НПАОП 0.00-3.19-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканинМіністерство надзвичайних ситуацій України


НАКАЗ

14.12.2012 м. Київ

1421

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

08 ” січня 2013 р.

“ 13 ” лютого 2013 р. за № 52 1

НПАОП 0.00-3.19-13

за № 71/22603

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин, що додаються.

 2. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) внести наказ до Державного реєстру нормативно- правових актів з питань охорони праці.

 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В.Сиротін


у ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

14 грудня 2012 року № 1421

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 13 ” лютого 2013 р. за № 52 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

08 ” січня 2013 р.

за № 71/22603

НПАОП 0.00-3.19-13

НОРМИ

БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ВИРОБНИЦТВА ШТУЧНОЇ ШКІРИ І ТЕХНІЧНИХ ТКАНИН

I. Загальні положення

 1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці».

 2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності іпідпорядкування та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з виробництвом штучної шкіри і технічних тканин.

 3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цього розділу, перелік яких відповідає «Класифікатору професій» ДК 003-2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327.

 4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) працівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу, пов’язаного з виробництвом штучної шкіри і технічних тканин.

 5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних ішкідливих виробничих факторів застосовуються відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 ССБП. «Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

 6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначаються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08). Відповідно до цих Норм допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типів тканин, сертифікованих в установленому порядку.

 1. Працівникипідприємств виробництва штучної шкіри і технічних тканин, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиціїУкраїни 12 травня 2009 року за № 424/16440 (далі - НПАОП 0.00-3.07-09), або за нормами ЗІЗ інших галузей промисловості. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин

з/п

Код згідно з ДК 003: 2010

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

Виробництво плівкових матеріалів гарячим способом

із композиційних матеріалів

1

8151

Апаратник диспергування

Костюм бавовняний

З

12

пігментів і барвників

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Мп

1

Респіратор пилогазозахисний

-

До зносу

Окуляри захисні

-

До зносу

При виконанні робіт у

вологому середовищі:

Чоботи гумові замість

черевиків шкіряних

В

6

Рукавички гумові

В

1

2

8151

Апаратник змішування

Костюм бавовняний

З

9

Фартух прогумований

Вн

Черговий

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Мп

0,5

Окуляри захисні

-

До зносу

Респіратор

-

До зносу

При роботі у вологому

середовищі:

Чоботи гумові замість

черевиків шкіряних

Вн

6

3

8231

Апаратник приготування

Костюм бавовняний

З

12

гумових клеїв та покриттів

Черевики шкіряні

Ми, У

12

Рукавиці брезентові

Мп

3

При виконанні робіт у

вологому середовищі:

Чоботи гумові замість

черевиків шкіряних

Вн

12

Респіратор

-

До зносу

Окуляри захисні

-

До зносу

1

2

3

4

5

6

4

8151

Апаратник приготування

Костюм бавовняний

З

12

хімічних розчинів

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Черевики шкіряні

Ми, З

12

Рукавиці бавовняні

Ми, З

2

Окуляри захисні

-

До зносу

При виконанні робіт у

вологому середовищі:

Чоботи гумові замість

черевиків шкіряних

Вн

12

5

8153

Апаратник промивання

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Вн

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички гумові

В

0,5

Рукавички трикотажні

З

1

Окуляри захисні

-

До зносу

6

9411

Вагар

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Вн, З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Черевики шкіряні

Мп

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тнв

36

7

8159

Вальцювальник (хімічне

Напівкомбінезон бавовняний

З

12

виробництво)

Сорочка бавовняна

З

12

Черевики шкіряні

Мп

12

Рукавиці суконні

Ми

1

Окуляри захисні

-

До зносу

8

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

12

Каска

-

До зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

1

2

3

4

5

6

9

8231

Вирубник заготовок та

Халат бавовняний

З

12

виробів

Фартух бавовняний з

нагрудником

З

12

Черевики шкіряні

Ми

9

Рукавички трикотажні

З

1

Окуляри захисні

-

До зносу

10

8229

Ґ рунтувальник

Напівкомбінезон бавовняний

З

12

Сорочка бавовняна

З

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Ми

1

Рукавички гумові

В

До зносу

Респіратор

-

До зносу

11

8151

Дробильник (хімічне

Костюм бавовняний

З

12

виробництво)

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Ми

1

Окуляри захисні

-

До зносу

Респіратор газопилозахисний

-

До зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

12

7241

Електромонтер з ремонту

Комбінезон бавовняний

З

9

та обслуговування

Сорочка бавовняна

З

9

електроустаткування

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Мп

1

Рукавички діелектричні

Ев

Чергові

Калоші діелектричні

Ес

Чергові

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

13

8264

Заготівник хімічних

Костюм бавовняний

З

12

розчинів та фарб

Черевики шкіряні

Мп, См

9

Рукавиці комбіновані

Мп

1

Рукавички гумові

Вн, Оа

До зносу

Окуляри захисні

-

Чергові

Протигаз фільтрувальний

-

До зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

14

8266

Зварник на установках СВЧ

Халат бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Ми

1

Респіратор

-

До зносу

Окуляри захисні

-

До зносу

1

2

3

4

5

6

15

9322

Здавач готової продукції

Костюм бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

Ми, У

12

16

8152

Клеєвар (загальні

Костюм бавовняний

З

12

професії для всіх галузей)

Рукавиці комбіновані

Мп

3

Черевики шкіряні

Мп

12

Окуляри захисні

-

До зносу

17

8151

Колорист

Костюм бавовняний

З

12

(лакофарбове виробництво)

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Ми

1

Рукавички гумові

В

До зносу

Окуляри захисні

-

До зносу

Респіратор аерозольний

-

До зносу

18

8232

Комплектувальник

Фартух бавовняний з

нагрудником

З

12

Рукавиці комбіновані

Мп

2

Черевики шкіряні

Ми, У

12

19

8262

Контролер технологічного

Халат бавовняний

З

12

процесу (виробництво

Туфлі шкіряні

Ми

12

тканин)

20

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний

З

12

Туфлі шкіряні

Мп

9

Рукавички гумові

В

1

Окуляри захисні

-

До зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

21

8290

Маркувальник

Костюм бавовняний

З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп

6

Черевики шкіряні

Ми, З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

22

1222.2

Майстер зміни

Костюм бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

Ми

12

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

23

8232

Машиніст екструдера

Костюм бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

З

1

24

8163

Машиніст компресорних

Комбінезон бавовняний

З

12

установок

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички бавовняні

З

2

1

2

3

4

5

6

Беруші

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Чоботи утеплені

Тнв

Тн20

До зносу

36

36

25

8252

Машиніст каландра (поліграфічне виробництво)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці суконні

З

З

Ми

12

12

1

26

8232

Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички трикотажні Окуляри захисні

З

Ми

З

12

12

1

До зносу

27

8251

Оператор друкарського устаткування

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Ми

Мп

Тнв

12

12

1

До зносу 36

28

8264

Оператор клейового устаткування

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички трикотажні Респіратор

З

Ми, См Ми

12

12

1

До зносу

29

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм бавовняний Напівчеревики Рукавиці Косинка

Під час вологого прибирання вручну додатково:

Чоботи гумові

Рукавиці гумові

Під час прибирання та

дезінфекції місць загального

користування додатково:

Фартух прогумований з

нагрудником

Рукавички гумові

Респіратор газозахисний

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена Чоботи утеплені

З

Ми

Мп

З

В

Вн

Вн

Вн

Тнв

Тн20

12

12

2

12

24

2

12

1

До зносу

36

36

30

9322

Приймальник- відправник

Костюм бавовняний Фартух прогумований з

З

12

Завантажити