НПАОП 0.00-1.66-13Про затвердження правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначенняДодаток 12
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 5.7 глави 5 розділу IХ)

УЗГОДЖЕНО
Територіальний орган
Держгірпромнагляду України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор шахти

________________________________

«___» ___________________20___ р.

________________________________

«___» ___________________20___ р.

РЕЖИМИ
ведення підривних робіт на 20___ р.

__________________________________________________________________
(шахта)

№ з/п

Назва виробки (вибою), де проводяться підривні роботи

Група вибоїв і виробок

Додаткові заходи (вимоги) для ведення вибухових робіт

Загальний час, необхідний на заряджання, підривання, провітрювання та огляд вибою, хв.

Провітрювання виробок (вибоїв)

Посадова особа, відповідальна за відключення електроенергії в межах охоронної зони ведення підривних робіт

ВР під час підривання по вугіллю та породі

відстань до місця укриття майстра-підривника, м

відстань, м, та місце, куди виводять людей, не пов’язаних з підривними роботами

установлений час ведення підривних робіт (початок, кінець)

за рахунок загальношахтної депресії

за рахунок ВМП

куди спрямовується вихідний струмінь повітря

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Головний інженер

_____________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

Начальник дільниці ВТБ

_____________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

Начальник дільниці підривних робіт

_____________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)Додаток 13
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 5.29 глави 5 розділу IХ)

МІНІМАЛЬНО ПРИПУСТИМА ВІДСТАНЬ
між суміжними шпуровими зарядами

Умови підривання

Мінімально припустима відстань між суміжними шпуровими зарядами, м, при застосуванні ВР, класу:

II

III-IV

V

VI

По вугіллю

0,6

0,6

0,5

0,4

По породі:

при f < 7

0,5

0,45

0,3

0,25

При f = 7…10

0,4

0,3

-

-Додаток 14
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 2.1 глави 2 розділу ХІІ)

Рис. 1. Окремо розміщений стрижньовий блискавковідвід:
l - довжина струмовідводу від точки А до заземлювача; Sв- найменша допустима відстань до споруди, яку захищають; Sз- найменша допустима відстань від заземлювача до металевих комунікацій; 1 - споруда, яку захищають; 2 - металеві комунікації; 3 - заземлювач.

Додаток 15
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 2.1 глави 2 розділу ХІІ)

Рис. 2. Окремо розміщений тросовий блискавковідвід:
L - відстань між блискавковідводами; L1, L3- довжина струмовідводів; L2- висота споруди, яку захищають; SВ1, SВ2- найменші допустимі відстані від тросового блискавковідводу відповідно в точках А і С до споруди, яку захищають; Sз- найменша допустима відстань від заземлювання до металевих комунікацій; 1 - споруда, яку захищають; 2 - металеві комунікації.

Додаток 16
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 2.3 глави 2 розділу ХІІ)

Рис. 3. Найменші допустимі відстані від стрижньового блискавковідводу до стін споруди, яку захищають.

Додаток 17
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 2.3 глави 2 розділу ХІІ)

Рис. 4. Найменші допустимі відстані від троса всередині прольоту до споруди, яку захищають.

Додаток 18
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 2.3 глави 2 розділу ХІІ)

Рис. 5. Найменші допустимі відстані від блискавковідводу до споруди, яку захищають.

Додаток 19
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 2.5 глави 2 розділу ХІІ)

Таблиця 1. Гранична довжина з’єднувальних провідників заземлювачів залежно від питомого опору ґрунту

Електричний питомий опір ґрунту, Ом м

1000

2000

3000

5000

10000

20000

Гранична довжина з'єднувальних провідників заземлювачів, м

100

150

200

250

350

450Додаток 20
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 2.8 глави 2 розділу ХІІ)

Рис. 6. Схема захисту від занесення високих потенціалів у сховище.

Додаток 21
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 3.1 глави 3 розділу ХІІ)

Рис. 7. Схема зони захисту окремого стрижньового блискавковідводу:
1, 2 - границі зони захисту на рівнях землі та висоти споруди, яку захищають, відповідно.

Додаток 22
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 4.1 глави 4 розділу ХІІ)

Рис. 8. Схема зони захисту подвійного стрижньового блискавковідводу:
1, 2, 3 - границі зони захисту на рівнях землі та висоти споруди, яку захищають, відповідно.

Додаток 23
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 4.2 глави 4 розділу ХІІ)

Рис. 9. Схема зони захисту двох стрижньових блискавковідводів різної висоти:
1, 2 - границі зон захисту на рівнях землі та висоти споруди, яку захищають, відповідно.

Додаток 24
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 5.1 глави 5 розділу ХІІ)

Рис. 10. Схема зони захисту (в плані) багаторазового стрижньового блискавковідводу:
L1, L2, L3- відстані між блискавковідводами;
1, 2 - границі зон захисту на рівнях землі та висоти споруди, яку захищають, відповідно.

Додаток 25
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 6.1 глави 6 розділу ХІІ)

Рис. 11. Схема зони захисту одиночного тросового блискавковідводу:
1, 2 - границі зон захисту на рівні землі та висоти споруди, яку захищають, відповідно; 3 - трос.

Додаток 26
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 7.1 глави 7 розділу ХІІ)

Рис. 12. Схема зони захисту подвійного тросового блискавковідводу:
1, 2, 3 - границі зон захисту на рівнях землі та висоти споруди, яку захищають, відповідно; 4 - трос.

Додаток 27
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 8.1 глави 8 розділу ХІІ)

Рис. 13. Облаштування стрижньових блискавковідводів на дерев'яних опорах: а - двох; б - одній.

Додаток 28
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 8.3 глави 8 розділу ХІІ)

Рис. 14. Конструкції блискавкоприймачів з круглої сталі (а), (б), стальної труби (в), смугової сталі (г), кутової сталі (ґ): 1 - струмовідвід.

Додаток 29
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 8.3 глави 8 розділу ХІІ)

Таблиця 2. Розміри дерев’яних складних опор

Висота блискавковідводу, м

9

11

13

14

16

18

20

22

Висота складових дерев’яних частин опори, м:

верхньої (а)

6

7

8

9

10

11

12

13

нижньої (б)

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5Додаток 30
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 8.7 глави 8 розділу ХІІ)

Рис. 15. Затискач для приєднання плоского (а) і круглого (б) струмовідводів до металевої покрівлі: 1 - струмовідвід; 2 - покрівля; 3 - свинцева прокладка; 4 - сталева пластина; 5 - пластина з привареним струмовідводом.

Додаток 31
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 8.8 глави 8 розділу ХІІ)

Таблиця 3. Розміри струмовідводів і заземлювачів

Струмовідводи та заземлювачі

Ззовні будівлі на повітрі

У землі

Круглі струмовідводи та перемички діаметром, мм

6

-

Електроди:

круглі вертикальні діаметром, мм

-

10

круглі горизонтальні діаметром, які застосовують тільки для заглиблених заземлювачів і вирівнювання потенціалів усередині будівель, мм

-

10

Прямокутні:

переріз, мм- 2

48

160

товщина, мм

4

4

Кутова сталь:

переріз, мм- 2

-

160

товщина полиці, мм

-

4

Стальні труби з товщиною стінок, мм

-

3,5Додаток 32
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 9.4 глави 9 розділу ХІІ)

Таблиця 4. Характеристика типових конструкцій заземлювачів

Тип і рисунок

Матеріал

Значення опору розтікання струму промислової частоти при різному електричному питомому опорі ґрунту, Ом·м

50

100

500

1000

1

2

3

4

5

6

1. Вертикальний стрижньовий

Сталь кутова
40х4х4 мм:
l=2 м
l=3 м
Сталь кругла
10…20 мм:
l=2 м
l=3 м
l=5 м19
14


24
17
1438
28


48
34
28190
140


240
170
140380
280


480
340
280

2. Горизонтальний штабовий

Сталь штабова
4х40 мм:
l=2 м
l=5 м
l=10 м
l=20 м
l=30 м22
12
7
4
3,244
24
14
8
6,5220
120
70
40
35440
240
140
80
70

3. Горизонтальний штабовий з уведенням струму всередину

Сталь штабова
4х40 мм:
l=5 м
l=10 м
l=12 м
l=24 м
l=33 м
l=40 м9,5
5,85
5,4
3,1
Не застосовують
Те саме19
12
11
6,2
Не застосовують
Те саме95
60
54
31
24
20

190
120
110
62
48


40

4. Горизонтальний трипроменевий

Сталь штабова
4х40 мм:
l=6 м
l=12 м
l=16 м
l=20 м
l=32 м
l=40 м4,6
2,6
2
1,7
Не застосовують
Те саме9
5,2
4
3,4
Не застосовують
Те саме45
26
20
17
14
1290
50
40
34
28
24

5. Комбінований двострижньовий

Сталь кутова
40х40 мм,
сталь штабова
4х40 мм:
С=3 м; l=2,5 м
С=3 м; l=3 м
С=6 м; l=2,5 м
С=6 м; l=3 м

7
6
5,5
4,5

14
12
11
9,1

70
60
55
45

140
120
110
90

Сталь кругла
10…20 мм,
сталь штабова
4х40 мм:
С=3 м; l=2,5 м
С=3 м; l=3 м
С=5 м; l=2,5 м
С=5 м; l=3 м
С=3 м; l=5 м
С=5 м; l=5 м

7,5
6,8
6
5,5
5,5
4

15
14
12
11
11
8

75
70
60
55
55
40

150
140
120
110
110
80

6. Комбінований тристрижньовий

Сталь кутова
40х40 мм,
сталь штабова
4х40 мм:
С=3 м; l=2,5 м
С=6 м; l=2,5 м
С=7 м; l=3 м

4
3
2,7

8
6
5,4

40
30
27

80
60
55

Сталь кругла
10…20 мм,
сталь штабова
4х40 мм:
С=2,5 м; l=2,5 м
С=2,5 м; l=3 м
С=5 м; l=2,5 м
С=5 м; l=3 м
С=6 м; l=5 м

4,8
4,4
3,5
3,3
2,7

9,7
8,9
7,1
6,6
5,4

50
45
36
33
27

100
90
70
65
55

7. Комбінований п’ятистрижньовий

Сталь кутова
40х40х4 мм,
сталь штабова
4х40 мм:
С=5 м; l=2 м
С=5 м; l=3 м
С=7,5 м; l=2 м
С=7,5 м; l=3 м

2,2
1,9
1,8
1,6

4,4
3,8
3,7
3,2

22
19
18,5
16

44
38
37
32

Сталь кругла
10÷20 мм,
сталь штабова
4х40 мм:
С=5 м; l=2 м
С=5 м; l=3 м
С=7,5 м; l=2 м
С=7,5 м; l=3 м
С=5 м; l=5 м
С=7,5 м; l=5 м

2,4
2
2
1,7
1,9
1,6

4,8
4,1
4
3,5
3,8
3,2

24
20,5
20
17,5
19
16

48
41
40
35
38
32

8. Комбінований чотиристрижньовий

Сталь кутова
40х40х4 мм,
сталь штабова
4х40 мм:
С=6 м; l=3 м

2,1

4,3

21,5

43

9. Горизонтальний із вводом струму в центрі

Сталь штабова
4х40 мм:
D=4 м
D=6 м
D=8 м
D=10 м
D=12 м4,5
3,3
2,65
2,2
1,99
6
5,3
4,4
3,845
33
26,5
22
1990
66
53
44
38Додаток 33
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 9.7 глави 9 розділу ХІІ)

Таблиця 5. Граничні довжини горизонтальних заземлювачів

ρ , Ом м

до 500

500

1000

2000

4000

lгр, м

25

35

50

80

100Додаток 34
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 9.8 глави 9 розділу ХІІ)

Таблиця 6. Значення імпульсного коефіцієнта a за різних електричних питомих опорів r ґрунту

Тип заземлювача r, Ом м

Значення a за r (Ом м)

до 100

100

500

1000

2000 і більше

Вертикальний

0,9

0,9

0,7

0,5

0,35

Горизонтальний

0,9

0,8

0,6

0,4

0,3

Комбінований

0,9

0,7

0,5

0,3

-Додаток 35
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 12.11 глави 12 розділу ХІІ)

Рис. 16. Двопроменева (а) і однопроменева (б) схеми розташування електродів при вимірюванні опорів складних заземлень і окремих горизонтальних смуг: П - потенціальний електрод; Т - струмовий електрод.

Додаток 36
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 12.12 глави 12 розділу ХІІ)

Рис. 17. Схема вимірювання опору заземлювачів способом трьох вимірювань.

Додаток 37
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 1.7 розділу ХIІІ)

Таблиця 1. Безпечні для людей відстані за розкиданням кусків породи при вибухах на викидання та скидання

Лінія найменшого опору,W, м

Радіус небезпечної зони (м) для людей при значенні показників дії вибуху зарядуn

1,0

1,5

2,0

2,5-3,0

1

2

3

4

5

1,5

200

300

350

400

2,0

200

400

500

600

4,0

300

500

700

800

6,0

300

600

800

1000

8,0

400

600

800

1000

10,0

500

700

900

1000

12,0

500

700

900

1200

15,0

600

800

1000

1200

20,0

700

800

1200

1500

25,0

800

1000

1500

1800

30,0

800

1000

1700

2000

__________
Примітка.


Під час вибухів на косогорах або в умовах перевищення верхньої відмітки вибухової ділянки над ділянками границі небезпечної зони безпечну відстань треба збільшувати в 1,5 разу.Додаток 38
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 1.1 розділу ХІV)

Таблиця 1. Значення коефіцієнта КДдля розрахунку відстаней, безпечних за передачею детонації

Вибухові матеріали

Місце розташування

ВР на основі аміачної селітри без нітроефірів та ВР з вмістом нітроефірів до 40%

ВР з вмістом нітроефірів 40% і більше

Тротил

Детонатори

В

З

В

З

В

З

В

З

Активний заряд

Пасивний заряд

ВР на основі аміачної селітри з вмістом нітроефірів до 40%

відкритий

0,8

0,5

1,1

0,8

1,3

1

0,8

0,5

заглиблений

0,5

0,3

0,8

0,5

1

0,6

0,5

0,3

ВР з вмістом нітроефірів 40% і більше

відкритий

1,6

1

2,3

1,6

2,5

2

1,6

1

заглиблений

1

0,6

1,6

1

2

1,3

1

0,6

Тротил

відкритий

1,3

1

1,6

1,3

1,9

1,4

1,3

1

заглиблений

1

0,6

1,3

0,9

1,4

0,8

1

0,7

Детонатори

відкритий

0,4

0,25

0,75

0,5

0,7

0,6

0,4

0,25

заглиблений

0,25

0,2

0,5

0,4

0,6

0,4

0,25

0,2

__________
Примітка.

В - відкритий заряд; З - заглиблений заряд.Додаток 39
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 1.3 розділу ХІV)

Таблиця 2. Безпечні відстані за передачею детонації між сховищами

Активний заряд

К Д

Пасивний заряд

Безпечні відстані за передачею детонації, м, при ємності сховища (масі ВМ), т

10

25

60

120

240

420

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВР на основі аміачної селітри з нітроефірами до 40%

ВР на основі аміачної селітри з нітроефірами до 40%

Відкритий
Те саме
Заглиблений
Те саме

0,8
0,5
0,5
0,3

Відкритий
Заглиблений
Відкритий
Заглиблений

20
12
12
7

27
17
17
10

36
22
22
14

45
28
28
17

56
35
35
21

68
43
43
26

ВР на основі аміачної селітри з нітроефірами до 40%

Тротил

Відкритий
Те саме
Заглиблений
Те саме

1,3
1
1
0,6

Відкритий
Заглиблений
Відкритий
Заглиблений

32
25
25
15

43
33
33
20

58
44
44
27

73
56
56
34

91
70
70
42

110
85
85
51

Тротил

ВР на основі аміачної селітри з нітроефірами до 40%

Відкритий
Те саме
Заглиблений
Те саме

1,3
1
1
0,6

Відкритий
Заглиблений
Відкритий
Заглиблений

32
25
25
15

43
3
33
20

58
44
44
27

73
56
56
34

91
70
70
42

110
85
85
51

Тротил

Відкритий
Те саме
Заглиблений
Те саме1,9
1,4
1,4
0,8

Тротил

Відкритий
Заглиблений
Відкритий
Заглиблений46
34
34
2063
46
46
2784
62
62
36106
78
78
45133
98
98
56160
118
118
68

Завантажити