НПАОП 0.00-8.11-12Про затвердження вимог дороботодавців щодо захисту працівників відшкідливого впливу хімічних речовин

змісту позначень на устаткованні, контейнерах і трубопроводах;

пільг і компенсацій, передбачених для працівника, що працює на цьому робочому місці.

3.2. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити:

гігієнічне навчання працівників відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

навчання працівників щодо запобіжних заходів, необхідних для убезпечення себе і інших працівників, відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знаньз питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороноюпраці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 рокуза № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), зокрема щодо вміння надавати першу допомогу у разі травмування працівників або при настанні гострих професійних отруєнь.

3.3. Інформація, що надається працівникам під час їх інструктування і навчання, повинна бути найновішою, базуватись на результатах вимірювань концентрації хімічних речовин на робочих місцях, медичних оглядів з урахуванням зміни технологічних процесів та умов праці, якщо такі зміни мали місце.

4. Контроль за станом здоров’я працівників

4.1. Контроль за станом здоров’я працівників здійснюється під час проведення медичних оглядів відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

4.2. Роботодавець повинен забезпечити, щоб процедури досліджень, що здійснюються під час проведення оглядів, не створювали додаткового шкідливого впливу на працівників.

4.3. Якщо під час медичного огляду виявлено захворювання або погіршення стану здоров’я окремого працівника, викликане впливом шкідливої хімічної речовини або перевищенням граничнодопустимої концентрації на робочому місці, роботодавець на підставі висновків медичного огляду повинен:

організувати виконання рекомендацій медичного працівника;

переглянути заходи, призначені для усунення чи зменшення небезпеки, визначені в пункті 1.4 глави 1 розділу IV цих Вимог;

вжити заходів, спрямованих на усунення або зменшення небезпеки, включаючи переведення працівника на альтернативне робоче місце, де відсутня небезпека повторного нараження на вплив шкідливої хімічної речовини;

організувати медичні обстеження всіх працівників, що підпали під вплив шкідливої хімічної речовини.

4.4. Записи про результати медичних оглядів працівників і про концентрацію хімічних речовин на робочих місцях, у тому числі і в разі ліквідації підприємства, підлягають зберіганню відповідно до Переліку типовихдокументів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 лип ня 1998 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 року за № 576/3016.

V. Запобіжні заходи під час поводження з металами та їх сполуками

5.1. Перелік хімічних речовин з переважанням металічних властивостей та їх сполук, шкідливість яких доведена науковими дослідженнями, наведено в додатку 1 до цих Вимог.

5.2. Специфічні особливості шкідливої дії важких металів та їх сполук, наведені в додатку 2 до цихВимог, повинні бути враховані під час роботи з цими речовинами.

5.3. У разі виконання робіт з речовинами, що є канцерогенними, суб’єкт господарювання повинен вжити запобіжних заходів, передбачених Гігієнічним нормативом «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 січня 2006 року № 7, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2006 року за № 100/11974 (далі — ГН 1.1.2.123-2006).

5.4. У разі виконання робіт з речовинами, які віднесені до промислових алергенів, суб’єкт господарювання повинен забезпечити виконання заходів санітарно-гігієнічного та лікувально-профілактичного спрямування згідно з гігієнічним нормативом «Перелік промислових алергенів», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 березня 2007 року № 99, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 березня 2007 року за № 285/13552 (далі — ГН 1.1.2.140-2007).

VІ. Запобіжні заходи під час поводження з бензолом і його похідними

6.1. Специфічні особливості шкідливої дії бензолу і його похідних, наведені в додатку 3 до цих Вимог, необхідно враховувати під час роботи з цими речовинами.

6.2. У разі виконання робіт з речовинами, віднесеними до канцерогенних (бензол, бенз(а)пірен, бенз(а)антрацен (тетрафен), дибенз(а,h)антрацен та стирол-7,8-оксид), необхідно вжити запобіжних заходів, передбачених ГН 1.1.2.123-2006.

6.3. У разі виконання робіт з речовинами, які потребують спеціальних заходів щодо захисту шкіри та очей, суб’єкт господарювання повинен забезпечити працівників необхідним спецодягом, засобами захисту очей, а також не допускати перевищення граничнодопустимих рівнів забруднення шкіри такими речовинами, зазначених у додатку 4 до цих Вимог.

6.4. У разі виконання робіт з речовинами, які віднесені до промислових алергенів згідно з ГН 1.1.2.140-2007, суб’єкт господарювання повинен забезпечити виконання заходів санітарно-гігієнічного та лікувально-профілактичного спрямування.

Голова Державної служби
гірничого нагляду та промислової

безпеки України О. І. Хохотва

Додаток 1
до Вимог до роботодавців
щодо захисту працівників
від шкідливого впливу хімічних речовин

Перелік
хімічних речовин з переважанням металічних властивостей та їх сполук,
шкідливість яких доведена науковими дослідженнями

1. Алюміній

2. Барій

3. Берилій

4. Ванадій

5. Вісмут

6. Вольфрам

7. Галій

8. Германій

9.залізо (ферум)

10. Золото (аурум)

11. Індій

12. Ітрій

13. Кадмій

14. Калій

15. Кальцій

16. Кобальт

17. Літій

18. Магній

19. Марганець (манган)

20. Мідь (купрум)

21. Молібден

22. Натрій

23. Нікель (нікол)

24. Ніобій

25. Олово (станум)

26. Платина

27. Ртуть (меркурій)

28. Рубідій

29. Рутеній

30. Свинець (плюмбум)

31. Срібло (аргентум)

32. Стронцій

33. Сурма (стибій)

34. Талій

35. Тантал

36. Телур

37. Титан

38. Торій

39. Уран

40. Хром

41. Цезій

42. Церій

43. Цинк

44. Цирконій

Додаток 2
до Вимог до роботодавців
щодо захисту працівників
від шкідливого впливу хімічних речовин

Специфічні особливості
шкідливої дії важких металів та їх сполук

№з/п

Назва

CAS

Переважний
агрегатний стан
в умовах виробництва

Клас
небезпечності

Особливості біологічної дії на організм

1

2

3

4

5

6

1

Алюмінат лантану титанат кальцію

аерозоль

3

Фіброгенна дія

2

Алюміній і його сплави

7429-90-5

аерозоль

3

Фіброгенна дія

3

Алюмінію гідроксид

21645-51-2

аерозоль

4

Фіброгенна дія

4

Алюмінію магнід

12003-69-9

аерозоль

4

Фіброгенна дія

5

Алюмінію нітрид

24304-00-5

аерозоль

4

Фіброгенна дія

6

Алюмінію нітрид (аерозоль конденсації)

24304-00-5

аерозоль

3

Фіброгенна дія

7

Алюмінію оксид із домішкою вільного діоксиду кремнію до 15 % і оксиду заліза до 10 % (у вигляді аерозолю конденсації)

1344-28-1

аерозоль

4

Фіброгенна дія

8

Алюмінію оксид із домішкою до 20 % оксиду тривалентного хрому

аерозоль

3

Фіброгенна дія

9

Алюмінію оксид із домішкою діоксиду кремнію (аерозоль конденсації)

аерозоль

3

Фіброгенна дія

10

Алюмінію оксид у суміші зі сплавом нікелю до 15 %

12609-69-7

аерозоль

3

Фіброгенна дія

11

Алюмінію оксид у вигляді аерозолю дезінтеграції

1344-21-1

аерозоль

4

Фіброгенна дія

12

Ангідрид борний

1303-86-2

аерозоль

3

13

Ангідрид хромовий

1333-82-0

аерозоль

1

Необхідний захист шкіри та очей

14

Барит

13462-86-7

аерозоль

4

Фіброгенна дія

15

Барій-алюміній-титанат

52869-91-7

аерозоль

2

16

Барій-кальцій-титанат

52869-93-9

аерозоль

2

17

Барій-титанат-цирконат

37305-89-8

аерозоль

2

18

Барію алюмінат

12004-04-5

аерозоль

2

19

Барію алюмосилікат

аерозоль

2

20

Барію борат

23436-05-7

аерозоль

2

21

Барію гідрооксид+

17194-00-2

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

22

Барію карбонат

513-77-9

аерозоль

2

23

Барію нітрат

10022-31-8

аерозоль

2

24

Барію стеарат

6865-35-6

аерозоль

3

25

Барію тетратитанат

125693-49-4

аерозоль

2

26

Барію фосфат двозміщений

10048-98-3

аерозоль

2

27

Барію хлорид

10361-37-2

аерозоль

2

28

Боксити

1318-16-7

аерозоль

4

Фіброгенна дія

29

Ванадій (ванадійвмісні шлаки, пил)

аерозоль

1

Канцероген

30

Ванадію оксид, дим

1314-62-1

аерозоль

1

31

Ванадію оксид, пил

1324-34-7, 1314-62-1

аерозоль

2

32

Ферованадій

12604-58-9

аерозоль

2

33

Вісмут і його неорганічні сполуки

7440-69-9

аерозоль

2

34

Вольфрам

7440-33-7

аерозоль

4

Фіброгенна дія

35

Вольфрамокобальтові сплави з домішкою алмазу до 5 %

аерозоль

3

Фіброгенна дія

36

Вольфраму диселенід

12067-46-8

аерозоль

3

37

Вольфраму карбіт

12070-12-1

аерозоль

3

Фіброгенна дія

38

Вольфраму силіцид

67726-23-9

аерозоль

4

Фіброгенна дія

39

Вольфраму сульфід і дисульфід

12138-09-9

аерозоль

3

40

Галію оксид

12024-21-4

аерозоль

3

41

Германій

7440-56-4

аерозоль

3

42

Германій чотирихлористий (за германієм)

10038-98-9

аерозоль

2

Подразнювальна дія

43

Германію гідрид

7782-65-2

пара

3

44

Германію оксид

1310-53-8

аерозоль

3

45

Диметилкадмій

506-28-1

пара

1

46

Диетилртуть

627-44-1

пара

1

47

Диетилтелурид

627-54-3

пара

1

48

Етилмеркурфосфат+(за ртуттю)

2235-25-8

пара + аерозоль

1

Необхідний захист шкіри та очей

49

Етилмеркурхлорид (за ртуттю)

102-27-7

пара + аерозоль

1

Алерген

50

Заліза оксид (III)

1309-37-1

аерозоль

4

Фіброгенна дія

51

Заліза пентакарбоніл+

13463-40-6

пара

1

Необхідний захист шкіри та очей

52

Заліза сульфат

13463-43-9

аерозоль

3

53

Залізний агломерат

7439-89-6

аерозоль

3

Фіброгенна дія

54

Залізо-ітрієві гранати

12063-56-8

аерозоль

4

Фіброгенна дія

55

Залізо металічне

7439-86-9

аерозоль

4

Фіброгенна дія

56

Залізорудні акатиші

аерозоль

3

Фіброгенна дія

57

Індію оксид

12136-26-4

аерозоль

3

58

Індію фосфід

22398-80-7

аерозоль

3

59

Ітрію оксид

12036-00-9

аерозоль

3

60

Кадмій і його неорганічні сполуки

7440-43-9

аерозоль

1

61

Кадмій-ртуть-телур (твердий розчин)

29870-72-2

аерозоль

2

62

Кадмію стеарат

2223-93-0

аерозоль

1

63

Калієва сіль 4-аміно-3,5,6-три-хлорпіколінової кислоти

2545-60-0

аерозоль

3

64

Калійна магнезія

13826-56-7

аерозоль

3

65

Калію ацетат

127-08-2

аерозоль

3

Здатний викликати гостре отруєння

66

Калію карбонат

584-08-7

аерозоль

3

67

Калію ксантогенат бутиловий+

871-58-9

аерозоль

3

Необхідний захист шкіри та очей

68

Калію ксантогенат етиловий+

140-89-6

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

69

Калію ксантогенат ізоміловий+

928-70-1

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

70

Калію ксантогенат ізобутиловий+

13001-46-2

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

71

Калію ксантогенат ізопропіловий+

140-92-1

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

72

Калію нітрат

7757-79-1

аерозоль

3

73

Калію стеарат

593-29-3

аерозоль

4

74

Калію сульфат

7778-80-5

аерозоль

3

75

Калію хлорат

3811-04-9

аерозоль

3

76

Калію хлорид

7447-40-7

аерозоль

3

77

Кальцій алюмохромфосфат

аерозоль

1

78

Кальцій нікельхромфосфат

аерозоль

1

79

Кальцію ацетат

62-54-4

аерозоль

3

Здатний викликати гостре отруєння

80

Кальцію гідроксид

1305-62-0

аерозоль

3

Здатний викликати гостре отруєння

81

Кальцію глюконат

299-28-5

аерозоль

4

82

Кальцію нітрит

10124-57-5

аерозоль

3

83

Кальцію оксид+

1305-78-8

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

84

Кальцію силікат синтетичний

12168-85-3

аерозоль

3

Фіброгенна дія

85

Кальцію стеарат

1592-23-0

аерозоль

4

86

Кальцію фторид

7789-75-5

аерозоль

3

87

Кальцію хлорид

10043-52-4

аерозоль

3

Здатний викликати гостре отруєння

88

Кобальт

7440-48-4

аерозоль

1

Алерген

89

Кобальт-самарієва композиція магнітів+

12017-68-4

аерозоль

1

Алерген. Необхідний захист шкіри та очей

90

Кобальту гідрокарбоніл і продукти його розпаду+

16842-03-8

пара

1

Алерген. Необхідний захист шкіри та очей. Здатний викликати гостре отруєння

91

Кобальту оксид+

1307-96-6

аерозоль

2

Алерген. Необхідний захист шкіри та очей

92

Літію фторид

7789-24-4

аерозоль

2

93

Магнезит

543-93-0

аерозоль

4

Фіброгенна дія

94

Магнію оксид

1309-48-4

аерозоль

4

95

Магнію сульфат

7487-88-9

аерозоль

3

96

Магнію фторид

7782-64-1

аерозоль

3

97

Магнію хлорат

10326-21-3

аерозоль

3

98

Марганець у зварювальних аерозолях

7439-96-5

аерозоль

2

99

Марганцю оксид
а) аерозоль дезінтеграції

1313-13-9


аерозоль


2

б) аерозоль конденсації

аерозоль

1

100

Марганцю стеарат

3353-05-7

аерозоль

3

101

Меркуран (за ртуттю)+

151-38-2

пара + аерозоль

1

Необхідний захист шкіри та очей

102

Мідь

7440-50-8

аерозоль

2

103

Міді гідрохінонат

аерозоль

2

104

Міді магнід

аерозоль

4

Фіброгенна дія

105

Міді саліцилат

аерозоль

2

106

Міді стеарат

7617-31-4

аерозоль

3

107

Міді сульфат

18939-64-2

аерозоль

2

108

Міді трихлорфенолят

25267-55-4

аерозоль

1

109

Міді фосфід

12019-57-7

аерозоль

2

110

Міді фталоціанін

147-14-8

аерозоль

3

111

Міді фторид

7789-19-7

аерозоль

3

112

Міді хлорид

7447-39-4

аерозоль

2

113

Міді хлориксид

7758-89-6

аерозоль

2

114

Міді хромфосфат

17836-27-0

аерозоль

1

115

Молібден металічний

7439-98-7

аерозоль

3

116

Молібдену диселенід

12058-18-3

аерозоль

3

117

Молібдену карбід

12058-19-4

аерозоль

3

Фіброгенна дія

118

Молібдену карбіт (аерозоль конденсації)

12011-97-1

аерозоль

3

Фіброгенна дія

119

Молібдену нерозчинні сполуки

аерозоль

3

120

Молібдену розчинні сполуки

аерозоль, пил

3

121

Молібдену силіцид

12058-19-4

аерозоль

3

Фіброгенна дія

122

Натрію гідроксид+та інші їдкі луги (розчин)

аерозоль

2

Має подразнюючу дію.
Необхідний захист шкіри та очей

123

Натрій кремнефтористий

16893-85-9

пара + аерозоль

2

124

Натрій металічний

7440-23-5

аерозоль

4

Фіброгенна дія

125

Натрію бромід

7647-15-6

аерозоль

3

126

Натрію гідрокарбонат

144-55-8

аерозоль

3

127

Натрію гіпосульфіт

7681-82-5

аерозоль

4

128

Натрію йодид, активований йодидом талію до 0,5 %

7681-82-5

аерозоль

2

129

Натрію метилдитіокарбамат+

137-42-8

аерозоль

1

Алерген. Необхідний захист шкіри та очей

130

Натрію монохлорацетат+

3926-62-3

аерозоль

2

Здатний спричинити гостре отруєння. Необхідний захист шкіри та очей

131

Натрію нітрит

7632-00-0

аерозоль

1

Здатний спричинити гостре отруєння

132

Натрію оксибутират

2013-26-5

аерозоль

3

133

Натрію пербонат

7632-04-4

аерозоль

2

134

Натрію роданід (технічний)

540-72-7

аерозоль

4

135

Натрію сульфат

7757-82-6

аерозоль

4

136

Натрію сульфід

1313-82-2

аерозоль

2

137

Натрію форміат

141-53-7

аерозоль

4

138

Натрію фторид

7681-49-4

аерозоль

2

139

Натрію хлорат

7775-09-9

аерозоль

3

140

Натрію хлорид

7647-14-5

аерозоль

3

141

Натрію хлорит+

7758-19-2

аерозоль

3

Має подразнюючу дію.

Необхідний захист шкіри та очей

142

Натрію ціанат+

916-61-3

аерозоль

3

Необхідний захист шкіри і очей

143

Нікель, нікелю оксиди, сульфіди і суміші сполук нікелю

7440-02-0

аерозоль

1

Канцероген, алерген

144

Нікелю карбоніл

13463-39-3

пара

1

Алерген, канцероген, здатний спричинити гостре отруєння

145

Нікелю солі у вигляді аерозолю

аерозоль

1

Алерген, канцероген

146

Нікелю хромофосфат

аерозоль

1

Алерген, канцероген

147

Ніобій металевий

7440-03-1

аерозоль

4

Фіброгенна дія

148

Ніобію диселенід

12034-77-4

аерозоль

3

-

149

Ніобію нітрид

24621-21-4

аерозоль

4

Фіброгенна дія

150

Ніобію п’ятиоксид

1313-96-8

аерозоль

4

Фіброгенна дія

151

Олова фторид (за фтором)

13966-74-0

аерозоль

2

152

Ртуть металічна

7439-97-6

пара

1

153

Ртуті неорганічні сполуки (за ртуттю)+

7439-97-6

аерозоль

1

Необхідний захист шкіри і очей

154

Рубідій сріблопентайодистий

12267-44-6

аерозоль

3

155

Рубідію гідроксид+

1310-82-3

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри і очей

156

Рубідію карбонат

584-09-8

аерозоль

2

157

Рубідію нітрат

13126-12-0

аерозоль

2

158

Рубідію сульфат

7488-54-2

аерозоль

2

159

Рубідію хлорид

7791-11-9

аерозоль

2

160

Руда марганцева (вміст марганцю
не менше 30 %)

аерозоль

2

161

Рутенію діоксид

12036-10-1

аерозоль

2

162

Свинець і його неорганічні сполуки

7439-92-1

аерозоль

1

163

Свинцю мідіфіалат

аерозоль

1

164

Свинцю гідрохінонат

аерозоль

1

165

Свинцю саліцилот

15748-73-9

аерозоль

1

166

Свинцю стеарат

7428-48-0

аерозоль

1

167

Свинцю фталат+

16183-12-3

аерозоль

1

Необхідний захист шкіри і очей

168

Срібло металічне і його неорганічні сполуки

7440-22-4

аерозоль

2

169

Срібла стеарат

24927-67-1

аерозоль

3

170

Срібла фторид

7775-41-9

аерозоль

2

171

Стронцію гідрооксид

18480-07-4

аерозоль

2

172

Стронцію нітрат

10042-76-9

аерозоль

2

173

Стронцію карбонат

1633-05-2

аерозоль

4

174

Стронцію оксид

1314-11-0

аерозоль

2

175

Стронцію сульфат

7759-02-6

аерозоль

4

176

Стронцію фосфат

14414-90-5

аерозоль

4

177

Стронцію фторид

7783-48-4

аерозоль

3

178

Сурма та її сполуки
а) пил сурми металічної

7440-36-0


аерозоль


2

б) пил тривалентних оксидів
і сульфідів сурми

аерозоль

2

в) пил п’ятивалентних оксидів
і сульфідів сурми

аерозоль

3

г) фториди сурми тривалентні
і п’ятивалентні

пара + аерозоль

2

ґ) хлориди сурми тривалентні
і п’ятивалентні

пара + аерозоль

3

179

Талію бромід

7789-40-4

аерозоль

1

180

Талію йодид

7790-30-9

аерозоль

1

181

Тантал і його оксиди

7440-25-7

аерозоль

4

Фіброгенна дія

182

Телур

13494-80-9

аерозоль

1

183

Титан і його діоксид

13463-67-7

аерозоль

4

Фіброгенна дія

184

Титан чотирихлористий+

7550-45-0

пара

2

Має подразнюючу дію.
Необхідний захист шкіри і очей

185

Титану дисульфід

12039-07-5

аерозоль

3

186

Титану нітрид

25583-20-4
11116-16-8

аерозоль

3

Фіброгенна дія

187

Титану силіцид

12039-83-7

аерозоль

3

Фіброгенна дія

188

Титану сульфід

12039-13-3

аерозоль

3

189

Торій

7440-29-1

аерозоль

1

190

Уран, нерозчинні і розчинні сполуки

7440-61-1

аерозоль

1

191

Хромамонію сульфат

аерозоль

1

Алерген

192

Хромати, біхромати

аерозоль

1

Алерген, канцероген

193

Хромін

646-83-3

аерозоль

3

194

Хрому карбонітрид

аерозоль

3

Фіброгенна дія

195

Хрому оксид

1308-38-9

аерозоль

2

Алерген

196

Хрому трихлорид гексагідрат

10060-12-5

аерозоль

1

Алерген

197

Хрому фосфат однозаміщений

27096-04-4

аерозоль

1

Алерген

198

Хрому фосфат тризаміщений

7789-04-4

аерозоль

3

Алерген

199

Хрому фторид

7788-97-8

аерозоль

3

200

Цезію гідроксид

101196-73-0

аерозоль

2

201

Цезію йодид, активований талієм до 0,5 %

7789-17-5

аерозоль

2

202

Церію діоксид

20281-00-9

аерозоль

3

203

Церію фторид

7758-88-5

аерозоль

3

204

Цинку ацетат

5970-45-6

аерозоль

2

205

Цинку борат

10192-46-8

аерозоль

2

206

Цинку магнід

12032-47-2

аерозоль

3

207

Цинку оксид

1314-13-2

аерозоль

2

208

Цинку стеарат

557-05-1

аерозоль

3

209

Цинку сульфід

1314-48-3

аерозоль

3

210

Цинку фосфід

1314-84-7

аерозоль

2

211

Цинку фторид

7783-49-5

аерозоль

2

212

Циркон

14940-68-2

аерозоль

4

Фіброгенна дія

213

Цирконій металічний

7440-67-7

аерозоль

3

214

Цирконію діоксид

1314-23-4

аерозоль

4

Фіброгенна дія

215

Цирконію карбід

12070-14-3

аерозоль

4

Фіброгенна дія

216

Цирконію нітрид

12033-93-1

аерозоль

3

Фіброгенна дія

217

Марганцю циклопентадієнітрил-карбоніл

12079-65-1

пара

1

218

Вісмут лимоннокислий

аерозоль

2

219

Кальцію нітрат

10124-37-5

аерозоль

2

220

Натрій 2-[(2,6-дихло-феніл)-аміно]-фенілоцтовий

15307-86-5

аерозоль

2

Завантажити