НПАОП 0.00-1.66-13Про затвердження правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначенняДодаток 3
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 3.8 розділу IІІ)

КЛАСИФІКАЦІЯ
вибухових речовин за умовами застосування

Клас ВР

Група ВР

Види ВР та умови застосування

Колір розпізнавальної смуги або оболонок патронів (упаковок)

1

2

3

4

I

-

Незапобіжні ВР для підривних робіт тільки на земній поверхні

білий

II

-

Незапобіжні ВР для підривних робіт на земній поверхні та у вибоях підземних виробок, у яких або відсутнє виділення горючих газів або вибухового вугільного пилу або застосовують інертизацію привибійного простору, що виключає спалахування вибухонебезпечного середовища під час вибухів

червоний

III

-

Запобіжні ВР для підривання лише породи у вибоях підземних виробок, у яких виділяються горючі гази та відсутній вибуховий вугільний пил

синій

IV

-

Запобіжні ВР для підривних робіт:
по вугіллю та (або) породі у вибоях підземних виробок, небезпечних за вибухом вугільного пилу за відсутності виділення горючих газів;
по вугіллю й (або) породі у вибоях підземних виробок, що проводять по вугільному пласту, в яких є виділення горючих газів, крім виробок з підвищеним виділенням горючих газів;
для струсного підривання у вибоях підземних виробок вугільних шахт

жовтий

V

-

Запобіжні ВР для підривання вугілля та (або) породи у виробках з підвищеним виділенням горючих газів, що проводять по вугільному пласту, коли виключено контакт бокової поверхні шпурового заряду з газоповітряною сумішшю, що знаходиться або у тріщинах масиву, що перетинають шпур, або у виробці

жовтий

VI

-

Запобіжні ВР для підривання:
вугілля та (або) породи у виробках з підвищеним виділенням горючих газів, що проводять за умов, коли є можливим контакт бокової поверхні шпурового заряду з газоповітряною сумішшю, що знаходиться або у тріщинах гірського масиву, що перетинають шпур, або у виробці;
у вугільних і змішаних вибоях підняттєвих (більше ніж 10°) виробок, у яких виділяється горючий газ, за довжини виробок понад 20 м і проведенні їх без попередньо пробурених свердловин, що забезпечують провітрювання за рахунок загальношахтної депресії

жовтий

VII

-

Запобіжні ВР і вироби із запобіжних ВР V-VI класів для ведення спеціальних підривних робіт (водорозпилювання та розпилювання порошкоподібних інгібіторів, вибухове перебивання дерев'яних стійок при посадці покрівлі, дроблення негабаритів) у вибоях підземних виробок, у яких можливе утворення вибухонебезпечної концентрації горючого газу та вугільного пилу

жовтий

Спеціальний (с)

-

Незапобіжні та запобіжні ВР і вироби з них, призначені для спеціальних підривних робіт, крім вибоїв підземних виробок, у яких є можливим утворення вибухонебезпечної концентрації горючого газу та вугільного пилу

-

1

Підривні роботи на земній поверхні: імпульсна обробка металів; ініціювання свердловинних і зосереджених зарядів; контурне підривання для укосу уступів; руйнування мерзлих ґрунтів; дроблення негабаритних кусків гірської маси; сейсморозвідувальні роботи у свердловинах; створення загороджувальних смуг при локалізації лісових пожеж та інші спеціальні роботи

білий

2

Підривні роботи у вибоях підземних виробок, безпечних за газом і (або) вугільним пилом; підривання сульфідних руд; дроблення негабаритних кусків гірської маси; контурне підривання, інші спеціальні роботи

червоний

3

Прострільно-підривні роботи в розвідувальних, нафтових і газових свердловинах

чорний

4

підривні роботи в сірчаних, нафтових та інших шахтах, небезпечних за вибухом сірчаного пилу, водню та парів важких вуглеводнів

зеленийДодаток 4
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 4.10 розділу ІV)

Начальнику територіального органу
Держгірпромнагляду України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір розпочати виконання підривних робіт

1. Найменування юридичної особи, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка буде виконувати підривні роботи, дата надання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, № _______________________________________________________

Керівник суб'єкта господарювання,
який буде виконувати підривні роботи

(П.І.Б.)______________________________

________________
(підпис)

М.П.

2. Найменування юридичної особи, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ юридичної особи, на об’єктах якої будуть виконуватись (у разі виконання робіт підрядним способом) підривні роботи ______________________________________________________________

Керівник суб'єкта господарювання,
на об’єктах якого будуть виконуватись
підривні роботи

(П.І.Б.)______________________________

________________
(підпис)

М.П.

Зареєстровано: № _______, дата

____________________________

Підпис начальника територіального органу
Держгірпромнагляду УкраїниДодаток 5
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 4.12 розділу ІV)

СВІДОЦТВО
на придбання вибухових матеріалів

Видано _____________________________________________________________________
                                          (найменування територіального органу Держгірпромнагляду України)

Кому _______________________________________________________________________
                                                                (найменування суб’єкта господарювання)

на придбання таких вибухових матеріалів:

Найменування вибухових матеріалів

Одиниця виміру

Кількість

цифрами

словами

Вказані вибухові матеріали призначені для використання
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Будуть зберігатися ____________________________________________________________

Додаткові вимоги до транспортування або зберігання ______________________________
____________________________________________________________________________

Строк дії свідоцтва до «_____» _________________ 20__ р.

Представник територіального органу Держгірпромнагляду України

_____________________________
(П.І.Б.)

_______________
(підпис)

М.П.

«___» ____________ 20__ р.

__________
Примітка.

Це свідоцтво є підставою для отримання в органах внутрішніх справ дозволу на право придбання (перевезення) вибухових матеріалів.Додаток 6
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 4.14 розділу ІV)

СВІДОЦТВО
на зберігання вибухових матеріалів

На експлуатацію ______________________________________________________________
                                                                                        (найменування  місця зберігання)

Видано ______________________________________________________________________
                                             (найменування територіального органу Держгірпромнагляду України)

Під персональну відповідальність ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім’я, по батькові, посада відповідальної особи)

Ємність:

№ з/п

Найменування ВМ

Одиниця виміру

Кількість

Особливі умови ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Строк дії свідоцтва ____________________________________________________________

Представник територіального органу Держгірпромнагляду України

______________
(посада)

______________________
(П.І.Б.)

_______________
(підпис)

М.П.

«___» ____________ 20__ р.

__________
Примітка.

Це свідоцтво є підставою для отримання в органах внутрішніх справ дозволу на зберігання вибухових матеріалів.Додаток 7
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 5.6 розділу V)

ЄДИНА КНИЖКА

Додаток 8
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 5.32 розділу V)

ПОСВІДЧЕННЯ
про здачу екзаменів кваліфікаційній комісії

Додаток 9
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 6.12 розділу VI)

МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМІ
безпечні відстані для людей

Види та методи підривних робіт

Мінімально допустимі величини радіусів небезпечних зон, м

1

2

I. Підривання на відкритих роботах:

1) метод зовнішніх зарядів,

у тому числі кумулятивних;

2) метод шпурових зарядів;

3) метод котлових шпурів;

4) метод малокамерних зарядів (рукавів);

5) метод свердловинних зарядів;

6) метод котлових свердловин;

7) метод камерних зарядів300

за проектом

200- 1

200- 1

200- 1

не менше ніж 200- 2

не менше ніж 300

не менше ніж 300

ІІ. Дроблення валунів зарядами в підкопах

400

III. Корчування пнів

200

IV. Прокладання захисних смуг у ґрунті при боротьбі з лісовими пожежами

50

V. Підривання при посадці насипів на болотах

100

VI. Днопоглиблювальні роботи:

1) без крижаного покриву на поверхні водного басейну:

а) у разі вибуху в нескельних ґрунтах;

б) у разі вибуху в скельних ґрунтах:

шпурових зарядів,

накладних зарядів менше ніж 100 кг,

накладних зарядів більше ніж 100 кг;

2) у разі крижаного покриву незалежно від властивостей ґрунтів, на яких проводиться вибух

10050

200

300

200

VII. Льодохідні роботи:

1) дроблення крижаного покриву товщиною менше ніж 1 м;

2) дроблення льоду товщиною 1-2 м;

3) руйнування заторів;

4) підривні роботи по шузі;

5) дроблення льоду товщиною більше ніж 2 м і заторів зарядами вагою більше ніж 300 кг100

200

200

50

300

VIII. Підривні роботи з металом:

1) на відкритих полігонах;

2) у бронеямах;

3) на території заводських майданчиків;

4) у гарячих масивах;

5) штампування виробівза проектом

30

за проектом- 3

30

25

IX. Валка будинків і споруд

100

X. Дроблення фундаментів

200

ХІ. Прострілювання шпурів для утворення котлових зарядів

50

XII. Прострілювання свердловин для утворення котлових зарядів

100

XIIІ. Торпедування та перфорації нафтових, газових і артезіанських свердловин

50

XIV. Вибухи для сейсмічної розвідки:

1) у шурфах і на земній поверхні

2) у свердловинах100

30

XV. Підривні роботи на будмайданчику

за проектом- 3

__________
- 1 У разі вибухів на косогорах у напрямку вниз по схилу величину радіуса небезпечної зони визначають з урахуванням кута косогорності.
- 2 Радіус небезпечної зони зазначений для випадку вибуху зарядів із забійкою.
- 3 В проекті треба визначати заходи для забезпечення безпеки людей.

Додаток 10
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 5.1 глави 5 розділу VII)

ЖУРНАЛ
реєстрації відмов під час підривних робіт

№ з/п

Дата, зміна підривання

Найменування місця вибуху

Усього зарядів, шт.

Результати вибуху

Підпис підривника (майстра-підривника), який виявив відмову

Ліквідовано відмов, шт.

Дата, зміна

Підпис підривника (майстра-підривника), який ліквідував відмову

Підпис посадової особи, яка керувала ліквідуванням відмови

заряди, що підірвалися шт.

відмови, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Додаток 11
до Правил безпеки під час поводження
з вибуховими матеріалами
промислового призначення
(пункт 5.3 глави 5 розділу IX)

ГРУПИ
вибоїв і виробок та режими підривних робіт у них

Група вибоїв та виробок

Перелік вибоїв та виробок

Режими підривних робіт

1

2

3

І

Виробки, вибої тупикових та очисних виробок (у тому числі бутові штреки та ніші лав) на пластах, безпечних за вибухами пилу, у разі відсутності у виробках виділень метану.

Підривні роботи дозволяється проводити у будь-який час зміни за умови, що люди будуть перебувати за межами небезпечної зони вибуху на свіжому струмені повітря.

Виробки, у яких проводяться підривні роботи по дробленню негабаритних кусків породи

Дозволяється перебування людей у виробках з вихідним струменем повітря в місцях, де вміст шкідливих продуктів вибуху не перевищує допустимих норм, за межами небезпечної зони

ІІ

Виробки, що провітрюються свіжим струменем повітря за рахунок загальношахтної депресії (окрім виробок, що проводяться по пластах, небезпечних за суфлярними виділеннями метану, та ділянок виробок, небезпечних за шаровими скупченнями метану), вибої очисних (у тому числі бутові штреки та ніші лав, окрім ніш, віднесених до ІV групи) та тупикових виробок під час виділення у виробках метану (окрім віднесених до ІV групи) або тих, що проводяться по пластах, небезпечних за вибухами пилу, якщо вихідний струмінь повітря із цих виробок та вибоїв не надходить до інших діючих виробок, де працюють люди

Підривні роботи дозволяється проводити у будь-який час зміни, за умови відсутності людей у небезпечній зоні вибуху та у виробках, якими рухаються продукти вибуху до місця злиття з вихідним струменем з іншої дільниці (іншого крила)

ІІІ

Виробки, якими рухається вихідний струмінь повітря, вибої очисних (у тому числі бутові штреки та ніші лав, окрім ніш, віднесених до ІV групи) та тупикових виробок, у яких є виділення метану (окрім віднесених до ІV групи) або тих, що проводяться по пластах, небезпечних за вибухами пилу, якщо вихідний струмінь повітря із цих виробок і вибоїв надходить до інших виробок, де працюють люди

Підривні роботи дозволяється проводити під час спеціальних міжзмінних перерв або спеціальної зміни, тривалість яких визначається хронометражними спостереженнями, за умови відсутності людей у небезпечній зоні вибуху та у виробках, якими рухаються продукти вибуху до місця злиття з вихідним струменем з іншої дільниці (іншого крила)

ІV

Вугільні та змішані вибої виробок з підвищеним виділенням метану:
вибої тупикових виробок, у яких після підривання по вугіллю або вугіллю та породі одночасно концентрація метану (С), що визначається за формулою

,

становить 2% та більше, де:

x - природна метаноносність пласта, м- 3/т;
x- залишкова метаноносність вугілля, м- 3/т;
Sвуг- площа перерізу вибою по вугіллю, м- 2;
lвз- посування вугільного вибою за вибух, м;
γ - щільність вугілля, т/м- 3;
S - площа перерізу виробки у світу на привибійній ділянці, м- 2;
К - розмірний коефіцієнт; за площі перерізу виробки у світлі на привибійній ділянці до 10 м- 2К=0,211, за площі перерізу більше, ніж 10 м- 2- К=0,250.
Значення х, х, Sвуг, lвз, γ , S приймаються згідно з паспортом проведення виробки;
верхні ніші очисних виробок за висхідного провітрювання або нижні ніші за нисхідного провітрювання за відносної метановості виїмкової дільниці 10 м- 3/т і більше та за абсолютної газовості вище ніж 3 м- 3/хв;
вибої тупикових виробок, що проводяться у шахтах ІІІ категорії за газом і вище (крім вибоїв, що проводяться струсним підриванням), під час перетинання розкритих на суміжних пластах і горизонтах розривних геологічних порушень на ділянках довжиною 25 м з обох боків від зміщувача порушення з амплітудою до 10 м і довжиною 50 м з обох боків від зміщувача з амплітудою 10 м і більше;
вибої тупикових виробок, що проводяться по пластах, небезпечних за суфлярними виділеннями метану, та виробки, що проведені по таких пластах;
вибої тупикових виробок, небезпечних за шаровими скупченнями метану та небезпечні за шаровими скупченнями ділянки виробок;
вибої підняттєвих виробок, з кутом нахилу 10 ° і довжиною тупикової частини більше ніж 20 м, якщо у них виділяється метан.
Підривання породи у змішаних вибоях тупикових виробок, у яких проведено випереджувальну виїмку вугілля, на пластах, небезпечних і загрозливих через раптові викиди вугілля та газу, за умови, що випередження вугільним вибоєм кінців шпурів по породі становить не менше 0,5 м.
Вибої очисних і тупикових виробок, що проводяться по пластах, загрозливих через раптові викиди вугілля та газу, у зонах, де за поточним прогнозом викидонебезпечності отримано значення «безпечно», виробки, що проведені по таких пластах, і розкриття таких пластів.
Вибої тупикових виробок, що проводяться по викидонебезпечних породах, в зонах, де поточним прогнозом викидонебезпечності отримано значення «безпечно», виробки, що проведені по таких породах, і розкриття таких порід

Підривні роботи дозволяється проводити в спеціальні міжзмінні перерви або спеціальну зміну, тривалість яких визначається хронометражними спостереженнями, за умови відсутності людей у небезпечній зоні вибуху та у виробках, якими рухаються продукти вибуху до місця злиття з вихідним струменем з іншої дільниці (іншого крила), а також за відсутності на дільниці людей, які не зайняті заряджанням і підриванням

V

Вибої очисних та тупикових виробок, що проводяться по пластах, небезпечних через раптові викиди вугілля та газу, виробки, що проведені по таких пластах, і розкриття таких пластів.
Вибої очисних і тупикових виробок, що проводяться по пластах, загрозливих через раптові викиди вугілля та газу, у зонах, де за поточним прогнозом викидонебезпечності отримано значення «небезпечно» або прогноз не виконувався, виробки, що проведені по таких пластах, і розкриття таких пластів.
Вибої тупикових виробок, що проводяться по викидонебезпечних породах, у зонах, де за поточним прогнозом викидонебезпечності отримано значення «небезпечно» або прогноз не виконувався, виробки, що проведені по таких породах, і розкриття таких порід

Підривні роботи дозволяється проводити в спеціальні міжзмінні перерви або спеціальну зміну, тривалість яких визначається хронометражними спостереженнями, за умови відсутності людей у небезпечній зоні вибуху та у виробках, по яких будуть рухатися продукти вибуху, а також за відсутності на дільниці людей, що не зайняті заряджанням і підриванням, згідно з інструкцією з організації проведення струсного підривання, що розробляється для кожного вибою

Виробки, з яких проводиться підривання свердловинних зарядів (розміцнювання складнообвалюваних порід покрівлі на виїмкових дільницях, боротьба з викидами тощо).
Очисні вибої, у яких проводиться вибухова посадка покрівлі

Підривні роботи дозволяється проводити в спеціально виділену зміну або у вихідні дні при відсутності людей у небезпечній зоні вибуху та у виробках, якими рухаються продукти вибуху, а також за відсутності на дільниці людей, що не зайняті підготовкою до підривання. При цьому підривні роботи повинні проводитись у суворій відповідності з положеннями чинних інструкцій

Завантажити