НПАОП 1.1.10-1.07-01Правила експлуатації електрозахисних засобів

Забороняється переносити і підвішувати частини індивідуального екранувального комплекту одягу для ВРПН за контактні виводи.

42.12.4. Кожний індивідуальний екранувальний комплект одягу для ВРПН необхідно пронумерувати. Екранувальні комплекти для ВРПН, крім чергового, повинні видаватись для індивідуального користування.

Комплекти засобів захисту для ВРПН для чергових працівників можуть бути загального користування, але спецвзуття, що входить до комплекту, необхідно закріплювати за кожним працівником.

42.12.5. Забороняється працювати в індивідуальному екранувальному комплекті одягу для ВРПН під дощем без плаща або іншого захисту від намокання.

42.13. Вимірювачі напруженості електричного поля

42.13.1. У разі вимірювання напруженості ЕП необхідно дотримуватись встановлених правилами безпеки допустимих відстаней від оператора, який проводить вимірювання, і вимірювача до струмовідних частин електроустановки, що перебувають під напругою.

42.13.2. В електроустановках вимірювання напруженості ЕП без піднімання працівників на конструкції або обладнання повинні здійснюватись на висоті 1,8 м від поверхні землі; 0,5 м – за відсутності засобів захисту; 1,0 і 1,8 м – за наявності колективних засобів захисту.

42.13.3. В електроустановках вимірювання напруженості ЕП з підніманням працівників на конструкції або обладнання повинні здійснюватись на висоті 0,5 м від поверхні землі; 1,0 і 1,8 м від площадки робочого місця і на відстані 0,5 м від заземлених струмопровідних частин обладнання.

42.13.4. Результати вимірювань необхідно записувати у спеціальний журнал або оформлювати "Протоколом вимірювання напруженості електричного поля" згідно з додатком 13 до цих Правил.

43. Пристрої для перевірки покажчиків напруги

43.1. В процесі експлуатації справність пристрою для перевірки покажчиків напруги необхідно визначати перевіркою покажчика напруги, про який наперед відомо, що він справний.

43.2. Пристрої для перевірки покажчиків напруги необхідно експлуатувати і перевіряти згідно з інструкцією з експлуатації таких пристроїв.

44. Засоби індивідуального захисту. Застосування

44.1. Протигази і респіратори

44.1.1. Шлангові протигази кожного разу перед видаванням, а також періодично, не рідше 1 разу на 3 міс., необхідно перевіряти на придатність їх до роботи – на герметичність, відсутність дефектів лицевої частини, клапанної системи, гофрованих трубок, шлангів, справність повітродувок з електроживленням та ін.

Результати проведених оглядів необхідно записувати в "Журнал обліку та зберігання засобів захисту" згідно з додатком 1 до цих Правил.

44.1.2. Респіратори перед застосуванням необхідно оглянути на відсутність проколів, розривів напівмаски, перевірити стан обтюраторів, фільтра, клапанів вдихання і видихання.

Регенерацію респіраторів "Кама" і "Лепесток-200" проводять струшуванням пилу. В респіраторі РП-К передбачена можливість замінювання внутрішнього і регенерація зовнішнього фільтрів. Змінний фільтр респіратора Ф-62Ш може регенеруватись шляхом струшування пилу або його вилучення продуванням чистим повітрям у напрямку, зворотному потоку повітря, що вдихується.

44.1.3. Протигази і респіратори повинні видаватись тільки в індивідуальне користування. Передавати іншим працівникам протигази і респіратори, що використовувались раніше, можна тільки після їхньої дезинфекції.

Дезинфекцію протигазів і респіраторів необхідно виконувати згідно з інструкцією з експлуатації цих виробів.

44.1.4. Працівники повинні бути навчені правилам користування протигазами і респіраторами.

44.1.5. У разі використання шлангових протигазів необхідно слідкувати, щоб працівники постійно перебували під наглядом помічників, які залишаються поза небезпечною зоною і здатні, у разі необхідності, надати допомогу.

44.2. Запобіжні монтерські пояси та страхувальні канати

44.2.1. Запобіжний монтерський пояс необхідно вилучити з експлуатації, якщо він:

– піддавався динамічному ривку;

–має розриви ниток в місцях зшивання, надриви, пропалені місця, надрізи поясного ременя, стропа, амортизатора, порушення заклепочних з'єднань, деформовані або покриті корозією металеві вузли та деталі.

44.2.2. Забороняється самостійно ремонтувати вилучені з експлуатації запобіжні монтерські пояси.

44.2.3. Запобіжні монтерські пояси та страхувальні канати необхідно зберігати згідно з вимогами пункту 4.3.8 цих Правил.

44.3. Захисні каски

44.3.1. Перед застосуванням захисні каски необхідно оглянути.

Не допускається застосовувати захисні каски, що мають пошкодження у вигляді тріщин і вм'ятин на корпусі, порушення цілісності внутрішнього оснащення.

44.3.2. Нагляд за станом захисних касок необхідно проводити згідно з вимогами інструкції з експлуатації цих виробів.

44.4. Захисні окуляри

44.4.1. Перед застосуванням захисні окуляри необхідно оглянути і впевнитись у тому, що вони не мають подряпин, тріщин та інших дефектів. У разі виявлення таких дефектів окуляри необхідно замінити на справні.

44.4.2. Для запобігання запотіванню скелець захисних окулярів під час тривалої роботи їхню внутрішню поверхню необхідно змастити ПА-мастилом.

44.4.3. У разі забруднення захисні окуляри необхідно промити теплим мильним розчином, а потім прополоскати і витерти м'якою тканиною.

44.5. Захисні щитки для електрозварників

44.5.1. Захисні щитки для електрозварників у разі забруднення необхідно промити теплим мильним розчином, а потім прополоскати і висушити. В процесі експлуатації необхідно уберігати їх від механічних пошкоджень.

44.6. Спеціальні рукавиці

44.6.1. Перед застосуванням спеціальні рукавиці необхідно оглянути і впевнитись у тому, що вони не мають наскрізних отворів, надрізів, надривів та інших дефектів, що порушують їхню цілісність.

44.6.2. Спеціальні рукавиці необхідно очищати у міру забруднення, просушувати, а у разі необхідності – ремонтувати.

44.6.3. Рекомендується застосовувати для захисту рук від контакту з нагрітими поверхнями, від іскор і бризокрозплавленого металу рукавиціз парусини.

45. Плакати і знаки безпеки

45.1. Застосування плакатів і знаків безпеки

45.1.1. Заборонні плакати безпеки необхідно застосовувати для:

–заборони дій з комутаційними апаратами, у разі помилкового увімкнення яких може бути подано напругу на місце виконання роботи;

– заборони пересування без засобів захисту у ВРУ 330 кВ і більше з напруженістю ЕП понад 5 кВ/м.

45.1.2. Застережні плакати і знаки безпеки необхідно застосовувати для попередження про небезпеку наближення до струмовідних частин, що перебувають під напругою.

45.1.3. Настановчі плакати безпеки необхідно застосовувати для дозволу визначених дій тільки у разі виконання конкретних вимог безпеки праці.

45.1.4. Вказівні плакати безпеки необхідно застосовувати для зазначення місця розміщення різних об'єктів і пристроїв.

45.1.5. Перелік, розміри, форма, місця та умови застосування, а також виконання плакатів повинні відповідати вимогам додатка 8 до цих Правил.

Додаток 1

до пункту  4.2.6 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Журнал обліку та зберігання засобів захисту

(найменування засобів захисту, тип)

Інвентарний № 

Дата випробування

Дата наступного випробування

Дата періодичного огляду

Результат періодичного огляду

Підпис працівника, який проводив огляд

Місце знаходження

Примітка

Примітка 1. Періодичні огляди слід проводити не рідше 1 разу на 6 міс. згідно з вимогами пункту 4.4.2 цих Правил.

Примітка 2. У разі видавання протоколу про випробування стороннім організаціям номер протоколу зазначається у графі "Примітка".

Додаток 2

до пункту 4.2.9 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Норми комплектування засобами захисту

Найменування засобів захисту

Кількість

1

2

Розподільні пристрої напругою понад 1000 В

Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна)

2 шт. на кожний клас напруг

Покажчик напруги

2 шт. на кожний клас напруг

Ізолювальні кліщі (за відсутності універсальної штанги)

1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)

Діелектричні рукавички

Не менше 2 пар

Діелектричне взуття (для ВРУ)

1 пара

Переносні заземлення

Не менше 2 шт. на кожний клас напруг

Захисні огородження (щити)

Не менше 2 шт.

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами експлуатаціїобладнання (далі – замісцевими умовами)

Захисні окуляри

2 пари

Електроустановки напругою 330 кВ і більше

Індивідуальні екранувальні комплекти одягу

За місцевими умовами

Екранувальні пристрої

За місцевими умовами

Розподільні пристрої напругою до 1000 В

Ізолювальна штанга (оперативна
або універсальна)

За місцевими умовами

Покажчик напруги

2 шт.

Ізолювальні кліщі

1 шт.

Діелектричні рукавички

2 пари

Діелектричні калоші

2 пари

Діелектричний килим або ізолювальна підставка

За місцевими умовами

Захисні огородження, ізолювальні на­клад­ки, переносні плакати і знаки безпеки

За місцевими умовами

Захисні окуляри

1 пара

Переносні заземлення

За місцевими умовами

Трансформаторні підстанції і розподільні пункти розподільних електромереж
напругою від 6 до 20 кВ (крімкомплектних трансформаторних підстанцій (КТП),
комплектного розподільного устаткування для експлуатації просто неба і щоглових підстанцій)

Ізолювальна штанга (оперативна
або універсальна)

1 шт.

Діелектричний килим
або ізолювальна підставка

За місцевими умовами

Щити і пульти керування електростанцій і підстанцій,
приміщення чергових електромонтерів

Покажчики напруги

1 шт. на кожний клас напруг понад 1000 В і 2 шт. на напругу до 1000 В

Ізолювальні кліщі на напругу понад 1000 В (за відсутності універсальної штанги)

1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)

Ізолювальні кліщі на напругу до 1000 В

1 шт.

Електровимірювальні кліщі

За місцевими умовами

Діелектричні рукавички

2 пари

Діелектричне взуття

2 пари

Інструмент з ізолювальними рукоятками

1 комплект

Переносні заземлення

За місцевими умовами

Діелектричні килими
та ізолювальні накладки

За місцевими умовами

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами

Захисні каски

1 шт. на кожного працівника

Респіратори

2 шт.

Захисні окуляри

2 пари

Оперативно-виїзні бригади, які обслуговують підстанції і розподільні мережі

Ізолювальні штанги (оперативні
або універсальні)

1 шт. на кожний клас напруг

Покажчики напруги до 1000 В і більше

2 шт. на кожний клас напруг

Ізолювальні кліщі на напругу понад1000 В (за відсутності універсальної штанги)

1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)

Ізолювальні кліщі на напругу до 1000 В

За місцевими умовами

Діелектричні рукавички

Не менше 3 пар

Діелектричне взуття (для ВРУ)

2 пари

Інструмент з ізолювальними рукоятками

1 комплект

Електровимірювальні кліщі на напругу до 1000 В і більше

За місцевими умовами

Переносні заземлення

За місцевими умовами, але не менше 2 шт.

Діелектричні килими та ізолювальні накладки

За місцевими умовами

Захисні окуляри

2 пари

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами

Покажчики напруги для фазування

За місцевими умовами

Респіратори

За місцевими умовами

Захисні каски

По 1 шт. на кожного працівника

Запобіжний монтерський пояс

За місцевими умовами

Бригадаексплуатаційного обслуговуванняпідстанцій,
повітрянихі кабельних ліній електропередавання

Ізолювальні штанги (оперативні
або універсальні, вимірювальні)

По 1 шт. на кожний клас напруг

Покажчик напруги понад 1000 В

1 шт.

Покажчик напруги до 1000 В

2 шт.

Переносні заземлення

За місцевими умовами

Покажчик напруги для фазування

За місцевими умовами

Діелектричні рукавички

4 пари

Діелектричне взуття

1 пара

Запобіжні монтерські пояси
і страхувальні канати

За місцевими умовами

Захисні окуляри

2 пари

Захисний щиток електрозварника

За місцевими умовами

Інструмент з ізолювальними рукоятками

2 комплекти

Діелектричні килими
та ізолювальні накладки

За місцевими умовами

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами

Респіратори

За місцевими умовами

Захисні каски

1 шт. на кожного працівника

Пересувні високовольтні лабораторії

Покажчик напруги понад 1000 В

По 1 шт. на кожний клас напруг

Ізолювальна штанга (оперативна)

По 1 шт. на кожний клас напруг

Діелектричні рукавички

2 пари

Діелектричне взуття

1 пара

Комплект плакатів безпеки

1 комплект

Комплект універсальних пристроїв для кабельних мереж

1 комплект

Захисні каски

По 1 шт. на кожного члена бригади

Примітка 1. Норми комплектування є мінімальними і обов'язковими. Головним інженерам надається право залежно від місцевих умов (компоновки і напруги електроустановок, сфери обслуговування оперативних і ремонтних працівників і їхньої кількості в зміні або бригаді та ін.) збільшувати їхню кількість і доповнювати номенклатуру.

Примітка 2. У разі розміщення обладнання РУ однієї напруги (до 1000 В і більше) на різних поверхах або в кількох приміщеннях, що відокремлені між собою дверима або іншими приміщеннями, зазначена кількість засобів захисту належить до всього РУ в цілому.

Примітка 3. Якщо кількість РУ однієї напруги не більше чотирьох і ці РУ розміщені в межах однієї будівлі (електростанції, цеху підприємства) і обслуговуються тими самими працівниками, то вони можуть забезпечуватись одним комплектом захисних засобів (за винятком захисних огороджень та переносних заземлень).

Примітка 4. Щоглові підстанції, КТП і комплектне розподільне устаткування для експлуатації просто неба комплектують засобами захисту згідно з місцевими умовами.

Додаток 3

до пункту  4.4.6 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми

(рукавичок, ботів, діелектричних калош та ізолювальних накладок)

(найменування засобів захисту, тип)

Інвентарний №

Підприємство-власник засобів захисту

Випробувано
підвищеною
напругою, кВ

Струм, що протікає через виріб, мА

Результат випробувань

Дата наступного випробування

Підпис працівника, який проводив випробування

змінного струму

постійного струму

1

2

3

4

5

6

7

8

Примітка. Форма рекомендується для лабораторій.

Додаток 4

до пункту 4.4.7 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Форма протоколу випробувань засобів захисту

(рекомендована)

(найменування лабораторії та дата акредитації)

ПРОТОКОЛ № _____

від "___"____________200___р.

(найменування засобів захисту)

№  ____________________________________в кількості____________шт.,

що належать______________________________________________________

(найменування підприємства)

випробувані напругою змінного струму частотою 50 Гц, постійного струму (потрібне підкреслити):

ізолювальні частини____________ кВ протягом _________с

робочі частини ________________ кВ протягом _________с

струм, що протікає через виріб ___________ мА.

Спеціальні вимоги, обумовлені особливостями конструкції засобів захисту____

Дата наступного випробування __________________200___р.

Випробування виконав _________________________________

(підпис)

Начальник лабораторії __________________________________

(підпис)

Примітка. У разі перевірки напруги індикації, з'єднувального проводу, схеми покажчиків напруги та ін. результати випробувань вписуються додатково.

Додаток 5

до пункту 15.1.4 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Протокол
механічних приймально-здавальних випробувань засобів захисту,
ізолювальних пристроїв для ВРПН

(рекомендована форма)

"___"____________200___р.

(місце проведення випробування, організація)

Розробник виробів

Виробник виробів


п/п

Назва виробу
(№
креслення)

Вантажопідйомність,

кН(кгс)

Схема

випробування

Випробне
навантаження,
кН (кгс)

Кількість
виробів,

шт.

кожного

виробу

1

2

3

4

5

6

7

Результати випробувань:

1. Під час огляду виробів після прикладання випробних навантажень залишкової деформації не виявлено.

2. Перевірка виробів у процесі випробувань показала їхню працездатність.

3. Вироби приймально-здавальні випробування витримали.

4. На всі вироби нанесено маркування.

Додаток 6

до пункту 15.1.5 Правил експлуатації
електрозахисних засобів

Журнал реєстрації
механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту
та ізолювальних пристроїв для ВРПН

(рекомендована форма)

Назва виробу

Номер виробу

Вантажопідйомність,
кН (кгс)

Дата останнього
випробування

Причина випробування

Відомості про проведені ремонти із зазначенням дати їхнього проведення

Огляд

Випробування статичним навантаженням

Дата та результат випробування (огляду)

Дата наступного
випробування (огляду)

Голова комісії або працівник, який проводив випробування (огляд)

прізвище,

ініціали

підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Додаток 7

до пункту 15.17.2 Правил експлуатації

електрозахисних засобів

Допустимий час перебування працівника
в електричному полі без засобів захисту

Напруженість ЕП, кВ/м

Допустимий час перебування працівника
в ЕП без засобів захисту

До 5 включно

Протягом робочого дня

Понад 5 до 20 включно

За формулоюТ= 50/Е– 2

Понад 20 до 25

10 хв

Понад 25

Не дозволяється

Примітка 1. В наведеній формуліТ– допустимий час перебування працівника в ЕП за відповідного рівня напруженості, год;Е– напруженість діючого ЕП у зоні, що контролюється, кВ/м.

Примітка 2. Допустимий час перебування працівника в ЕП можна реалізувати одноразово або частково протягом робочого дня. Решту робочого часу працівники можуть перебувати в ЕП з напруженістю, що не перевищує 5 кВ/м.

Завантажити