НПАОП 17.0-1.01-13Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва

фактори, які можуть впливати на працівників, відповідно до вимог ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

  1. Рівні небезпечних і шкідливих виробничих факторів мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ12.4.120-83, ГОСТ 12.4.123-83, ДсанПіН 3.3.6.096-2002, Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39 (далі - ДСН 3.3.6.039-99), Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37 (ДСН 3.3.6.037-99), ДСН 3.3.6.042-99, ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» (далі - ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008), «Санитарных норм ультрафиолетового излучения в производственных помещениях», затверджених Міністерством охорони здоров’я СРСР 1988 року (СН 4557-88).

  2. Виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що використовуються у технологічних процесах бавовняного виробництва, здійснюються на підставі дозволу або декларації відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ

ПРОЦЕСІВ

 1. Загальні вимоги до організації технологічних процесів

  1. Технологічні процеси організовують відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования

безопасности», ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» (далі - ГОСТ 12.2.003-91), «Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию», затверджених у 1973 році наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР № 1042-73 (СП № 1042-73), та цих Правил і розробляють технологічні карти на кожну операцію.

  1. Організація процесу та розміщення обладнання повинні забезпечувати потоковість техологічного процесу та можливість застосування механізації й автоматизації важких та небезпечних операцій, вантажно- розвантажувальних робіт, транспортування сировини, напівфабрикатів, готової продукції тощо.

  2. Технологічні процеси, у яких використовують речовини, здатні при певних умовах створити вибухонебезпечне середовище, організовують відповідно до вимог ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования».

  3. При організації технологічних процесів проводяться технічні та організаційні заходи, що забезпечують захист працівників від дії електричного струму, відповідно до ДСТУ 7237:2011 «Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту».

  4. Технологічні процеси організовують у приміщеннях, у яких забезпечуються нормовані параметри повітря робочої зони щодо мікроклімату і концентрації токсичних речовин згідно з ГОСТ 12.1.005-88, ДСН 3.3.6.042 та іншими нормативно-правовими актами.

 1. Прядильне виробництво

  1. Сортування, очищення та тріпання волокна

   1. Для розпакування кіп повинні застосовуватися спеціальні пристосування, які унеможливлюють травмування працівників при розриві

стальних пакувальних обручів або дроту. При перевезенні розпакованих кіп волокна до розпушувально-тіпальних машин автонавантажувачі повинні бути обладнані даховою захисною огорожею над водієм.

   1. При заправленні рівниці в настил біля плющильних валів розпушувально-тіпальної машини не дозволяється торкатися їх і підводити руки до завантажувального валика.

   2. Вибирати відходи з-під розпушувально-тіпальної машини і чистити колосники, канали повітря можна тільки при вимкненій машині, після повної зупинки робочих органів машини.

   3. При заправці касети для настилових трубок на розпушувально- тіпальній машині необхідно бути обережним, відбраковуючи непридатні трубки (пом’яті та із задирками).

   4. При зборі відходів і забракованого настилу користуватися тільки справними візками.

   5. Не дозволяється торкатися руками рухомих частин розпушувально- тіпальної машини, відкривати і знімати огородження під час роботи машини.

   6. Чищення й обмахування розпушувально-тіпальної машини, вигрібання відходів необхідно проводити тільки при вимкненій машині, після повної зупинки робочих органів машини.

  1. Попередня обробка відходів виробництва

   1. Усі транспортні роботи з переміщення зворотів та відходів виробництва до і після обробки в цеху з переробки відходів повинні бути механізовані.

   2. При прийманні та розбиранні відходів виробництва (підміть, кільця, пух з палок чесальних машин тощо) виділяється окреме приміщення, обладнане припливною вентиляцією та місцевим відсмоктуванням пилу від кожного робочого місця.

   3. Вибирати відходи з камер обладнання і з-під машин агрегату, чистити колосники дозволяється тільки при вимкненому агрегаті, після повної зупинки робочих органів агрегату.

  2. Кардочесання

   1. Заправку прочосу в давильні вали необхідно виконувати за допомогою заправного щитка, розміщеного під давильними валами. При цьому долонею руки необхідно повернути його в горизонтальне положення проти ходу технологічного процесу (так, щоб пальці рук не виступали за межі щитка), дочекатися виходу прочосу з валів і опустити його в первісне положення. Машина повинна працювати на заправній швидкості.

   2. При встановленні таза під столик стрічкоукладальника не можна допускати перекосу, щоб унеможливити травмування рук і падіння самого таза.

   3. Необхідно стежити за наповненням таза стрічкою, не допускати його переповнення. Наповнений таз виймати двома руками, не торкаючись верхньої тарілки стрічкоукладальника, щоб унеможливити травмування рук.

   4. У процесі роботи не дозволяється налягати на машину, яка працює, та сідати на огородження.

   5. Не дозволяється торкатися руками рухомих частин чесальної машини, відкривати і знімати огородження під час роботи машини.

   6. На машині і під нею не можна зберігати сторонніх предметів, допоміжних матеріалів. Робочі інструменти зберігати в спеціально відведеному місці.

   7. Не дозволяється блокувати роботу самозупинників.

   8. Знімають настил з конвеєра на міцно укріплену настилову стійку. У процесі роботи не дозволяється стояти під робочим конвеєром транспортування настилу.

   9. Видалення відходів з-під машин, апаратів, збір зворотів та відходів, їх транспортування здійснюють механізованим способом.

   10. Чищення голчатої та пильчатої гарнітури барабанів та валиків здійснюється пневматично або іншими способами, які забезпечують безпеку праці.

   11. Транспортування шляпок та робочих валиків, переміщення вузлів та деталей машин при експлуатації та ремонті обладнання повинні бути механізовані.

   12. Пропилювання та точіння шляпок, робочих та знімних валиків здійснюють на точильних та пропилювальних машинах, які встановлені в окремому ізольованому приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією і місцевими відсмоктувачами від машин.

   13. Присадка знімних робочих валиків до барабанів чесальних машин (апаратів) здійснюється з допомогою пристосувань, які унеможливлюють травмування рук працівника.

   14. Транспортування тазів зі стрічкою великих паковок повинно бути механізовано.

  3. Гребнечесання

   1. Подача сировини і транспортування напівфабрикатів у цеху здійснюються за допомогою механізмів і пристосувань.

   2. Збір і видалення відходів повинні бути механізовані.

  4. Приготування стрічки та рівниці

   1. Транспортування всіх видів паковок (тази, холстики, котушки) здійснюється за допомогою механізмів і пристосувань.

   2. При безтарному транспортуванні рівниці падіння котушок з транспортера повинно бути унеможливлено.

   3. Видалення пуху і пилу із зони витяжного приладу повинно бути механізовано.

   4. Ліквідацію браку та поправляння стрічки в тазу стрічкової машини необхідно проводити тільки при вимкненій машині, після повної зупинки робочих органів машини.

   5. Не дозволяється торкатися руками рухомих частин машини, відкривати і знімати огородження під час роботи машини.

   6. Знімати і надівати рогульки дозволяється тільки при вимкненій рівничній машині і після повної зупинки робочих органів машини.

   7. При заправленні рівничної машини стрічкою у витяжний прилад не можна підводити руки до циліндрів, що обертаються.

   8. Мичку, що намоталася на циліндри і валики витяжного приладу рівничної машини, необхідно знімати спеціальним гачком при вимкненій машині та розвантаженому витяжному приладі.

   9. Пух з рогульок, шестерень, котушок видаляти при вимкненій машині і після повної зупинки робочих органів машини.

   10. Відсталі котушки знімати при вимкненій машині і після повної зупинки робочих органів машини.

   11. При очищенні каретки рівничної машини вона повинна знаходитися в нижньому положенні.

   12. При зніманні напрацьованої продукції (рівниці) користуватися тільки справними візками.

  5. Прядіння та крутіння пряжі

   1. Транспортування всіх видів паковок і тари (початки, бобіни, патрони, котушки) здійснюється за допомогою механізмів і пристосувань.

   2. Знімання напрацьованих початків здійснюється за допомогою автознімачів та інших пристроїв, які дозволяють механізувати знімання.

   3. У процесах прядіння і крутіння пряжі необхідно передбачити механізоване обдування машин з одночасним збиранням пуху і пилу.

   4. У процесі роботи необхідно користуватися справними інструментами і пристроями.

   5. Зупиняти веретено дозволяється тільки гальмом.

   6. Мичку, що намоталася на циліндри і натискні валики прядильної машини, необхідно знімати спеціальним гачком обережно і уважно.

   7. Необхідно підбирати з підлоги валики, патрони, котушки, що упали.

   8. На рівничних полицях прядильної машини котушки з рівницею складають в один ряд.

   9. Не дозволяється торкатися руками рухомих частин машини, відкривати і знімати огородження під час роботи машини.

   10. Чищення машини проводити тільки при вимкненій машині, після повної зупинки робочих органів машини.

  6. Мерсеризація та вибілювання бавовняного волокна та пряжі

   1. У процесі мерсеризації подача дозувальних розчинів проводиться по трубопроводах або через систему дозувальних насосів безпосередньо з бочок.

   2. Приготування хімічних розчинів повинно бути централізоване та розміщуватися в окремому приміщенні, обладнаному загальною припливною та місцевою витяжною вентиляцією.

   3. У процесах мерсеризації, вибілювання волокна та пряжі для захисту від попадання шкідливих речовин на поверхню тіла працівники забезпечуються халатами бавовняними з водонепроникним просоченням, фартухами прогумованими з нагрудником, чоботами гумовими, рукавичками гумовими, окулярами захисними.

  7. Фарбування бавовняного волокна та пряжі

   1. Приміщення для приготування розчинів, барвників та сірчаного натрію обладнується припливною та місцевою вентиляцією, а подача їх до фарбувального обладнання повинна здійснюватися по трубопроводу.

   2. При відкриванні вентилів хімічних розчинів на прийомних баках і насосі-дозаторі необхідно стояти на відстані витягнутої руки, щоб унеможливити розбризкування розчину.

   3. Обслуговувати високо розташовані частини прийомних барабанів хімічних розчинів, насоса-дозатора необхідно зі справної стаціонарної драбини або майданчика.

 1. Ткацьке виробництво

  1. Підготовка пряжі до ткацтва

   1. Установлення, знімання, а також транспортування всіх видів паковок, тари в процесах підготовки пряжі до ткацтва повинні бути механізовані.

   2. Для забезпечення пошуку обірваних ниток у процесі снування необхідно передбачити сигнальне освітлення, яке вказує на місце обірваної нитки.

   3. Знімання снувальних валиків зі снувальної машини проводиться за допомогою спеціального механічного пристрою, який обладнується надійними обмежувальними пристроями, що попереджують випадання вала.

   4. Транспортування нароблених снувальних валиків у шліхтувальний відділ повинно бути механізоване.

   5. Приготування емульсій, шліхти повинно бути централізоване, а подача їх до шліхтувальних машин має здійснюватися по трубопроводах.

   6. Перемішування компонентів, що входять до складу емульсій та шліхти, здійснюється механічними змішувачами в баках з кришками, які щільно закриваються.

При організації технологічних процесів у разі відсутності засобів механізації необхідно передбачити технічні та організаційні заходи та засоби, що забезпечують охорону праці та техніку безпеки працівників.

   1. При обслуговуванні процесів емульсування та шліхтування двома і більше працівниками передбачається двостороння попереджувальна сигналізація.

   2. Обслуговування високо розташованих частин шліхтувальних машин проводиться за допомогою стаціонарних драбин або спеціальних майданчиків.

   3. Для проведення робіт усередині сушильної камери шліхтувальна машина повинна бути зупинена, а камера - провітрена з метою доведення температури робочих органів у ній до величини, що не перевищує 30 °С.

   4. Укладання навоїв на пробірні верстати, знімання навоїв та транспортування їх до ткацьких станків здійснюються механізованим способом.

   5. Транспортування ткацьких навоїв, утокової пряжі та сирової тканини, укладання навоїв у гнізда ткацьких верстатів та знімання їх після доробки основи здійснюються за допомогою засобів механізації та інших пристроїв.

   6. Контроль процесу ткацтва тканин на безчовникових ткацьких верстатах здійснюється за допомогою вмонтованого освітлення.

   7. Очищення шпуль проводиться за допомогою шпулеочищувальних машин у спеціально виділених приміщеннях.

   8. Розбракування сирових тканин проводиться механізованим способом на бракувальних машинах. Бракувальні машини мають бути оснащені кромко- та тканинонаправлювачами.

 1. Фарбувально-оздоблювальне виробництво

  1. Обпалювання тканин

   1. Процес обпалювання тканин повинен бути виділений в ізольоване приміщення, яке обладнане системою припливно-витяжної вентиляції. Приміщення оснащуються засобами пожежогасіння.

   2. Обпалювання тканин на обладнанні, яке працює на газі, проводиться відповідно до чинних правил безпеки у газовому господарстві.

   3. Обслуговування високо розташованих частин

обпалювальних машин проводиться за допомогою стаціонарних драбин або спеціальних майданчиків.

  1. Мерсеризація та вибілювання тканин

   1. Процеси мерсеризації та вибілювання тканин повинні бути організовані в приміщеннях, обладнаних системою загальної припливної та місцевої витяжної вентиляції, що забезпечують нормовані параметри повітря в робочій зоні згідно з ГОСТ 12.1.005-88.

   2. Роботу з хімічними розчинами, заправку лінії, взяття проб для аналізу здійснюють в спеціальному одязі, захисних окулярах, гумових рукавичках.

   3. Заправку тканини в лінію проводять при повністю зупиненій і знеструмленій лінії, при відключеній подачі води, пари, хімічних розчинів.

   4. Заправку лінії після обривів проводять при її повному спорожненні та охолодженні гарячих поверхонь до температури не вище 40 °С.

   5. Необхідно контролювати заповнення прийомних баків хімічним розчином, щоб уникнути переливання розчину.

   6. Відкривати вентиль хімічних розчинів необхідно при закритому огородженні і чистих вікнах промивних машин, при цьому стояти до нього боком на відстані витягнутої руки. Вентиль відкривати повільно, поступово, щоб уникнути розбризкування розчину.

   7. Обслуговувати високо розташовані частини прийомних барабанів хімічних розчинів зі справних стаціонарних драбин або майданчиків.

   8. Зшивання кінців тканини, просоченої хімічними розчинами, проводити в захисних окулярах і гумових рукавичках.

   9. Зшивання обірваних кінців тканини проводити при вимкненій лінії і після повної зупинки її робочих органів.

   10. При намотуванні полотна на вали та перекатні ролики розмотування проводити при вимкненій лінії і після повної зупинки її робочих органів, повному зливі води, хімічних розчинів, перекритій подачі пари.

   11. Під час роботи лінії всі люки, кришки повинні бути надійно закриті.

   12. Головні парові, водяні і конденсатні засувки відкривати обережно, уникаючи гідравлічних ударів.

   13. При заміні рецептур, тестуванні дозувальних насосів необхідно користуватись захисними окулярами і гумовими рукавичками.

  2. Накатка тканин

Транспортування рулонів з тканиною від накатувальної машини повинно бути механізоване.

  1. Відварювання тканин

   1. Процес відварювання необхідно проводити при справності основного та допоміжного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, підйомних механізмів (котловий спосіб).

Контрольно-вимірювальні прилади підлягають періодичному технічному випробуванню відповідно до затверджених графіків.

   1. Джгутові мийно-матеріальні машини повинні мати укриття з нержавіючого матеріалу та витяжку з-під укриття. Конструкція укриття та дверець у ньому повинна унеможливлювати попадання робочого розчину з ванни на підлогу приміщення.

   2. Укладання тканини в ями для лежання повинно бути механізоване. Укладання тканини вище бортів ями не дозволяється.

   3. Борти ями розміщуються на висоті не менше 1 м від рівня підлоги. Верхня частина бортів повинна бути завширшки не менше 0,25 м. Не дозволяється працівникам утоптувати ногами тканини в ями для лежання.

  1. Віджимання, розширення та сушіння тканин

   1. Заправляння тканини в жало валів, клупи ланцюгів проводиться лише при зупиненій машині.

   2. Для обслуговування самокладу та проводки тканин у заправні бруски використовується стійка драбина або спеціальні тести та заправна тасьма.

   3. Заправка тканини на сушильні барабани проводиться за допомогою заправної тасьми зі стаціонарних драбин та майданчиків при відімкненні подачі пари та при мінімальній швидкості обертання барабанів.

   4. Обслуговування комунікацій пароконденсатопроводу організовується за допомогою пересувних драбин на катках із запорами.

  2. Фарбування тканин

   1. Заправка, розподіл та вивантаження оброблюваного матеріалу з ємності повинні бути механізовані та забезпечувати безпеку праці працівників.

   2. Транспортування тканини після фарбування для подальшої її обробки повинно бути механізоване.

   3. Заправляти тканину при обриві в просочувальній ванні необхідно за допомогою спеціальних пристосувань у захисних окулярах і рукавичках при вимкненій лінії і після повної зупинки її робочих органів.

   4. Чищення механізмів лінії проводити тільки при вимкненій лінії і після повної зупинки її робочих органів.

  3. Гравірування друкарських валів

   1. Процеси хромування та травлення друкарських валів проводяться у ваннах, які мають місцеву витяжну вентиляцію.

   2. Шліфування валів проводиться на станках, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

   3. Травлення матриць при фотохімічному гравіруванні проводиться на установці, обладнаній місцевою витяжною вентиляцією.

  4. Друкування та фіксація тканини

   1. Переміщення, піднімання роликів з тканиною, установлення роликів на машину, заміна друкарських валів повинні бути механізовані.

   2. Заправка тканини для друкування та фіксації проводиться за допомогою заправної стрічки та іншими способами, що забезпечують безпеку працівників.

   3. При фіксації тканини необхідно забезпечити її охолодження на виході до 40оС.

  5. Підготовка шаблонів для вибивання полотна способом фотофільмдруку

   1. Виробничі процеси із застосуванням лаків, до складу яких входять органічні розширники (покриття сітки шаблону лаком), видалення лаку з ділянок сита виконуються в спеціальних укриттях на робочих столах, обладнаних системою місцевої витяжної вентиляції.

   2. Сушіння шаблонів проводиться в спеціальних камерах або сушильних шафах, обладнаних системою витяжної вентиляції.

   3. Процес копіювання малюнка на сітку проводиться на експозиційному столі, обладнаному укриттям і місцевою витяжною вентиляцією, що забезпечує захист працівників від ультрафіолетового випромінювання відповідно до вимог СН 4557-88.

   4. Ремонт обладнання, апаратури та інші роботи в приміщенні приготування шаблонів проводяться інструментом, що не спричиняє іскри, і лише після ретельного провітрювання приміщення.

   5. Транспортування розчинників та розріджувачів повинно здійснюватися в герметично закритій тарі, що унеможливлює розтріскування, розбризкування розчинів, випаровування їх у навколишнє середовище. Видалення випадково пролитого розчину повинно проводитися пожежобезпечними розчинами, слизькість підлоги не допускається.

Використана тара негайно вилучається з робочого приміщення та ретельно промивається водою.

  1. Апретування та сушіння тканини

   1. Заправка тканини проводиться за допомогою заправних полотен або тасьми, які забезпечують безпеку працівників.

   2. Процес апретування тканин необхідно організовувати так, щоб унеможливити контакт працівників з розчинами та полотном, що оброблюється.

  2. Сушіння та стабілізація тканини

   1. Заправка тканини в обладнання для сушіння та стабілізації проводиться за допомогою заправної стрічки або полотна.

   2. Тканина на виході зі стабілізаційного обладнання повинна бути охолоджена до 40оС.

   3. Працівники, які обслуговують обладнання, що працює на природному газі повинні пройти спеціальне навчання в УКК за темою: «Безпека робіт в газовому господарстві».

  3. Приготування апретурних, фарбувальних сполук та інших хімічних розчинів

   1. Усі роботи з приготування розчинів та барвників, що супроводжуються виділенням у повітря шкідливих парів та газів, проводяться у реакторах, посудинах або баках, які герметично закриваються кришками з дотриманням вимог пожежної безпеки.

   2. Транспортування бочок та залізних барабанів з барвниками, а також завантаження чанів хімічними матеріалами повинні бути механізовані. Розлив хімічних розчинів проводиться в приміщенні, обладнаному загальною припливною та місцевою витяжною вентиляцією, транспортування кислот та рідин, які легко спалахують, у відрах та іншій відкритій тарі не дозволяється.

Завантажити