НПАОП 29.0-3.02-06Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості

294

7233.2

Слюсар з

механоскладальни х робіт

На складальних роботах уручну та з використанням пневмо- та електроінструменту: Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні з металевим носком

Рукавички комбіновані спилкові

Рукавиці антивібраційні Окуляри захисні відкриті Рукавички діелектричні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

ЗМи

З

ЗМиМун

100

ЗМи

ЗМиМв

Эн

Тн

Тн

12

12

12

1

2

До зносу Чергові

36

36

Випробування двигунів і силових установок

295

7231.1

Випробувач

двигунів

Випробування в стаціонарних умовах:

Комбінезон бавовняний з

маслонафтозахисним

просоченням

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички неопренові Каска захисна з підшоломником Навушники протишумові Окуляри захисні закриті

ЗНмМи

НлНм

ЗМи

ЗНмМи

НмНл

12

6

12

3

2

До зносу

До зносу До зносу

296

7241.1

Випробувач

Костюм бавовняний

ЗМи

12

електричних

Берет бавовняний

З

12

машин, апаратів та

Черевики шкіряні

ЗМи

12

приладів

Рукавички комбіновані спилкові

Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

ЗМи

Эн

Эн

1

Чергові

Чергові

297

1222.2

Майстер дільниці

Костюм бавовняний

ЗМи

12

1222.2

Майстер

Берет бавовняний

З

12

контрольний

Черевики шкіряні

ЗМи

12

(дільниці, цеху)

Рукавички комбіновані спилкові

ЗМи

2

298

7223.1

Налагоджувальни к- монтажник випробувального устаткування

Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові

ЗМи

З

ЗМи

ЗМи

12

12

12

2

299

7233.1

Слюсар-механік з

Костюм бавовняний

ЗМи

12

випробувань

Берет бавовняний

З

12

установок та

Черевики шкіряні з

ЗМиМун

12

апаратури

металевим носком

200

Рукавички комбіновані

ЗМи

2

спилкові

Виробництво м’яких баків

300

8231.2

Випробувач

Халат бавовняний

ЗМи

12

гумових виробів

Берет бавовняний

З

12

Туфлі шкіряні

ЗМи

12

Рукавички комбіновані

ЗМи

3

спилкові

301

8231.2

Вулканізаторник

Комбінезон бавовняний

ЗМиТи

12

Берет бавовняний

ЗТи

12

Фартух брезентовий з

ТрТв

12

нагрудником з вогнезахисним

просоченням

Черевики шкіряні з

ЗМиМун

12

металевим носком

100

Рукавички комбіновані

ЗМи

2

спилкові

Навушники протишумові

До зносу

302

8231.2

Закрійник гумових

Комбінезон бавовняний

ЗМи

12

виробів та деталей

Берет бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

ЗМи

12

Рукавички комбіновані

ЗМи

2

спилкові

303

8231.2

Клеїльник

Комбінезон лавсано-

ЗМиНл

12

гумових,

бавовняний з

полімерних

маслонафтозахисним

деталей та виробів

просоченням

8231.3

Намазувальник

Берет лавсано-бавовняний з

ЗНл

12

деталей

маслонафтозахисним

просоченням

Фартух прогумований з

НлМи

12

нагрудником

Черевики шкіряні з гладким

МиНлСм

12

верхом

Рукавички неопренові

ЗМиНл

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газозахисний

До зносу

304

7232.1

Контролер складально- монтажних та ремонтних робіт

На прийманні м ’яких баків: Халат бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні з металевим носком

Рукавички комбіновані спилкові

ЗМи

З

НлМи

ЗМиМун

100

ЗМи

12

12

12

12

3

305

1222.2

Майстер дільниці

Халат бавовняний

ЗМи

12

Берет бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

ЗМи

12

Рукавички комбіновані

ЗМи

3

спилкові

306

8231.3

Різальник

Костюм бавовняний

ЗМи

12

еластомерів,

Берет бавовняний

З

12

гумових та

Черевики шкіряні з гладким

ЗМиМун

12

азбестових

верхом і металевим носком

50

виробів

Рукавички комбіновані

ЗМи

1

спилкові

Окуляри захисні відкриті

До зносу

307

7233.2

Слюсар з

На складанні м ’яких баків,

механоскладальни

розбиранні каркасів усередині

х робіт

баків:

Комбінезон бавовняний

ЗМи

12

Берет бавовняний

З

12

Черевики шкіряні з

ЗМиМун

12

металевим носком

100

Рукавички комбіновані

ЗМи

1

спилкові

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Виробництво міпори

308

8159.2

Апаратник

Комбінезон бавовняний

ЗМи

9

підготовки

Берет бавовняний

З

12

сировини та

Фартух прогумований з

К20МиО

6

відпускання

нагрудником

напівфабрикатів і продукції

Чоботи гумові формові

ЗК20

12

ііииду J\.J_|,11

Рукавиці комбіновані

ЗМиОа

2

8232.2

Апаратник

Рукавички неопренові

К20ВнОа

3

приготування

Окуляри захисні закриті

До зносу

вологої міпори

Респіратор газозахисний

До зносу

309

8151.2

Апаратник приготування хімічних розчинів

Комбінезон лавсано- бавовняний з кислотозахисним просоченням

Берет лавсано-бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Фартух прогумований з

нагрудником

Чоботи гумові формові Рукавички гумові кислото- лугостійкі

Окуляри захисні герметичні Респіратор газозахисний

ЗК20

ЗК20

К20МиО

ЗК20Оа

ЗК20Оа

9

12

6

9

2

До зносу До зносу

310

8232.3

Вибивальник

Комбінезон бавовняний

ЗМи

12

блоків міпори

Берет бавовняний

З

12

Черевики шкіряні з

ЗМиМун

12

металевим носком

100

Рукавиці брезентові

ЗМи

2

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор газозахисний

До зносу

311

1222.2

Майстер дільниці

Костюм бавовняний

ЗМи

12

Берет бавовняний

З

12

Черевики шкіряні з гладким

ЗМи

12

верхом

Рукавички комбіновані

ЗМи

3

спилкові

312

8333.3

Транспортувальни

Костюм бавовняний

ЗМи

12

к (обслуговування

Фартух прогумований з

К20ВнО

6

механізмів)

нагрудником

Черевики шкіряні з

ЗМиМун

12

металевим носком

200

Чоботи гумові формові

К20См

Чергові

Рукавички комбіновані

ЗМи

2

спилкові

Каска захисна з

До зносу

підшоломником

Окуляри захисні закриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утепленій прокладці

313

8232.2

Розкрійник

листового

матеріалу

Комбінезон бавовняний з пилонепроникної тканини

ЗМиПн

12

8131.3

Різальник

піноблоків

Берет бавовняний з пилонепроникної тканини

Черевики шкіряні з металевим носком

Рукавички комбіновані спилкові

Окуляри захисні відкриті Респіратор газопилозахисний

ЗПн

ЗМиМун

100

ЗМи

12

12

1

До зносу До зносу

314

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Комбінезон лавсано- бавовняний з кислотозахисним просоченням Черевики шкіряні з металевим носком

Чоботи гумові формові Рукавички комбіновані спилкові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні відкриті Респіратор газопилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

ЗМиК20

ЗМиМун

100

К20ВСм

ЗМи

Тн

12

12

Чергові

2

До зносу

До зносу До зносу

36

315

8232.2

Формувальник блоків міпори

Комбінезон лавсано-

бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Берет бавовняний

Фартух прогумований з

нагрудником

Чоботи гумові формові Рукавички неопренові Нарукавники прогумовані Респіратор газозахисний

ЗМиК20

З

МиОК20

МиОК20

ЗОК20

ЗК20Ми

9

12

6

9

2

3

До зносу

316

8231.3

Чистильник оснащення та пристроїв

Комбінезон бавовняний з пилонепроникної тканини

Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні з гладким верхом

Рукавички неопренові Навушники протишумові Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

ЗМиПн

ЗПн

ЗОК20

ЗМиО

ЗОМи

12

12

6

12

1

До зносу До зносу До зносу

Котельні роботи і роботи з металевих конструкцій

317

8122.2

7221.2

Вальцю вальник холодного металу

Завальцювальник

Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні з металевим носком

Рукавички комбіновані спилкові Каска захисна з підшоломником

ЗМи

ЗМиМун

200

ЗМи

12

12

20 днів До зносу

318

7221.2

Згинальник труб

Згинання труб гарячим способом:

Костюм бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням

Черевики шкіряні з металевим носком

Рукавиці брезентові з вогнезахисним просоченням

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні відкриті

ЗМн

МиТв

ЗМиМун

50

ЗМиТв

12

6

12

1

До зносу До зносу

319

7134.2

8282.2

Ізолювальник з термоізоляції

Ізолювальник

(ізоляційні

роботи)

При виконанні робіт з ізоляції котлів, посудин із застосуванням скловолокна:

Комбінезон бавовняний з капюшоном з пилонепроникної тканини

Черевики шкіряні з гладким верхом і металевим носком

Рукавички комбіновані спилкові або нітрильні

Окуляри захисні герметичні Респіратор пилозахисний

ЗМиПс

ЗМиМун

25

ЗМиПс

12

12

1

До зносу До зносу

320

8152.2

9322

Клеєвар

Клеїльник виробів з металу

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні з гладким верхом

Рукавички комбіновані спилкові

Рукавички неопренові Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

ЗМи

З

ЗВнО

ЗМиО

ЗМи

ОаМи

12

12

6

12

1

1

До зносу До зносу

321

7214.2

Клепальник

На роботах із застосовуванням пневмоінструменту і нагрівом заклепок: Куртка бавовняна Штани брезентові з вогнезахисним просоченням

Черевики шкіряні з металевим носком

Рукавиці антивібраційні Каска захисна з підшоломником Навушники протишумові Окуляри захисні закриті На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

Валянки

ЗМиТи

МиТрТи

ЗМун50

МиМв

Тн

Тн

Тн20

12

12

12

1

До зносу

До зносу До зносу

36

36

48

322

7221.2

Коваль ручного кування

На згинанні металевих конструкцій, труб:

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням

Черевики шкіряні з гладким верхом і металевим носком

Рукавиці антивібраційні Каска захисна з підшоломником Навушники протишумові Окуляри захисні відкриті

ЗТиМи

ЗТи

ТрТв

ТрМун50

ЗМв

12

12

6

12

1

До зносу

До зносу До зносу

323

7214.2

Контролер котельних, холодноштампува льних і давильних робіт (котельні роботи)

Костюм бавовняний Берет бавовняний Рукавички комбіновані спилкові Каска захисна з підшоломником

ЗМи

З

ЗМи

12

12

2

До зносу

324

7214.2

Котельник

На згинанні металу, збиранні котлів, посудин:

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником

Черевики шкіряні з металевим носком

Рукавиці антивібраційні Каска захисна з підшоломником Навушники протишумові Окуляри захисні відкриті На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

ЗМи

З

Ми

ЗМиМун

100

МиМв

Тн

Тн

12

12

6

12

1

До зносу

До зносу До зносу

36

36

325

7213.2

Мідник

На згинанні труб гарячим способом:

Костюм віскозно-лавсановий Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням

Черевики шкіряні з металевим носком

Рукавиці брезентові з вогнезахисним просоченням

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні відкриті Респіратор газозахисний

ЗМиТи

МиТр

МиМун1

00

ЗМиТв

12

6

12

1

До зносу

До зносу До зносу

326

7233.2

Обпресувальник

труб

Костюм лавсано-бавовняний Берет лавсано-бавовняний Черевики шкіряні з металевим носком

Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні відкриті

ЗМиТи

ЗТи

МиМун1

00

ЗМи

12

12

12

1

До зносу До зносу

327

7214.2

Слюсар із збирання металевих конструкцій

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим носком

Рукавички комбіновані спилкові Каска захисна з підшоломником

При роботі з пневмоінструментом додатково:

Рукавиці антивібраційні Окуляри захисні закриті

При роботі з електрозварником додатково:

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням

Рукавиці брезентові з вогнезахисним просоченням

Окуляри захисні зі світлофільтрами

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

ЗМи

МиМун2

00

ЗМи

ЗМиМв

ТрТв

ТрТв

Тн

Тн

12

12

2

До зносу 1

До зносу

12

2

До зносу

36

36

328

7214.2

Чеканник

Напівкомбінезон бавовняний

ЗМи

12

Берет бавовняний

З

12

Фартух брезентовий з

ЗМи

12

нагрудником

Черевики шкіряні з

ЗМиМун

12

металевим носком

50

Рукавиці антивібраційні

ЗМиМв

1

Навушники протишумові

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

8162.2

Чистильник

На очищенні теплообмінників, бойлерів, водогрійних і димогарних труб:

Комбінезон бавовняний з

ЗМиПн

12

капюшоном з

пилонепроникної тканини

Черевики шкіряні з

ЗМиМун

12

металевим носком

100

Рукавиці антивібраційні

ЗМиМв

1

Навушники протишумові

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор пилозахисний

До зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утепленій прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утепленій прокладці

Завантажити