатації суднових допоміжних механізмів і пристроїв

 1. Перед пуском допоміжних механізмів мають бути виконані такі вимоги безпеки:

а) огородження, захисні кожухи, щити мають перебувати на своїх штатних місцях і бути закріпленими;

б) слід забезпечити відсутність сторонніх предметів на корпусі механізму, його частинах, що рухаються, і дотичних з ними деталях;

в) пуску механізму ніщо не повинно заважати;

г) усі запобіжні пристрої і контрольно-вимірювальні пристрої мають перебувати на штатних місцях і у справному стані;

ґ) усі з’ єднання рухомих частин, опорні пристосування і пристрої, трубопроводи мають бути надійно закріплені і можливість послаблення кріплень під час роботи виключена.

 1. Щоб уникнути нещасних випадків і поломок деталей і вузлів, не допускається виконувати на ходу обтискання і перебирання сальникових ущільнень та арматури, що перебувають під тиском, протирання частин, що рухаються, вибирання слабини і вимірювання зазорів у вузлах, що перебувають у русі, змащування деталей і вузлів у важкодоступних місцях.

 2. Не допускається перебувати напроти відкритих продувних кранів під час продування циліндрів, золотникових коробок, паропроводів, конденсаційних горщиків тощо.

 3. Перебирання й регулювання всіх типів насосів допускається тільки після відключення їх живлення на щиті, закриття стопорного клапана і відключення від робочих середовищ. На системи при цьому ставляться заглушки.

 4. Не допускається утворення заломів на всмоктувальних та нагнітальних шлангах під час використання переносних ежекторів.

 5. Відкривати кришку барабана сепаратора допускається тільки після повної зупинки барабана, щоб уникнути сходу тарілок і нанесення ними травм.

Для запобігання падінню під час качки кришка барабана сепаратора після відкривання має бути застопорена.

 1. Не допускається проводити ремонт балонів, що перебувають під тиском.

 2. Не допускається експлуатація повітряних та газових балонів з такими дефектами і несправностями:

а) пропускання повітря (газу) у корпусі й з’ єднаннях;

б) видимі деформації корпуса;

в) несправності запобіжних і продувальних пристроїв;

г) несправності манометрів, відсутність на них пломб і неможливість визначення тиску в них іншими приладами;

ґ) закінчення терміну чергового технічного огляду органами нагляду.

 1. Під час зупинки будь - якого допоміжного механізму для ремонту або огляду мають бути вжиті заходи, що виключають його самовільне прокручування.

 2. Щоб уникнути можливості гідравлічних ударів, перед пуском поршневих насосів слід поставити відливні і приймальні клапани у відкрите положення.

 3. Не допускається різко відкривати клапани і крани на парових магістралях без попереднього прогрівання і продування паропроводів.

 4. Щоб уникнути можливості різкого підвищення тиску в трубопроводі стисненого повітря, перед пуском повітряного компресора слід закрити всмоктувальний трубопровід і відкрити клапани продування.

 5. Компресори слід негайно зупинити, якщо:

а) манометри на циліндрі високого або низького тиску, а також на нагнітальному трубопроводі показують тиск вище допустимого;

б) припинилось або зменшилось надходження охолоджувальної води;

в) вийшов з ладу хоча б один контрольно-вимірювальний прилад.

 1. Для забезпечення безпечної роботи теплообмінних апаратів запобіжні клапани, дренажні пристрої і контрольно-вимірювальні прилади, установлені на них, повинні постійно бути у справному стані.

 2. Не допускається здійснювати кислотне очищення теплообмінних апаратів за наявності в них дефектів у вигляді нещільних з’єднань (вальцювальних, клепаних, зварних) або тріщин у металі.

 3. У разі потреби зупинки стернової машини в морі для огляду і ремонту її слід роз’єднати, сектор стерна взяти на стопор, клапани на гідроциліндрах машини перекрити, щоб машина не могла зрушити під ударами хвиль об перо стерна.

 4. У разі відкривання фекальних непромитих цистерн слід користуватись шланговим протигазом або ізолювальним дихальним апаратом.

 5. Не допускається експлуатація гідравлічних механізмів у разі спрацювання аварійної сигналізації або виникнення хоча б однієї з наведених нижче несправностей системи:

а) відмова вимірювальних приладів;

б) збільшення тиску більше допустимого значення;

в) припинення надходження робочої рідини;

г) руйнування одного з елементів системи;

ґ) поява зовнішніх ознак витікання робочої рідини, що перевищує норми, визначені технічною документацією;

д) поява підвищеного шуму і вібрації.

Уключення систем допускається тільки після усунення несправності.

 1. Не допускається підтягування болтів, гайок чи інших з’ єднань на системі, що перебуває під тиском і під час її роботи.

 2. Видалення повітря з системи слід проводити через повітроспускальні пристрої. Видалення повітря через інші пристрої може бути допущене за мінімального тиску, що забезпечує холостий хід гідродвигунів.

 3. Системи повинні бути оснащені манометрами або іншими пристроями для контролю або реєстрації тиску.

 4. На шкалі або корпусі манометра, що постійно показує тиск в одній точці системи, має бути нанесена червона риска, що відповідає максимальному або мінімальному тиску в цій точці.

 1. Вимоги безпеки під час ремонтних робіт з судновим трубопроводом

 1. Монтаж труб та арматури, розміщених на висоті більше 1,5 м, має проводитися з риштувань і помостів.

 2. Під час демонтажу й монтажу труб та арматури не допускається застосовувати для їх підвішування синтетичні та рослинні канати. З цією метою застосовуються сталеві стропи відповідної вантажопідйомності.

 3. Не допускається застосовувати для розклинювання фланців трубопроводів випадкові предмети (ломи, зубила). З цією метою застосовуються спеціальні гвинтові розклинювальні пристрої.

 4. Не допускається залишати зняті труби й арматуру в підвішеному стані на риштуваннях, перехідних майданчиках. Труби й арматуру необхідно складати у спеціально відведених для цього місцях.

 5. Не допускається виконувати демонтажні й монтажні роботи в зоні обслуговування механізмів, що працюють, та безпосередньо біля трубопроводів, що перебувають під тиском, проводів, електричних кабелів, устаткування, що перебуває під напругою.

 6. Не допускається перевіряти суміщення отворів фланцевих сполучень пальцями рук. З цією метою мають застосовуватися оправки.

 7. Не допускається здійснювати підтягування болтів, гайок та інших з’єднань на системі, що перебуває під тиском та під час її роботи.

 1. Вимоги безпеки під час обслуговування рушіїв і валопроводів

 1. Під час підготовки до огляду або ремонту рушіїв мають бути виконані такі вимоги безпеки:

а) закріплені стерна, щоб уникнути їх повороту під час огляду або ремонту рушіїв;

б) повністю відкриті і закріплені в цьому положенні стернові заслони водометного рушія;

в) вахтовий моторист має бути попереджений про роботи в районі гвинта;

г) мають бути вжиті заходи для запобігання пуску головного двигуна, а на пусковому пристрої вивішена табличка: “Двигун не запускати! Біля гребного гвинта працюють люди!”;

ґ) уведений у дію валоповоротний пристрій, попередньо перевірений на справність його дії, і застопорений валопровід.

 1. Огляд і ремонт рушіїв допускається проводити після того, як будуть вжиті заходи для запобігання випадковому провертанню валопровода.

 2. Не допускається огляд або ремонт рушіїв суден, коли їх кормова частина піднята за допомогою будь-якого вантажопідіймального пристрою, коли вони стоять біля берега або на рейді і не захищені з боку суднового ходу від морських хвиль.

 3. Не допускається ведення ремонту гребних гвинтів зі шлюпок, човнів та інших маломірних безпалубних суден.

 4. Не допускається провертати вал за маховик двигуна, користуючись випадковими предметами.

 5. У разі потреби зміни положення гребного гвинта поворот його може бути здійснений лише після того, як буде перевірено, що в безпосередній близькості біля гребного гвинта нема людей. Поворот гребного гвинта має здійснюватись повільно за допомогою валоповоротного пристрою.

 1. Вимоги безпеки під час приймання на судно палива й мастила

 1. Роботи з приймання палива мають проводитися відповідно до вимог НАПБ В.01.041-2000/180 “Правила пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України”, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 14.03.2000 № 24, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.05.2000 за № 309/4530 (далі - Правила пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України), і вимог цього розділу.

 2. Перед прийманням на борт судна палива про це слід сповістити особовий склад.

 3. Під час приймання палива не допускається:

а) паління й будь-які роботи з відкритим вогнем на судні та на бункерувальній базі, а також застосування вогню на камбузі;

б) застосування несправних шлангів та з’ єднань, що призводять до витікань;

в) приймати паливо, що не відповідає вимогам пункта 4.2.11 Правил пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України.

8.7.4 Шланг для приймання палива чи мастила з причалу на судно повинен прокладатися окремим трапом, закритим для проходу людей.

 1. Не допускається для відкриття й закриття приймального вентиля застосовувати предмети, що можуть викликати іскроутворення при ударах об маховик вентиля, трубопровід тощо.

 2. При появі течі в шлангах має бути припинена заправка, замінений шланг або усунена несправність.

 3. Під час приймання нафтопродуктів повинні бути вжиті заходи, що запобігають їх попаданню на палубу, трапи тощо.

 4. При з’єднанні шлангів для запобігання іскроутворенню гайки, ключі, струбцини та інший інструмент мають укладатись на мати, що тимчасово розстилаються біля місця роботи.

Допускається користуватися тільки таким інструментом, який не дає

іскор.

 1. Хомути обтискання з’єднань стиків паливних шлангів не повинні мати гострих виступних боків. Не допускається перебувати напроти або в безпосередній близькості від стику шланга.

 2. Під час приймання палива не допускається виконувати на палубі будь-які інші роботи.

 3. Під час зливання паливно-мастильних матеріалів з бочок не допускається застосовувати стиснене повітря для прискорення процесу.

 4. Судна під час перекачування палива мають бути пришвартовані рослинними чи синтетичними кінцями. Застосування металевих канатів у цих умовах не допускається.

Капронові та нейлонові канати з метою запобігання іскроутворенню під час тертя слід попередньо обробити 2% розчином солі або змочити морською водою.

 1. Вимоги безпеки під час обслуговування технічних засобів • • • • •• судноводіння, радіозв’язку і пошукової апаратури

 1. Роботи з обслуговування технічних засобів судноводіння, радіозв’язку і пошукової апаратури мають проводитися відповідно до вимог ДСанПіН 3.3.6-096-2002 „Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів”, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2002 № 476,

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за № 203/7524 (далі - Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів), ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. "Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю", зі змінами, а також вимог цього розділу.

Завантажити