НПАОП 17.2-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва

60

9411

Вагар

Халат бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики

При зважуванні фарби додатково:

Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Брюки утеплені Чоботи

З

Ми, З Ми, У

Вп, Оа

Тнв Тнв Ми, З

12

3

9

3

36

36

12

61

8264.2

Варник апрету

Костюм бавовняний з

Вн, З

12

водонепроникним

просоченням

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп

6

Чоботи гумові

В

6

Рукавички гумові

Вн

3

Окуляри захисні

-

до зносу

Протигаз

-

до зносу

62

8264.3

Віджимач

Костюм бавовняний з

Вн, З

12

(виробництво

водонепроникним

текстилю)

просоченням

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавички гумові

Вн, Он

3

63

8264.1

Вибільник

Костюм бавовняний з

Вн, З

12

(текстильне

водонепроникним

виробництво)

просоченням

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

12

Чоботи гумові

В

6

Рукавички гумові

Вн, Оа

3

Окуляри захисні

-

до зносу

64

8131.2

Випалювач

Костюм бавовняний з

То

12

матеріалів

вогнезахисним

просоченням

Окуляри захисні

-

до зносу

65

8139.3

Г отувач розчинів та

Халат бавовняний

З

12

мас

Чоботи гумові

В

6

Рукавички гумові

Вн

4

66

7346.2

Гравер

(виробництво

текстилю)

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Рукавички гумові Напівчеревики

З

Вп, Кк, Щ50 Кк, Щ50 Ми, У

12

12

3

9

67

8264.3

Декатирувальник

Костюм бавовняний з

водонепроникним

просоченням

Фартух прогумований з

нагрудником

Напівчеревики на

мікропористій підошві

Вн, З Вн

Ми, См

12

6

12

68

8264.3

Заварник

Халат бавовняний з

водонепроникним

просоченням

Фартух прогумований з

нагрудником

Чоботи гумові

Вн, З

Вп, Кк, Щ50 В

12

12

6

69

8264.2

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні Протигаз

Вн, Кк, Щ50

Вп, Кк, Щ50 В, Кк, Щ50

Ми, З, У

12

12

6

3

до зносу до зносу

70

8264.3

Каландрувальник

(виробництво

текстилю)

Костюм бавовняний з водонепроникним просоченням Черевики на мікропористій підошві

Вн, З Ми, Ти

12

12

71

8264.2

Карбонізаторник (виробництво вовни)

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

Кк, Щ50

Вп, Кк, Щ50 Кк, Щ50 Кк, Щ50

9

12

2

2

до зносу

72

7432.1

Контролер якості

Халат бавовняний Черевики на мікропористій підошві Рукавички гумові

З

Ми, См Вн

12

12

3

73

7346.2

Копіювальник

Халат бавовняний

З

12

малюнків та карт

Тапочки

Ми

9

74

8159.1

Лаборант хімічного

Халат бавовняний

З, Оа

12

аналізу

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

черговий

Напівчеревики

Ми, У

9

Рукавички гумові

Кк, Щ50

1

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

75

8290.2

Маркувальник

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

76

8264.3

Машиніст

Халат бавовняний

З

12

ратинувальної

Тапочки

Ми, У

9

машини

77

7346.2

Набивальник

Халат бавовняний

З

12

малюнків

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп

6

Тапочки

Ми, У

9

78

7346.2

Накатник малюнків

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

79

8264.3

Накатник тканини,

Халат бавовняний

З

12

полотна

Тапочки

Ми, У

9

80

8262.2

Оператор

Костюм бавовняний

ворсувального

з водонепроникним

устаткування

просоченням

Вн, З

12

Напівчеревики

Ми, У

9

Під час ворсування

мокрої тканини

додатково:

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В

6

81

8261.2

Оператор

стригального

устаткування

Халат бавовняний Тапочки

З

Ми, У

12

9

82

7346.2

Ракліст

Костюм бавовняний з

(виробництво

кислотозахисним

текстилю)

просоченням

Кк, Щ50

12

Рукавички гумові

Вп, Кк, Щ50

3

Черевики

Ми, У

9

83

8261.3

Розправляч

Халат бавовняний з

водонепроникним

просоченням

Вн, З

12

Напівчеревики на

мікропористій підошві

Ми, См

12

На роботах у вологому

середовищі додатково:

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп

12

84

7442.1

Сортувальник

Халат бавовняний

З

12

виробів,

Черевики

Ми, У

9

напівфабрикатів та

Окуляри захисні

-

до зносу

матеріалів

Респіратор

-

до зносу

На зовнішніх роботах

12

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

85

8262.2

Сукновал

Халат бавовняний з

водонепроникним

просоченням

Вн, З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

12

Черевики на

мікропористій підошві

Ми, См

12

86

8264.2

Сушильник

Костюм бавовняний

З

12

(виробництво

Тапочки

Ми, У

9

текстилю)

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

87

8333.3

Транспортувальник

(обслуговування

механізмів)

Під час завантаження та розвантаження вовни:

Костюм бавовняний Черевики

Рукавиці комбіновані Плащ

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Брюки утеплені Чоботи

З

Ми, У

Ми

Вн

Тнв Тнв Ми, З

12

9

3

черговий

36

36

12

88

7215.2

Транспортувальник (такелажні роботи)

Під час завантаження та розвантаження вовни:

Костюм бавовняний Черевики

Рукавиці комбіновані Плащ

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Брюки утеплені Чоботи

З

Ми, У

Ми

Вн

Тнв Тнв Ми, З

12

9

3

черговий

36

36

12

89

8264.2

Фарбувальник

(виробництво

Халат бавовняний з водонепроникним

текстилю)

просоченням Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

Вн, З

Вн, О В

Вн, Оа

12

6

12

3

до зносу

90

8286.2

Укладальник

Костюм бавовняний

З

12

виробів

Фартух Черевики на мікропористій підошві

З

Ми

6

12

91

8163.3

Чистильник

Костюм бавовняний

Пм, О, З

12

вентиляційних

Окуляри захисні

-

до зносу

установок

Респіратор

На роботах у вологому середовищі додатково:

Черевики на мікропористій підошві Рукавиці комбіновані

Ми, См, У Ми

до зносу

12

3

92

8269.3

Чистильник тканини, виробів

Халат бавовняний Тапочки

З

Ми, У

12

9

93

8262.3

Чистильник

устаткування

(виробництво

текстилю)

Костюм бавовняний Окуляри захисні Респіратор

На роботах у вологому середовищі додатково:

Черевики на мікропористій підошві Рукавиці комбіновані

Пм, О, З

Ми, См, У Ми

12

до зносу до зносу

12

3

94

7346.2

Шаблонник

Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Напівчеревики

З

Вн, З Ми, У

12

12

9

95

8263.2

Швачка

При зшиванні мокрої тканини, м’якої тари з-під вовни:

Халат бавовняний

Фартух прогумований з

нагрудником

Тапочки

Рукавички

З

Вн, З Ми, У Вн

12

12

9

3

96

8269.3

Штампувальник

(текстильна

галантерея)

Халат бавовняний Тапочки

З

Ми, У

12

9

97

9322

Реставратор готової продукції

Халат бавовняний Тапочки

З

Ми, У

12

9

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ

98

8262.1

Помічник майстра (ткацькі верстати та в’язальні машини)

Костюм бавовняний Напівчеревики

З

Ми, У

12

12

99

8269.1

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Костюм бавовняний Напівчеревики

З

Ми, У

12

12

100

7233.1

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний

З

12

Черевики

Мп, Ми,

12

Мун50

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Допускається застосування у спеціальному одязі, окрім бавовняних, інших тканин і матеріалів.

В.С. Ткачов


Завантажити