НПАОП 21.0-3.01-00Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості

| |енергією 15 Дж | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від ударів у носковій частині | - |Мун5 | - |

| |енергією 5 Дж | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від ударів у тильній частині | - |Мут3 | - |

| |енергією 3 Дж | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від ударів у щиколотці енергією | - |Мул2 | - |

| |2 Дж | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від ударів у підйомній частині | - |Муп15 | - |

| |енергією 15 Дж | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від ударів у гомілковій частині | - |Муб1 | - |

| |енергією 1 Дж | | | |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від |Від слизьких, замащених поверхонь | - | Сж | - |

| ковзання |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від слизьких, обмерзлих поверхонь | - | Сп | - |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від слизьких, мокрих, забруднених і | - | См | - |

| |інших поверхонь | | | |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від |Від підвищених температур, | Тк | Тк | - |

| підвищених |обумовлених кліматом | | | |

| температур |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від теплового випромінювання | Ти | Ти | Ти |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від відкритого полум'я | То | То* | То |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від іскр, бризок розплавленого | Тр | Тр | Тр |

| |металу, окалини | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від контакту з поверхнями, | - | Тп | - |

| |нагрітими вище 45 град.С | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від контакту з поверхнями, |Тп100| - |Тп100 |

| |нагрітими від 40 до 100 град.С | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від контакту з поверхнями, |Тп400| - |Тп400 |

| |нагрітими від 100 до 400 град.С | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від контакту з поверхнями, | Тв | - | Тв |

| |нагрітими вище 400 град.С | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від конвекційного тепла | Тт | - | - |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від низьких |Від низьких температур повітря | Тн | - | Тн |

| температур |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від температур до мінус 20 град.С | - |Тн20 | - |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від температур до мінус 30 град.С | - |Тн30 | - |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від температур до мінус 40 град.С | - |Тн40 | - |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від низьких температур повітря і | Тнв | - | - |

| |вітру | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від контакту з охолодженими | - | - | Тхп |

| |поверхнями | | | |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від |Від радіоактивних забруднень | Рз | Рз | Рз |

|радіоактивних |-------------------------------------+-----+------+-------|

|забруднень і |Від рентгенівських випромінювань | Ри | - | Ри |

|рентгенівських| | | | |

|випромінювань | | | | |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від |Від електричного струму напругою до | - | Эн | Эн |

|електричного |1000 В | | | |

|струму, |-------------------------------------+-----+------+-------|

|електро- |Від електричного струму напругою | - | Эв* | Эв |

|статичних |понад 1000 В | | | |

|зарядів і |-------------------------------------+-----+------+-------|

|полів, елект- |Від електростатичних зарядів, полів | Эс | Эс | Эс |

|ричних і |-------------------------------------+-----+------+-------|

|електрома- |Від електричних полів | Эп | Эп | Эп |

|гнітних полів |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від електромагнітних полів | Эм | Эм | Эм |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від | - | Пн | Пн | - |

|нетоксичного |-------------------------------------+-----+------+-------|

| пилу |Від пилу скловолокна, азбесту | Пс | Пс | Пс |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від дрібнодисперсного пилу |Пм | - | Пм |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від великодисперсного пилу | - | - | Пк |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від вибухонебезпечного пилу | - | Пв | - |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від |Від твердих токсичних речовин |Ят | Ят | Ят |

| токсичних |-------------------------------------+-----+------+-------|

| речовин |Від рідких токсичних речовин |Яж | Яж | Яж |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від аерозолей токсичних речовин |Яа | - | - |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від газоподібних токсичних речовин | - | - | Яг |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від води і | - | - | В | - |

| розчинів |-------------------------------------+-----+------+-------|

| нетоксичних |Водонепроникна |Вн | - | Вн |

| речовин |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Водостійка |Ву | - | Ву |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від розчинів поверхнево-активних |Вп | - | - |

| |речовин | | | |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від |Від кислот концентрацією вище 80% |Кк | Кк* | Кк |

| розчинів |(щодо сірчаної кислоти) | | | |

| кислот |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від кислот концентрацією від 50 до |К80 |К80* | К80 |

| |80% (щодо сірчаної кислоти) | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від кислот концентрацією від 20 до |К50 |К50* | К50 |

| |50% (щодо сірчаної кислоти) | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від кислот концентрацією до 20% |К20 | К20 | К20 |

| |(щодо сірчаної кислоти) | | | |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від лугів |Від розчинів лугів |Щр | - | Щр |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від розчинів лугів концентрацією |Щ50 |Щ50* | Щ50 |

| |вище 20% (щодо гідроокису натрію) | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від розчинів лугів концентрацією до |Щ20 | Щ20 | Щ20 |

| |20% (щодо гідроокису натрію) | | | |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від | - | О | О** | - |

| органічних |-------------------------------------+-----+------+-------|

| розчинників, |Від ароматичних речовин | - | Оа* | Оа |

| у т.ч. |-------------------------------------+-----+------+-------|

| лаків та |Від неароматичних речовин | - | Он* | Он |

| фарб на їх |-------------------------------------+-----+------+-------|

| основі |Від хлорованих вуглеводів | - | - | Ох |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від сирої нафти |Нс | Нс | Нс |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від нафти, |Від продуктів сирої фракції |Нл | - | - |

| нафтопродук- |-------------------------------------+-----+------+-------|

| тів, масла |Від нафтових мастил і продуктів |Нм | Нм | Нм |

| та жирів |важких фракцій | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від рослинних і тваринних масел і |Нж | Нж | Нж |

| |жирів | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від твердих нафтопродуктів | - | Нт | Нт |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від | - | З | З | - |

| загальних | | | | |

| виробничих | | | | |

| забруднень | | | | |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від |Від мікроорганізмів |Бм | Бм | Бм |

| шкідливих |-------------------------------------+-----+------+-------|

| біологічних |Від комах |Бн | Бн | Бн |

| факторів | | | | |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від | - | - | У | - |

| статичних | | | | |

| навантажень | | | | |

| (від утоми) | | | | |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Сигнальні | - |Со | - | Со |

---------------------------------------------------------------------------

____________

* Тільки для взуття з полімерних матеріалів

** Тільки для шкіряного взуття

Додаток 2

до пункту 1.2. Норм

Перелік норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття

та інших засобів індивідуального захисту працівників

інших галузей, чинних для галузі целюлозно-паперової

промисловості

1. ДНАОП 0.05-3.03-81 "Типовые нормы бесплатной выдачи

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты

рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей

народного хозяйства и отдельных производств (Держкомпраці СРСР,

12.02.1981).

2. ДНАОП 0.05-3.01-80 "Типовые отраслевые нормы бесплатной

выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной

защиты рабочим и служащим машиностроительных и

металлообрабатывающих производств" (Держкомпраці СРСР, 1980).

3. ДНАОП 0.05-3.05-81 "Типовые отраслевые нормы бесплатной

выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной

защиты рабочим и служащим, занятым в строительно-монтажных и

ремонтно-строительных работах" (Держкомпраці СРСР, 1981)

[v0166400-81].

4. ДНАОП 3.0.00-3.01-80 "Типовые отраслевые нормы бесплатной

выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной

защиты рабочим и служащим лесозаготовительных, лесосплавных,

лесоперевалочных, лесохозяйственных предприятий и химлесхозов"

(Держкомпраці СРСР, 1980).

5. ДНАОП 0.05-3.14-80 "Типовые отраслевые нормы бесплатной

выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной

защиты рабочим и служащим автомобильного транспорта шоссейных

дорог N 43/П-2" (Держкомпраці СРСР, 1980, із змінами).

6. ДНАОП 0.05-3.02-90 "Типові норми безплатної видачі

спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

робітникам і службовцям житлово-комунального господарства"

(Держкомпраці СРСР, 1990).

7. ДНАОП 0.05-3.44-80 "Типові норми безплатної видачі

спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової

торгівлі" (Держкомпраці СРСР 1980, із змінами).

Додаток 3

до пункту 1.2.5 Норм

___________________________

(підприємство, організація)

Типова форма N МШ-7

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ________ Код за УКУД____________

-------------------------------------

Відомість обліку видачі | Номер |Місяць,| Код | Цех, |

(повернення) спецодягу, |документа| рік | виду | відділ,|

спецвзуття та запобіжних | | |операції|дільниця|

пристроїв |---------+-------+--------+--------|

-------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

|Номер |Прізвище,|Табель-| Спецодяг, | Одиниця |Кіль-| Дата |Строк |Підпис про|

| за | ім'я, | ний | спецвзуття | виміру |кість|надход-|служби|одержання |

|поряд-| по | номер | та запобіжні | | |ження в| |(здавання)|

| ком | батькові| | пристрої | | |експлу-| | |

| | | |--------------+---------| |атацію | | |

| | | |найме-|номен- |код|най- | | | | |

| | | |нуван-|клатур-| |мену-| | | | |

| | | |ня | ний | |вання| | | | |

| | | | |номер | | | | | | |

|------+---------+-------+------+-------+---+-----+-----+-------+------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

-----------------------------------------------------------------------------------

Матеріально відповідальна особа

Підпис друкувати на звороті

Формат А4

Додаток 4

до пункту 1.2.5 Норм

Лицьовий бік особової картки

___________________________

(підприємство, організація)

N ------------------------

------------------------

Особова картка

обліку спецодягу, спецвзуття та інших

засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

-------------------------

Прізвище_____________________________ |Стать__________________|

Ім'я____________по батькові__________ |Зріст__________________|

Табельний N__________________________ |Розмір: |

Цех, дільниця________________________ |Одягу__________________|

Професія_____________________________ |Взуття_________________|

Дата прийняття на роботу_____________ |Головного убору________|

-------------------------

Передбачено за затвердженими нормами

------------------------------------------------------------------

| Найменування |Параграф|Одиниця|Кіль- |Строк | Позначення |

| спецодягу, | норм |виміру |кість |носіння| захисних |

| спецвзуття та | | | | | властивостей, |

| інших засобів | | | | | тип, марка |

|індивідуального| | | | | засобів |

| захисту | | | | |індивідуального |

| | | | | | захисту |

|---------------+--------+-------+------+-------+----------------|

|---------------+--------+-------+------+-------+----------------|

|---------------+--------+-------+------+-------+----------------|

------------------------------------------------------------------

Начальник цеху (дільниці) ____________________

Керівник служби охорони праці ________________

Бухгалтер ____________________________________

Зворотний бік особової картки

Видача і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Найменування спецодягу,| Код | Видано | Повернуто |

| спецвзуття та інших |(номен- |-----------------------------+----------------------------------------|

|засобів індивідуального|клатурний|дата|кіль-|% при- | розписка|дата|кіль-|% при- |розписка |розписка |

| захисту | номер) | |кість|датності| про | |кість|датності| про |комірника|

| | | | | |одержання| | | |повернення| про |

| | | | | | | | | | |одержання|

|-----------------------+---------+----+-----+--------+---------+----+-----+--------+----------+---------|

|-----------------------+---------+----+-----+--------+---------+----+-----+--------+----------+---------|

|-----------------------+---------+----+-----+--------+---------+----+-----+--------+----------+---------|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.sot.zp.ua

16

Завантажити