НПАОП 45.2-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

п/п

Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2005

Назва професії (посади)

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ

Термін

носіння,

місяці

1

2

3

4

5

6

(кислототривник)

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Рукавиці комбіновані

МиМп

до зносу

Респіратор

газопилозахисний

-

до зносу

Окуляри захисні

-

до зносу

На гумірувальних та фаолітових роботах додатково:

Фартух брезентовий з нагрудником

Тп100Яж

6

170

7123.2

Цементатор

Костюм брезентовий

ВнЗ

12

Рукавиці брезентові

Вн

1

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Респіратор пилозахисний

-

до зносу

Окуляри захисні

-

до зносу

На роботах у мокрих умовах додатково:

Чоботи гумові замість черевиків шкіряних

См

12

171

7133.2

Штукатур

Костюм бавовняний

ЗВу

12

Черевики шкіряні

ВЗ

12

Рукавиці комбіновані

Ву

до зносу

Рукавички гумові на трикотажній основі

МпВу

3

Чоботи гумові

ВЗ

24

Під час торкретування додатково:

Окуляри захисні

-

до зносу

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20

36

Керівники, професіонали, фахівці

172

1223.2

Майстер;

Костюм бавовняний

МиЗ

18

1223.2

виконавець робіт;

Плащ з водостійкого матеріалу

Вн

24

1223.2

начальник дільниці;

3115

механік дільниці;

Взимку додатково:

2149.2

інженер з охорони праці;

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

п/п

Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2005

Назва професії (посади)

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ

Термін

носіння,

місяці

1

2

3

4

5

6

2412.2

інженер з нормування праці

Напівчоботи утеплені

Тн20

36

(таблиця розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду від 01.10.2007р. № 233)  1. Засоби індивідуального захисту (запобіжний пояс, діелектричні галоші та рукавиці, діелектричний гумовий килимок, захисні окуляри, респіратор, протигаз, захисний шолом, каска тощо) робітникам усіх професій видаються в залежності від характеру й умов робіт, що виконуються, як чергові, якщо їх видачу не передбачено цими нормами.

  2. Під час виконання робіт на мокрому ґрунті й у воді видаються додатково: чоботи гумові або галоші гумові чергові, якщо їх видачу не передбачено цими нормами.

  3. Робітникам, які зайняті на будівництві об’єктів для нафтових родовищ у відкритому морі (під час постійної роботи у морі), видаються:

куртка бавовняна на утеплювальній прокладці на 2 роки та брюки бавовняні на утеплювальній прокладці на 3 роки, у тому разі, коли зазначеним робітникам вони не передбачені цими нормами; замість передбаченого нормами бавовняного спецодягу може видаватися брезентовий одяг з таким самим терміном носіння.

  1. На зовнішніх роботах узимку працівникам під каску видається додатково підшоломник.

  2. Керівники будівельно-монтажних організацій можуть за погодженням з профспілковим комітетом видавати працівникам, які здійснюють роботу з технічного переоснащення та реконструкції виробництва у діючих цехах зі шкідливими умовами праці без зупинки виробництва, спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту за нормами, визначеними для експлуатаційного персоналу зазначених цехів.

3. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на будівництві метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення

п/п

Код КП

згідно з Класифі­катором професій ДК 003-95

Назва професії (посади)

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ

Термін носіння, місяці

1

2

3

4

5

6

1. Підземні роботи

1

7214.2

Арматурник;

Костюм брезентовий

МпЗ

12

7123.2

бетоняр

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

18

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

18

Чоботи гумові

СмВ

12

або

п/п

Код КП

згідно з Класифі­катором професій ДК 003-95

Назва професії (посади)

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ

Термін носіння, місяці

1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Рукавиці брезентові

Мп

1

Навушники протишумові

-

до зносу

Каска

-

24

На мокрих роботах додатково:

Білизна натільна

Тн

6

Костюм прогумований

Вн

6

2

8113.2

Бурильник шпурів

На сухих роботах:

Костюм брезентовий

МпЗ

12

Черевики шкіряні

МиЗ

9

Рукавиці брезентові

Ми

2

Каска

-

24

На роботах у мокрих умовах додатково:

Костюм прогумований

Вн

6

Білизна натільна

Тн

6

Чоботи гумові

СмВ

6

Онучі бавовняні

Тн

3

3

7112.1

Вибуховик;

Костюм брезентовий

МпЗ

12

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

24

9311

роздавальник вибухових матеріалів

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

24

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Рукавиці комбіновані

Ми

до зносу

Рукавички шкіряні

З

12

Каска

-

24

На мокрих роботах додатково:

Чоботи гумові

СмВ

12

4

7111.2

Гірник на

маркшейдерських

роботах

Комбінезон бавовняний

МиЗ

18

або

Костюм бавовняний

МиЗ

18

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

24

Чоботи гумові

СмВ

12

або

Черевики шкіряні

МиЗ

12

п/п

Код КП

згідно з Класифі­катором професій ДК 003-95

Назва професії (посади)

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ

Термін носіння, місяці

1

2

3

4

5

6

Рукавиці комбіновані

Ми

до зносу

Каска

-

24

На мокрих роботах додатково:

Костюм прогумований

Вн

6

5

7129.2

Дорожньо-колійний

робітник

Костюм брезентовий

Вн

18

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

24

Чоботи гумові

СмВ

12

або

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Рукавиці брезентові

Мп

2

Каска

-

24

6

7241.1

Електромонтажник із сигналізації, централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену;

Комбінезон бавовняний

МиЗ

12

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

12

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

12

Чоботи гумові

СмВ

9

або

Черевики шкіряні

МиЗ

9

7241.1

електрослюсар- монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування;

Рукавиці брезентові

Мп

2

Рукавички діелектричні (на електророботах)

Эн

до зносу

Навушники протишумові

-

до зносу

Каска

-

24

7241.2

електрослюсар з проходки;

На мокрих роботах додатково:

Костюм прогумований

Вн

12

7241.1

електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування;

7233.1

монтажник гірничого устаткування

7

7111.2

Ізолювальник

(будівництво

метрополітенів)

Костюм брезентовий

МпЗ

12

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

12

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

12

Чоботи гумові

СмВ

12

або

п/п

Код КП

згідно з Класифі­катором професій ДК 003-95

Назва професії (посади)

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ

Термін носіння, місяці

1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Рукавиці брезентові

Мп

1

Навушники протишумові

-

до зносу

Каска

-

24

Кесонник-

електромонтажник;

Костюм брезентовий

МпЗ

24

7216.2

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

18

7216.2

кесонник-прохідник;

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

24

Шапка-вушанка

Тн

36

Чоботи гумові

СмВ

12

Рукавиці брезентові

Мп

2

8

Ковдра вовняна

Тн

чергова

7216.2

кесонник-слюсар

Під час роботи у кесоні способом гідромеханізації додатково:

Плащ брезентовий

Ву

черговий

На обслуговуванні шлюзового апарату додатково:

Комбінезон бавовняний (замість костюма брезентового)

МиЗ

12

Лицювальник-

мармурник;

Костюм бавовняний

МиЗ

12

7132.2

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

12

Чоботи гумові

СмВ

12

7132.2

лицювальник-

плиточник;

Рукавиці комбіновані

Ми

до зносу

Каска

-

24

9

7132.2

лицювальник-мозаїст;

Додатково для лицювальника-мозаїста та лицювальника- полірувальника:

7132.2

лицювальник-

Фартух прогумований

Ву

12

полірувальник

або

Фартух брезентовий

МиВу

12

7141.2

Маляр;

Комбінезон бавовняний

МиЗ

12

10

або

7122.2

муляр

Костюм бавовняний

МиЗ

12

Чоботи гумові

СмВ

12

п/п

Код КП

згідно з Класифі­катором професій ДК 003-95

Назва професії (посади)

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ

Термін носіння, місяці

1

2

3

4

5

6

або

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Рукавиці комбіновані

Ми

до зносу

Каска

-

24

Додатково для маляра:

Респіратор

газопилозахисний

-

до зносу

11

8113.1

Машиніст бурової установки

На сухих роботах:

Костюм брезентовий

МпЗ

12

Черевики шкіряні

МиЗ

9

Рукавиці брезентові

Ми

2

Каска

-

24

На роботах у мокрих умовах додатково:

Костюм прогумований

Вн

6

Білизна натільна

Тн

6

Чоботи гумові

СмВ

6

Онучі бавовняні

Тн

3

12

8311.2

Машиніст електровоза

Комбінезон бавовняний

МиЗ

12

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

24

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

24

Чоботи гумові

СмВ

12

або

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Рукавиці комбіновані

Ми

до зносу

Рукавички діелектричні

Эн

до зносу

Каска

-

24

На мокрих роботах додатково:

Костюм прогумований

Вн

12

13

8111.2

Машиніст

навантажувальної

машини;

Комбінезон бавовняний

МиЗ

12

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

24

8163.2

машиніст насосних установок;

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

24

Чоботи гумові

СмВ

12

8333.2

машиніст підіймально- пересувних

або

Черевики шкіряні

МиЗ

12

п/п

Код КП

згідно з Класифі­катором професій ДК 003-95

Назва професії (посади)

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ

Термін носіння, місяці

1

2

3

4

5

6

риштувань;

Рукавички гумові

Ву

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

до зносу

Навушники протишумові

-

до зносу

машиніст

Каска

-

24

8111.1

прохідницького

комплексу

На мокрих роботах додатково:

Костюм прогумований

Вн

6

Моторист

вентиляційної

Напівкомбінезон

бавовняний

МиЗ

12

14

8163.3

Черевики шкіряні

Ми

12

установки

Рукавиці комбіновані

Ми

до зносу

Рукавички діелектричні

Эн

до зносу

7111.2

Гірник підземний;

Костюм бавовняний

МиЗ

9

Костюм брезентовий

МпЗ

6

7111.2

кріпильник;

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

12

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

12

Білизна натільна

Тн

6

Черевики шкіряні

МиЗ

12

Рукавиці брезентові

Мп

1

Навушники протишумові

-

до зносу

15

Каска

-

24

7111.1

прохідник

На мокрих роботах додатково:

Костюм прогумований

Вн

6

Чоботи гумові

СмВ

6

Онучі суконні

Тн

6

Додатково для прохідника:

Рукавиці антивібраційні

Мв

2

Респіратор

газопилозахисний

-

до зносу

Костюм брезентовий

МпЗ

12

або

Стовбуровий

(підземний)

Костюм бавовняний

МиЗ

12

16

7111.2

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

24

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

24

Завантажити