НПАОП 10.0-5.41-13Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 вМіністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

12.12.2012 м. Київ № 1408

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 01 ” лютого 2013 р за N° 515

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

02 ” січня 2013 р.

НПАОП 10.0-5.41-13

за № 27/22559

Про затвердження Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Інструкцію з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В, що додається.

 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Сиротін


уЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

12 грудня 2012 року № 1408

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 01 ” лютого 2013 р за N° 515

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

02 ” січня 2013 р.

НПАОП 10.0-5.41-13

за № 27/22559

ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ, ВИБОРУ І ПЕРЕВІРКИ УСТАВОК МАКСИМАЛЬНОГО

СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ ДО 1200 В

 1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють перевірку пристроїв максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В.

 2. Ця Інструкція встановлює вимоги до визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставки спрацьовування пристрою максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В.

 3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях: коротке замикання - випадкове або навмисне замикання між собою двох

або трьох фаз або однієї фази на землю в мережах електропостачання, яке призводить до перевищення найбільш допустимого значення струму, визначеного нормальним режимом роботи електроустаткування;

мінімальний струм короткого замикання - значення струму, яке виникає при короткому замиканні в найбільш віддаленій від трансформатора точці мережі електропостачання;

перехідний опір - опір в рухомих і нерухомих контактних з'єднаннях, у тому числі й опір в місці короткого замикання;

приведена довжина кабелю - довжина кабельної лінії, що враховує фактичні довжини кабелів з різними перетинами, електричний опір контактів і елементів комутаційних апаратів та перехідного електричного опору у місті короткого замикання;

струм, що гранично відключається, - максимально допустиме значення струму, при якому виконується відключення (розрив) електричного кола комутаційним апаратом;

уставка спрацьовування пристрою МСЗ - значення електричної величини, яке призводить до спрацьовування пристрою МСЗ.

 1. Інші терміни цієї Інструкції вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку” та Гірничому законі України.

 2. Скорочення, що вживаються у цій Інструкції мають такі значення: ГШО - гірничо-шахтне обладнання;

к.з. - коротке замикання;

КРП - комплектний розподільний пристрій;

МСЗ - максимальний струмовий захист;

РПП-6 - розподільний підземний пункт напругою 6 кВ;

РПВН - розподільний пристрій високої напруги.

 1. У підземних мережах напругою до 1200 В виконується захист електроустаткування від струмів короткого замикання, а також від струмів перевантаження і перегріву.

 2. Електропостачання струмоприймачів ГШО виконується за магістральною схемою з відгалуженнями до струмоприймачів. Захист від струмів к.з. і селективність відключення пошкодженої ділянки мережі виконується комутаційними апаратами.

 3. Розрахункова уставка спрацювання пристроїв МСЗ зазначається на кожному комутаційному апараті табличкою.

 4. Перевірка працездатності пристроїв МСЗ виконується у строки і порядку, наведеному в інструкціях з експлуатації пристрою виробника.

 5. Забороняється експлуатація електроустаткування з несправними пристроями МСЗ.

 6. Огляд і перевірка працездатності пристроїв МСЗ виконується електрослюсарем, який має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче

III.

 1. Розрахунок і вибір уставок спрацьовування пристроїв МСЗ виконуються механіком або заступником механіка дільниці. Уставки зазначаються в проекті системи електропостачання ГШО, який підписується головним енергетиком (головним механіком) шахти і затверджується технічним директором.

 2. Вибір уставок спрацьовування пристроїв МСЗ ґрунтується на визначенні мінімального значення струму двофазного к.з.

Перевірка вимикаючої здатності комутаційних апаратів ґрунтується на визначенні максимального значення струму трифазного к.з.

 1. Розрахунковий мінімальний струм двофазного металевого к.з.у найбільш віддаленій від пересувної підстанції точці мережі

визначається з урахуванням параметрів високовольтної розподільної мережі, параметрів трансформатора і температури нагрівання жил кабелю до значення +65 °С, перехідного електричного опору контактів і елементів комутаційних апаратів, електричного опору в місці к.з.

 1. Визначення струму двофазного к.з. iSmn , яке ґрунтується на використанні приведеної довжини кабелів і параметрів мережі, виконується згідно з Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 660 В, що живляться від трансформаторів різних типів (додаток 1), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з

напругою 660 В, що живляться від трансформаторів ТСШВ-630/6, ТСВ-630/6 і підстанцій ТСШВП-630/6, ТСВП-630/6 (додаток 2), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 1140 В, що живляться від підстанції ТСВП-630/6 (додаток 3), Розрахунковими

мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 127, 220 В, що живляться від освітлювальних трансформаторів і пускових агрегатів (додаток 4), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000 (додаток 5), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з

напругою 660 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000 (додаток 6), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з

напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1250 (додаток 7), до цієї Інструкції.

 1. У разі отримання проміжних значень потужності к.з. і довжин кабельних ліній, не наведених у таблицях, значення струму к.з. визначається методом лінійної інтерполяції значень, наведених у таблицях.

 2. У разі точного визначення струму к.з. виконується розрахунок. Приклад розрахунку наведено у додатку 8 до цієї Інструкції.

Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

надзвичайних ситуацій України В.І. ТеличкоДодаток 1

до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ ДВОФАЗНОГО К.З.

В МЕРЕЖАХ З НАПРУГОЮ 660 В,

ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ТРАНСФОРМАТОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ

Приведена

довжина

кабелю

Lnp, м

Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. (А) при потужності (кВА) пересувних підстанцій і трансформаторів

ТКШВП, ТКШВ

ТСШВП, ТСШ ТСВП-КП, 1

ВП-КП, ТСВП, ГСШВ, ТСВ

135

180

240

320

100

160

250

400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2928

3374

6116

8371

1869

3013

4760

7656

10

2872

3303

5852

7926

1847

2958

4631

7331

20

2816

3231

5589

7471

1825

2902

4497

6984

30

2760

3159

5333

7026

1802

2845

4360

6632

40

2703

3085

5086

6602

1780

2788

4221

6285

50

2647

3012

4851

6206

1757

2730

4083

5951

60

2591

2940

4629

5839

1735

2673

3947

5634

70

2535

2868

4420

5501

1712

2615

3815

5337

80

2480

2798

4223

5191

1689

2559

3686

5059

90

2427

2729

4040

4908

1667

2503

3503

4802

100

2374

2662

3868

4650

1644

2449

3442

4564

120

2272

2533

3558

4197

1600

2343

3218

4141

140

2175

2411

3288

3816

1556

2241

3013

3780

160

2083

2297

3052

3494

1513

2136

2828

3470

180

1997

2190

2844

3218

1472

2055

2660

3203

200

1915

2091

2660

2980

1431

1970

2518

2971

220

1839

1998

2498

2774

1392

1890

2370

2768

240

1767

1912

2353

2593

1355

1814

2245

2590

260

1700

1832

2223

2433

1319

1744

2131

2433

280

1636

1758

2105

2292

1284

1678

2027

2292

2


3


4


5


6


7


1577


1689


2000


2165


1250


1616


1521


1624


1904


2052


1217


1577


1469


1563


1816


1949


1184


1503


1420


1507


1736


1836


1856


1451


1373


1454


1662


1772


1127


1403


1329


1404


1596


1694


1100


1357


1288


1358


1532


1623


1073


1314


1249


1314


1474


1558


1048


1274


1212


1273


1421


1498


1023


1236


1177


1234


1370


1442


1000


1199


1144


1197


1324


1390


977


1165


1113


1162


1280


1341


955


1133


1083


1130


1239


1296


934


1102


1054


1098


1201


1254


914


1072


1027


1069


1164


1214


895


1044


1002


1041


1130


1177


875


1018


977


1014


1098


1142


858


933


954


989


1068


1109


841


969


931


065


1039


1078


824


945


918


942


1012


1049


808


923


890


920


986


1021


792


902


870


899


961


994


777


882


851


879


938


969


763


863


833


859


916


945


749


845


816


841


894


923


735


827


799


823


847


901


722


810


783


806


854


880


710


793


768


790


835


860


697


778


753


774


818


842


686


763


739


759


801


823


674


748


725


745


785


805


563


734


712


731


769


789


552


702


699


717


754


774


642


707


687


704


739


758


632


695


675


692


725


743


622


683


664


679


712


729


612


671Додаток 2

до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ ДВОФАЗНОГО К.З. В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 660 В, ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ТРАНСФОРМАТОРІВ ТСШВ-630/6, ТСВ-630/6 І ПІДСТАНЦІЙ ТСШВП-630/6, ТСВП-630/6

Приведена

довжина

кабелю

Lnp^

Потужність к.з., МВА

10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4820

5948

6702

7251

7712

8328

8931

9364

9902

10274

20

4341

5321

5970

6477

6886

7517

8033

8404

8810

9079

40

3930

4771

5329

5760

6115

6648

7079

7382

7658

8741

60

3586

4301

4778

5137

5435

5874

6219

6439

6648

6772

80

3291

3902

4301

4603

4848

5211

5490

5661

5801

5884

100

3038

3566

3902

4159

4358

4539

4877

5004

5105

5170

120

2818

3274

3588

3780

3949

4191

4370

4471

4546

4590

140

2628

3026

3274

3457

3589

3802

3949

4013

4887

4117

160

2461

2811

3026

3182

3301

3472

3594

3662

3703

3729

180

3211

2622

2808

2945

3046

3191

3294

3348

3382

3404

200

2179

2455

2620

2738

2828

2950

3038

3038

3113

3227

220

2061

2308

2453

2557

2653

2557

2635

2743

2818

2893

240

1954

2176

2306

3298

2466

2561

2624

2658

2878

2689

260

1859

2059

2175

2256

2316

2399

2457

2210

2500

2510

280

1772

1953

2057

2130

2184

2257

2306

2333

2346

2353

300

1629

1857

1951

2017

2065

2131

2175

2197

2209

2216

320

1619

1770

1856

1914

1958

2017

1056

2076

2088

2092

340

1552

1690

1769

1823

1869

1914

1950

1967

1977

1982

360

1490

1618

1689

1739

1774

1822

1854

1870

1877

1881

380

1433

1551

1617

1661

1794

1738

1767

1781

1788

1792

400

1380

1489

1550

1591

1621

1661

1688

1700

1706

1710

420

1331

1432

1488

1527

1554

1590

1615

1627

1631

1635

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1202


1285


1330


1360


1382


1422


1429


1438


1442


1164


1242


1284


1312


1332


1359


1377


1385


1388


1129


1202


1241


1276


1286


1311


1327


1335


1338


1096


1164


1201


1226


1247


1266


1282


1289


1292


1064


1129


1163


1187


1203


1225


1239


1246


1349


1035


1096


1128


1150


1166


1186


1199


1205


1208


1007


1064


1115


1130


1149


1161


1167


1167


1170


980


1035


1064


1083


1098


1114


1126


1132


1134


955


1007


1034


1052


1065


1082


1093


1098


1100


931


980


1006


1023


1036


1051


1062


1067


1069


908


954


979


996


1007


1022


1032


1037


1038


886


931


954


970


981


995


1004


1008


1010


866


908


930


945


956


969


978


982


983


846


887


908


922


932


944


953


956


958


921


827


866


886


829


909


929


932


934


809


846


865


878


887


898


906


909


911


792


827


846


858


866


877


884


888


889


775


809


827


838


846


857


864


867


868


759


792


809


820


827


838


844


847


848


744


775


791


792


809


819


825


828


829


729


759


775


785


792


801


807


810


811


715


744


759


769


776


784


790


793


794


702


729


744


753


760


768


774


776


777


689


715


739


738


744


752


758


760


761


676


702


715


724


730


738


743


745


746


664


689


701


710


715


723


728


730


731


652


676


689


697


702


710


714


716


717Додаток 3

до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ ДВОФАЗНОГО К.З. У МЕРЕЖІ З НАПРУГОЮ 1140 В,

ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ПІДСТАНЦІЇ ТСВП-630/6

Приведена

довжина

кабелю

Lnp, м

Потужність к.з., МВА

10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2785

3423

3864

4185

4443

4843

5163

5408

5729

5944

20

2687

3297

3723

4034

4289

4688

5004

5244

5539

5734

40

2594

3175

3585

3888

4133

4520

4835

5062

5327

5507

60

2507

3060

3450

3743

3980

4354

4653

4868

5108

5263

80

2425

2950

3322

3601

3828

4185

4471

4448

4884

5022

100

2347

2846

3200

3465

3680

4020

4289

4471

4664

4786

120

2273

2746

3081

3381

3331

3536

3857

4110

4279

4553

140

2202

2651

2969

3206

3399

3701

3936

4092

4241

4335

160

2136

2463

2863

3086

3268

3551

1772

3912

4043

4127

180

2073

2478

2762

2973

3144

3409

3612

3740

3859

3031

200

2014

2398

2666

2866

3027

3274

3463

3580

3685

3748

220

1957

2323

2576

2763

2914

3146

3322

3428

3521

3576

240

1904

2250

2490

2667

2809

3024

3188

3285

3367

3417

260

1853

2183

2410

2576

2709

2911

3063

3153

3226

3270

280

1804

2118

2333

2490

2615

2804

2944

3027

3093

3132

300

1758

2057

2260

2409

2527

2703

2833

2910

2967

3003

320

1714

1999

2191

2331

2442

2608

2730

2798

2851

2883

340

1672

1943

2127

2259

2363

2518

2632

2695

2743

2772

360

1632

1891

2064

2190

2288

2433

2539

2598

2641

2667

380

1593

1841

2006

2124

2217

2353

2453

2508

2547

2571

400

1557

1793

1950

2062

2150

2278

2371

2421

2458

2479

420

1521

1748

1897

2004

2086

2207

2297

2342

2347

2394

440

1487

1705

1846

1948

2026

2140

2221

2266

2296

2313

Завантажити