НПАОП 0.00-3.17-12Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництвМіністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

06.11.2012 м. Київ № 1308

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 13 ” грудня 2012 р. за № 502

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

23 ” листопада 2012 р.

за № 1968/22280

НПАОП 0.00-3.17-12

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв, що додаються.

 2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних

питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних спілок від 12 лютого 1981 року № 47/П-2.

 1. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2. Внести його до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Бут


уЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

06 листопада 2012 року № 1308

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 13 ” грудня 2012 р. за № 502

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

23 ” листопада 2012 р.

за № 1968/22280

НПАОП 0.00-3.17-12

НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ОКРЕМИХ ВИРОБНИЦТВ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України «Про охорону праці».

 2. Ці Норми поширюються на суб’єкти господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність з

виконання робіт у виробництві ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів.

 1. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

 2. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння для працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

 3. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 4. Забезпечення ЗІЗ працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

 5. Працівники, зайняті на роботах з ртуттю, забезпечуються спеціальним одягом із компактної бавовняної тканини світлого кольору глухого крою без кишень, спеціальним взуттям з гладким верхом та рушником.

 6. Спеціальний одяг, забруднений ртуттю, підлягає демеркуризації та пранню в спеціалізованих пральнях відповідно до «Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным наполнением», затверджених Головним державним санітарним лікарем СРСР 04 квітня 1988 року № 4607-88.

 7. У спеціальному одязі допускається застосування тканин, які мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

 8. Працівники окремих виробництв, які виконують роботи, не зазначені у розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами чинного законодавства.

 9. Контроль за виконанням роботодавцем своєчасного забезпечення працівників ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.

 1. НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ОКРЕМИХ ВИРОБНИЦТВ

з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення

захисних

властивостей

ЗІЗ

Строк

носіння

(місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Виробництво ртутних термометрів

1

8340

Вакуумник

Костюм

Напівчеревики

Рукавички

Рукавички

Окуляри захисні відкриті

ЗМи

ЗМиСм

ВнМи

Ми

12 24 До зносу 2

До зносу

2

7311

Відмітчик

термометрів

Костюм

Берет

Напівчеревики

Рукавички

Рукавички

Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном

ЗМиЯа

З

ЗМиЯж

МиЯж

Ми

12

24

24

6

3

До зносу До зносу

3

7322

Видувальник

скловиробів

Костюм

Берет

Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички

Окуляри захисні закриті

ЗМиТи

З

ЗМи

МпТр

МиТоТи

12

24

24

Черговий

3

До зносу

4

8284

Виробник шкал та сіток фотоспособом

Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички

Окуляри захисні закриті Респіратор протигазовий

ЗМи

ЗМиК20

К50Щ20

Ми

МиК50Щ20

12

24

Черговий

1

3

До зносу До зносу

5

8153

Дистиляторник

Комбінезон

ЗМиЯт

12

ртуті

Берет

З

12

9322

Дозувальник ртуті

Напівчеревики

ЗМиЯт

12

Фартух з нагрудником

ЗМиЯт

Черговий

Білизна натільна

ЗМи

6

Рукавички

Ми

1

Рукавички

МиЯт

3

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор захисний з

До зносу

протиртутним патроном

1

2

3

4

5

6

6

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Комбінезон

Берет

Черевики

Рукавички

Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном

ЗМи

З

ЗМиСм

Ми

Эн

Эн

12

24

24

1

Чергові Чергові До зносу До зносу

7

9322

Запаювальник колб та посудин

Костюм

Берет

Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички

Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном

ЗМи

З

ЗМи

ТиТо

ТиТо

12

12

24

Черговий

2

До зносу До зносу

8

9311

Калібрувальник

скловиробів

Костюм

Берет

Напівчеревики

Рукавички

Окуляри захисні відкриті

ЗМи

З

ЗМи

МиМп

12

24

24

2

До зносу

9

7322

Контролер скляного виробництва

Костюм

Напівчеревики

Рукавички

Рукавички

Окуляри захисні відкриті

ЗМи

ЗМиСм

МиМп

ВнМи

12

24

3

До зносу До зносу

10

1222.2

1222.2

1222.2

Майстер виробництва Майстер зміни Майстер з ремонту приладів та апаратури

Костюм

Напівчеревики

Рукавички

Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

ЗМи

ЗМиЯт

Ми

24

24

6

До зносу До зносу

1

2

3

4

5

6

11

8290

Маркувальник

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

24

Напівчеревики

ЗМи

24

Рукавички

Ми

2

Рукавички

МиОаК50

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор захисний з

До зносу

протиртутним патроном

12

7223

Налагоджувальник

Костюм

ЗМи

12

склоробних

Берет

З

24

автоматів і

Черевики

ЗМи

24

напівавтоматів

Рукавички

Ми

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

13

1222.2

Начальник

Халат

ЗМи

24

виробництва

Напівчеревики

ЗМи

24

14

8131

Оператор видувного

Костюм

ЗМиТи

12

напівавтомата

Берет

ЗТи

24

Черевики

ЗМи

24

Рукавички

МиТи

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

15

7311

Оператор установки

Костюм

ЗМи

12

вимірювання об’єму

Берет

З

24

Черевики

ЗМи

24

Рукавички

Ми

1

16

9322

Підсобний робітник

Костюм

ЗМиПн

12

Черевики

ЗМиСм

24

Рукавиці

МиМп

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Шапка

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

Тн

24

17

9132

Прибиральник

Костюм

ЗМиПн

12

виробничих

Напівчеревики

ЗМиСм

24

приміщень

Рукавиці

МиМп

1

Під час вологого прибирання

вручну додатково:

12

Чоботи

МиВСм

2

Рукавички

МиМпВн

1

2

3

4

5

6

18

7311

Складальник приладів із скла

Костюм

Берет

Черевики

Фартух з нагрудником Рукавички

Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном

ЗМи

З

ЗМиСм

ЯтЯж

МиЯтМп

12

24

24

Черговий

1

До зносу До зносу

19

7322

Склодув

Костюм

Берет

Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички

Окуляри захисні закриті

ЗМиТи

ЗТи

ЗМиМп

МпТоТр

МиМпТо

12

24

24

Черговий

2

До зносу

20

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм

Берет

Напівчеревики

Рукавиці

Рукавиці

Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені Рукавиці утеплені

ЗМиЯт

З

ЗМиМун5

МиМпВу

МиМп

Тн

Тн

Тн20МиСм

Тн

12

24

24

3

1

До зносу До зносу

36

36

36

24

21

3119

Технолог

Халат

Напівчеревики

Рукавички

ЗМи

ЗМи

Ми

12

24

6

22

7323

Травильник скла

плавиковою

кислотою

Костюм

Берет

Напівчоботи

Фартух з нагрудником

Рукавички

Рукавички

Екран захисний

Респіратор протигазовий

ЗМиК20

ЗК20

ЗМиК20Вн

ЗК50Вн

Ми

МиК50Вн

12

24

24

Черговий

1

3

До зносу До зносу

23

9322

Укладальник-

пакувальник

Костюм Берет Черевики Рукавиці Рукавички Нарукавники Окуляри захисні закриті На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена

ЗМи

З

ЗМиМун15

МиМп

Ми

ЗМиМп

Тн

12

24

24

2

1

6

До зносу 36

1

2

3

4

5

6

2. Виробництво авторучок

24

8223

Г альванік

Костюм

ЗМиК20

12

Чоботи

ЗКкЩ50В

24

Рукавички

КкЩ50Вн

3

Окуляри захисні герметичні

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

25

8151

Дробильник

Костюм

ЗМиПн

12

(хімічне

Берет

ЗПн

24

виробництво)

Напівчеревики

ЗМиПнСм

24

Рукавиці

МиМп

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

26

7241

Електромонтер з

Комбінезон

ЗМи

12

ремонту та

Напівчеревики

ЗМи

24

обслуговування

Рукавиці

МиМп

2

електроустаткування

Окуляри захисні закриті

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

27

8232

Комплектувальник

Халат

ЗМи

12

Рукавички

МиМп

6

28

8229

Контролер (хімічне

Костюм

ЗМи

12

виробництво)

Рукавички

Ми

3

29

8232

Ливарник пластмас

Костюм

ЗМиТи

12

Берет

З

24

Черевики

ЗМиТп

24

Рукавиці

МиТв

3

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

30

1222.2

Майстер

Костюм

ЗМи

12

виробництва

Черевики

ЗМи

24

31

8232

Налагоджувальник

Костюм

ЗМи

12

машин і

Берет

З

24

автоматичних ліній

Напівчеревики

ЗМи

24

для виробництва

Рукавиці

МиТв

До зносу

виробів із пластмас

Рукавички

Ми

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

32

1222.2

Начальник

Халат

ЗМи

24

виробництва

Напівчеревики

ЗМи

24

1

2

3

4

5

6

33

8232

Оброблювач виробів із пластмас

Костюм

Берет

Напівчеревики

Рукавиці

Окуляри захисні відкриті Респіратор газопилозахисний

ЗМи

З

ЗМиМун5

МиМп

12

24

24

1

До зносу До зносу

34

9322

Підсобний робітник

Костюм

Берет

Напівчеревики

Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені Шапка

Рукавиці утеплені

ЗМи

З

ЗМиМпСм

МиМп

Тн

Тн

Тн20МиСм

Тн

ТнТхпМи

12

24

24

1

36

36

36

36

24

35

8232

Полірувальник водневим полум'ям

Костюм

Берет

Напівчеревики

Рукавички

Окуляри захисні закриті зі

світлофільтрами

Респіратор газопилозахисний

ЗМиПнТо

ЗПн

ЗМиСм

МиТо

24

24

24

1

До зносу До зносу

36

8232

Пресувальник виробів з пластмас

Костюм

Берет

Напівчеревики

Рукавиці

Окуляри захисні відкриті Респіратор протигазовий

ЗМиТи

ЗТи

ЗМиМун5

МиТп400

24 24 24 До зносу До зносу До зносу

37

7222

Слюсар-

інструментальник

Костюм

Напівчеревики

Рукавички

Окуляри захисні відкриті

ЗМи

ЗМиСм

МиМп

24

24

3

До зносу

38

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм

Напівчеревики

Рукавиці

Окуляри захисні відкриті На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені Шапка

Рукавиці утеплені

ЗМи

ЗМиМун5

МиВу

Тн

Тн

Тн20МиСм

Тн

ТнТхпМи

12

24

6

До зносу

36

36

36

36

24

1

2

3

4

5

6

39

8266

Шліфувальник

виробів,

напівфабрикатів та матеріалів

Костюм

Берет

Напівчеревики

Рукавички

Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

ЗМиПн

ЗПн

ЗМиСм

Ми

12

24

24

3

До зносу До зносу

40

7221

Штампувальник

(холодно-

штампувальні

роботи)

Костюм

Берет

Черевики

Рукавички

ЗМи

З

ЗМиСм

Ми

12

24

24

3

3. Виробництво целулоїду та виробів з нього

41

8151

Апаратник

змішування

Костюм

Черевики

Рукавички

Окуляри захисні відкриті Респіратор протигазовий

ЗМи

Ми

МиМп

24

24

1

До зносу До зносу

42

8159

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм

Черевики

Фартух з нагрудником Рукавиці

Окуляри захисні відкриті На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені Шапка

Рукавиці утеплені

ЗМи

Ми

ВнК50Щ20

МиК50Щ20

Тн

Тн

Тн20

Тн

Тн

24

24

Черговий

2

До зносу

36

36

36

36

24

43

8152

Апаратник сушіння

Костюм

Напівчеревики

Рукавиці

Респіратор пилогазозахисний

ЗМиТи

ЗМиТи

МиТп100

24 24 До зносу До зносу

44

8153

Апаратник

фільтрації

Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички

Окуляри захисні закриті Респіратор протигазовий

ЗМи

ЗМи

МиК50Яж

Ми

МиК50Яж

24

24

Черговий

1

До зносу До зносу До зносу

45

8159

В альцю вальник

(хімічне

виробництво)

Комбінезон

Берет

Напівчеревики

Рукавички

Окуляри захисні відкриті

ЗМи

З

ЗМи

МиТп400

24 24 24 До зносу До зносу

Завантажити