НПАОП 24.1-1.06-10Про затвердження правил охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів

6.67. При встановленні обладнання необхідно дотримуватися таких вимог:

відстань між апаратами, а також між апаратами і стінами приміщень при круговому обслуговуванні, ширина проходів, призначених для періодичного обслуговування обладнання, має бути не менше ніж 0,8 м, а до віконних отворів — не менше ніж 1,0 м;

для обслуговування насосів відстань між ними має бути не менше ніж 0,8 м. Якщо ширина насосів менша ніж 0,6 м, дозволяється встановлення на одному фундаменті двох насосів. При цьому відстань між насосами визначається умовами їх обслуговування;

відстань між апаратами і устаткуванням з тепловиділенням має бути від 1,5 до 2,0 м, а між апаратами і стіною — не менше ніж 1,0 м;

відстань від центрифуги до апарата, який стоїть поряд, з боку обслуговування має бути не менше ніж 2,0 м, а до стін — не менше ніж 1,0 м.

6.68. При компонуванні обладнання для фасування готової продукції необхідно передбачити площу для розміщення порожньої і заповненої тари і проходів для працівників.

6.69. Монтажні отвори в міжповерхових перекриттях повинні мати розміри, які перевищують максимальні габаритні розміри обладнання, яке транспортують, не менше ніж на 0,2 м у кожний бік.

6.70. Монтажні отвори мають бути освітлені в зоні обслуговування стаціонарними пристосуваннями, захищені поруччям висотою не менше ніж 1,0 м і мати суцільний борт висотою не менше ніж 0,2 м.

6.71. Майданчик підлоги першого поверху виробничого приміщення, що знаходиться під монтажним отвором, має бути вільним і з’єднуватися проходом із виходом назовні.

6.72. Для обслуговування люків апаратів, запірної і регулювальної арматури, КВПіА, розташованих на висоті 1,8 м і вище від підлоги або перекриттів робочого майданчика, треба передбачати стаціонарні майданчики і драбини до них.

6.73. Відстань від кришок люків-лазів резервуарів до виступаючих будівельних конструкцій і трубопроводів, змонтованих над ними, або до обладнання, яке знаходиться над ними, має бути не менше ніж 1,2 м.

6.74. Робочі та оглядові майданчики, переходи, монтажні прорізи, приямки, сходи та площадки сходів мають бути обладнані перилами відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-52:2008 «Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огородження сталеві. Технічні умови».

VIІ. Вимоги безпеки до влаштування та утримання території підприємства

7.1. Територія підприємства з виготовлення неорганічних хімічних реактивів повинна відповідати затвердженій в установленому порядку проектній документації, Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 № 173, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 379/1404 (далі — ДСП 173-96), цим Правилам та бути упорядкованою.

7.2. Організація потоків вантажів має унеможливлювати перехрещення напрямків або зустрічного руху сировини, тари, матеріалів, готової продукції та відходів виробництва.

7.3. Технологічні установки на відкритих майданчиках та виробничі будівлі з агрегатами, що виділяють в атмосферу шкідливі речовини, треба розташовувати з урахуванням рози вітрів з підвітряного боку.

7.4. Виробничі підприємства, що виділяють шкідливі речовини, повинні бути відділені від житлових районів санітарно-захисними зонами.

У санітарно-захисній зоні можуть бути розташовані пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, складські приміщення (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), адміністративно-службові споруди, що передбачено ДСП 173-96, а також приміщення чергових працівників та охорони цього підприємства за встановленим обліковим складом, стоянки громадського та індивідуального автомобільного транспорту.

Територія санітарно-захисної зони повинна бути упорядкованою та озелененою.

7.5. Спосіб та місце прокладання кабелів і проводів на території підприємства здійснюється відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.97 № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.01.98 за № 11/2451 (далі — НПАОП 40.1-1.01-97), Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004).

7.6. Резервуари, баки та інші ємності для зберігання ГР повинні бути розташовані на території підприємства відповідно до вимог чинного законодавства.

7.7. Підземні резервуари, колодязі, люки, ями, канали повинні бути закриті міцними кришками на рівні з прилеглою територією, а під час виконання ремонтних робіт — огороджені. Незакриті заглиблення повинні мати огорожу висотою не менше ніж 1,0 м.

7.8. Відкриті колодязі, заглиблені резервуари, інші тимчасові отвори мають бути обов’язково огороджені бар’єром або поруччям по всьому периметру, а також позначені: вдень — переносною триногою з відповідним знаком, а вночі, крім того,— ще й червоним ліхтарем. Працювати біля відчинених колодязів, заглиблених резервуарів, що не мають огорожі, не допускається.

7.9. З настанням темряви чи за недостатньої видимості місця руху працівників і транспорту, проведення робіт забезпечуються штучним освітленням та світловими попереджувальними сигналами.

7.10. Відкриті склади і майданчики для зберігання ЛЗР та ГР у тарі треба розташовувати в місцях, що мають нижчу позначку відносно прилеглих будівель. У разі неможливості виконання цієї вимоги повинні передбачатися додаткові заходи, земляне обвалування, негорюча суцільна стінка заввишки не менше ніж 0,5 м, що виключають можливість розливання ЛЗР та ГР під час аварії на територію підприємства.

7.11. Рух транспорту і працівників на території підприємства повинен відповідати вимогам Закону України «Про дорожній рух».

7.12. Мостові переходи, естакади і сходи на них, містки через канави і траншеї повинні мати перила висотою не менше ніж 1,0 м. Підходи до них повинні бути вільні, з настанням темряви — освітлені.

7.13. Під’їзні і внутрішні дороги підприємств з виготовлення неорганічних хімічних реактивів повинні задовольняти вимоги СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт», затверджених постановою Державного комітету СРСР з будівництва та інвестицій від 28.11.91 № 18.

7.14. Територія підприємства повинна мати освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, пожежного обладнання, входів до будівель і споруд.

7.15. Рейкові колії, тимчасові траншеї та канави не повинні ускладнювати рух пожежних автомобілів, для чого в необхідних місцях потрібно обладнати зручні переїзди.

7.16. Переїзди та переходи через залізничні колії повинні мати суцільні настили на рівні головок рейок.

7.17. У разі розміщення поблизу будівель і споруд залізничних колій відстань між ними повинна бути не ближче ніж 6,0 м від осі колії до виходів із будівель і споруд.

За неможливості додержання зазначених розмірів, біля виходів повинні бути встановлені запобіжні огорожі та сигнали, що попереджають працівників про рух залізничного транспорту.

7.18. Відстань від складованих уздовж залізничних колій матеріалів, деталей, виробів та інших вантажів до головки крайньої рейки повинна бути не менше ніж 2,0 м.

Матеріали, деталі, вироби та інші вантажі на території підприємства повинні зберігатися та розвантажуватися на спеціально підготовлених для цього майданчиках. Захаращування проїздів, проходів та безладне розкладання матеріалів не допускається.

7.19. Для проведення навантажувально-розвантажувальних робіт із залізничних вагонів повинні бути влаштовані рампи та майданчики, як правило, на прямих та горизонтальних без уклонів відрізках колії.

7.20. Місця переходу та переїзду через внутрішньозаводські автомобільні та залізничні шляхи повинні бути позначені спеціальними покажчиками, оснащені необхідною огорожею і попереджувальними знаками відповідно до законодавства.

7.21. Переїзди і переходи в місцях перехрещення залізничних колій треба охороняти або їх має бути обладнано сигналізацією для забезпечення безпеки руху.

7.22. Територія підприємства повинна підтримуватися у чистоті. У місцях виконання робіт, руху працівників та транспорту повинні проводитися систематичні прибирання сміття та відходів виробництва; у зимовий період ці місця повинні очищуватися від снігу та притрушуватися піском, а в літній сухий період — зрошуватися водою.

7.23. Сміття та відходи виробництва повинні збиратися в спеціальні контейнери, які розміщують у відведених місцях. Контейнери повинні регулярно очищуватися від сміття, яке утилізують у пристосованих місцях чи вивозять з території підприємства в спеціально відведені місця.

7.24. На території підприємства не допускається влаштовувати звалища горючих відходів.

7.25. Майданчики для сміття повинні знаходитися на відстані не менше ніж 25 м від виробничих та складських приміщень і мати тверде покриття. Розміри майданчика повинні бути більшими від основи збірників для сміття на 1,0 м з усіх боків.

7.26. Збірники для сміття повинні бути водонепроникними і мати щільні кришки.

VIІI. Вимоги безпеки до будівель та споруд

8.1. Розташовані на території підприємства з виготовлення неорганічних хімічних реактивів виробничі будівлі, споруди та санітарно-побутові приміщення мають відповідати затвердженій в установленому порядку проектній документації.

8.2. Нагляд за технічним станом і експлуатація виробничих будівель та споруд разом з інженерними комунікаціями повинні здійснюватися відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98), та Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863 (НПАОП 45.2-1.01-98).

8.3. Будівлі та споруди підприємства з виробництва неорганічних хімічних реактивів, склади ГР, сировини та готової продукції повинні бути обладнані засобами захисту від дії грозових розрядів, які встановлено ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NEQ)».

8.4. Небезпечні зони на території промислових майданчиків підприємств, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях повинні бути позначені знаками безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

8.5. Небезпечні зони на території промислових майданчиків підприємств, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях має бути позначено знаками безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 та ДСТУ ІSО 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ІSО 6309:2007, ІDT)».

8.6. Типи покриття підлог виробничих приміщень залежно від виду та інтенсивності механічних, рідинних і теплових впливів повинні відповідати вимогам СНиП 2.03.13-88 «Полы», затверджених постановою Державного будівельного комітету СРСР від 16.05.88 № 82.

8.7. Ступінь вогнестійкості будівель повинен визначатися мінімальними межами вогнестійкості та межами поширення вогню будівельних конструкцій і бути наведений у затвердженій проектній документації.

8.8. У приміщеннях категорій А і Б повинні:

передбачатися зовнішні огороджувальні конструкції, що є легкоскидними;

підлоги виконуватися з негорючих матеріалів, які під час ударів не дають іскор;

виключатися можливість іскроутворення в конструкціях вікон та дверей;

передбачатися протипожежні тамбур-шлюзи 1-го типу з постійним підпором повітря в місцях отворів у протипожежних перешкодах, що відокремлюють приміщення інших категорій.

8.9. Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їх конструктивні та планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації повинні відповідати проектній документації, затвердженій в установленому порядку.

8.10. Евакуаційні шляхи та виходи повинні утримуватися вільними, не захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх працівників, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд.

8.11. Санітарно-побутові приміщення мають відповідати проектній документації, затвердженій в установленому порядку.

Під час улаштування санітарно-побутових приміщень потрібно враховувати чисельність працівників, режим праці, щільність розміщення робочих місць на підприємстві, санітарні особливості виробничих процесів.

ІХ. Вимоги безпеки до виробничого устаткування

9.1. Загальні вимоги

9.1.1. Виробниче устаткування і оснащення підприємства з виготовлення неорганічних хімічних реактивів мають відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.2.064-81, ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования», СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», затверджених постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 07.05.84 № 72, та вимог чинного законодавства.

9.1.2. Гідроприводи та мастильні системи устаткування повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.086-83 «ССБТ. Гидроприводы объёмные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации».

Система змащення механізмів, розташованих у місцях, небезпечних для працівників, повинна бути автоматичною або дистанційною.

9.1.3. Пневмоприводи мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.001-85 «ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации».

9.1.4. У процесі проектування, будівництва, реконструкції вибухопожежонебезпечних технологічних систем, обладнання та трубопроводів, які під час експлуатації зазнають впливу вібрації, треба передбачати заходи для її зменшення та унеможливлення аварійної руйнації обладнання й розгерметизації систем.

Допустимі рівні вібрації для окремих видів обладнання та його вузлів, деталей, методи і засоби контролю цих величин та засоби зниження їх рівня повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» та Державним санітарним нормам виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженими постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 39 (ДСН 3.3.6.039-99).

9.1.5. Вимоги до шумових характеристик повинні відповідати ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» та Санітарним нормам виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затвердженим постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37 (далі — ДСН 3.3.6.037-99).

9.1.6. Вибираючи обладнання відповідно до вимог чинних НД та цих Правил, треба враховувати умови забезпечення мінімального рівня пожежовибухонебезпечності технологічних систем.

Вибираючи обладнання за показниками надійності та рівня пожежовибухозахищеності, треба враховувати категорії пожежовибухонебезпечності технологічної системи або об’єкта.

Не допускається експлуатація обладнання у разі його невідповідності паспорту заводу-виробника, вимогам проектних, технологічних, чинних НД та цих Правил.

9.1.7. Для основного технологічного обладнання встановлюється граничний технічний строк експлуатації (ресурс) з урахуванням конкретних умов роботи. Дані про ресурс роботи повинні бути наведені у паспортах на обладнання.

9.1.8. Для трубопроводів та арматури проектна організація має встановити розрахунковий строк експлуатації, який має бути зазначено в проектній документації та в паспорті на трубопровід.

9.1.9. Усі машини і апарати, що працюють під тиском понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), мають відповідати вимогам законодавства.

Запобіжні клапани, які встановлено на апарати, що працюють під тиском, мають відповідати вимогам ГОСТ 12.2.085-2002 «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности».

9.1.10. Обертові та рухомі частини устаткування, привідних механізмів, двигунів мають бути надійно огороджені відповідно до ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные».

9.1.11. Фланцеві з’єднання на трубопроводах для гарячих та лужних розчинів треба закривати захисними кожухами.

Не допускається фланцеві з’єднання трубопроводів замуровувати в стіни, перекриття або фундаменти.

9.1.12. Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки здійснюється відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687.

9.1.13. Виготовляти технологічне устаткування мають спеціалізовані підприємства.

Якість виготовленого технологічного устаткування та трубопроводів має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91, паспортним даним та документу підприємства-виробника, що засвідчує їх якість.

9.1.14. Конструкція та надійність теплообмінних елементів технологічного обладнання мають унеможливити взаємне проникнення теплоносія та продукту, що нагрівається.

9.1.15. Виробниче обладнання треба розміщувати раціонально, щоб його експлуатація, ремонт та обслуговування були зручними і безпечними, забезпечували безперебійність технологічного процесу.

Технічне обслуговування та ремонт обладнання треба виконувати відповідно до ГОСТ 28.001-83 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Основные положения».

9.1.16. Монтаж технологічного обладнання та трубопроводів проводять відповідно до вимог СНиП 3.05.05-84.

9.1.17. Не допускається розташовувати технологічне обладнання вибухопожежонебезпечних виробництв:

зверху або знизу допоміжних приміщень;

знизу естакад технологічних трубопроводів з горючими, їдкими та вибухопожежонебезпечними продуктами;

зверху майданчиків незахищених насосних та компресорних установок, крім випадків використання герметичних безсальникових насосів або в разі застосування спеціальних заходів безпеки, що унеможливлюють попадання вибухопожежонебезпечних речовин на нижче встановлене обладнання.

9.1.18. Не допускається застосовувати обладнання та трубопроводи, матеріали та комплектувальні вироби за відсутності документів, що засвідчують їх якість та відповідність вимогам чинних НПАОП та НД.

9.1.19. Не допускається зварювати трубопроводи та резервуари, що перебувають під тиском, незалежно від того, чим їх заповнено.

Під час виконання зварювальних робіт на сталевих трубопроводах, на місцях монтажу трубопроводів І категорії, які входять до складу блоків І категорії вибухонебезпечності, проводять 100 % контроль зварних з’єднань неруйнівними методами.

9.1.20. Для герметичного з’єднання рухомих частин технологічного обладнання, яке працює у контакті з ЛЗР та ГР, використовують ущільнення торцевого типу.

9.1.21. Тепловипромінювальні апарати, паропроводи, устаткування повинні мати ефективну та надійну теплову ізоляцію згідно з вимогами СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», затверджених постановою Державного будівельного комітету СРСР від 09.08.88 № 155. Температура зовнішніх поверхонь устаткування, що випромінює тепло, не повинна перевищувати 43 °С згідно з вимогами ДСТУ ЕN 563-2001 (ЕN 563:1994, ІDT) «Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь» (далі — ДСТУ ЕN 563-2001).

За потреби розташування зовнішньої теплоізоляції технологічних апаратів та трубопроводів передбачають заходи захисту від попадання до них ГР.

9.1.22. Розміщення технологічного обладнання та засобів вибухо- і пожежозахисту у виробничих приміщеннях та на відкритих майданчиках має забезпечувати зручну і безпечну їх експлуатацію, можливість проведення ремонтних робіт та організації оперативних заходів щодо запобігання аварійним ситуаціям або локалізації аварій.

9.1.23. Резервуари, ємності, призначені для зберігання скраплених вуглеводневих газів і ЛЗР з температурою кипіння нижче ніж 45 °С, мають бути розраховані на тиск не нижче від пружності пари цих рідин за температури 50 °С, а також на вакуум або має бути забезпечено захист цього устаткування від утворення в ньому вакууму. У разі утворення вакууму в систему допускається вводити лише інертні гази, пару, газові суміші продуктів виробництва.

Зазначена вимога не поширюється на ємнісне устаткування, що використовується під час ізотермічного або напівізотермічного зберігання цих речовин.

9.1.24. Для проведення періодичних передбачених регламентом робіт з очищення технологічного обладнання використовують засоби гідравлічного, механічного або хімічного очищення, що виключає знаходження працівників усередині технологічного обладнання.

9.1.25. На підприємстві, де виробляють неорганічні хімічні реактиви, має бути розроблено перелік газонебезпечних робіт відповідно до НПАОП 0.00-8.24-05.

У переліку необхідно вказати роботи:

які проводять з оформленням наряду-допуску;

які проводять без оформлення наряду-допуску з обов’язковою реєстрацією таких робіт у журналі за встановленою формою;

які проводять при виникненні аварійних ситуацій.

Затверджується перелік газонебезпечних робіт наказом роботодавця.

9.2. Насоси та компресори

9.2.1. Під час експлуатації насосів та компресорів на виробництві неорганічних хімічних реактивів треба дотримуватись вимог Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 31.12.2003 № 279, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.06.2004 за № 704/9303, ГОСТ 12.2.016-81 «ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности» (далі — ГОСТ 12.2.016-81), а також цих Правил.

Завантажити