НПАОП 25.0-1.02-13Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами

Збір рідких відходів, забруднених серветок, тампонів тощо, обрізків препрегів проводиться в тару, яка щільно закривається.

Обрізки пластику слід збирати в металеві ящики, що виключають випадання з них відходів при транспортуванні.

  1. У міру заповнення і обов'язково в кінці зміни тару з відходами необхідно видаляти в спеціально відведені місця, узгоджені з органами санітарного нагляду і пожежної безпеки підприємства.

  2. Відходи виробництва необхідно піддавати знешкодженню відповідно до нормативно-технічної документації на ці речовини і матеріали.

  3. На кожній тарі необхідно мати напис або бирку з вказівкою, яка речовина, матеріал у ній знаходиться.

  4. При зберіганні великовагових і великогабаритних рулонів матеріалу, пакетів заготовок на стелажах, підставках або ложементах слід виключати їх падіння і забезпечувати можливість їх встановлення і зняття за допомогою вантажопідіймальних механізмів.

Навантаження на стелажі, підставки не може перевищувати зазначеної на них вантажопідйомності.

  1. Внутрішньоцехове транспортування великовагових, великогабаритних і незручних для ручного перенесення тари, рулонів і інших вантажів необхідно здійснювати із застосуванням транспортних засобів (вантажопідіймальних механізмів, візків тощо).

VIII. ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 1. Роботодавець забезпечує працівників ЗІЗ відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП

0.00-4.01-08).

 1. ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 2. Вибір конкретних типів ЗІЗ повинен проводитися залежно від рівня небезпечних і шкідливих факторів, використовуваних матеріалів, речовин, а також від умов виробничого процесу, операцій і застосованого устаткування, оснащення, інструменту та згідно з ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная, защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук».

 3. Для зняття зарядів статичної електрики з персоналу слід встановлювати спеціальні струмопровідні зони в безпосередній близькості від робочого місця або використовувати інші засоби захисту відповідно до вимог ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования».

 4. Працівники, які виконують роботи з ПКМ, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв

(Частина 1), затвердженими наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 7 вересня 2004 року № 194, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04), Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 2), затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07).

Начальник відділу взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через

Міністра надзвичайних ситуацій України В.І.Теличко

Завантажити