НПАОП 17.2-1.01-08Правила охорони праці у вовняному виробництві і. загальні положення

 1. Під час виконання технологічних процесів у вовняному виробництві необхідно брати до уваги небезпечні та шкідливі виробничі чинники, які можуть впливати на працівників, відповідно до вимог ГОСТ 12.0.003-74.

 2. Рівні небезпечних і шкідливих виробничих чинників мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90, ДСанПіН

 1. 2002, ГОСТ 12.1.005-88, чинних нормативно-правових актів.

ІІІ. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

1


. Загальні вимоги до організації технологічних процесів

 1. Технологічні процеси організовують відповідно до вимог ГОСТ

 1. 91, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.2.003-91, нормативно-правових актів та вимог цих Правил і розробляють технологічні карти на кожну операцію.

 1. Організація процесу та розміщення обладнання повинні забезпечувати потоковість технологічного процесу та можливість застосування механізації і автоматизації важких та небезпечних операцій, вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування сировини, паковок, напівфабрикатів, готової продукції тощо.

 2. Технологічні процеси, у яких використовують речовини, здатні при певних умовах створити вибухонебезпечне середовище, організовують відповідно до вимог ГОСТ 12.1.010-76.

 3. При організації технологічних процесів проводяться технічні та організаційні заходи, що забезпечують захист працівників від дії електричного струму відповідно до ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81 та ДСанПіН 3.3.6.096-2002.

 4. Технологічні процеси організовують у приміщеннях, у яких забезпечуються нормовані параметри повітря робочої зони щодо мікроклімату і концентрації токсичних речовин згідно з ГОСТ 12.1.005-88 .

 5. Контроль за параметрами технологічного процесу

здійснюється контрольно-вимірювальними приладами, установленими з урахуванням зручності їх обслуговування та спостереження.

 1. Прядильне виробництво

 1. Попередня обробка сировини

  1. Процеси попередньої обробки сировини (розпушування, тіпання, замаслювання, механічне видалення реп’яхів, змішування) здійснюються в приміщеннях, які обладнані системами вентиляції (загальною припливною та місцевою витяжною), що забезпечують необхідний повітрообмін.

Процеси розробки клаптя, крутих кінців, відходів та відпадків виробництва здійснюються в ізольованих приміщеннях.

  1. Процеси розпушування, тіпання, замаслювання, змішування здійснюються на обладнанні, яке встановлене в потоковій лінії з механічним завантаженням та вивантаженням сировини.

  2. Процес замаслювання здійснюється на щипально-замаслюваних машинах або з допомогою замаслюваного пристрою в трубі транспортувального повітропроводу, який з’єднує щипальну машину зі змішувальними камерами.

  3. Транспортування сировини в процесах її попередньої обробки повинно бути механізоване.

  4. Розпакування кіп вовни здійснюється у спеціальному запобіжному пристрої інструментом, який унеможливлює травмування рук працівника пакувальною стрічкою при розриві.

  5. У процесах попередньої обробки сировини передбачається механізоване видалення реп’яхів та відпадків.

 1. Карбонізація волокна

  1. У процесі карбонізації волокна з метою унеможливлення контакту працівника з оброблюваним волокном на обладнанні повинні бути установлені огородження.

  2. Процес карбонізації волокна здійснюється на обладнанні, яке встановлене в потокову лінію. Завантаження та вивантаження волокна повинні бути механізовані.

Місця завантаження, вивантаження та транспортування волокна повинні бути вкриті та обладнані місцевими витяжними пристроями, які забезпечують видалення парів сірчаної кислоти з-під укриття.

  1. Контроль технологічних параметрів процесів карбонізації волокна здійснюється дистанційно.

  2. При видаленні використаних розчинів у процесі карбонізації волокна для захисту від попадання шкідливих речовин на поверхню тіла працівники забезпечуються засобами індивідуального захисту.

  3. Чищення і ремонт карбонізаційного обладнання здійснюється після зливу рідини та попереднього промивання ванни.

 1. Фарбування, віджимання, сушіння волокна та пряжі. Фарбування, гладження стрічки

  1. У процесах фарбування волокна, пряжі, стрічки для захисту від попадання шкідливих речовин на поверхню тіла працівники забезпечуються засобами індивідуального захисту.

  2. Процеси фарбування волокна, пряжі, стрічки здійснюються в окремому приміщенні, яке обладнане системою припливно-витяжної вентиляції, а фарбування різними барвниками ізолюються один від одного.

  3. Завантаження та вивантаження в апарати фарбування та сушіння повинні бути механізовані.

  4. У процесах фарбування та гладження стрічки заправка її здійснюється механізованим способом.

  5. Волокно в центрифугу для його віджимання завантажується рівномірно і здійснюється, як і вивантаження, механізованим способом.

  6. У процесах фарбування та віджимання в центрифугальних апаратах установлення і знімання корзини повинні бути механізовані.

  7. Приготування фарбувальних розчинів повинно бути

централізоване, а подача їх до фарбувального обладнання повинна здійснюватися по трубопроводу.

  1. Подача пари для підігрівання робочого розчину здійснюється плавно, рівномірно.

  2. Видалення, зливання використаних розчинів з апаратів та центрифуги здійснюються по трубопроводу, що унеможливлює контакт працівників з розчином, попадання рідини на підлогу приміщення, виділення небезпечних речовин у робочу зону та забруднення об’єктів навколишнього середовища.

  3. Контроль технологічних параметрів процесів фарбування, сушіння та гладження здійснюється з дистанційного пульта управління.

  4. Для проведення робіт усередині камери сушильна машина повинна бути зупинена і провітрена з метою доведення температури її робочих органів до величини, що не перевищує 30 ° С.

 1. Кардочесання

  1. Подача сировини на чесальні машини (апарати) повинна бути механізована.

  2. Для видалення голок та інших металевих частин з оброблюваного матеріалу передбачається магнітне вловлювання.

  3. Видалення відходів з-під машин, апаратів, збір зворотів та відходів, їх транспортування здійснюються механізованим способом.

  4. Чищення голчатої та пилчастої гарнітури барабанів та валиків здійснюється пневматично або іншими способами, які забезпечують безпеку праці.

  5. Знімання, транспортування та встановлення очищувальних робочих валиків чесальних апаратів, переміщення вузлів та деталей машин при експлуатації та ремонті обладнання повинні бути механізовані.

  6. Точіння гарнітури робочих та знімних валиків здійснюється на точильних машинах, які встановлені в окремому ізольованому приміщенні,

обладнаному припливно-витяжною вентиляцією і місцевими

відсмоктувачами від машин.

  1. Присадка знімних робочих валиків до барабанів чесальних машин (апаратів) здійснюється за допомогою пристосувань, які унеможливлюють травмування рук працівника.

 1. Гребнечесання

  1. Подача сировини і транспортування напівфабрикатів у процесі вирівнювання стрічки та гребнечесання повинні здійснюватися механізованим способом.

  2. Збір і видалення відходів повинні бути механізовані.

 2. Приготування рівниці

Подача сировини та транспортування продукції в процесі приготування рівниці повинні бути механізовані.

 1. Прядіння та крутіння пряжі

  1. Транспортування всіх видів паковок і тари (початки, бобіни, патрони, котушки) здійснюється механізованим способом.

  2. Знімання напрацьованих початків здійснюється за допомогою автознімачів та інших пристроїв, які дають змогу механізувати знімання.

  3. У процесах прядіння і крутіння пряжі необхідно передбачити механізоване обдування машин з одночасним збиранням пуху і пилу, а також механізоване очищення пухозбірника.

 1. Ткацьке виробництво

 1. Підготовка пряжі до ткацтва

  1. Установлення, знімання, а також транспортування всіх видів паковок, тари в процесах підготовки пряжі до ткацтва повинні бути механізовані.

  2. Приготування емульсій, шліхти повинно бути централізоване, а подача їх до машин повинна здійснюватися по трубопроводу.

  3. Перемішування компонентів, що входять до складу емульсій та шліхти, здійснюється механічними змішувачами в баках з кришками, які щільно закриваються.

При організації технологічних процесів у разі відсутності засобів механізації необхідно передбачити технічні та організаційні заходи та засоби, що забезпечують охорону праці та техніку безпеки працівників.

  1. При обслуговуванні процесів емульсування та шліхтування двома і більше працівниками передбачається двостороння попереджувальна сигналізація.

  2. Для забезпечення пошуку обірваних ниток у процесі снування необхідно передбачити сигнальне освітлення, яке вказує на місце обірваної нитки.

  3. Знімання снувальних валиків із снувальної машини проводиться за допомогою спеціального механічного пристрою, який обладнується надійними обмежувальними пристроями, що попереджують випадання валу.

  4. Транспортування нароблених снувальних валиків у шліхтувальний відділ повинно бути механізоване.

  5. Обслуговування високорозташованих частин шліхтувальних машин проводиться за допомогою стаціонарних драбин або спеціальних площадок.

  6. Для проведення робіт усередині сушильної камери шліхтувальна машина повинна бути зупинена, а камера провітрена з метою доведення температури робочих органів у ній до величини, що не перевищує 30° С.

  7. Укладання навоїв на пробірні верстати, знімання навоїв та транспортування їх до ткацьких верстатів здійснюються механізованим способом.

 1. Ткацтво

  1. Транспортування ткацьких навоїв, утокової пряжі та сирової тканини, укладання навоїв у гнізда ткацьких верстатів та знімання їх після доробки основи здійснюються за допомогою засобів механізації та інших пристроїв.

  2. Контроль обриву ниток у процесі ткацтва тканин на безчовникових ткацьких верстатах здійснюється автоматично.

  3. Очищення шпуль проводиться за допомогою шпулеочищувальних машин у спеціально виділених приміщеннях.

  4. Розбракування сирових тканин проводиться на бракувальних машинах, які повинні бути обладнані місцевим освітленням та мати рівну і гладку робочу поверхню.

 1. Фарбувально-оздоблювальне виробництво

 1. Обпалювання тканин

  1. Процес обпалювання тканин повинен бути виділений в ізольоване приміщення, яке обладнане системою припливно-витяжної вентиляції. Приміщення оснащуються засобами пожежогасіння.

  2. Обпалювання тканин на обладнанні, яке працює на газу, проводиться відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

  3. Обслуговування високорозташованих частин обпалювальних машин проводиться за допомогою стаціонарних драбин або спеціальних площадок.

 2. Промивка, заварка та мокре декатирування тканин

  1. У процесах промивки, заварки та мокрого декатирування приготування мийних розчинів повинно бути централізоване, а їх подача повинна здійснюватися по трубопроводу.

  2. Подача пари для підігрівання робочого розчину здійснюється плавно, рівномірно.

  3. При обслуговуванні промивних машин заправка тканин у жало валів повинна проводитися за допомогою заправної стрічки або полотна.

  4. Підтримка регулювальних параметрів процесів промивки, заварки та декатирування вивантаження тканин, знімання і встановлення валів контролюються або проводяться автоматично.

  5. У процесах промивки, заварки та декатирування вивантаження тканин, знімання і встановлення валів повинні бути механізовані.

  6. Процес промивки тканин здійснюється на машинах, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

 3. Валяння тканин

  1. У процесах валяння сукна та фулерування тканин приготування валяльного розчину повинно бути централізоване, а подача його повинна здійснюватися по трубопроводу.

  2. Визначення ступеня звалювання тканин у процесі оброблення здійснюється автоматично.

  3. Заправка тканин у машини в процесах валяння та фулерування повинна проводитися за допомогою заправної стрічки або полотна, а вивантаження оброблених тканин повинно бути механізоване.

  4. Транспортування тканин до обладнання та від нього повинно бути механізоване.

  5. Знімання та встановлення валів валяльних машин повинні бути механізовані.

 4. Карбонізація тканин

  1. Карбонізація тканин повинна проводитися в приміщенні, обладнаному окремою припливно-витяжною вентиляцією.

  2. Устаткування, у якому проходить процес карбонізації тканин, повинно бути обладнане місцевою витяжною вентиляцією та огородженнями, щоб унеможливити контакт працівників з розчинами та полотном, що обробляється.

  3. Уведення кислоти у ванни в процесі карбонізації здійснюється по трубопроводу.

  4. Контроль за концентрацією карбонізаційного розчину та температури в сушильних камерах здійснюється автоматично.

  5. При видаленні використаних розчинів у процесі карбонізації тканин для захисту від попадання шкідливих речовин на поверхню тіла працівники забезпечуються засобами індивідуального захисту.

  6. Процес карбонізації проводиться на обладнанні, яке встановлене в потокову лінію. Заправка тканин у карбонізаційний агрегат проводиться за допомогою заправної стрічки або полотна.

  7. Якість швів тканини, яка підготовлена до карбонізації, повинна ретельно контролюватися шляхом візуального огляду.

  8. У процесі карбонізації передбачається зняття статичної електрики з тканин, що обробляються, на виході із сушильної камери.

 5. Фарбування, вибілювання, знебарвлення

  1. Процеси фарбування, вибілювання, знебарвлення проводяться на обладнанні, яке встановлене в потокову лінію. Заправка тканин в обладнання проводиться за допомогою заправної стрічки або полотна, а вивантаження повинно бути механізоване.

  2. Приготування розчинів повинно бути централізоване, а їх подача здійснюватися по трубопроводу.

  3. Уведення концентрованих розчинів кислот, лугів та інших сильнодійних хімікатів у процесах фарбування, вибілювання, знебарвлення здійснюється по трубопроводу.

  4. Параметри технологічних процесів фарбування, вибілювання, знебарвлення контролюються приладами, а їх робота підтримується автоматично.

  5. Транспортування тканин до обладнання у процесах фарбування, вибілювання, знебарвлення та від нього повинно бути механізоване.

 6. Просочування тканин

  1. Процес просочування тканини проводиться на машинах, установлених у потокову лінію, які повинні бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією та огородженнями, щоб унеможливити контакт працівників з розчинами та тканиною, що просочується.

  2. Приготування апретурних розчинів повинно бути централізоване, а подача їх повинна здійснюватися по трубопроводу.

  3. Підігрівання розчинів парою повинно здійснюватися плавно, рівномірно.

  4. Заправка тканини в плюсову для просочування проводиться за допомогою заправної стрічки або полотна.

  5. Видалення пролитого апретурного розчину повинно проводитися негайно, слизькість підлоги не допускається.

 7. Сушіння та стабілізація тканин

  1. Заправка тканини в обладнання для сушіння та стабілізації проводиться за допомогою заправної стрічки або полотна.

  2. Якість швів тканини, яка підготовлена до сушіння та стабілізації, повинна ретельно контролюватися шляхом візуального огляду.

  3. Параметри процесів сушіння та стабілізації контролюються з дистанційного пульта управління, а їх робота підтримується автоматично.

  4. У процесах сушіння та стабілізації передбачається зняття зарядів статичної електрики з тканини, що обробляється.

  5. Тканина на виході із стабілізаційного обладнання повинна бути охолоджена до 40оС.

  6. Ліквідація обривів тканини та інші роботи всередині термокамер для запобігання перегріву працівників виконуються при зупиненому обладнанні, припиненні подачі пару, газу та охолодження робочих органів обладнання до 30° С, що повинно забезпечувати температуру та стан повітряного середовища відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88, чинних нормативно- правових актів.

  7. Термообробка на обладнанні, яке працює на газу, проводиться відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

  8. Процеси сушіння та стабілізації повинні проводитися в приміщенні, обладнаному окремою припливно-витяжною вентиляцією.

 8. Приготування хімічних та фарбувальних розчинів

  1. Роботи з вогненебезпечними та вибухонебезпечними хімікатами проводяться відповідно до вимог чинного законодавства або з дотриманням вимог пожежної безпеки.

  2. Приготування хімічних розчинів та барвників повинно проводитися на спеціальних робочих місцях у реакторах, посудинах або баках, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією, щоб шкідливі пари та гази не попали в

повітря робочої зони. Транспортування хімічних розчинів

та барвників повинно здійснюватися в герметично закритій тарі.

  1. Транспортування бочок та залізних барабанів з барвниками, а також завантаження чанів хімічними матеріалами повинні бути механізовані. Розлив, транспортування кислот та рідин, які легко спалахують, у відрах та іншій відкритій тарі не дозволяється.

  2. Промивання ємностей та реакторів повинно бути механізоване. Тара з-під хімікатів ретельно промивається водою.

 1. Виготовлення шаблонів для вибивання тканин способом фотофільмдруку

  1. Виготовлення шаблонів здійснюється в ізольованому приміщенні, обладнаному системами припливно-витяжної вентиляції. Процес проводиться з дотриманням вимог пожежної безпеки.

  2. Виробничі процеси із застосуванням лаків, до складу яких входять органічні розчинники (покриття сітки шаблону лаком, видалення лаку з ділянок сита та ін.), виконуються в спеціальних камерах або на робочих столах, обладнаних системою місцевої витяжної вентиляції.

  3. Доставка розчинників та розріджувачів проводиться на спеціальних візках у виробничій тарі, що унеможливлює розтріскування, розбризкування

розчинів, випаровування їх у навколишнє середовище. Використана тара

негайно вилучається з робочого приміщення.

  1. Сушіння шаблонів проводиться в спеціальних камерах або

сушильних шафах, обладнаних системою витяжної вентиляції.

  1. Процес копіювання малюнка на сітку проводиться на

експозиційному столі, обладнаному укриттям і місцевою витяжною вентиляцією, що забезпечує захист працівників від ультрафіолетового випромінювання відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів. Для захисту від ультрафіолетового випромінювання працівники забезпечуються засобами індивідуального захисту.

  1. Ремонт обладнання, апаратури та інші роботи в

приміщенні приготування шаблонів проводяться інструментом, що не спричиняє іскри, і лише після ретельного провітрювання приміщення.

 1. Гравірування друкованих валів

  1. Процеси гравірування, хромування, травлення та закалювання друкарських валів повинні бути виділені в ізольовані приміщення.

  2. Хромування та травлення друкарських валів проводяться у ваннах, обладнаних укриттям та місцевою витяжною вентиляцією для видалення шкідливих парів та газів з-під укриття.

  3. Шліфування валів проводиться на верстатах, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

  4. Травлення матриць при фотохімічному гравіруванні проводиться на установці, обладнаній місцевою витяжною вентиляцією.

 2. Друкування та запарювання тканин, хусткових та килимових виробів

  1. Процеси нанесення малюнка на тканину за допомогою друкарських машин способом фотофільмдруку, а також вибивання ручними формами виносяться в окремі приміщення, обладнані системами вентиляції (загальною припливною та місцевою витяжною).

  2. Процеси друкування тканин, хусткових та килимових виробів проводяться з дотриманням вимог пожежної безпеки.

  3. Переміщення, піднімання роликів з тканиною, установлення роликів на машину, заміна друкарських валів повинні бути механізовані.

  4. Заправка тканини для друкування та запарювання проводиться за допомогою заправної стрічки та іншими способами, що забезпечують безпеку працівників.

  5. При запарюванні тканини необхідно забезпечити її охолодження на виході до 40оС.

  6. Усі роботи всередині запарної камери для попередження перегрівань працівників виконуються при зупиненому обладнанні та охолодженні робочих органів обладнання до 30° С, що повинно забезпечити температуру та стан повітряного середовища відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88, чинних нормативно-правових актів.

  7. Зберігання друкарських валів здійснюється на спеціальних пірамідах, а рапортних шестерень - на стелажах, що унеможливлює їх падіння.

  8. Укладання валів на піраміди та їх знімання повинні бути механізовані.

 3. Стрижка тканин та килимових виробів

  1. У процесі стрижки тканин та килимових виробів необхідно передбачити механізовану подачу їх до стригальних машин.

  2. На стригальних машинах необхідно передбачити безпечну для працівника заправку тканини в стригальний агрегат.

  3. Знімання, транспортування, установка стригальних апаратів, точіння стригальних ножів повинні бути механізовані.

  4. Чищення ножів стригального апарата від волокон і пуху, що зістригаються з тканини, повинно виконуватися за допомогою спеціальних пристроїв, що унеможливлюють травмування рук працівника. Перевезення ножів для заточування або заміни необхідно здійснювати в спеціальних пристроях.

  5. Для видалення пилу та пуху стригальні машини повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами.

  6. У процесі стрижки передбачається зняття зарядів статичної електрики з тканини, що обробляється.

 4. Розгладження та декатирування тканин

  1. У процесах розгладження та декатирування заправка тканин повинна виконуватися за допомогою заправного полотна. Жало валів під час оброблення тканини повинно бути закрито запобіжними пристроями.

  2. Параметри технологічних процесів розгладження та декатирування тканин контролюються приладами, а їх робота підтримується автоматично.

  3. У процесах кінцевого оброблення тканин передбачається зняття зарядів статичної електрики з тканини на її виході з обладнання.

  4. У процесі декатирування передбачається охолодження

Завантажити