НПАОП 0.00-1.66-13Про затвердження правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначенняДодаток 7

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

(пункт 5.6 розділу V)

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

Обкладинка

Єдина книжка

____________________________________

(підривника або майстра-підривника)

(найменування територіального органу Держгірпромнагляду України)

(найменування суб’єкта господарювання)

Місце для фотокартки

М.П. територіального органу

Держгірпромнагляду України

Єдина книжка

_____________________________

(підривника або майстра-підривника)

№ __________________________

Серія_______________________

Прізвище ________________________________________________________________

Ім’я ____________________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________________

Має право ведення таких видів підривних робіт:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Видана _________________ 20__ р.

Кваліфікаційна комісія при _________________________________________________

місто (селище) ___________________________________________________________

на підставі протоколу № _____ від «___» ______________ 20___ р.

М.П. територіального органу
Держгірпромнагляду України

Голова кваліфікаційної комісії

______________________________
(посада, прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

Представник суб’єкта господарювання

______________________________
(посада, прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

Особистий підпис підривника (майстра-підривника)

_______________
(підпис)

Стажування пройшов

з «__» ________ 20__ р.
по «__» _______ 20__ р.

______________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали керівника підривних робіт суб’єкта господарювання)

М.П. суб’єкта господарювання

_______________
(підпис)

Особистий підпис підривника (майстра-підривника) _______________________

(підпис)

Одержав додаткове право ведення таких видів підривних робіт:

на підставі протоколу від «___» ____________ 20__ р.

Місто (селище) ___________________________________________________________

Голова кваліфікаційної комісії ______________________________________________

(посада)

________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

_________________________

(підпис)

М.П. територіального органу

Держгірпромнагляду України

Представник суб’єкта господарювання ______________________________________

(посада)

________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Стажування пройшов

з «__» ________ 20__ р.
по «__» _______ 20__ р.

________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали керівника підривних робіт суб’єкта господарювання)

М.П. суб’єкта господарювання _______________________

(підпис)

Особистий підпис підривника (майстра-підривника)_____________________

(підпис)

Талон вилучено на підставі ________________________________________________

від «___» ____________________ 20___ р. № _________________________________

________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали керівника підривних робіт суб’єкта господарювання)

М.П. суб’єкта господарювання __________________________

(підпис)

ТАЛОН ПОПЕРЕДЖЕННЯ

до Єдиної книжки __________________________

(підривника або майстра-підривника)

№ _____________________
Серія __________________

Прізвище ________________________________________________________________

Ім’я_____________________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________________

Голова кваліфікаційної комісії ______________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

М.П. територіального органу

Держгірпромнагляду України __________________________________

(підпис)

Представник суб’єкта господарювання _______________________________________

(посада)

________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

«____» __________________ 20___ р.

_____________________

(підпис)

Талон відновлено «____» ____________ 20__ р. на підставі______________________

________________________________________від «____» ______________ 20____ р.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали керівника підривних робіт суб’єкта господарювання)

М.П. суб’єкта господарювання __________________________

(підпис)

Додаток 8

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

(пункт 5.32 розділу V)

посвідчення
про здачу екзаменів кваліфікаційній комісії

Посвідчення №_____________

________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

здав екзамени кваліфікаційній комісії при____________________________________

________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

за програмою ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

(назва програми)

та рішенням кваліфікаційної комісії згідно з протоколом від «__» ________ 20__ р.

№ ___ йому (їй) присвоєна кваліфікація (спеціальність) ________________________________________________________________________

(завідувача складом ВМ, завідувача зарядними майстернями, роздавальника ВМ тощо)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова кваліфікаційної комісії

_________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

М.П. територіального органу
Держгірпромнагляду України


_______________
(підпис)

Представник суб’єкта господарювання

______________________________
(посада, прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

«___» ________________ 20___ р.

Підпис власника посвідчення

______________________________

_______________
(підпис)Завантажити