НПАОП 0.00-6.16-12Про затвердження порядку проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті

НПАОП 0.00-6.16-12 Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій http://www.sot.zp.ua

НПАОП 0.00-6.16-12

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2012

м. Київ

N 734


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2012 р. за N 823/21135

Про затвердження Порядку проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті

Відповідно до підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 402, та пункту 101Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року N 270, з метою упорядкування проведення технічних розслідувань причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті, що додається.

2. Голові Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотві О. І.:

2.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

2.3. Забезпечити вжиття заходів начальниками територіальних управлінь та управлінь Держгірпромнагляду України щодо вивчення вимог Порядку посадовими особами Держгірпромнагляду України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.МіністрВ. БалогаПОГОДЖЕНО:

 

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України

В. Биковець

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

В. Хмільовський

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців

В. Биковець

Голова Ради Профспілки
працівників газових
господарств України

О. В. Агрба

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. І. Свищева

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

О. В. Пшеничка

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

А. М. Близнюк

Генеральний директор
Федерації роботодавців України

Р. Іллічов

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

Віце-президент Національної
академії наук України
академік НАН України

А. Г. Наумовець

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

Ю. Бойко

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони
здоров'я України

Р. Богарирьова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України
27.04.2012 N 734

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2012 р. за N 823/21135
ПОРЯДОК
проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення технічного розслідування обставин та організаційних причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті, та права й обов'язки посадових осіб, які беруть участь у проведенні розслідування.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на:

юридичних осіб, громадян, іноземців, осіб без громадянства (які перебувають в Україні на законних підставах), які є власниками, балансоутримувачами приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу та користувачами внутрішньобудинкової системи газопостачання;

фізичних осіб - підприємців, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана з проектуванням, будівництвом, реконструкцією, налагоджуванням, ремонтом, технічним обслуговуванням, експлуатацією газового обладнання, димових та вентиляційних каналів житлових приміщень, будинків, комплексів.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

аварія, пов'язана з використанням газу в побуті (далі - аварія), - небезпечна подія, яка трапилася під час використання газу в побуті, внаслідок якої заподіяно шкоду здоров'ю або життю людей та (або) спричинено порушення експлуатації внутрішньобудинкової системи газопостачання (пошкодження арматури, приладів, обладнання, засобів обліку та регулювання) та (або) пошкодження інженерних мереж, обладнання, конструктивних елементів споруд, які перешкоджають їх подальшій експлуатації;

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу (далі - балансоутримувач) - власник (територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або інші); юридична особа (виконавець послуг з утримання житлових приміщень, будинків, комплексів (житлово-експлуатаційні організації тощо)), яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде фінансову, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і відповідає за його експлуатацію;

виконавець - підприємство, що виконує роботи та/або надає послуги з газопостачання;

використання газу в побуті - експлуатація внутрішньобудинкових систем газопостачання із використанням (споживанням) природного та (або) скрапленого (зрідженого) вуглеводневого газу;

власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків та споруд;

експертно-технічний центр (далі - ЕТЦ) - підприємство, яке забезпечує науково-технічну підтримку державного нагляду і проводить, у тому числі, експертизу проектної документації та експертизу технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

спеціалізоване підприємство газового господарства (далі - СПГГ) - спеціалізована організація, основний вид діяльності якої становлять роботи, пов'язані з проектуванням, будівництвом, експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом газового обладнання, газопроводів, та інші роботи, пов'язані з експлуатацією об'єктів і споруд системи газопостачання;

технічне розслідування обставин та причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті (далі - ТР), - встановлення технічних і організаційних причин виникнення аварії та розроблення заходів щодо запобігання таким аваріям.

Інші терміни вживаються у значеннях, що наведені у Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу"; Правилах надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року N 2246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 476); Правилах роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року N 1790; Правилах безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 01 жовтня 1997 року N 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за N 318/2758.

II. Організація та проведення ТР

2.1. Інформацію про аварію, яка трапилася під час використання газу в побуті, СПГГ надсилає засобами телекомунікації територіальним органам Держгірпромнагляду України та МНС України протягом 1 години після її отримання.

2.2. Територіальний орган Держгірпромнагляду України формує повідомлення про аварію, пов'язану з використанням газу в побуті, що наведено в додатку 1 до цього Порядку, і надсилає його протягом доби електронною поштою та у друкованому вигляді до Держгірпромнагляду України.

2.3. Проведення ТР здійснюється комісією з технічного розслідування обставин та причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті (далі - комісія з проведення ТР), яка утворюється наказом протягом 3 діб з моменту отримання повідомлення.

ТР проводиться протягом 10 робочих днів з дня утворення комісії з проведення ТР. Цей строк може бути продовжено керівником органу, який призначив ТР.

2.4. Комісія з проведення ТР створюється наказом Держгірпромнагляду України, якщо кількість загиблих становить 5 і більше осіб (незалежно від кількості постраждалих).

2.5. Комісія з проведення ТР створюється наказом територіального органу Держгірпромнагляду України, якщо під час використання газу в побуті:

відсутні постраждалі, але пошкоджено внутрішньобудинкову систему газопостачання, об'єкт споживача;

є постраждалі (незалежно від кількості) без смертельних наслідків та (або) пошкоджено внутрішньобудинкову систему газопостачання, об'єкт споживача;

кількість загиблих становить до 4 осіб (незалежно від кількості постраждалих) та (або) пошкоджено внутрішньобудинкову систему газопостачання, об'єкт споживача.

2.6. У разі коли Кабінетом Міністрів України прийнято рішення щодо утворення інших (спеціальних) комісій з проведення ТР, головою відповідної комісії призначається посадова особа Держгірпромнагляду України.

2.7. До складу комісії ТР включаються:

посадова особа територіального органу Держгірпромнагляду України - голова комісії, яка створюється наказом Держгірпромнагляду України, або посадова особа Держгірпромнагляду України - голова комісії, яка створюється Кабінетом Міністрів України;

представники експертно-технічних центрів, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці;

представники балансоутримувача;

представники виконавців.

Потерпілі або особи, які представляють їх інтереси, не включаються до складу комісії ТР, але мають право брати участь у засіданнях комісії, висловлювати свої пропозиції, подавати до комісії ТР документи, що стосуються аварії, викладати особисту думку щодо обставин і причин аварії та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

2.8. До складу комісії ТР залежно від кількості загиблих, характеру і наслідків аварії можуть залучатися представники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади за погодженням з їх керівниками.

2.9. Метою проведення ТР є:

встановлення причин та з'ясування обставини, що спричинили аварію;

встановлення осіб, дії або бездіяльність яких призвела до виникнення аварії.

2.10. Комісія ТР зобов'язана:

обстежити місце аварії та задокументувати зміни, які настали внаслідок аварії;

встановити технічний стан та відповідність розташування наявного газового устаткування вимогам проекту на газопостачання;

встановити технічний стан димоходів, вентиляційних каналів, вводів інженерних комунікацій та визначити їх відповідність проектним рішенням, чинним нормативно-правовим актам щодо їх улаштування;

визначити відповідність умов експлуатації газового устаткування вимогам законодавства України;

встановити відповідність проектної, виконавчо-технічної, експлуатаційної документації системи газопостачання вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

визначити відповідність та якість монтажних робіт системи газопостачання вимогам проектної документації;

встановити дотримання порядку проведення технічного обслуговування відповідно до вимог Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, затвердженого наказом Державної акціонерної холдингової компанії "УКРГАЗ" від 30 липня 1997 року N 35, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 1997 року за N 451/2255 (далі - Положення);

визначити перелік порушень вимог нормативних документів, які призвели до аварії;

отримати письмові пояснення від посадових осіб та працівників підприємств, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Порядку, для з'ясування обставин та причин аварії;

встановити посадових осіб та працівників організацій, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів, що призвело до аварії;

встановити споживачів та/або фізичних осіб, які допустили порушення вимог безпечного користування газовими приладами;

на підставі зібраних матеріалів та за результатами ТР розробити заходи щодо запобігання подібним аваріям.

2.11. Члени комісії ТР мають право:

опитувати потерпілих, власників (співвласників) та інших осіб - свідків аварії;

вимагати від виконавців, балансоутримувачів, споживачів, СПГГ надання технічної і обліково-контрольної документації та інших документів, необхідних для розслідування причин аварії;

тимчасово вилучати газові прилади та інші пристрої внутрішньобудинкової системи газопостачання для виконання необхідних спеціальних досліджень (експертизи);

знайомитися з медичними висновками про стан потерпілих у результаті аварії;

одержувати іншу необхідну інформацію з метою визначення причин аварії;

робити у разі необхідності фотознімки місця аварії та пошкодженого обладнання;

письмово викладати особливу думку за результатами і висновками експертизи.

2.12. Члени комісії відповідають за:

приховування або спотворення встановлених ними фактів, що пояснюють послідовність розвитку обставин, що спричинили аварію та її наслідки;

необ'єктивність висновку;

розголошення матеріалів розслідування та результатів експертизи.

2.13. Голова комісії ТР розподіляє функції між членами комісії ТР та у разі необхідності може залучати до участі в роботі комісії ТР не як членів комісії необхідних фахівців з інших підприємств, установ, організацій за згодою їх керівників для з'ясування обставин аварії.

2.14. Голова комісії ТР відповідальний за:

узагальнення матеріалів;

збереження вилученої документації, копій висновків закладів охорони здоров'я про характер ушкоджень або причини смерті потерпілих, протоколів спеціальних випробувань (експертиз), протоколів опитування (пояснювальних записок) осіб і працівників та інших документів, які стосуються аварії.

2.15. З метою з'ясування об'єктивних обставин виникнення аварії обстеження місця аварії здійснюється тільки з дозволу голови комісії ТР.

2.16. Заклади охорони здоров'я, судово-медичної експертизи, органи прокуратури і внутрішніх справ та інші органи безоплатно надають на запит голови комісії ТР відповідні матеріали та висновки, що стосуються аварії, у визначені цим Порядком строки проведення ТР, а у випадках, коли необхідні висновки судово-гістологічної та судово-токсикологічної експертизи, - після проведення відповідних досліджень.

2.17. Письмові пояснення та протоколи опитування свідків та інших осіб, причетних до аварії, повинні бути підписані тими особами, які їх надали, та засвідчені підписом члена комісії ТР, що проводив опитування, згідно з додатками 2 та 3 до цього Порядку.

2.18. Не допускається втручання сторонніх осіб у роботу комісії ТР.

2.19. Працівники СПГГ, власники, балансоутримувачі та споживачі повинні, якщо це не перешкоджає аварійно-відновлювальним роботам, не створює загрози життю та здоров'ю людей, цілісності майна і не може спричинити повторної аварії, зберегти до прибуття комісії ТР обстановку (газове устаткування, фрагменти огороджувальних конструкцій, обладнання, меблі тощо) у такому стані, в якому вони були на момент аварії або після закінчення аварійно-відновлювальних робіт.

2.20. До документів ТР належать:

копія наказу Держгірпромнагляду України або його територіального органу про призначення комісії ТР;

акт технічного розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті, форма якого наведена у додатку 4 до цього Порядку;

протокол огляду місця, де сталася аварія (додаток 5);

ескіз місця аварії, який виконується за зразком, що наведений у додатку 6 до цього Порядку;

план приміщення; схеми з позначенням існуючого газового обладнання, димових і вентиляційних каналів та іншими відомостями;

фотознімки місця аварії та пошкодженого обладнання;

копія висновку судово-медичної експертизи про причини смерті або характер і ступінь тяжкості травми потерпілого;

протоколи рішень комісії про розподіл функцій між її членами;

протоколи опитування потерпілих, свідків та пояснювальні записки працівників СПГГ, житлово-експлуатаційної організації та осіб, які виконували роботи з перевірки димових і вентиляційних каналів;

копії документів, які підтверджують інструктаж споживачів працівниками СПГГ з питань користування газом у побуті;

копії відомостей та актів про планове технічне обслуговування, технічне обслуговування за заявками СПГГ, що передбачені Положенням;

копії актів обстеження димових і вентиляційних каналів та витяги (копії) із журналу перевірки технічного стану димових і вентиляційних каналів;

витяги (копії) документів, що регламентують періодичність та порядок проведення технічного обслуговування та ремонту газопроводів, побутового газового устаткування, димових та вентиляційних каналів;

результати експертиз, контрольних вимірювань, випробувань, досліджень, технічні розрахунки системи газопостачання, системи димовідведення та вентиляції;

документи про роботу аварійно-рятувальної служби або підрозділу аварійно-рятувальної служби, якщо вони залучались до ліквідації аварії.

2.21. Після завершення проведення ТР на підставі матеріалів ТР складається акт технічного розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті, у якому стисло викладаються обставини, причини, час та місце виникнення аварії, зазначаються порушені вимоги нормативно-правових актів.

Акт технічного розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті, підписують голова і всі члени комісії. У разі незгоди зі змістом складеного акта член комісії ТР підписує цей акт та письмово викладає окрему думку, яка додається до цього акта і є його невід'ємною частиною, про що зазначається в акті технічного розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті.

Кількість примірників акта технічного розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті, визначається в кожному окремому випадку залежно від кількості членів комісії ТР.

2.22. Матеріали ТР розглядаються органом, який призначив комісію, разом з поданими письмовими запереченнями не пізніше як у тижневий строк після проведення ТР.

У разі розходження думок членів комісії з проведення ТР або якщо при розгляді матеріалів ТР встановлено їх неповноту та невідповідність фактичним обставинам, керівник Держгірпромнагляду або його територіального органу з метою забезпечення об'єктивності проведення ТР має право призначити повторне (додаткове) розслідування комісією в іншому складі.

2.23. Акти ТР надсилаються:

органам внутрішніх справ, прокуратури та іншим організаціям на їх запит;

районній державній адміністрації (виконавчому органу міської, районної у місті ради, на території якої стався нещасний випадок);

організації, яка відповідальна за безпечний стан території чи об'єкта, де стався нещасний випадок;

Держгірпромнагляду України, якщо наказ про призначення комісії ТР видано його територіальним органом;

власнику приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або споруд;

СПГГ;

суб'єкту господарювання, який надає житлово-комунальні послуги, відповідно до умов договору із власником (співвласниками).

Копії актів надсилаються іншим організаціям та особам на їх запит тільки за згодою потерпілих осіб.

Акти технічного розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті, та матеріали технічного розслідування обставин та причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті, зберігаються в Держгірпромнагляді України або його територіальному органі (залежно від того, ким було видано наказ про призначення комісії ТР) протягом трьох років.

III. Контроль за виконанням технічного розслідування

3.1. Комісія з проведення ТР за результатами своєї роботи розробляє заходи щодо запобігання та уникнення подібної аварії надалі.

Особи, які допустили порушення, що призвели до аварії, пов'язаної з використанням газу у побуті, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.2. У разі виявлення під час проведення ТР ознак злочину матеріали розслідування в установленому порядку надсилаються територіальними органами Держгірпромнагляду України до відповідних правоохоронних органів.

3.3. У разі виявлення під час проведення ТР причин технічного характеру Держгірпромнагляд України в установленому порядку надсилає матеріали розслідування до центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.

Завантажити