НПАОП 11.1-1.01-08Про затвердження правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості україниВідстані не нормуються. 

++ 

Відстані приймаються відповідно до розділу СНиП II-89-80. 

+++ 

Відстані приймаються відповідно до ПУЕ. 


Примітки:

1. У графі 19 відстані зазначені дробом: у чисельнику - до відкритих ТП і РП, у знаменнику - до закритих ТП і РП.

2. Відстань між устями окремо розташованої експлуатаційної і такої, що буриться, свердловини необхідно приймати не менше висоти бурової вишки плюс 10 м.

 

Начальник Управління організації
державного нагляду за охороною надр,
геолого-маркшейдерськими роботами
та переробкою корисних копалин
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
М. Е. Капланець 


Додаток 4
до Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України 
МІНІМАЛЬНІ ВІДСТАНІ МІЖ БУДІВЛЯМИ І СПОРУДАМИ, ЯКІ РОЗМІЩУЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА З ВИДОБУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ, м

N з/п 

Будівлі і споруди 

Дотискувальний компресорний цех горючих газів, холодильна установка 

Технологічні установки виробництв категорій А, Б 

Апарати вогневого нагрівання продуктів і газу 

Наземні резервуари легкозаймистих і горючих рідин об'ємом не більше 2000 м 3 (метанолу, бензину, масла, газового конденсату) 

Те саме об'ємом понад 2000 м 3 

Зливально-наливні пристрої залізничних й автомобільних цистерн 

Площадки відключаючих пристроїв на вході газопроводів від свердловин (шлейфів) 

Будівлі й споруди, у яких розміщуються виробничі процеси з використанням відкритого вогню (котельні та ін.) 

Окремо розташовані виробничі будівлі з виробництвом категорії Д (компресорні станції, повітряні насосні станції водопостачання, операторні, хлораторні тощо) 

Ремонтно-механічні й авторемонтні майстерні, гаражі, склади матеріалів та обладнання, допоміжні будівлі 

Насосні станції протипожежного водопостачання, приміщення для зберігання протипожежного обладнання та інвентарю, вогнегасильних речовин 

Дотискувальний компресорний цех горючих газів, холодильна установка 

** 

18 

** 

39 

18 

18 

30 

30 

18 

Технологічні установки виробництв категорій А, Б 

15 

18 

18 

15 

30 

30 

18 

Апарати вогневого нагрівання продуктів і газу 

18 

15 

18 

39 

18 

18 

15 

15 

30 

18 

Наземні резервуари легкозаймистих і горючих рідин об'ємом не більше 2000 м 3 (метанолу, бензину, масла, газового конденсату) 

** 

18 

18 

15 

30 

** 

** 

30 

** 

Те саме об'ємом понад 2000 м 3 

39 

18 

39 

18 

39 

39 

** 

39 

39 

Зливально-наливні пристрої залізничних й автомобільних цистерн 

18 

15 

18 

15 

18 

30 

30 

18 

18 

18 

Площадки відключаючих пристроїв на вході газопроводів від свердловин (шлейфів) 

18 

18 

30 

39 

30 

30 

30 

18 

Будівлі й споруди, у яких розміщуються виробничі процеси з використанням відкритого вогню (котельні та ін.) 

30 

30 

15 

** 

39 

30 

30 

** 

** 

** 

Окремо розташовані виробничі будівлі з виробництвом категорії Д (компресорні станції повітряні, насосні станції водопостачання, операторні, хлораторні тощо) 

15 

** 

** 

18 

** 

** 

** 

** 

10 

Ремонтно-механічні й авторемонтні майстерні, гаражі, склади матеріалів та обладнання, допоміжні будівлі 

30 

30 

30 

30 

39 

18 

30 

** 

** 

** 

** 

11 

Насосні станції протипожежного водопостачання, приміщення для зберігання протипожежного обладнання та інвентарю, вогнегасних речовин 

18 

18 

18 

** 

39 

18 

18 

** 

** 

** 

** 

 *
 

Відстані не нормуються. 

** 

Відстані приймаються відповідно до СНиП II-89-80. 

Примітки:

1. Відстані від невогневого боку апарата вогневого нагрівання продуктів і газу (позиція 3) до технологічних установок допускається зменшувати до 9 м.

2. Відстані, що вказані в позиціях 4 та 5, для підземних резервуарів допускається зменшувати на 50 %. 

Начальник Управління організації
державного нагляду за охороною надр,
геолого-маркшейдерськими роботами
та переробкою корисних копалин
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
М. Е. Капланець 


Додаток 5
до Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України 
НОРМИ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ 

N
з/п 

Найменування об'єктів 

Загальна мінімальна освітленість, лк 

Устя нафтогазових свердловин, верстати-качалки 

30 

Моторні будки верстатів-качалок, будки з апаратурою електрозаглибних насосів 

30 

Машинні зали компресорних і насосних станцій та вентиляційних приміщень 

150 

Операторні  

150 

Установки комплексної підготовки газу 

30 

Робочі місця при підземному і капітальному ремонті свердловин: 

  

  

Устя свердловини 

50 

  

Лебідка 

30 

  

Підйомна щогла 

10 

  

Люлька верхового працівника 

30 

  

Приймальні містки 

30 

Шкали контрольно-вимірювальних приладів у приміщеннях і зовнішніх установках 

150 

Нафтові трапи, газові сепаратори тощо 

30 

Резервуарні парки: 

  

  

Шляхи на території парку, охоронне освітлення 

  

Простір між резервуарами, місце заміру рівня та керування засувками  

10 

Нафтоналивні і зливні естакади (горловина цистерни) 

20 

11 

Нафтові пастки 

10 

12 

Склади: 

  

  

Громіздких предметів 

30 

  

Хімічних реагентів 

30 

  

Пально-мастильних матеріалів 

30 

13 

Стоянки автомашин 

10 

14 

Механічні майстерні 

200 

15 

Лабораторії  

300 Примітка:

Норми освітленості для приміщень стосуються поверхонь, які розміщені на відстані 0,8 м від підлоги в горизонтальній площині.

 

Начальник Управління організації
державного нагляду за охороною надр,
геолого-маркшейдерськими роботами
та переробкою корисних копалин
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
М. Е. Капланець 


  

Додаток 6
до Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України 
________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації)

Акт про випробування нагнітальних ліній бурових насосів

"___" ____________ 200_ р.

Бурова N ______________ Площа __________________________

Ми, що нижче підписалися, відповідальний представник вишкомонтажної організації _______________________________________, (прізвище, ім'я та по батькові)

механік ______________________________________,
                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)                                                        

буровий майстер (інженер з буріння) ______________________________________________________,
                 (прізвище, ім'я та по батькові) 
машиніст цементувального агрегату _______________________________________________________,
                 (прізвище, ім'я та по батькові) 
склали цей акт про те, що нами здійснено

випробування водою насосів типу ___________________,

у кількості _________________ одиниць,

нагнітальної лінії діаметром _______________ мм,

стояка діаметром ____________ мм

і компенсаторів типу ____________________________________

тиском _____________ кгс/см 2

протягом _______________ хв.

Падіння тиску за період випробування склало _________________ кгс/см2

або ________________ %.

Заміри тиску виконувалися манометром N _______________,

клас точності _____________________

Запобіжні пристрої встановлені на тиск _________________________________ кгс/см2.

На підставі вищевикладеного комісія вважає: ____________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Відповідальний представник вишкомонтажної організації ______________________                                                                                                                 (дата, підпис) 
Механік __________________________________________________________________
                                                                         (дата, підпис) 
Буровий майстер (інженер з буріння) _________________________________________
                                                                                                               (дата, підпис) 
Машиніст цементувального агрегату __________________________________________
                                                                                                             (дата, підпис)

Примітка. Підписи скріпляються штампом вишкомонтажної бригади (бурової бригади). 
 

Начальник Управління організації
державного нагляду за охороною надр,
геолого-маркшейдерськими роботами
та переробкою корисних копалин
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
М. Е. Капланець 


 

Додаток 7
до Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України 


____________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації)

Акт про перевірку бурової вишки

"___" ____________ 200_ р.

Ми, що нижче підписалися, механік _____________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові) 
буровий майстер _____________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові) 
бригадир бригади з огляду та ремонту бурових вишок _____________________________________,
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові) 
склали цей акт про перевірку бурової вишки типу _________________________________________,

заводський номер ______________________,

інвентарний номер _____________________________, яка встановлена на буровій N ____________

У процесі перевірки бурової вишки, обладнання і пристроїв, що на ній розміщені, виконані такі роботи: ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Необхідно виконати такі роботи ________________________________________________________
                                                                                                   (замінити, справити тощо) 

У результаті перевірки і виконання вищевказаних робіт комісія вважає, що бурова вишка ______________, заводський номер ___________________, інвентарний номер __________________
і кріплення на ній встановленого обладнання і пристроїв ___________________________________
                                                                                                     (придатні, не придатні) 
до експлуатації.

Механік __________________________________________________________________________
                                                                                 (дата, підпис) 
Буровий майстер _____________________________________________________________________
                                                                               (дата, підпис) 
Бригадир бригади з огляду бурових вишок _____________________________________________
                                                                                                                (дата, підпис) 

Примітка.Підписи скріпляються штампом бурової бригади. 

  

Додаток 8
до Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України 
________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації)

Акт про введення в експлуатацію бурової установки

"___" ____________ 200_ р.

Свердловина N ___________________________________,

площа_____________________________,
щорозміщена________________________________________________________________________

Ми,щонижчепідписалися,комісіяускладі______________________________________________
                                                                                              (посада,прізвище,ім'ятапобатькові) 
перевірилиготовністьдопускубуровоїустановки________________________________________,
                                                                                                                        (типу) 
щомає:буровувишку________________________,

фундамент ________________________________,
                                               (типу) 
лебідку _______________________________ з приводом від ________________________________,

бурові насоси ______________________________ з приводом від __________________________,
                                           (типу)                                                                                (типу) 
ротор _____________________________________ з приводом від ____________________________,
                                           (типу) 

редуктор _________________________________, кронблок _________________________________,

талевий блок _____________________________, підйомний гак _____________________________,

вертлюг _________________________________, глиномішалку ______________________________

з приводом від _______________________________________________________________________

і допоміжне обладнання: _______________________________________________________________

Під час перевірки виявлено:

1. Комплектність бурової установки _____________________________________________________

2. Технічний стан обладнання __________________________________________________________

3. Стан талевого каната ________________________________________________________________

4. Наявність і стан огороджень частин механізмів, що рухаються і обертаються, струмоведучих частин та циркуляційної системи ________________________________________________________

5. Укомплектованість бурової установки контрольно-вимірювальними приладами
_____________________________________________________________________________________

6. Наявність приладів і пристроїв малої механізації та автоматизації, а також пристроїв з охорони праці _______________________________________________________________________________
                                              (зазначити, чи відповідає затвердженому переліку 
_____________________________________________________________________________________
                                                             або причини невідповідності) 

7. Освітлення бурової установки ________________________________________________________

8. Наявність аварійного освітлення ______________________________________________________

9. Стан культбудки ____________________________________________________________________

10. Стан каната для легкості ____________________________________________________________

11. Забезпечення та виконання вимог пожежної безпеки ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Наявність інструкцій і плакатів з охорони праці та пожежної безпеки ______________________
_____________________________________________________________________________________

13. Наявність та кількість первинних засобів пожежогасіння ________________________________
_____________________________________________________________________________________

14. Наявність прав на ведення бурових робіт у майстрів і бурильників ________________________
_____________________________________________________________________________________

15. Знання членами бригади Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України _____________________________________________________________________________________

16. До акта додаються:

а) акт про випробування нагнітальних ліній бурових насосів;

б) акт про випробування обмежувача підняття талевого блока;

в) акт про опресування пневмосистеми бурової установки.Висновок комісії: _____________________________________________________________________

Підписи: _______________  ___________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові) 
               _______________  ___________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові) 
               _______________  ___________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові) 
               _______________  ___________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові) 

Примітка.Підписи членів комісії скріпляються штампом бурової бригади. Начальник Управління організації
державного нагляду за охороною надр,
геолого-маркшейдерськими роботами
та переробкою корисних копалин
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
М. Е. Капланець 

Завантажити