НПАОП 23.2-3.26-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості i. загальні положення

Каска захисна

чергова

4. Виготовлення маслофільтрів

176

8231

8231

8143

Вирубник заготовок та виробів

Гофрувальник трубок Різальник паперу, картону та целюлози

Костюм

З Ми Пн

12

Берет

З

12

Черевики

МиМп Мун100

12

Рукавиці комбіновані

Ми Мп

1

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

177

8159

7311

Контролер якості продукції та технологічного процесу (хімічне виробництво) Завивальник спіралей

Халат

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

МиМп

2

178

8122

Оператор пульта ке­рування трансборде- рним та горизонталь- но-замкненим конве­єрами

Халат

З Ми

12

Берет

З

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

179

8141

Складальник

Халат

З Ми

12

Берет

З

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці

Ми

2

180

9322

Укладальник-

пакувальник

Фартух з нагрудником

З МиНм

12

Черевики

ЗМиМун50

12

Берет

З

12

Рукавиці

МиТп100

2

Нарукавники прогумовані

Ми

6

Окуляри захисні відкриті

до зносу

Респіратор пилозахисний

черговий

5. Виробництво мастил на основі органічного синтезу

181

8152

Апаратник оброблен­ня

Комбінезон

З МиНм

9

Костюм прогумований

Вн

черговий

Білизна натільна - 2 компле­кти

З

12

Берет

З

9

Черевики

МиНм

9

Чоботи гумові

В

чергові

Рукавички

Нм

1

Рукавиці

Тп100

1

182

8159

Апаратник

Костюм

Ми Тп100

12

Берет

З

12

Білизна натільна - 2 компле­кти

З

12

Черевики

Ми

12

Чоботи гумові

В

чергові

Рукавички хлорпренові

1

Рукавиці

Тп100

6

183

8154

Апаратник електролі­зу

Костюм

Ми Тп 100

9

Комбінезон

Вн

черговий

Берет

З

12

Білизна натільна - 2 компле­кти

З

12

Чоботи гумові

В

9

Рукавички хлорпренові

1

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

184

8159

Апаратник

Халат білий

З Ми

12

Берет

З

12

Черевики

Ми

12

185

8154

Апаратник регенера­ції

Комбінезон

З Ми

6

Білизна натільна - 2 компле­кти

З

12

Черевики

Ми

9

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

Ми

1

186

1222.2

3115

1221.2

1222.2

Майстер

Механік

Начальник відділення Начальник зміни

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

3

187

1222.2

1222.2

Начальник цеху Начальник установки

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

188

8163

7241

Машиніст

холодильних

установок

Слюсар з контрольно- вимірювальних при­ладів та автоматики (електромеханіка)

Комбінезон

З МиНм

12

Черевики

МиНм

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

3

189

7241

Електромонтер з ре­монту та обслугову­вання електроустат­кування

Комбінезон або костюм

ЗМиТп100

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці

Тп100

1

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Пояс запобіжний з карабі­ном

черговий

На зовнішніх роботах узим­ку та в неопалюваних при­міщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

190

7233

7233

Слюсар з ремонту технологічних установок Слюсар-ремонтник

Костюм

З МиНм

9

Комбінезон

Вн

черговий

Білизна натільна - 2 компле­кти

З

12

Чоботи кирзові

МиНмВ

9

Рукавички хлорпренові

1

Рукавиці

Тп100

1

Берет

З

9

Окуляри захисні відкриті

до зносу

Каска захисна з підшолом­ником

чергова

Пояс запобіжний з карабі­ном

черговий

На зовнішніх роботах узим­ку та в неопалюваних при­міщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

191

9322

8264

8152

Підсобний робітник Оператор просочувального устаткування Апаратник варіння

Комбінезон

З МиВн

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Черевики

МиВн

12

Окуляри захисні закриті

до зносу

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Респіратор пилогазозахис- ний

черговий

192

8212

Оператор заготівель­ного відділення

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

193

8276

8111

Оператор виробничої дільниці

Центрифугув альник (збагачення)

Халат

З Ми Вн

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Берет

З

12

Черевики

Ми

12

194

7233

7233

9132

Слюсар з ремонту технологічних установок Слюсар-ремонтник Прибиральник виро­бничих приміщень

Костюм

З МиНмВн

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиМп

2

Прибиральнику виробничих приміщень під час приби­рання вручну додатково:

Фартух з нагрудником

ВнЯжМи

12

Рукавички

ВнЯжМи

1

Респіратор пилогазозахис- ний

до зносу

6. Допоміжні виробництва і професії

195

8223

1222.2

Гальванік

Майстер

Фартух з нагрудником

Вн

12

Берет

З

12

Калоші

В

9

Рукавички

Вн

2

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

196

  1. 3119 7341

113.2

Інженер

Технік

Препаратор

Хімік

Халат

З МиЯж

12

Рукавички

Вн

2

Берет

З

12

Туфлі шкіряні

ВМиСм

12

Респіратор пилогазозахис- ний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

Щиток захисний прозорий

до зносу

При постійній роботі з ані­ліном, бензолом, пальним, севантіном, наіритом, лака­ми і фарбами, нітропродук- тами, амінами, канцероген­ними речовинами, миш'яко-

вистими, фосфоритними, ртутними, свинцевими і ціа­нистими речовинами додат­ково:

Фартух прогумований з на­грудником

ВуМиЯж

черговий

Чоботи гумові

ВЯж

12

Протигаз фільтрувальний

до зносу

197

9132

Мийник посуду

Халат

З МиВн

12

Берет

З

12

Калоші

В

12

Рукавички

Вн

1

Фартух з нагрудником

черговий

Нарукавники прогумовані

до зносу

198

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат або костюм

З Ми Щ50К50

12

Куртка

З Ми Щ50К50

12

Берет

ЗЩ20К20

12

Черевики шкіряні

МиК20Щ20

12

Рукавички

Вн Щ50К50

2

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор пилогазозахис- ний

до зносу

При постійній роботі з ані­ліном, бензолом, пальним, севантином, наіритом, лака­ми та фарбами, нітропродук- тами, амінами, канцероген­ними речовинами, миш'яко­вистими, фосфоритними, ртутними, свинцевими та ціанистими речовинами до­датково:

Білизна натільна - 2 компле­кти

З

12

Фартух з поліхлорвінілу з нагрудником

ВпЩ50К50

до зносу

Нарукавники прогумовані

6

Чоботи гумові

ВЩ20К20

12

Респіратор газозахисний

до зносу

Протигаз фільтрувальний

черговий

Щиток захисний прозорий

до зносу

При обслуговуванні кислот­них цехів:

Халат або костюм

МиК50

12

Чоботи або калоші

ВК50

12

Рукавички

ВнК50

чергові

Респіратор пилогазозахис- ний

до зносу

При обслуговуванні цехів їдких лугів:

Халат

З МиЩ50

12

Рукавички

ВнЩ50

чергові

Калоші

ВЩ50

12

Респіратор газозахисний

до зносу

199

8290

Пробовідбірник

Костюм

ЗМиВнНм

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

6

Рукавиці комбіновані

1

Рукавички

Вн

2

Черевики

Ми

12

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор пилогазозахис- ний

до зносу

Протигаз фільтрувальний

черговий

Каска захисна

чергова

Підшоломник під каску

12

На зовнішніх роботах узим­ку та в неопалюваних при­міщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При відбиранні проб у кис­лотному цеху:

Костюм

ЗМиК50

12

Чоботи або калоші

З МиК50 ВК50

12

200

9322

9132

Підсобний робітник Прибиральник виро­бничих приміщень

Костюм

З МиВн

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узим­ку та в неопалюваних при­міщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

201

8211

Шлі фув альник

Фартух з нагрудником

Вн

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Респіратор протипиловий

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

Берет

З

12

6.1. Виробництво захисного одягу

202

1222.2

1222.2

9322

Майстер Начальник зміни (промисловість) Укладальник деталей та виробів

Халат

З Ми

12

Туфлі шкіряні жіночі

ЗМиПн

12

Шапочка

З

6

7. Склади сировини та готової продукції

203

9411

Комірник

Халат

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці

Ми

3

204

9322

Підсобний робітник

Костюм

МиТп100

12

Чоботи кирзові

ВМиМп

12

Берет

З

12

Рукавички

чергові

Рукавиці

Вн

3

Фартух з нагрудником

Тп100Вн

черговий

На зовнішніх роботах узим­ку та в неопалюваних при-

міщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

205

8163

Роздавальник нафто­продуктів

Фартух з нагрудником

З Ми Нм

12

Черевики

МиНм

12

Берет

З

12

Рукавиці

МпМиНм

3

При роботі з пальним:

Костюм замість фартуха з нагрудником

З МиНм

12

Чоботи замість черевиків

ВНм

12

На зовнішніх роботах узим­ку та в неопалюваних при­міщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

206

8159

Оператор товарний

Костюм

З МиНм Ву

12

Чоботи

В

12

Рукавиці комбіновані

ВТп100

1

Протигаз фільтрувальний

до зносу

Протигаз ізолювальний

черговий

Окуляри захисні закриті

до зносу

Рукавички маслобензостійкі

МпНсНм

2

Плащ прогумований

черговий

Каска захисна з підшолом­ником

до зносу

Респіратор пилогазозахис- ний

до зносу

На зовнішніх роботах узим­ку та в неопалюваних при­міщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики шкіряні

Тн30

24

Шапка

Тн

24

При роботі зі скрапленим вуглеводневим газом:

Рукавиці нафтоморозостійкі з латексним покриттям

МпТнНм

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

Берет

З

12

207

8264

Оператор розподілу хімічних матеріалів

Комбінезон

МиТп100

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Нарукавники прогумовані

Вн

6

Берет

З

12

Чоботи гумові або черевики

В

МиТп

12

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці

МиТп100

3

Респіратор газозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах узим-

ку та в неопалюваних при­міщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

208

8159

Розливальник хіміч­ної продукції

Костюм

ЗМиТп100

12

Фартух з нагрудником

ЗМиВн

черговий

Нарукавники прогумовані

ЗМиВн

6

Берет

З

12

Черевики на латунних цвя­хах

Ми

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

МиТп100

3

Респіратор пилогазозахис- ний

до зносу

На зовнішніх роботах узим­ку та в неопалюваних при­міщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

209

8159

Оператор товарний

Фартух з нагрудником

З МиТп100

12

Чоботи гумові

Вн

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Респіратор пилогазозахис- ний

до зносу

При роботі з пилоутворюю- чими матеріалами додатко­во:

Комбінезон

З МиПн

12

Берет

З

12

Протигаз фільтрувальний

до зносу

На зовнішніх роботах узим­ку та в неопалюваних при­міщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

210

7233

Слюсар-ремонтник

При роботі на складі кислот:

Костюм

ЗМиК50

12

Чоботи

ВК50

12

Берет

З

12

Рукавички

ВнК50

чергові

Рукавиці

К50Тп100

3

Респіратор газозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах узим­ку та в неопалюваних при­міщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

Завантажити