НПАОП 02.0-1.04-05Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

VI. ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ РОБОТАХ

(щодо підготовки робочого місця; безпечного звалювання небезпечних дерев та дерев

великого діаметра; безпечних способів зняття завислих дерев; очищення дерев від сучків на

схилах; трелювання деревини канатною установкою, трактором, кіньми; трелювання дерев,

деревних хлистів, довгоття, сортиментів; навантажування та вивезення круглого лісу; способу

  1. очищення лісосіки; інших безпечних прийомів праці в технологічному процесі) До роботи зі звалювання дерев слід допускати лише вальників, які пройшли спеціальну підготовку у навчальних закладах. Перед початком розроблення нової лісосіки всі члени бригади повинні пройти позаплановий інструктаж на робочому місці. При проведенні підготовчих робіт та рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, в першу чергу необхідно звалювати найбільш небезпечні дерева. Зняття завислих дерев слід здійснювати за допомогою ручних лебідок, трактором з канатом довжиною не менше 35 м або кіньми.

  2. Нормативні акти та інші документи, вимоги яких обов’язкові для виконання бригадою (ланкою) у доповнення до вимог карти

(інструкція з охорони праці, карта технологічного процесу на верхньолісоскладські роботи, технологічна інструкція та інші)

  1. ПРИРОДООХОРОННІ ВИМОГИ

(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відвернення ерозії грунту тощо)Техкарту склав лісничий (начальник лісопункту)

(підпис, ініціали, прізвище)

« » 20 року

Техкарту отримав майстер (керівник лісозаготівельних робіт)

(підпис, ініціали, прізвище)

« » 20 року

З вимогами техкарти ознайомлені: бригадир, працівники

(підписи

)Копію карти технологічного процесу одержав:

Бригадир

(підпис, ініціали, прізвище)

Відповідальний за охорону праці на лісосіці

(підпис, ініціали, прізвище)

  1. КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

РОЗРОБЛЕННЯ ЛІСОСІКИ

  1. Перед складанням карти технологічного процесу проводиться обстеження лісосіки лісничим (начальником лісопункту) і майстром, під час якого визначаються та коротко описуються види та обсяги робіт, які відповідно до вимог безпеки праці необхідно виконати. Карта затверджується після приземлення небезпечних дерев на територіях, названих у пункті 4 акта.

  2. Карта технологічного процесу розроблення лісосіки складається відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці у 3-х примірниках. Перший примірник на період розроблення лісосіки зберігається у майстра лісу або лісозаготівель, другий — в інженера лісового господарства (лісозаготівель). Третій примірник видається бригадиру лісозаготівельної бригади. Після закінчення лісозаготівельних робіт перший примірник передається для зберігання в контору лісництва (лісопункту).

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер (головний лісничий

)

(підпис, ініціали, прізвище)


« » 20 рок

у« » 20 року

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці стосовно виконання лісозаготівельних робіт в лісництві, на лісосіці в кв.

виділі № урочищі проведені такі підготовчі

роботи:

Види підготовчих робіт

Відмітка про виконання

Підписи особи, що перевіряла виконання

1

2

3

1. Визначення на місцевості меж лісосіки

2. Визначення меж щонайменше 50-метрової зони безпеки навколо лісосіки та додаткової робочої території

3. Установлення заборонних знаків обгородження небезпечних зон

4. Приземлення небезпечних дерев:

4.1 на лісосіці, поза зонами безпеки

4.2 у зонах безпеки шириною щонайменше 50 м навколо лісосіки

4.3 повздовж лісовозних доріг, під’їзних та трелювальних шляхів

4.4 у радіусі не менше 50 м від передбачених місць розташування:

4.4.1 побутового приміщення

4.4.2 верхніх лісоскладів

4.4.3 стоянки техніки

4.4.4 складу пально-мастильних матеріалів

5. Розмітка лісосіки на пасіки

6. Визначення магістральних волоків

7. Визначення пасічних волоків

8. Будівництво лісовозних доріг

9. Перевірка рівня радіації на радіактивно забруднених територіях

10. У гірських та горбистих умовах додатково:

10.1 улаштування волоків з веденням земляних робіт на косогорах

10.2 підготовка трас канатних установок

10.3 монтаж канатних установок

11. Інші роботи

Лісничий (помічник лісничого) — :

(підпис, ініціали, прізвище)

Начальник лісопункту (заступник начальника лісопункту) — :

(підпис, ініціали, прізвище)

Майстер лісу (лісозаготівель) — г---:

(підпис, ініціали, прізвище)

Бригадир (підпис, ініціали, прізвище)

Примітка. При підготовці лісосіки до рубок догляду за лісом та санітарних, якщо волоки на косогорах не влаштовуються, вимоги пунктів 6, 7 можуть не виконуватись, а роботи, названі в пункті 4.1, дозволяється проводити в процесі розроблення лісосіки за умови відсутності на деревах снігу та льоду.

Начальник управління державного нагляду в АПК, машинобудуванні,

на транспорті та у зв’язку В. А. Маціяшко

Завантажити