НПАОП 1.1.10-1.07-01Правила експлуатації електрозахисних засобів

29.13. Вимірювачі напруженості електричного поля. Випробування

29.13.1. Обсяги випробувань і перевірок вимірювачів напруженості електричного поля та терміни проведення їх повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції з експлуатації цих виробів.

29.14. Пристрої для перевірки покажчиків напруги. Випробування

29.14.1. Випробування пристроїв для перевірки покажчиків напруги необхідно проводити згідно з вимогами інструкції з експлуатації цих виробів.

30. Засоби індивідуального захисту. Випробування

30.1. Протигази та респіратори. Випробування

30.1.1. Протигази підлягають періодичним випробуванням і перезаряджанням, які повинні проводитись на спеціалізованих підприємствах.

Способи і терміни проведення таких випробувань і перезаряджань повинні зазначатись в інструкції з експлуатації цих виробів.

30.1.2. Після проведення кожного випробування протигазів і респіраторів необхідно складати протокол, в якому повинні зазначатись результати випробувань.

На протигазі повинен проставлятись такий самий штамп, як і на інших засобах захисту.

30.2. Пояси та канати. Випробування

30.2.1. Монтерські пояси та страхувальні канати необхідно випробовуватина механічну міцність статичнимнавантаженням 4000 Н (400 кгс) в такі терміни:

– перед введенням в експлуатацію;

– в процесі експлуатації – 1 раз на 6 міс.

Такі випробування необхідно проводити за методикою, наведеною в ТУ та інструкції з експлуатації цих виробів.

31. Застосування засобів захисту

31.1. Загальні положення

31.1.1. Перед кожним застосуванням засобів захисту в електричних установках працівники зобов'язані перевірити їхню справність, відсутність зовнішніх механічних пошкоджень, забруднень та термін придатності.

32. Застосування електрозахисних засобів

32.1. Загальні положення

32.1.1. Електрозахисні засоби необхідно застосовувати в закритих електроустановках, а у відкритих електроустановках і на ПЛ – тільки в суху погоду.

Просто неба в сиру погоду необхідно застосовувати тільки засоби захисту спеціальної конструкції, призначені для виконання робіт за таких умов.

Забороняється використовувати електрозахисні засоби в паморозь, мряку та під час опадів.

32.1.2. Ізолювальні електрозахисні засоби необхідно застосовувати за їхнім прямим призначенням згідно з вимогами цих Правил і тільки за напруги, що не перевищує ту, на яку вони розраховані (найбільша допустима напруга).

32.1.3. Застосовувати ізолювальні штанги (крім вимірювальних), переносні заземлення, штанги-пилососи, покажчики напруги, ізолювальні та електровимірювальні кліщі дозволяється:

–в електроустановках напругою від 1 до 35 кВ – тільки із застосуванням діелектричних рукавичок;

–в електроустановках 110 кВ і більше, причому застосування діелектричних рукавичок разом з електрозахисними засобами повинно регламентуватись інструкціями з експлуатації цих виробів.

Застосовувати діелектричні рукавички під час виконання робіт в електроустановках з використанням вимірювальних штанг не обов'язково.

32.1.4 В електроустановках забороняється користуватись засобами захисту з терміном придатності, що минув.

33. Ізолювальні штанги

33.1. Застосування ізолювальних штанг

33.1.1. Перед початком виконання робіт із застосуванням ізолювальноїштанги необхідно впевнитись у надійності нарізевогоз'єднання робочої та ізолювальної частин штанги одноразовим їїзагвинчуванням і розгвинчуванням.

33.1.2. Вимірювальні штанги під час застосування не заземлюють, – крім випадків, коли принцип будови і конструктивне виконання таких штанг потребують їхнього заземлення.

33.1.3. Під час виконання робіт з використанням вимірювальних штанг підніматись на конструкцію або телескопічну вишку і опускатись з них необхідно без штанги.

34. Ізолювальні кліщі

34.1. Застосування ізолювальних кліщів

34.1.1. Під час виконання робіт в електроустановках із застосуванням ізолювальних кліщів у разі замінювання запобіжників крім діелектричних рукавичок необхідно використовувати також захисні окуляри.

34.1.2. В електроустановках під час виконання робіт із застосування кліщів необхідно:

– кліщі на напругу до 1 кВ включно тримати на витягнутій руці якомога далі від струмовідних частин;

– кліщі на напругу понад 1 кВ – тримати тільки за рукоятку.

35. Покажчики напруги. Застосування

35.1. Покажчики напруги до 1000 В

35.1.1. Перед застосуванням в електроустановках покажчика напруги справність його необхідно перевірити на струмовідних частинах, про які заздалегідь відомо, що вони перебувають під напругою.

35.1.2. Однополюсні покажчики напруги до 1000 В рекомендується застосовувати для перевірки схем вторинної комутації, визначення фазного проводу у разі під'єднання лічильників, патронів, вимикачів, запобіжників тощо. У цьому разі необхідно пам'ятати, що під час перевірки наявності або відсутності напруги сигнальна лампа може світитись від наведеної напруги.

Забороняється застосовувати діелектричні рукавички у разі користування однополюсним покажчиком напруги для запобігання неправильного визначення наявності напруги.

35.1.3. Допускається тимчасова, протягом однієї робочої зміни, експлуатація покажчика напруги у разі виходу з ладу додаткової індикації або сигналізації (додаткових пристроїв), – якщо це передбачено інструкцією з експлуатації покажчиків напруги до 1000 В і якщо основна індикація або сигналізація відповідає вимогам цих Правил.

35.2. Покажчики напруги понад 1000 В

35.2.1. Забороняється застосовувати в електроустановках покажчики напруги, які потребують заземлення робочої частини.

35.2.2. Користуватись покажчиком напруги необхідно обережно, утримуючи його за рукоятку, обмежену кільцем.

35.2.3. Перед застосуванням в електроустановках покажчики напруги необхідно перевіряти на струмовідних частинах електроустановок, наявність напруги на яких відома наперед.

За відсутності таких електроустановок покажчик напруги необхідно перевіряти за допомогою пристрою для перевірки покажчиків напруги згідно з вимогами інструкції з експлуатації пристрою для перевірки покажчиків напруги. У цьому випадку, у разі зниження напруги на виході пристрою, дозволяється тримати покажчик напруги не за рукоятку, а за ізолювальну частину.

35.2.4. Необхідно пам'ятати, що покажчики напруги імпульсного типу спрацьовують із затримкою, і тому тривалість перевірки таких покажчиків згідно з інструкцією з експлуатації їх повинна бути не менше 5 с.

35.2.5. Допускається тимчасова, – до кінця робочої зміни, експлуатація покажчиків напруги у разі виходу з ладу додаткової звукової сигналізації, якщо це передбачено інструкцією з експлуатації і якщо світлова індикація відповідає вимогам цих Правил.

36. Покажчики напруги для фазування

36.1. Для забезпечення роботи покажчика напруги для фазування необхідно виконати його двополюсне під'єднання до струмовідних частин електроустановки.

У цьому випадку необхідно застосовувати діелектричні рукавички.

36.2. Для перевірки справності покажчика напруги для фазування на робочому місці необхідно виконати його двополюсне під'єднання до землі і до фази. Індикація або сигналізація покажчика у разі такого з'єднання повинна чітко спрацьовувати.

37. Сигналізатори напруги

37.1. Сигналізатори напруги повинні застосовуватись і експлуатуватись згідно з інструкцією з експлуатації цих виробів.

37.2. У разі застосування сигналізаторів напруги необхідно пам'ятати, що відсутність сигналу не є ознакою відсутності напруги, і наявність сигналізатора не відміняє загальноприйняту технологію робіт – обов'язкове застосування покажчика напруги для перевірки наявності напруги.

37.3. У разі застосування сигналізаторів напруги необхідно обов'язково перевірити їхню справність на робочому місці.

Виняток складають сигналізатори, що мають самоконтроль справності.

38. Електровимірювальні кліщі

38.1. Забороняється у разі застосування електровимірювальних кліщів для проведення вимірювань в колах напругою понад 1000 В користуватись виносними приладами, а також перемикати діапазони вимірювання, не знімаючи кліщів із струмовідних частин.

Під час виконання робіт із використанням електровимірювальних кліщів їх необхідно утримувати напереваги в руках. У цьому разі забороняється нахилятись до приладу для знімання показів вимірювань.

Працювати з кліщами необхідно в діелектричних рукавичках.

39. Світлосигнальні покажчики пошкодження кабелів

39.1. В електроустановках роботи із застосуванням світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів повинні виконувати два працівники, які пройшли спеціальне навчання. У цьому разі один з цих працівників повинен здійснювати контроль за виконанням роботи.

39.2. Роботу із застосуванням світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів необхідно виконувати в комірках на струмовідних частинах, що перебувають під робочою напругою. У цьому разі необхідно вжити заходів щодо запобігання наближенню до струмовідних частин на відстань не менше 0,6 м і торканню працівників до металевих конструкцій, а з'єднувального проводу – до струмовідних частин і заземлених конструкцій. Провід має бути на відстані до 0,6 м від оператора.

39.3. Роботу з використанням світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів необхідно виконувати в діелектричних рукавичках, на ізолювальній підставці (килимі) і в захисних окулярах.

39.4. Забороняється використовувати світлосигнальні покажчики пошкодження кабелів за наявності "землі" в мережі, від якої подається живлення.

40. Діелектричні засоби захисту

40.1. Діелектричні рукавички

40.1.1. Діелектричні рукавички, що застосовуються в електроустановках, повинні задовольняти таким умовам:

–бути сухими і чистими – перед застосуванням їх необхідно висушити закімнатної температури у провітрюваному приміщенні до видаленняслідів вологи;

– не мати пошкоджень – перед застосуванням їх необхідно перевірити на відсутність в них проколів скручуванням їх у бік пальців.

40.1.2. Під час виконання робіт в рукавичках їхні краї не можна закочувати.

Дозволяється для захисту діелектричних рукавичок від механічних пошкоджень надягати поверх них шкіряні або брезентові рукавички, а також рукавиці.

40.1.3. Діелектричні рукавички, що знаходяться в експлуатації, слід періодично, за необхідності, дезінфікувати содовим або мильним розчином.

40.2. Спеціальне діелектричне взуття

40.2.1. Під час виконання робіт в електроустановках необхідно застосовувати спеціальне діелектричне взуття:

– калоші з маркуванням Ен – за напруги до 1000 В;

– калоші з маркуванням Ев та формові боти – для всіх класів напруг.

40.2.2. Електроустановки необхідно комплектувати діелектричним взуттям кількох розмірів.

40.2.3. Перед застосуванням діелектричних калош та діелектричних ботів необхідно провести огляд їх для виявлення дефектів, пов'язаних з порушенням їхньої цілісності. У разі виявлення таких дефектів калоші та боти необхідно бракувати.

40.3. Діелектричні килими та ізолювальні підставки

40.3.1. Діелектричні килими та ізолювальні підставки перед використанням необхідно очистити від забруднень, висушити і оглянути на відсутність дефектів.

40.3.2. Діелектричні килими після зберігання їх за мінусової температури перед використанням необхідно витримати в упакованому вигляді за температури плюс (20 ± 5) ºС не менше 24 год.

40.4. Захисні огородження. Щити (ширми)

40.4.1. В електроустановках не допускається дотикання щитів до струмовідних частин, що перебувають під напругою.

40.4.2. Відстань від щитів, якими обгороджують робоче місце, до струмовідних частин, що перебувають під напругою, повинна витримуватись згідно з вимогами ДНАОП 1.1.10-1.1.01.97 "Правила безпечної експлуатації електроустановок". В електроустановках 6, 10 кВ цю відстань, у разі необхідності, можна зменшити до 0,35 м.

На щитах необхідно укріпити застережні плакати "Стiй напруга" або нанести застережні написи.

40.4.3. Щити необхідно встановлювати так, щоб вони не перешкоджали виходу працівників з приміщення у разі виникнення небезпеки.

40.4.4. Забороняється до повного закінчення роботи прибирати або переставляти огородження, встановлені під час підготовки робочих місць.

40.5. Ізолювальні накладки

40.5.1. Ізолювальні накладки на струмовідні частини електроустановок напругою понад 1000 В повинні установлювати два працівники із застосуванням діелектричних рукавичок та ізолювальних штанг або кліщів.

40.5.2. Перед застосуванням ізолювальні накладки необхідно очистити від забруднень і перевірити на відсутність тріщин, порушень лакового покриття, розривів та інших пошкоджень поверхні. Ізолювальні накладки необхідно уберігати від зволоження і забруднення.

40.6. Ізолювальні ковпаки

40.6.1. Перед установлюванням ізолювальних ковпаків необхідно перевірити відсутність напруги на жилах кабелів і ножах роз'єднувачів.

40.6.2. Установлювати (знімати) ізолювальні ковпаки повинні два працівники із застосуванням діелектричних рукавичок, оперативної штанги та діелектричного килима або ізолювальної підставки.

Послідовність монтажу ковпаків повинна бути такою: установлення – знизу вверх, знімання – зверху вниз.

40.7. Інструмент з ізолювальними рукоятками

40.7.1. Кожного разу перед застосуванням інструмент з ізолювальними рукоятками необхідно оглянути. Ізолювальні рукоятки інструменту не повинні мати тріщин, сколів, набухань та інших дефектів, що погіршують їхній зовнішній вигляд і знижують механічну та електричну міцність.

40.7.2. Зберігати і перевозити інструмент з ізолювальними рукоятками необхідно за умов, що унеможливлюють його зволоження та забруднення.

41. Пристрої заземлення

41.1. В електроустановках напругою понад 1000 В установлювати і знімати переносні заземлення необхідно в діелектричних рукавичках із застосуванням ізолювальної штанги. Закріплювати затискачі переносних заземлень необхідно цією самою штангою або безпосередньо руками в діелектричних рукавичках.

41.2. Кожне переносне заземлення необхідно оглядати:

– не рідше 1 разу на 3 міс.;

– перед застосуванням;

– у разі, якщо через заземлення пройшов струм короткого замикання.

Переносні заземлення необхідно вилучати з експлуатації за таких умов: у разі порушень контактних з'єднань, зниження механічної міцності провідників, розплавлення їх, обривання більше 5 % жил.

42. Засоби захисту та пристосування для ВРПН. Застосування

42.1. Загальні положення

42.1.1. Засоби захисту та пристосування для ВРПН необхідно застосовувати за температури повітря від мінус 20 ºС до плюс 35 ºС.

Забороняється застосовувати засоби захисту та пристосування для ВРПН під час атмосферних опадів, сильного вітру зі швидкістю понад 10 м/с, у разі наближення грози, а також за умов погіршання візуального контролю із землі за роботою працівників на висоті.

42.2. Діелектричні ковпаки, накладки, лист-пластини, наконечники для

ВРПН. Застосування

42.2.1. Діелектричні ковпаки, накладки, лист-пластини та наконечники для ВРПН перед застосуванням потрібно перевірити на відсутність: проколів, складок, тріщин, виступів, слідів затискання.

Допускаються на поверхні вищезазначених засобів захисту для ВРПН нерівності у вигляді незначних виступів або заглиблень на зовнішній або внутрішній поверхні, сліди формування – складки в еластомірі, невеликі виступи або заглиблення із заокругленими краями.

42.2.2. Діелектричні ковпаки, накладки, лист-пластини та наконечники для ВРПН потрібно уберігати від зволоження та забруднення. Забруднення з них необхідно змивати водою з милом.

Забороняється для видалення забруднень застосовувати бензин, уайт-спірит тощо.

42.2.3. Діелектричні ковпаки, накладки, лист-пластини та наконечники для ВРПН повинні установлюватись на струмовідні частини із застосуванням основних електрозахисних засобів.

42.3. Комплект ізолювального слюсарно-монтажного інструменту (СМІ) для

ВРПН. Застосування

42.3.1. Кожного разу перед застосуванням комплект СМІ для ВРПН необхідно оглянути на відсутність на ізолювальних рукоятках інструменту тріщин, сколів, набухань та інших дефектів, що погіршують його зовнішній вигляд і знижують механічну та електричну міцність.

42.3.2. Під час зберігання і перевезення інструмент для ВРПН необхідно уберігати від зволоження та забруднення.

42.4. Штанги-маніпулятори для ВРПН. Застосування

42.4.1. Перед початком виконання робіт із застосуванням штанг-маніпуляторів для ВРПН необхідно впевнитись у надійності нарізевого з'єднання робочої та ізолювальної частин штанги-маніпулятора її одноразовим загвинчуванням і відгвинчуванням.

42.5. Діелектричні короби для ВРПН. Застосування

42.5.1. Діелектричні короби для ВРПН перед застосуванням необхідно перевірити на відсутність проколів, тріщин, виступів, слідів затискання.

Допускаються на поверхні діелектричних коробів для ВРПН нерівності у вигляді незначних виступів або заглиблень на зовнішній і внутрішній поверхнях, сліди формування, невеликі виступи або заглиблення із заокругленими краями.

42.5.2. Діелектричні короби для ВРПН необхідно уберігати від зволоження та забруднення. Забруднення з них необхідно змивати водою з милом.

Забороняється для видалення забруднень застосовувати бензин, уайт-спірит тощо.

42.5.3. Діелектричні короби для ВРПН повинні встановлюватись на струмовідні частини із застосуванням основних електрозахисних засобів.

42.6. Складена ізолювальна драбина для ВРПН. Застосування

42.6.1. Кожного разу перед застосуванням складені ізолювальні драбини для ВРПН необхідно оглядати, протирати безворсовою тканиною і покривати тонким шаром силіконової пасти. Під час огляду такі драбини необхідно перевіряти на відсутність тріщин, сколів, розривів, набухань, змінювання забарвлення.

Забороняється застосовувати складені ізолювальні драбини для ВРПН за наявності на них зазначених дефектів.

42.7. Полімерні ізолятори для ВРПН. Застосування

42.7.1. Кожного разу перед застосуванням полімерних ізоляторів для ВРПН необхідно візуально проконтролювати їхній зовнішній стан, звертаючи особливу увагу на цілісність елементів захисної оболонки – відсутність на них сколів, розривів, тріщин, раковин тощо і на цілісність наконечників; на відсутність слідів електричних розрядів на поверхні кремнійорганічного покриття в місцях, де ребра стикуються між собою і з металевою арматурою; на відсутність слідів сповзання арматури із склопластикового стрижня тощо. У разі виявлення хоча б одного із зазначених дефектів полімерний ізолятор необхідно вилучити з експлуатації.

42.7.2. Полімерні ізолятори необхідно експлуатувати за умов, що унеможливлюють вплив на них скручувальних або згинальних моментів, а також навантажень на стискання.

42.7.3. У разі виявлення забруднень полімерні ізолятори для ВРПН з ребристою поверхнею необхідно протирати безворсовою тканиною, змоченою спиртоацетоновою сумішшю (1:2) або мильним розчином.

42.8. Ізолювальні штанги та тяги для ВРПН. Застосування

42.8.1. Кожного разу перед застосуванням ізолювальні штанги та тяги для ВРПН необхідно оглядати з метою контролю зовнішньої поверхні.

42.9. Ізолювальні канати для ВРПН. Застосування

42.9.1. Кожного разу перед застосуванням ізолювальних канатів для ВРПН необхідно проводити їхній зовнішній огляд. Поверхня каната повинна бути сухою, не мати забруднень, плісняви, надривів волокон або плівки. Видалення забруднень з поверхні каната необхідно проводити чищенням із застосуванням синтетичних мийних засобів. Після чищення, а також у разі зволоження канати необхідно просушити у підвішеному стані протягом 24 год за умови плюсової температури та відносної вологості повітря до 80 %. Після чищення канатів необхідно проводити позачергові випробування їх.

42.10. Гнучкі ізолювальні драбини для ВРПН. Застосування

42.10.1. Експлуатацію гнучких ізолювальних драбин для ВРПН необхідно проводити аналогічно експлуатації ізолювальних канатів для ВРПН.

42.11. Ізолювальні вставки автопідіймачів для ВРПН. Ізолювальні навісні та

опорні конструкції для ВРПН. Застосування

42.11.1. Кожного разу перед застосуванням ізолювальні вставки автопідіймачів для ВРПН, ізолювальні навісні та опорні конструкції для ВРПН необхідно протирати безворсовою тканиною і проводити їхній зовнішній огляд на відсутність тріщин, сколів, розривів, набухань, слідів від електричних розрядів.

Забороняється застосовувати ці засоби захисту за наявності хоча б одного із зазначених дефектів.

42.12. Засоби захисту працівників від впливу електричних полів під час

ВРПН. Спецодяг та спецвзуття, індивідуальні екранувальні комплекти одягу

для ВРПН. Застосування

42.12.1. Спецодяг та спецвзуття для ВРПН необхідно періодично чистити і своєчасно ремонтувати.

Допускається проводити тільки сухе чищення спецодягу для ВРПН.

42.12.2. Допускається, з метою відновлення електричної провідності і поліпшення зовнішнього вигляду елементів спецодягу виконувати ремонт їх: усувати розриви швів і тканини в окремих місцях куртки, штанів, халата або напівкомбінезона, усувати відрив кишень та контактних виводів.

Забороняється під час ремонту замінювати електропровідну тканину на тканину загального призначення.

Ремонт спецвзуття для ВРПН з метою відновлення електричної провідності в процесі експлуатації не проводять; допускається, з метою поліпшення зовнішнього вигляду спецвзуття для ВРПН, проводити тільки його дрібний ремонт – усувати відшарування підошов, розривів уздовж швів тощо.

42.12.3. Дозволяється перевозити спецодяг та спецвзуття, індивідуальні екранувальні комплекти одягу для ВРПН будь-яким транспортом за умови захисту їх від механічних пошкоджень, вологи, мастил та агресивних середовищ.

Завантажити