НПАОП 27.4-1.08-06Правила безпеки при виробництві та переробці титану 1. загальні положення

ушкодження струмоведучих шин або заземлювального пристрою кожуха

печі;

наявності вологи в електронебезпечних місцях;

зниження тиску охолоджувальної води нижче межі, передбаченої технологічною інструкцією, або підвищення температури води у пристроях, що охолоджуються, вище допустимої межі;

відсутності води у водоохолоджувальних елементах;

порушення роботи камери допалювання технологічних газів;

ушкодження або неефективної дії витяжної вентиляції;

підвищення температури футерівки печі вище межі, установленої технологічною інструкцією.

   1. Підготовка ковшів та виливниць, випуск плавки та розробка шлаку

    1. Усі пристосування та інструменти, що контактують з розплавами, повинні бути сухими та прогрітими.

    2. Перед випуском металу та шлаку з печі жолоб повинен бути очищеним від шлаку та чавуну та добре просушеним. Очистка жолоба повинна виконуватися після повного затвердіння чавуну та шлаку.

    3. Провушини (цапфи) виливниць слід виготовляти у відповідності до технічних умов. Перевірка непошкодженості провушин (цапф) виконується у терміни, передбачені технологічним регламентом, з реєстрацією результатів перевірки у журналі. Знос провушин (цапф) за всіма замірами не повинен перевищувати 10 % від первинних їх розмірів.

    4. Відбір проб шлаку слід виконувати при відключеній напрузі на електродах печі на сухий, прогрітий пруток, у спецодязі плавильника із шоломом-маскою ("паранджею") на обличчі.

    5. Виливниці, у яких футерівку замінено повністю або частково, перед заповненням металом або шлаком повинні бути ретельно просушені. Випуск металу та шлаку у виливниці з вологою футерівкою не дозволяється. Вологість шлаку, яким футерують виливниці, не повинна перевищувати 7 %.

    6. Перед поданням виливниць для заповнення їх металом та шлаком повинна бути перевірена стійкість виливниць на візку.

    7. Для обслуговування льоток печей повинні бути обладнані спеціальні площадки.

    8. Футерівку в зоні льотки печі необхідно перевіряти візуально щозмінно з відповідним записом результатів огляду в змінному звіті старшого плавильника. При виявленні ушкоджень необхідно виконати ремонт.

    9. Приготування вогнетривких пробок для закриття льотки печі повинно бути механізовано.

    10. Пропалювання льотки киснем слід проводити не менш ніж двома працівниками при працюючому місцевому відсмоктуванні. Один з працівників повинен перебувати біля запірної арматури подання кисню.

    11. Киснепроводи, якими подається кисень до печей, повинні відповідати вимогам НПАОП 27.0-1.01-87.

    12. Розміщення балонів з киснем у пічному та ливарному прольотах не дозволяється.

    13. Трубки та шланги, які застосовуються для пропалювання льотки киснем, повинні бути ретельно знежирені.

Пропалювати льотки дозволяється трубкою завдовжки не менше 4 м, а при наявності захисної огорожі (стаціонарного щита) - не менше 2 м.

    1. Гнучкі прогумовані шланги, які застосовуються для подання кисню, повинні відповідати ГОСТ "Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия" (ГОСТ 9356-75).

Кріплення шлангів на штуцерах киснепроводів та трубках для подання кисню повинні виключати можливість пропуску кисню або зрив шланга.

    1. Кисневе пропалювання льотки необхідно виконувати за умов неушкодженості кисневого шланга, надійного кріплення льоточної трубки в патроні, за наявності ізоляційної вставки, закритої захисної штори.

    2. Подавання візків з виливницями до горну печі повинне бути механізоване. При транспортуванні візків з виливницями або ковшами, які заповнені металом та шлаком, перебування працівників ближче 5 м від колії та натяжного троса не дозволяється.

    3. Конструкція виливниць та їх розміщення у "каскаді" повинні виключати можливість витікання металу та шлаку з виливниць через борти при їх заповненні.

    4. Під час пропалювання льотки, випуску металу та шлаку з печі не дозволяється присутність на горновій площадці сторонніх, які не мають відношення до процесу виробництва.

    5. Для охолодження виливниць з металом та шлаком у відділенні РТП слід передбачити спеціальну огороджену площадку.

    6. Колії для транспортування рідкого металу та шлаку повинні бути обладнані обмежувачами ходу візка.

    7. Виймання шлаку та чавуну з виливниць повинно бути механізовано і виконуватися тільки після їх затвердіння. При розвантаженні виливниць працівники повинні перебувати від них на безпечній відстані, яка передбачена технологічною інструкцією.

    8. Розбивання та подрібнення шлаку належить виконувати в окремому приміщенні. Виконання цих робіт у відділенні РТП не дозволяється.

    9. Розбивання зливків титанового шлаку повинно бути механізовано і виконуватися тільки після повного його затвердіння.

    10. Для охолодження шлаку повинні бути передбачені спеціальні приміщення. Завантаження у бункер, подрібнення та подачу на стрічкові конвейєри шлаку слід проводити після охолодження до температури, передбаченої технологічною інструкцією.

    11. При роботах, що можуть спричинити виникнення бризок розплаву або викид розжарених пилу та газів (при пропалюванні та закритті льотки, випуску шлаку та попутного металу, відбиранні проб шлаку, транспортуванні розплаву, зніманні зливків, встановленні вантажозахоплювальних пристроїв "якорів" у розплав), необхідно використовувати спецодяг та індивідуальні захисні засоби: костюм з вогнестійкого сукна, черевики, рукавиці сукняні "вачеги", шляпу повстяну з "паранджею" та світлозахисними стеклами. При цьому куртка повинна бути застібнута на всі ґудзики, рукава заправлені у "вачеги", брюки надіті навипуск, шолом-маска надіта з опущеною "паранджею".

    12. У ливарному відділенні цеху РТП мокре прибирання не дозволяється.

   1. Застосування джерел іонізуючого випромінювання

    1. Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання, якими комплектуються прилади (установки), призначені для визначення рівня пилу (рідини), якщо їх використання не звільняється від ліцензування, має здійснюватись за умови наявності ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

    2. Всі джерела іонізуючого випромінювання повинні бути опломбовані.

    3. Перед проведенням ремонтних робіт, очищенням ємностей у зоні дії джерела іонізуючого випромінювання необхідно закрити заслін коліматора та визначити рівень випромінювання дозиметричними приладами. Рівень радіаційного випромінювання не повинен перевищувати 7,2-10-10А/кг (10 мР/ч)- на поверхні блока-джерела та 2,2^10-11А/кг (0,3 мР/ч) - на відстані 1 м від блока-джерела.

    4. Відкривати блок-джерело іонізуючого випромінювання, а також провадити роботи в зоні дії рівнемірів при робочому положенні блоку-джерела не дозволяється.

  1. Виробництво тетрахлориду титану

   1. Хлоратори та печі для переробки пульп

    1. У цехах хлорування площадки для обслуговування хлораторів повинні бути завширшки не менше 10 м.

    2. Вузли завантаження матеріалів у приймальні бункери хлораторів повинні бути обладнані пристроями для запобігання попаданню токсичних газів і пилу в атмосферу цеху.

    3. Завантаження шихти у хлоратори повинно бути механізовано.

    4. Улаштування систем пневмотранспорту для транспортування порошкової шихти на хлорування повинно виключати можливість відкладення у них пилу.

    5. Відкривання люків, обстукування камерного живильника та трубопроводів пневмотранспорту, підтягання болтів фланцевих з'єднань при наявності в системі стисненого повітря не дозволяється.

    6. При перевантаженні шихти з цементовозів у систему пневмотранспорту тиск у цементовозі не повинен перевищувати величини, встановленої його паспортом.

    7. Хлоратори та їх конденсаційні системи повинні бути обладнані газовідсмоктувальними пристроями та місцевими відсмоктувальними системами від усіх місць можливого виділення токсичних речовин.

    8. У цехах хлорування біля кожного хлоратора повинен бути обладнаний аварійний приямок, ємність якого розраховується на повний обсяг розплаву у хлораторі. Приямок повинен бути вкритим, обладнаним відсмоктувальною вентиляцією та утримуватися сухим.

    9. Перед подачею напруги на хлоратори з електрообігрівом повинен подаватися звуковий сигнал або повідомлятися про це гучномовцем.

    10. Сухі конденсатори та хлоратори, а також печі для переробки пульп повинні бути обладнані запобіжними клапанами.

Місце установки та конструкція запобіжних клапанів визначаються проектом. Запобіжні клапани повинні бути з'єднані з викидними трубами, виведеними вище робочої зони не менш ніж на 2 м. Огляд клапанів слід виконувати відповідно до інструкції, затвердженої роботодавцем.

    1. Після спрацьовування запобіжних клапанів на хлоруючих агрегатах або на печах для переробки пульп повинна негайно включатися аварійна витяжна вентиляція та відсікатися подання хлору і шихти у цей агрегат.

    2. При зниженні тиску хлору нижче передбаченого технологічною інструкцією або припиненні його подання в хлоратор з розплавом повинна автоматично включатися сигналізація і автоматично здійснюватися перехід на подання осушеного повітря (азоту) з виключенням подання хлору.

    3. Усі хлоропроводи, які транспортують гази, що містять хлор будь- яких концентрацій, повинні мати стовідсотковий резерв.

    4. Хлоропроводи повинні бути герметичними та забезпечувати можливість огляду і очищення їх по всій довжині.

    5. Хлоропроводи перед уведенням їх в експлуатацію повинні пройти випробування. Випробування повинно проводитись відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих токсичних і зріджених газів (ПУГ-69), затверджених Держгіртехнаглядом СРСР 05.03.71 (НПАОП 0.00-1.15-71).

    6. Запірна арматура, що вимикає подачу хлору у хлоропроводи та хлоруючі агрегати, повинна бути герметичною і відповідати вимогам правил НПАОП 24.1-1.24-93. Стан арматури необхідно періодично перевіряти за графіком, затвердженим роботодавцем.

    7. Прилади, що застосовуються для охолодження хлораторів, перед їхнім установленням повинні бути перевірені на щільність згідно з технічними умовами на їх виготовлення.

    8. При припиненні подання води в охолоджувальні штанги або при їх прогорянні запірна арматура на підводах води до штанг повинна бути негайно перекрита. Після відновлення подання води запірну арматуру необхідно відкривати поступово.

    9. Зливання розплаву з хлоратора слід проводити в сухі короби або в спеціальну суху тару, що закривається, із забезпеченням повного відсмоктування газів, що при цьому виділяються.

Транспортування коробів з розплавом повинно провадитися тільки після повного затвердіння розплаву.

Для коробів з розплавом, що охолоджуються, необхідно передбачити спеціальну площадку з огорожею та попереджувальними написами.

    1. Рівень наповнення ковшів розплавом повинен бути нижче бортів ковша не менш ніж на 200 мм.

    2. Робота хлоруючих агрегатів при несправній апаратурі, що

вимірює витрати та тиск хлору, не дозволяється.

    1. У цехах для охолодження та відстоювання кюбелів з хлоридами та іншими продуктами, що виділяють токсичні гази, має бути передбачене окреме приміщення, обладнане відсмоктувальною вентиляцією.

    2. Загальноцехові збірні газоходи (колектори) повинні мати

стовідсотковий резерв.

    1. Конструкція шиберів на повітропроводах та газоходах повинна забезпечувати їх герметичність.

    2. Очищення та миття знімного обладнання та рознімних

трубопроводів повинні проводитися у спеціально обладнаному приміщенні -

"мокрій кімнаті". У "мокрій кімнаті" для розбирання, очищення та промивання обладнання і трубопроводів повинні бути влаштовані окремі кабіни, обладнані ефективною вентиляцією та стендами для закріплення трубопроводів, що підлягають миттю.

Повітря, що видаляється з "мокрої кімнати", перед викидом в атмосферу повинно підлягати очищенню.

   1. Приготування нижчих хлоридів титану

    1. Реактор для приготування пульпи нижчих хлоридів титану повинен бути обладнаний запобіжним клапаном, виготовленим згідно з проектом.

    2. Реактор для приготування нижчих хлоридів повинен бути обладнаний системою відсмоктування пари та газів з реакційної зони.

 1. Система подання хлору в реактор повинна бути обладнана автоматичним та ручним (дублювальним) пристроєм для припинення подання хлору при підвищенні тиску в реакторі вище допустимої межі, установленої технологічною інструкцією.

 2. Транспортні засоби та обладнання, пов'язані з переміщенням, завантаженням та переробкою алюмінієвої пудри, повинні бути захищені від статичної електрики відповідно до вимог Правил захисту від статичної електрики, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 22.04.97 № 103 (далі - НПАОП 0.00-1.29-97).

 3. Кількість алюмінієвої пудри на дільниці приготування нижчих хлоридів не повинна перевищувати добової потреби.

Алюмінієва пудра у цеху, відділенні повинна зберігатись у спеціально відведеному місці, обладнаному засобами пожежогасіння. Попадання вологи на алюмінієву пудру не дозволяється.

 1. Для транспортування алюмінієвої пудри повинна застосовуватись суха та чиста тара, що не дає іскор при ударі.

Банки з алюмінієвою пудрою слід установлювати не ближче 0,8 м від систем опалювання.

 1. Зберігання банок з алюмінієвою пудрою повинно відповідати вимогам Правил безпеки при виробництві порошків та пудр з алюмінію, магнію та сплавів на їх основі, затверджених Держгіртехнаглядом СРСР, Мінкольорметом СРСР 11.09.79 (НПАОП 27.4-1.07-79).

 2. Інструмент, що застосовується при роботі з алюмінієвою пудрою, повинен бути безіскровим. Не дозволяється пилоутворення при виконанні операцій з алюмінієвою пудрою (завантаження в реактор, пересипання, прибирання тощо).

 3. Для гасіння алюмінієвої пудри, що загорілася, повинні застосовуватися сухий пісок, молотий флюс, оксид магнію, азбестова тканина, глинозем. Застосовувати для цього воду або вогнегасники не дозволяється.

 4. Прибирання виробничих приміщень дільниці приготування нижчих хлоридів титану повинні проводитися не рідше одного разу за зміну способом, що виключає пилоутворення.

Просипана алюмінієва пудра повинна бути негайно зібрана.

 1. Ректифікація та дистиляція тетрахлориду титану

 1. Конденсатори - дефлегматори, оснащені вентиляторами, повинні бути обладнані звуковою та світловою сигналізаціями. При припиненні подання напруги на вентилятор повинні бути автоматично подані звуковий та світловий сигнали. Конденсатори - дефлегматори повинні мати блокувальник відключення кубів-випарювачів при завищенні температури дистиляту вище встановлених параметрів.

 2. Апарати колонного типу з числом тарілок більше 40 повинні мати в кубовій частині датчики тиску зі світловою або звуковою сигналізаціями, що спрацьовує при підвищенні тиску вище встановленого технологічною інструкцією.

 3. Уключення та відключення нагрівальних пристроїв кубів- випарювачів повинні здійснюватися автоматично або дистанційно з пульта управління.

 4. Уводи електричного живлення нагрівальних елементів кубів- випарювачів повинні мати надійну огорожу.

 5. Куби-випарювачі повинні бути обладнані датчиками межі нижнього та верхнього рівнів, зблокованих із світловою та звуковою сигналізацією та вимикачами нагрівачів.

 6. Демонтаж нагрівальних елементів у кубах-випарювачах повинен проводитися після їх охолодження до температури не вище +40С, зняття напруги та розібрання електричної схеми.

 7. Ремонт ректифікаційних та дистиляційних колон необхідно проводити тільки при працюючій витяжній вентиляції.

 8. Після ремонту корпусів кубів-випарювачів вони повинні бути перевірені на щільність.

 1. Знешкодження відхідних газів

 1. Технологічні гази слід скидати на установку знешкодження.

 2. Вентилятори, що подають технологічні гази на установки знешкодження, повинні мати резерв та бути зблоковані з вентиляторами, розміщеними за установкою.

 1. Виробництво губчастого титану магнієтермічним способом

 1. Відновлення та вакуумна сепарація

 1. Печі опору електричні.

 1. Контакти струмопідводів до печей повинні бути укриті захисними кожухами.

 2. Пульти управління електропечами повинні бути оснащені реєструвальними і регулювальними приладами та сигнальними пристроями. При розміщенні пультів управління в ізольованих приміщеннях необхідно передбачити двосторонній зв’язок з пічним відділенням.

 3. У цехах повинні бути передбачені окремі приміщення для проведення ремонтів ковшів та змінного обладнання.

 4. Ремонт та очищення печей опору повинні проводитися не менш ніж двома працівниками, одному з яких належить бути спостерігачем. Перед пуском піч повинна бути охолоджена і провентильована.

 1. Апарати відновлення та вакуумної сепарації.

 1. Для проведення монтажу, демонтажу та очищення апаратів відновлення та вакуумної сепарації повинні бути передбачені спеціальні стенди:

для очищення та демонтажу апаратів відновлення;

для очищення фланців кришок реакційних апаратів з місцевим відсмоктуванням;

для очищення фланців і внутрішніх поверхонь реторт з реакційною масою з камерою, яка обладнана відсмоктувальною вентиляцією;

для розкриття апаратів відновлення, з яких виділяються гази, та дегазації деталей місцевим відсмоктуванням.

 1. Перед опресуванням вакуумних систем та змонтованих апаратів повинні бути перевірені справність манометрів, редуктора та запірного вентиля на лінії стисненого інертного газу, а також кріплення кришок апаратів.

 2. Виймати з печі апарати відновлення та вакуумної сепарації і встановлювати їх в піч необхідно при знятій напрузі печі. Апарати після установки у піч повинні бути заземлені.

 3. Транспортування апаратів відновлення та вакуумної сепарації необхідно виконувати за допомогою спеціальних чалочних пристроїв.

 4. При виконанні вогневих робіт на ретортах апаратів, що містять реакційну масу або губчастий титан, необхідно вживати заходів щодо запобігання загорянню вмісту реторти.

 5. Демонтаж апаратів вакуумної сепарації належить виконувати після зливання води з охолоджувачів конденсаторів, фланців реторт та продування їх стисненим повітрям.

 6. Зрізання та приварювання хвостовиків реторт необхідно виконувати на спеціальних стендах, які обладнані місцевим відсмоктуванням.

 7. Для аварійного зливання розплавів з ковшів та апаратів слід передбачити спеціальні ємності. При необхідності вони повинні бути встановлені на спеціальних візках. Ємності повинні бути сухими та чистими.

 8. При прогорянні реторти під час сепарації необхідно зняти напругу з печі сепарації, відключити вакуумну систему, а в піч та апарат запустити аргон.

 9. Тиск аргону у цеховій мережі необхідно регулювати автоматично так, щоб він не перевищував 0,067 МПа (0,7 кГс/см ) надлишкового тиску.

 10. Апарати відновлення повинні бути оснащені приладами контролю надлишкового тиску в апараті, за справністю яких повинен бути встановлений постійний контроль. Забороняється вести процес відновлення при несправності або відсутності такого приладу.

 11. При аварійному припиненні подання води для охолодження фланців апаратів відновлення та вакуумної сепарації напруга з печей повинна бути знята, а в апарати необхідно запустити аргон.

 12. Зливання дихлориду магнію у ковші та короби з апаратів відновлення дозволяється тільки при діючій вентиляції місцевого відсмоктування. Ковші та короби повинні бути сухими та прогрітими.

 13. Інструмент та пристосування, які використовуються при зливанні діхлориду магнію, для прочищення зливних труб та в інших випадках, де можливий контакт їх з розплавом, повинні постійно бути сухими та прогрітими.

 14. Перебування працівників під хвостовиками діючих апаратів відновлення не дозволяється.

 15. Зливний патрубок на кришці апарату відновлення повинен бути забезпечений щитком, що захищає працівника при відкриванні запірного пристрою від спрямованого струменю розплаву та парогазової суміші (далі - ПГС), якщо апарат перебуває під тиском. Злив діхлориду магнію з апарату відновлення повинен виконуватись пічовим, одягненим у застебнутий на всі застібки захисний костюм, у захисному шоломі-масці та шкіряних черевиках.

 16. Візок для транспортування ковшів під розплав дихлориду магнію між печами відновлення повинен бути оснащений звуковим сигналом (дзвінком), який подається на початку руху.

 17. Зливна труба апаратів відновлення з верхнім зливом перед зливом дихлориду магнію повинна бути прогрітою та сухою.

 18. Конструкція пристрою для зливання дихлориду магнію з апаратів відновлення повинна виключати самочинне його виливання. При встановленні зливної труби повинна забезпечуватись її фіксація від зміщення та ухилу в бік ковша.

 19. При транспортуванні дихлориду магнію рівень розплаву повинен бути нижче верхнього краю горловини ковшів не менш ніж на 200 мм.

 20. Перед розкриттям вакуумних систем та вакуумних патрубків апаратів після процесів вакуумної сепарації повинна бути забезпечена пасивація магнію. Розкриття вакуумних патрубків повинно виконуватися без ударів та без застосування відкритого вогню.

 1. Вибирання з реторт та подрібнення блоків губчастого титану

 1. У відділеннях переробки губчастого титану рівень шуму повинен відповідати вимогам ГОСТ "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности" (ГОСТ 12.1.003-83).

 2. Пневмоінструмент, що використовується при переробці губчастого титану, повинен відповідати вимогам ГОСТ "ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности" (ГОСТ 12.2.010-75).

 3. При роботі з інструментами, які генерують вібрацію, необхідно користуватися захисними засобами, що відповідають ГОСТ "ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний" (ГОСТ

Завантажити