НПАОП 63.21-1.02-00Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ДОРОЖНЬОЇ ТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держнаглядохоронпраці

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО

Українським державним виробничо-технологічним підприємством

«Укрдортехнологія»

ВНЕСЕНО

Управлінням по нагляду в машинобудуванні, транспорті та у зв’язку Держ наглядохоронпраці

ВВЕДЕНО

Вперш

еВимоги цих Правил поширюються на працівників дорожньо-будівельних, ремонтних і експлуатаційних підприємств, які виконують роботи з технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки.

Дані Правила встановлюють вимоги безпеки по запобіганню впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів під час підготовки і виконання робіт з технічного обслуговування (далі — ТО) та ремонту (далі —Р) дорожньої техніки.

Дотримання цих Правил є обов’язковим для виконання працівниками незалежно від відомчої належності і форми власності.

 1. Нормативні посилання

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1.

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 16.12.93 № 128

2.

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 № 104

3.

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 № 51

4.

ДНАОП

0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 № 254

5.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від О9.01.98 №4. Зареєстровано в Мінюсті 10.02.98 за № 93/2533

6.

ДНАОП

0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 13.01.97 № 5

7.

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Зміни:

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 № 30.

Зареєстровано в Мінюсті 12.05.94 за № 95/304

від 23.04.97 Наказ № 109 Зареєстровано 27.05.97 № 193/1997

8.

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 №170

Зареєстровано в Мінюсті 18.11.96 за № 667/1692

9

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 11.10.93 № 94.

Зареєстровано в Мінюсті 20.10.93 за № 154

10.

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

30.11.93 № 123.

Затверджено в Мінюсті 23.12.93 за № 196

11.

ДНАОП 0.01-1.01-95 (НАПБ А.01.001- 95)

Правила пожежної безпеки в Україні

Затверджено УДПО МВС України від 14.06.95. Зареєстровано в Мінюсті 14.07.95 за № 219/755

12.

ДНАОП

0.03-1.04-72

Санітарні норми при фарбувальних роботах із застосуванням ручних розпилювачів № 991-72

Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР, 1972

13.

ДНАОП

0.03-1.30-85

Санітарні правила при роботі з мастильно-охолоджуючими рідинами та технологічними мастилами № 3935-85

Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1985

14.

ДНАОП

0.03-1.47-89

Санітарні правила при виробництві та використанні епоксидних смол і матеріалів на їх основі № 5159-89

Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР, 1989

15.

ДНАОП

0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств № 245-71

Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР, 1971

16.

ДНАОП

0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено Мінохорони здоров’я України 22.03.96 № 59. Зареєстровано в Мінюсті 16.04.96 за № 184/1208

17.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 45. Зареєстровано в Мінюсті 21.06.94 за № 136/345

18.

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджено Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 46. Зареєстровано в Мінюсті 28.07.94 за № 176/385

19.

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Затверджено Мінохорони здоров’я України 29.12.93 № 256. Зареєстровано в Мінюсті 30.03.94 за № 51/260

20.

ДНАОП

0.05-3.14-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям автомобільного транспорту і шосейних доріг

Зміни:

Затверджено постановою Держкомпраці СРСР від 20.02.80 № 43/П-2

 1. 21.08.85 Постанова № 120/П-6

 2. 21.08.85 Постанова № 289/П-8

 3. 06.11.89 Постанова № 476/П-12

21.

ДНАОП

0.07-1.01-80

Техніка безпеки в будівництві (СНиП III-4-80) в редакції на 1.06.89

Затверджено Держбуд СРСР від 09.06.1980, № 82

22.

ДНАОП

5.1.14-1.01-96

Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 08.05.97 № 124

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

Зміни:

від 8.05.97 Наказ № 124

23.

НАОП

1.1.10-1.04-85

Правила безпеки при роботі з інструментами та пристроями

Затверджено Міненерго СРСР 30.04.85

24.

НАОП

1.4.10-1.02-83

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів

Затверджено Мінхіммаш СРСР 5.07.83

25.

НАОП

1.4.10-1.13-74

Правила і норми техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів

Затверджено Мінхіммаш СРСР 5.08.74

26.

НАОП

6.1.00-4.01-86

Положення про комплексну систему управління охороною праці в системі Міншляхбуду УРСР

Затверджено Міншляхбуд УРСР 1.08.86

27.

ДСТУ

2586-94

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

Затверджено Держстандартом України 01.07. 95

28.

ГОСТ

12.0.003-74

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 01.01.76 № 2551

29.

ГОСТ

12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 29.09.91 № 3388

30.

ГОСТ

12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно­гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 29.09.88 № 3388

31.

ГОСТ

12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 06.06.91 № 807

32.

ГОСТ

12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 10.09.75 № 2368

33.

ГОСТ

12.2.011-75

ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

34.

ГОСТ

12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручне электрические. Общие требования безопасности и методы испытания

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 30.09.91 № 1563

35.

ГОСТ

12.2.019-86

ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности.

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 31.03.86 № 459

36.

ГОСТ

12.2.029-88

ССБТ. Приспособления станочные. Требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 18.05.88 № 1368

37

ГОСТ

12.2.032-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 26.04.78 № 1102

38.

ГОСТ

12.2.062-81

ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 30.10.81 № 4772

39.

ГОСТ

12.2.064-81

ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від

40.

ГОСТ

ССБТ. Процессы производственные.

Затверджено постановою

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

12.3.002-75

Общие требования безопасности

Держстандарту СРСР від 23.11.90 № 2911

41.

ГОСТ

12.3.005-75

ССТБ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 19.08.75 № 2185

42

ГОСТ

12.3.010-82

ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

43.

ГОСТ

12.4.009-83

ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 21.06.89 № 1785

44.

ГОСТ

12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 24.05.76 № 1267

45.

ГОСТ

12.4.087-84

ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 10.05.84 № 73

46.

ГОСТ

2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 27.06.89 № 2098

47.

ГОСТ

16770-86

Баки для объемных гидроприводов и смазочных систем. Общие технические требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 18.02.86 № 357

48

ГОСТ

19433-86

Грузы опасные. Классификация и маркировка

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

49.

ГОСТ

22390-77

Кузова-фургоны автомобильные. Элементы крепления и схемы взаимного расположения шанцевого инструмента. Технические требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

50.

ГОСТ

24258-88

Средства подмащивания. Общие технические условия

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 01.07.89

51.

СНиП

II-4-79

Естественное и искусственное освещение

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 27.06.79 №100

52.

СНиП

II-89-80

ГГенеральные планы ппромышленных ппредприятий

Затверджено ЦНДІпромбуд, 1980

53.

СНиП

2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Затверджено Постановою Держбуду СРСР 28.11.91

54.

СНиП

2.09.02-85

Производственные здания

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 № 287

55.

СНиП

2.09.04-87

Административные и бытовые здания

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.87 № 313

56.

СНиП

2.11.04-85

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов

Затверджено ВНДІпромгаз, 1985

57.

СНиП

3.05.06-85

Электротехнические устройства

Затверджено

ВНДІпроектелектромонтаж

58

ДБН

А.1.3-3-94

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.Основні положення

Затверджено наказом Держкоммістобудування України від 05.10.94 №48

59.

ДБН В.2.8-3-95

Будівельна техніка, оснастка,

Затверджено наказом

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельної техніки

Держкоммістобудування України від 07.07.95 № 134

60.

Правила дорожнього руху України

Затверджено постановою КМ України від 31.12.93 №1094

Терміни та визначення:

Дорожня техніка — машини і механізми на автомобільному, гусеничному, спеціальному шасі, які призначені для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг.

 1. Загальні вимоги

  1. Перелік дорожньої техніки наведений у додатку 1.

  2. Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які можуть мати місце під час проведення ТО та Р дорожньої техніки, наведений у додатку 2.

  3. Під час проведення робіт з ТО та Р дорожньої техніки концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинна перевищувати значень гранично-допустимих концентрацій (ГДК), наведених у додатку 3.

  4. При ТО та Р транспортних засобів та дорожньої техніки на базі автомобільного шасі необхідно виконувати вимоги безпеки ДНАОП 0.00-1.28-97 і цих Правил.

 2. Організація роботи з охорони праці

  1. Управління охороною праці в дорожньо-будівельних, ремонтних і

експлуатаційних підприємствах здійснюється у відповідності з НАОП 6.1.00-4.01-86.

  1. Навчання та інструктаж працівників підприємства з питань охорони праці проводиться згідно з «Положенням...» розробленим на підприємстві і затвердженим керівником на основі Типового положення за ДНАОП 0.00-4.12-99.

  2. Посадові особи згідно з ДНАОП 0.00-8.01-93 перед початком виконання своїх обов’язків та періодично, один раз на три роки, відповідно до наказу по підприємству

мають пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

  1. Залучення неповнолітніх та жінок до робіт, передбачених Переліками важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, згідно з ДНАОП 0.03-8.07-94 та ДНАОП 0.03-8.08-93 не дозволяється.

  2. Для виконання робіт з підвищеною небезпекою за переліком наведеним у

додатку 4 допускаються працівники, які пройшли навчання по типовій програмі, здали

екзамен і мають посвідчення на право робіт.

  1. Працівники, які займаються ТО та Р дорожньої техніки, забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями, які відповідають вимогам СНиП 2.09.04-87 та ДНАОП 0.00-1.28-97.

  2. Порядок допущення до робіт з підвищеною небезпекою, які провадяться за нарядом-допуском, встановлюється згідно з ДНАОП 5.1.14-1.01-96.

 1. Вимоги до території, виробничих приміщень, споруд та виробничого

обладнання

  1. Вимоги до території підприємств

   1. Територія підприємства має бути огороджена парканом висотою 2,0 м з воротами. В огородженні території підприємства площею більше п’яти га на випадок пожеж мають бути передбачені запасні ворота, підхід та під’їзд до яких завжди повинен бути вільним.

 1. Територія підприємства повинна бути рівною. Ями, колодязі, траншеї та інші заглиблення, які улаштовуються для виробничих та технічних потреб повинні бути закриті або огороджені.

 1. Відкривання та закривання воріт має бути механізованим. Додатково ворота повинні обладнуватись пристосуваннями для зачинення їх запорами (засувами).

 2. Стулкові ворота для в’їзду (виїзду) на територію підприємства повинні відкриватися усередину, а виробничих приміщень — назовні.

Двостулкові ворота обладнуються пристроями, для фіксації їх у відкритому положенні.

Засувні механізми воріт мають забезпечувати їх фіксацію в закритому положенні

 1. У безпосередній близькості від воріт має бути влаштована прохідна.

 2. Біля в’їзних воріт установлюється табличка з написом «Бережись автомобіля», а також план-схема руху транспорту та працівників. В темний час доби табличка з написом та план-схема мають бути освітлені.

 3. Під’їзні шляхи до виробничих та допоміжних приміщень мають забезпечувати вільний проїзд загальних та спеціальних транспортних засобів (прибиральних та пожежних машин). Покриття шляхів (асфальтове, бетонне, гравійне), повинно регулярно очищуватися від бруду, сміття, взимку — льоду, снігу та посипатися піском.

 4. Сміття, виробничі відходи, металевий брухт тощо необхідно прибирати в спеціальні контейнери, які встановлюються на відведених для них місцях.

 5. Пішохідні доріжки позначаються в місцях перехрещення з під’їзними шляхами відповідною розміткою, виконаною незмивною фарбою. Ширина пішохідної доріжки має бути не менше їм. Влітку їх необхідно очищати від бруду, а взимку — снігу, льоду та посипати піском.

5.1.10 Дороги, тротуари повинні утримуватись в справному стані

 1. На території підприємства встановлюються дорожні знаки згідно з ДСТУ 2586-94 та «Правил дорожнього руху України», які вказують напрямок руху, обмежують габаритну висоту і ширину транспортних засобів і місця їх розташування та знаки, які позначають пішохідні доріжки. Місця стоянок транспортних засобів повинні позначатися розміткою.

 2. Майданчик для зберігання дорожньої техніки має бути рівним з твердим покриттям.

Нахил майданчика відносно осей встановлюваної дорожньої техніки має бути не більшим: 1 відсотка — в поздовжньому напрямку та 4 відсотків — у поперечному.

 1. Для зберігання устаткування, дорожніх машин та іншої техніки, яка вийшла з ладу, має бути влаштований спеціальний майданчик. Під час встановлення машини або устаткування на такий майданчик необхідно вживати заходи для надійної їх установки і закріплення з метою запобігання самовільного переміщення окремих вузлів, агрегатів і машин.

 2. На майданчиках для зберігання, ТО та Р дорожньої техніки неприпустимо заправляти дорожню техніку паливом, мастильними матеріалами, зливати паливо з баків та проводити інші подібні операції.

  1. Вимоги до приміщень і споруд стаціонарного типу

   1. Виробничі та допоміжні приміщення для ТО та Р дорожньої техніки мають відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85, ДНАОП 0.03-3.01-71.

   2. Прийняття будинків і споруд в експлуатацію, закінчених будівництвом або реконструкцією, на підприємствах повинно здійснюватись у відповідності з ДБН А.3.1-3-

94.

   1. У стаціонарних та пересувних ремонтних майстернях необхідно забезпечити збір мастил, що зливаються, у спеціальні ємності з подальшим відправленням їх на регенерацію. Зливання мастил на землю або у водні об’єкти не дозволяється.

   2. Паління і користування відкритим вогнем дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, позначених відповідними знаками безпеки і написами згідно з ГОСТ 12.4.026-76.

   3. Дільниці фарбування та антикорозійного оброблення обладнуються засобами пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.4.009-83.

   4. Приміщення для акумуляторних робіт повинні мати вхід через тамбур з дверима, які відкриваються назовні.

   5. Підлога у виробничих приміщеннях має бути рівною, непроникною для грунтових вод і мати такі види покриттів:

бетонне — для зберігання, розбирально-збиральних робіт з ТО та Р дорожньої техніки;

асфальтобетонне — для слюсарно-механічних та шиномонтажних робіт, для складів запасних частин, матеріалів та іншого обладнання;

керамічні плитки — миття техніки, на дільницях фарбувальних, акумуляторних робіт, у приміщенні маслороздавальні;

клинкерне — на дільницях, де проводяться зварювальні роботи;

бетонне з залізненням — у складах для зберігання масел, лаків, фарб та хімікатів.

   1. Для в’їздів (виїздів) дорожньої техніки у виробничі приміщення передбачаються пандуси з в’їзним ухилом до 1:20.

   2. Оглядові канави і естакади для виконання робіт з ТО та Р дорожньої техніки мають відповідати вимогам підрозділу 5.5. ДНАОП 0.00-1.28-97

   3. Для ТО та Р дорожньої техніки в приміщенні обладнуються тупикові оглядові канави окремі або об’єднані траншеєю з входом (виходом) із східцями шириною не менше 0,7 м у кількості: один — на кожну окрему канаву; на три канави, об’єднаних траншеєю — не менше одного.

   4. Входи оглядових канав розташовуються з протилежного боку від заїзду автомобіля та збоку від проїздів.

   5. При наявності одних вхідних сходів канава для запасного виходу додатково обладнується скобами, що закріплюються в стіні. Оглядові канави обладнуються стаціонарними колесовідбійними пристроями для коліс дорожньої техніки.

   6. Оглядові канави, траншеї, сходи мають бути захищені від вологи і грунтових вод. На дні канави укладаються міцні дерев'яні решітки (трапи).

   7. Траншеї і виходи з них, сходи і площадки естакад огороджуються металевими поручнями висотою не менше 0.9 м.

   8. У приміщеннях і на майданчиках, де обслуговуються дорожні спецмашини на автомобільному шасі, які працюють на зрідженому нафтовому газі, не дозволяється обладнувати підземні споруди, підвали, оглядові канави і т.ін., за винятком приямків на дільниці миття машин.

   9. Для фарбувальних робіт передбачається два приміщення: основне — для фарбування; допоміжне — для приготування фарби.

   10. Ремонтні майстерні обладнуються: у приміщенні — мийним відділенням з механізованою мийкою, а на відкритому майданчику — спеціальною естакадою.

   11. Приміщення механізованої мийки відокремлюється від інших приміщень (постів) глухими стінками з пароізоляцією та водостійким покриттям з керамічної плитки або інших вологостійких матеріалів.

   12. Для захисту оператора від води в приміщенні мийки обладнується вологозахисна кабіна, верхня частина якої повинна бути з прозорого матеріалу.

   13. Мийне відділення обладнується очисними спорудами та системою обігового водопостачання.

Завантажити