НПАОП 0.00-8.11-12Про затвердження вимог дороботодавців щодо захисту працівників відшкідливого впливу хімічних речовин

Примітка:

+— необхідний спеціальний захист очей та шкіри.Додаток 3
до Вимог до роботодавців
щодо захисту працівників
від шкідливого впливу хімічних речовин

Особливості
шкідливої дії бензолу і його похідних

№з/п

Назва

САS

Переважний
агрегатний стан
в умовах виробництва

Клас
небезпечності

Особливості біологічної дії на організм

1

2

3

4

5

6

1

Бензол+

71-43-2

пара

2

Канцероген*.
Необхідний захист шкіри та очей

2

Бензол-1.3-дикарбонова кислота+(1.3-бензолдикарбонова кислота)

аерозоль

2

Алерген.
Необхідний захист шкіри та очей

3

Бензол-1.3-дикарбондихлорид+
(ізофталоїлдихлорид)

пара + аерозоль

2

Алерген.
Необхідний захист шкіри та очей

4

Бензол-1.4-дикарбондихлорид+
(терефталоїлдихлорид)

пара + аерозоль

2

Алерген.
Необхідний захист шкіри та очей

5

Бромбензол

108-86-1

пара

2

6

Вінілтолуол

25013-15-4

пара

4

7

Гексабромбензол

87-82-1

аерозоль

3

8

Гексахлорбензол+

118-74-1

пара + аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

9

Діетилбензол+

25340-17-4

пара

3

Необхідний захист шкіри та очей

10

Динітробензол+

25154-54-5

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

11

Динітророданбензол+

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

12

Динітротоулол+

121-14-2

пара + аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

13

2.4-Динітрохлорбензол+

97-00-7

пара + аерозоль

1

Алерген.
Необхідний захист шкіри та очей

14

Дихлорбензол+

25321-22-6

пара

4

Необхідний захист шкіри та очей

15

2.4-дихлортолуол+

95-73-8

пара

3

Необхідний захист шкіри та очей

16

Етилбензол

100-41-4

пара

4

17

Ізопропілбензол

98-82-8

пара

4

18

Йодбензол+

591-50-4

пара

3

Необхідний захист шкіри та очей

19

Ксилол (суміш ізомерів)
(Диметилбензол)

1330-20-7

пара

3

20

Метилбензол
(Толуол)

108-88-3

пара

1

21

п-Метил-ізопропілбензол

25155-15-1

пара

3

22

2- Метил-пропілбензол+(Ізобутилбензол)

538-93-2

пара

4

Необхідний захист шкіри та очей

23

Нітробензол+

98-95-3

пара

2

Необхідний захист шкіри та очей

24

м-Нітробромбензол

585-79-5

пара

2

25

Стирол

100-45-5

пара

3

26

Тетраметилбензол

95-93-2

аерозоль

4

27

1.2.4-Триметилбензол

95-63-6

пара

3

28

1.3.5-Триметилбензол

108-67-8

пара

3

29

Трихлорбензол

12002-48-1

пара

2

30

2.3.6-Трихлортолуол+

2077-46-5

аерозоль

3

Необхідний захист шкіри та очей

31

Хлортолуол+(о-, п-ізомери)

25168-05-2

пара

3

Необхідний захист шкіри та очей

______________________________________

* Похідні бензолу також чинять канцерогенну дію різного ступеня, проте меншу, ніж дія бензолу.

Примітка:+— необхідний спеціальний захист очей та шкіри.

Додаток 4
до Вимог до роботодавців
щодо захисту працівників
від шкідливого впливу хімічних речовин

Граничнодопустимі рівні
забруднення шкіри

№з/п

Назва речовини

Граничнодопустимий рівень забруднення шкіри, мг/см2

1

Бензол

0,05

2

Ксилол

1,75

3

Нітробензол

2,4

4

Толуол

0,05

5

Хлорбензол

0,8http://www.sot.zp.uaЗавантажити