НПАОП 15.0-3.03-98Про затвердження типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості

315

8272.2

Виробник сметани

Фартух бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням з нагрудником

або фартух прогумований

Вн

6

Жилет утеплений

Тн

12

Черевики з термостійкою підошвою

Тп, З

6

Рукавиці комбіновані

Ми

2

   316

8272.3

Дефростатник молочних

Фартух бавовняний з

продуктів

водовідштовхувальним

просоченням з

нагрудником або фартух

прогумований

Вн

6

Жилет утеплений

Тн

12

Черевики з термостійкою підошвою

Тп, З

6

Рукавиці комбіновані

Ми

2

При дефростації молока і сиру:

Замість черевик шкіряних

видаються чоботи гумові

з утеплювальною

прокладкою з тим же

терміном носіння

Тп, В, З

6

317

7413.2

Майстер з виробництва

Фартух бавовняний з

незбираномолочної та

водовідштовхувальним

кисломолочної продукції

просоченням

з нагрудником або фартух

прогумований

Вн

6

Жилет утеплений

Тн

12

Черевики з термостійкою підошвою

Тп, З

6

Рукавиці комбіновані

Ми

2

   318

8152.2

Машиніст мийних машин,

Костюм з

 

 

зайнятий на митті  апаратів,

водовідштовхувальної

устаткування, тари

тканини з накладками

з плівкових матеріалів і

каптуром

Ву

12

Чоботи гумові з утепленим

вкладишем

Тп, В

6

Рукавички гумові на

 

трикотажній основіОкуляри захисні

ВнЗакриті

3До зносу

При митті залізничних і

автоцистерн тільки:

Плащ прогумований

Ву

24

Рукавиці комбіновані

Ми

3

При зовнішніх роботах

зимою, додатково:

Куртка і штани бавовняні з

утеплювальною прокладкою

Тн

36

319

8272.2

Оператор автомата для

Жилет утеплений

Тн

12

розливання молочної

Черевики з термостійкою

продукції у пакети та

підошвою

Тп, З

6

плівку

Рукавички трикотажні

Ми

1

320

8272.2

Оператор молокосховища

Жилет утеплений

Тн

12

Черевики з термостійкою

підошвою

Тп, З

6

Рукавички трикотажні

Ми

1

321

8272.2

Оператор

Жилет утеплений

Тн

12

пляшкорозвантажувального

Черевики з термостійкою

та пляшкоукладального

підошвою

Тп, З

6

автомата

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Додатково:

Респіратор

Пилозах.

До зносу

322

7413.2

Приймальник-здавальник

Фартух бавовняний з

харчової продукції

водовідштовхувальним

(молочне виробництво)

просоченням

з нагрудником або фартух

прогумований

Вн

6

Жилет утеплений

Тн

24

 

Чоботи юхтові наполіуретановій

підошві або черевики сукняні

См, З

6

Рукавиці комбіновані

Ми

2

При зовнішніх роботах

зимою, додатково:

Куртка бавовняна з

утеплювальною

прокладкою

Тн

36

Штани з утеплювальною прокладкою

Тн

36

323

7413.2

Приймальник молочної

Фартух бавовняний з

продукції

водовідштовхувальним

просоченням з

нагрудником або фартух

прогумований

Вн

6

Жилет утеплений

Тн

24

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Чоботи на поліуретановій

підошві або черевики сукняні

См, З

6

При зовнішніх роботах

зимою, додатково:

Куртка бавовняна з

утеплювальною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з

утеплювальною прокладкою

Тн

36

7.4. Виробництво морозива

324

8272.2

Апаратник виробництва

Куртка бавовняна з

кисломолочних та дитячих

утеплювальною прокладкою

Тн

12

молочних продуктів

Штани бавовняні з

утеплювальною прокладкою

Тн

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

 

Чоботи юхтові наполіуретановій підошві або

Тн30

6

Валянки

Тн30

12

325

8272.3

Варник глазурі

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Черевики на гумовій або

шкіряній підошві

См, З

6

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

326

8272.3

Вафельник

Рукавиці комбіновані

Ми

2

(виробництво морозива)

Черевики шкіряні

См, З

9

Респіратор

Пилозах.

До зносу

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

327

8272.2

Виробник морозива

Жилет утеплений

Тн

12

Рукавички трикотажні

Ми

1

Нарукавники бавовняні з

водовідштовхувальним

просоченням

Вн, З

3

Черевики шкіряні

З

6

При різанні брикетів і

формуванні морозива:

Фартух бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням з

нагрудником або фартух

прогумований

Вн

6

328

8272.3

Гартівник морозива

Куртка бавовняна з

утеплювальною прокладкою

Тн

12

Штани бавовняні з

утеплювальною прокладкою

Тн

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Чоботи юхтові на

поліуретановій підошві або

Валянки

Тн30, З

Тн30

6

12

329

9322

Глазурувальник морозива

Фартух бавовняний з

та сирків

водовідштовхувальним

просоченням з

нагрудником або фартух

прогумований

Вн

6

Жилет утеплений

Тн

12

Рукавички трикотажні

Ми

1

Нарукавники бавовняні

3

3

Черевики шкіряні

3

6

330

8229.2

Лаборант

При роботі в холодильній

хіміко-бактеорологічного

камері або при зовнішніх

аналізу

роботах зимою:

Куртка бавовняна з

утеплювальною прокладкою

Тн

Чергова

Валянки

Тн30

48

331

1222.2

Майстер

При роботі в холодильній

камері або при

зовнішніх роботах зимою:

Куртка бавовняна з

утеплювальною прокладкою

Тн

Чергова

Валянки

Тн30

48

332

8272.2

Оператор

Фартух бавовняний з

розфасувально-

пакувального 

водовідштовхувальним

автомата

просоченням з

нагрудником або фартух

прогумований

Вн

6

Рукавички трикотажні

Ми

1

Нарукавники бавовняні

З

3

Черевики шкіряні

Куртка бавовняна з

З

6

утеплювальною

прокладкою або

Тн

24

Жилет утеплений

Тн

12

333

9322

Підсобний робітник,

Куртка бавовняна з

зайнятий

утеплювальною прокладкою

Тн

12

обслуговуванням гартівника 

Штани бавовняні з

морозива і

утеплювальною прокладкою термостатника-

Тн

12

холодостатника

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Чоботи юхтові на

поліуретановій підошві або

Тн30

6

Валянки

Тн30

12

334

7413.2

Приймальник молочної

При роботі в холодильній

продукції

камері або при зовнішніх

роботах зимою:

Куртка бавовняна з

утеплювальною прокладкою

Тн

Чергова

Валянки

Тн30

48

335

8272.2

Фризерник

Куртка бавовняна з

(виробництво морозива)

утеплювальною прокладкою або

Тн

24

Жилет утеплений

Тн

12

Рукавички трикотажні

Ми

1

Нарукавники бавовняні з

водовідштовхувальним

просоченням

Вн

3

Черевики шкіряні

З

6

7.5. Загальні професії маслоробного,

сироварного та молочного виробництва

336

8272.2

Апаратник виробництва

заквасок

Черевики з термостійкою

підошвою

Рукавички трикотажні з

Тп, З

6

крапковим полімерним покриттям

Тп100, З

1

337

Апаратники всіх

Жилет утеплений

Тн

12

найменувань:

Рукавиці комбіновані або

Ми

2

8272.3

Апаратник нанесення

Рукавички трикотажні

Ми

1

полімерних та парафінових

Черевики шкіряні

З

6

покриттів на сири

При зовнішніх роботах

8272.2

Апаратник охолодження

зимою, додатково:

молочних продуктів

Куртка бавовняна з

8272.2

Апаратник виробництва

утеплювальною прокладкою

Тн

36

сухих молочних продуктів

Штани бавовняні з

8272.2

Апаратник виробництва

утеплювальною прокладкою

Тн

36

топленого масла

8272.2

Апаратник згущення

молока та іншої молочної

сировини

8272.2

Апаратник виробництва

кисломолочних та дитячих

молочних продуктів

338

7412.2

Вальцювальник сировини

Жилет утеплений

Тн

12

та напівфабрикатів

Рукавиці комбіновані або

Ми

2

Рукавички трикотажні

Ми

1

Черевики шкіряні

З

6

При зовнішніх роботах

зимою, додатково:

Куртка бавовняна з

утеплювальною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з

утеплювальною прокладкою

Тн

36

339

9333

Вантажник

В середині виробничих

приміщень:

Жилет утеплений

Тн

12

Рукавиці комбіновані або

Ми

2

Рукавички трикотажні

Ми

1

Черевики шкіряні

З

6

При зовнішніх роботах

зимою, додатково:

Куртка бавовняна з

утеплювальною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з

утеплювальною прокладкою

Тн

36

340

8275.2

Варник сиропів,

Рукавиці брезентові

Мп, Ми

2

соків та екстрактів

Рукавички гумові

В

3

Чоботи гумові або черевики

шкіряні

В, З

6

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

341

8334.2

Водій електро- та

Жилет утеплений

Тн

12

автовізка

Черевики шкіряні

З

6

Головний убір

З

6

Рукавиці комбіновані

Ми

2

342

8334.2

Водій навантажувача

Жилет утеплений

Тн

12

Черевики шкіряні

З

6

Головний убір

З

6

Рукавиці комбіновані

Ми

2

343

9322

Готувач суміші

Черевики з термостійкою

плавленого сиру

підошвою

Тп, З

6

Рукавиці комбіновані або

Ми

2

Рукавички трикотажні

Ми

1

При знижених

температурах, додатково:

Жилет утеплений

Тн

12

344

7241.1

Електромонтер

Жилет утеплений

Тн

12

з ремонту та

Черевики шкіряні

З

6

обслуговування

Головний убір

З

6

електроустаткування

Рукавиці комбіновані

Ми

2

345

8290.2

Зливальник-розливальник

Жилет утеплений

Тн

12

Рукавиці комбіновані або

Ми

2

Рукавички трикотажні

Ми

1

Черевики шкіряні

З

6

При зовнішніх роботах

зимою, додатково:

Куртка бавовняна з

утеплювальною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з

утеплювальною прокладкою

Тн

36

346

8229.2

Лаборант

Черевики шкіряні

З

12

хіміко-бактеорологічного

При прийманні молока і

аналізу

молочної сировини зимою

на зовнішніх роботах,

додатково:

Куртка бавовняна з

утеплювальною прокладкою

Тн

36

Черевики шкіряні або сукняні

Тн20, З

12

Рукавички трикотажні

Ми

2

347

8152.2

Машиніст мийних машин

Жилет утеплений

Тн

12

Рукавиці комбіновані або

Ми

2

Рукавички трикотажні

Ми

1

Черевики шкіряні або

чоботи гумові

В, З

6

При митті залізничних і

автоцистерн:

Костюм з

водовідштовхувальної

тканини з накладками з

плівкових матеріалів і каптуром

Ву

12

Рукавички гумові на

Трикотажній основі

Вн

4

Чоботи гумові з утепленим

вкладишем

Тп, В

6

348

8290.2

Машиніст розфасувально-

Жилет утеплений

Тн

12

пакувальних машин

Рукавиці комбіновані або

Ми

2

Рукавички трикотажні

Ми

1

Черевики шкіряні

З

6

При зовнішніх роботах

зимою, додатково:

Куртка бавовняна з

утеплювальною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з

утеплювальною прокладкою

Тн

36

349

7223.1

Налагоджувальник

Жилет утеплений

Тн

12

устаткування у

Черевики шкіряні

З

6

виробництві харчової

Головний убір

З

6

продукції

Рукавиці комбіновані

Ми

2

350

8272.2

Оператор

Жилет утеплений

Тн

12

пляшкорозвантажу-

Рукавиці комбіновані або

Ми

2

вального та

Рукавички трикотажні

Ми

1

пляшкоукладального

Черевики шкіряні або

автомата

чоботи гумові

В, З

6

351

8272.2

Пресувальник сиру

Куртка бавовняна з

утеплювальною прокладкою

або жилет утеплений

Черевики з термостійкою

Тн

12

підошвою

Тп, З

6

Рукавиці комбіновані

Ми

2

352

7413.2

Приймальник молочної

Жилет утеплений

Тн

24

продукції

Чоботи юхтові на

поліуретановій підошві

або черевики сукняні

З

12 

При зовнішніх роботах

зимою, додатково:

Куртка бавовняна з

утеплювальною прокладкою

Тн

36 

353

9322

Підсобний робітник

Жилет утеплений

Тн

12 

Рукавиці комбіновані або

Ми

Рукавички трикотажні

Ми

Черевики шкіряні

З

При зовнішніх роботах

зимою, додатково:

Куртка бавовняна з

утеплювальною прокладкою

Тн

36 

Штани бавовняні з

утеплювальною прокладкою

Тн

36 

354

8272.2

Сепараторник молока та

Жилет утеплений

Тн

12 

молочної сировини

Черевики з термостійкою

підошвою

Тп, З

Рукавиці комбіновані

Ми

355

7233.1

Слюсар-ремонтник

Жилет утеплений

Тн

12 

Черевики шкіряні

З

Головний убір

Рукавиці комбіновані

З

Ми

6

2   

356

7241.1

Слюсар з

Жилет утеплений

Тн

12 

контрольно-вимірювальних

Черевики шкіряні

З

приладів та автоматики

Головний убір

З

(електромеханіка)

Рукавиці комбіновані

Ми

2   

Завантажити