НПАОП 80.2-1.01-12Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів

Додаток 2

до Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів

Відомості про особливі властивості речовин

Реактиви та матеріали хімічні мають такі властивості:

Назва речовини (реактиву)

Особлива

відмітка

Група

зберіган­

ня

Дія речовини на організм при роботі з масою і об’ємом відповідно до

програми

1

2

3

4

Неорганічні речовини

Алюміній металічний (гран.)

8

-

Бром в ампулах по 5 г

хх

7

Хімічний опік

Залізо відновлене (порош.)

8

-

Йод кристалічний

хх

7

Хімічний опік

Кальцій металічний (струж.)

х

2

Хімічний опік

Літій металічний

х

2

Хімічний опік

Магній металічний (порош.)

х

2

-

Натрій металічний (плавл.)

х

2

Хімічний опік

Фосфор червоний

х

5

Захворювання шкіри

Цинк металічний (гран.)

8

-

Цинк (пил)

х

8

-

Мідь

8

-

Оксиди, гідрооксиди

Алюміній оксид

8

-

Амоніак (аміак) 25- відсотковий водний розчин

7

Катар верхніх дихальних шляхів, 0,2 г

Барій оксид

хх

7

0,2 г і вище - смертельна доза

Калій гідроксид

хх

7

Хімічний опік

Кальцій гідроксид

хх

7

Виразки на шкірі рук

Силіцій(ІУ) оксид (кремнезем)

8

Купрум(ІІ) оксид (порош.)

х

8

Ураження шкіри

Купрум(ІІ) оксид (гран.)

х

8

Алергія, легка форма

Магній оксид

8

-

Манган(ІУ) оксид (порош.)

6

-

Натрій гідроксид

хх

7

Хімічний опік

Нікель(ІІ) оксид

8

-

Ферум(ІІІ) оксид

8

-

Цинк оксид

8

-

Солі

Алюміній хлорид

8

-

Алюміній ортофосфат

8

-

Алюміній нітрат

хх

6

Канцероген

Амоній карбонат

8

-

Амоній нітрат

хх

6

Канцероген

Амоній хлорид

8

-

Амоній дихромат

хх

7

На шкірі - виразки, 1 г внутрішньо - смертельна доза

Амоній сульфат

8

-

Аргентум нітрат

хх

7

Канцероген

Барій нітрат

хх

7

0,2 г і вище внутрішньо -

Барій хлорид

хх

7

смертельна доза

Кальцій карбонат

8

Кальцій хлорид, дигідрат

8

-

Кальцій дигідрогенортофосфат

8

-

Кальцій гідроген сульфат

8

-

Кальцій сульфат

8

-

Калій етаноат

8

-

Калій хлорид

8

-

Калій дихромат

хх

7

1 г внутрішньо - смертельна доза

Калій сульфат

8

-

Калій перманганат

хх

6

1 г і вище - смертельна доза

Калій нітрат

хх

6

Канцероген

Калій тіоціанат

х

7

30 г внутрішньо - гострий психоз

Калій хромат

хх

7

Див. амоній дихромат

Калій карбонат

8

-

Калій ортофосфат

8

-

Калій гексаціаноферат(ІІ) (жовта кров’яна сіль)

хх

7

Під дією шлункового соку розклад. до ціанідів

Калій гексаціаноферат(ІІІ) (червона кров'яна сіль)

хх

7

Під дією шлункового соку розклад. до ціанідів

Калій гідрогенортофосфат

8

-

Калій йодид

хх

8

-

Кобальт(ІІ) сульфат

х

7

від 1 г і вище - гостре отруєння

Гідроксокупрум(ІІ) карбонат

8

Купрум(ІІ) хлорид

8

-

Купрум(ІІ) сульфат пентагідрат (мідний купорос)

8

Купрум(ІІ) сульфат

8

Купрум(ІІ) нітрат

хх

6

Канцероген

Магній сульфат

8

-

Магній хлорид

8

-

Магній карбонат

8

-

Манган(ІІ) сульфат

х

8

Погіршення

Манган(ІІ) хлорид

х

8

заживлення мікротравм, подразнення ураженої шкіри

Натрій етаноат

8

Натрій карбонат

8

-

Натрій хлорид

8

-

Натрій гідрогенсульфат

8

-

Натрій карбонат декагідрат

8

-

Натрій сульфат декагідрат

8

-

Натрій сульфід нонагідрат

х

7

3-5 г і вище - смертельна

дозо

Натрій сульфат

8

Натрій сульфіт

8

-

Натрій нітрат

хх

6

Канцероген

Натрій бромід

хх

8

-

Натрій фторид

х

7

0,2 г і вище - смертельна доза

Натрій ортофосфат

8

-

Нікель(ІІ) сульфат

хх

7

Канцероген

Плюмбум(ІІ) сульфат

хх

7

Канцероген

Ферум(ІІІ) хлорид

х

8

-

Ферум(Ш) сульфат

8

-

Ферум(ІІ) сульфат гептагідрат

8

-

Хром(Ш) хлорид

хх

7

Канцероген

Цинк сульфат

х

8

Подразнення шкіри і шлункові розлади

Цинк нітрат

хх

б

Канцероген

Цинк хлорид

8

Шлункові розлади

Кислоти

Нітратна кислота (густ. 1,42)

7

Хімічний опік

Ортоборатна кислота

8

-

Метанова кислота, 85 %

7

Хімічний опік

Ортофосфатна кислота

8

Хімічний опік

Сульфатна кислота (сірчана кислота) (густ. 1,84)

7

Хімічний опік

Хлоридна кислота (соляна кислота) (густ. 1,19)

7

Хімічний опік

Етанова кислота льодяна, хч

7

Хімічний опік

Органічні речовини

Ацетон

4

Наркотик у великих дозах

Анілін +

хх

7

Отруєння у вигляді пари і через шкіру

Гліцерол

8

-

Глюкоза

8

-

Гексан

4

-

Гексахлороциклогексан

(гексахлоран)

хх

7

Подразнення очей

Діетиловий етер

хх

4

Наркотик

Кислота бутанова +

хх

4

Подразнення очей

Кислота стеаринова

5

-

Кислота пальмітинова

5

-

Кислота олеїнова

5

-

Кислота етанова (гліцин)

5

-

Нафта (сира)

4

Легке подразнення

Спирт етиловий (етанол)

х

4

Наркотик

Спирт бутиловий (бутанол)

4

Подразнення очей

Сахароза

8

-

Оцтовоетиловий естер

х

4

Дерматити і екземи

Оцтовоізоаміловий естер

хх

7

Наркотик

Фенол +

хх

7

Отруєння при потраплянні на шкіру

Бензен (бензол) +

хх

4

Отрута у всіх видах

Формалін

х

4

Гострі отруєння

Фруктоза

8

-

Дихлороетан

хх

7

У вигляді парів сильне отруєння

Матеріали

Активоване вугілля

5

Графіт

8

-

Гідроген пероксид (пероксид водню)

х

6

Небезпечний при попаданні в організм

Сірка

5

Алерген

Примітки:

  1. Знак у графі 2 „х” означає, що речовина використовується тільки вчителем. Учням можна видавати речовину у вигляді розбавлених розчинів.

Я кщ о у графі 2 стоїть знак „хх”, речовина потребує особливого ставлення через те, що має високу фізіологічну активність у відносно малих дозах, підвищену пожежну небезпеку.

Якщо особливої примітки немає, то речовина використовується без обмеження за умови виконання правил безпеки.

  1. Групи зберігання речовин визначаються в першу чергу за їх хімічною сумісністю: при випадковому змішуванні речовин однієї і тієї самої групи між ними не повинно бути взаємодії або, якщо це виникає, продукти реакції і тепловий ефект не повинні викликати небезпеку (графа 3).

  2. Дія на організм визначається у графі 4. Якщо речовина безпечна за хронічної чи короткочасної дії, у графі ставлять прочерк.

  3. Знаком (+) позначені речовини, які потрапляють в організм, крім і нши х шляхів, через шкіру у крапельно-зрідженому стані.

Додаток 3

до Правил безпеки під час проведення

навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів

Групи зберігання хімічних реактивів


Но­

мер

гру­

пи

Загальні властивості групи

Приклади речовин із переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів

Умови

зберігання

1

2

3

4

1

Вибухові речовини

У переліках немає

Заносити в навчальний заклад заборонено

2

Виділяють під час взаємодії з водою легкозаймисті гази

Літій, натрій, кальцій, кальцій карбід

У лаборант­ській у шафі під замком або разом із легкозаймис­тими

речовинами

3

Самозаймаються при неправильному зберіганні

У переліках немає

4

Легкозаймисті рідини

Діетиловий етер, ацетон, бензен, етанол, бутанол

У лаборант­ській у металевому ящику

5

Легкозаймисті тверді речовини

Сірка, фосфор червоний

У лаборант­ській у шафі під замком

6

Займисті реактиви (окисники)

Калій перманганат, нітратна кислота, калій нітрат, натрій нітрат

У лаборант­ській у шафі окремо від 4-ї і 5-ї групи

7

Речовини підвищеної фізіологічної активності

Иод, бром,

оксиди Барію, Кальцію, гідроксиди Калію, Натрію та Кальцію, амоній дихромат та інші, наведені в пункті 3.3 розділу VI Правил

У лаборант­ській у сейфі

Продовження додатка 3



1

2

3

4

8

Малошкідливі речовини і практично безпечні

Натрій хлорид, сахароза, крейда, ортоборатна кислота, магній сульфат тощо

У кабінеті в закритих шафах, у лаборантські й у шафі

Завантажити