НПАОП 0.03-3.29-94Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

З'єднувач плотів

Формувальник плотів

Апаратник лісохімічної установки

Вздимник, зайнятий на роботах по підсочуванню лісу із хімічним впливом

Заточувальник деревообробного інструменту

Мельник

Оздоблювач виробів з деревини, зайнятий на роботах із застосуванням: лаків i фарб, що містять в собі метанол, етанол, бензол, толуол, ксилол, стирол, складні спирти; поліхлорвінілових, свинцевих та анілінових фарб; грунтовок, що містять в собі перелічені вище токсичні речовини; а також на пульверизаційному фарбуванні із застосуванням нітролаків i нітрофарб; на чищенні та прибиранні пульверизаційних кабін від перелічених вище речовин; на шліфуванні та поліруванні на верстатах лакових покрить з зазначеними вище речовинами

Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях в деревообробці, зайнятий лакуванням, шліфуванням i поліруванням лакової плівки

Пропарювач-проварювач деревини

Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини, зайнятий: укладанням вручну пиломатеріалів, обапола, деревного борошна; розміщенням фанери

Шліфувальник по дереву, зайнятий на шліфуванні деталей, склеєних синтетичними клеями, на верстатах типу ШСПС (шліфувально-стрічковий з пересувним столом)

Верстатник-розпилювач

Рамник

Сепараторник, зайнятий: на обслуговуванні борошноуловлюючої установки або вибивного апарата; на набиванні деревного борошна в мішки; на пакуванні, зважуванні, перенесенні та укладанні мішків та управлінням процесом просіювання деревного борошна на просіювальних апаратах

Склеювач блоків, заготовок i будівельних конструкцій, зайнятий на роботах із застосуванням синтетичних клеїв

Машиніст змішувального агрегату, зайнятий на роботах із застосуванням синтетичних клеїв

Оператор високочастотної установки, який веде процес прогріву стружки, просоченої синтетичними смолами

Пресувальник деревних i кострових плит, зайнятий веденням процесу гарячого пресування деревностружкових та деревноволокнистих плит у пресах різних типів

Термообробник деревноволокнистих плит

Апаратник виробництва бакелітової плівки

Апаратник по виробництву синтетичних клеючих смол

Вентильовий гідравлічного преса

Збирач, зайнятий на роботах із застосуванням синтетичних клеїв

Збирач фанерних труб

Лагодильник шпона i фанери, зайнятий на роботах із застосуванням синтетичних клеїв

Лущильник шпона

Просочувач шпона, зайнятий на просочувальних машинах, у ваннах i апаратах

Склеювач блоків, заготовок та будівельних конструкцій, зайнятий склеюванням щитів із застосуванням синтетичних клеїв

Склеювач фанерних труб, зайнятий на роботах із застосуванням синтетичних клеїв

Сушильник, зайнятий на роботах із застосуванням синтетичних клеїв

Сушильник шпона i фанери, зайнятий на сушінні шпона i фанери в сушилках, що обігріваються топковими газами

Апаратник по виготовленню сечовино-меламінової плівки

Лицювальник деталей меблів

Набирач струганого та лущеного шпона, зайнятий на роботах із застосуванням синтетичних клеїв

Апаратник готування хімічних розчинів

Апаратник по вилуговуванню фібри

Апаратник по готуванню хлористого цинку

Апаратник скипидарової установки

Апаратник слюдиніту, зайнятий у виробництві електротехнічного паперу i слюдиніту

Апаратник талевої установки

Вальцювальник фібрових трубок

Варильник бавовни

Варильник ганчір'я

Варильник хімічної деревної маси

Варильник целюлози

Вибільник

Випалювач слюди, зайнятий у виробництві електротехнічного паперу i слюдиніту

Випарювальник лугів

Готувальник емульсії

Гравер валів

Деревопар

Дефібрерник

Дифузорник целюлози

Друкар міліметрівки

Завантажувач балансів у дефібрери

Завантажувач колчеданових, сірчаних печей i турм

Завантажувач сульфату

Заготівник клапанів

Закрійник-різальник

Знімач целюлози, паперу, картону та виробів з них

Каландрівник целюлозно-паперового виробництва

Кислотник

Клеїльник паперу, картону та виробів з них, зайнятий у виробництві технічних паперів, шпалер i ротаплівки

Клеїльник фібри та литих паперових виробів

Лаборант, зайнятий у виробництві: сульфітної та сульфатної целюлози, хімічної деревної маси, білильних розчинів, пергаменту, фібри, електротехнічного паперу i слюдиніту; технічного паперу, шпалер i ротаплівки; сульфітного спирту

Лакувальник фібрових виробів

Машиніст агрегату штучного оксамиту

Машиніст бітумірувальної машини

Машиніст гофрувального агрегату, зайнятий у виробництві технічних паперів i шпалер

Машиніст машини для покривання паперу поліетиленовою плівкою

Машиніст машини довговолокнистих паперів

Машиніст мийних машин

Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар)

Машиніст паперофарбувальної машини (фарбар)

Машиніст папкової машини

Машиніст пергаментної машини

Машиніст преспата (сіткар)

Машиніст рубальної машини

Машиніст шпалерно-друкарської машини

Мийник фібри

Міксовник

Набивач малюнків на шпалери

Накатник машини для покривання паперу поліетиленовою плівкою

Накатник папероробної (картоноробної) машини

Накатник пергаментної машини

Накатник преспата

Намотувальник матеріалів i напівфабрикатів, зайнятий у виробництві електротехнічного паперу i слюдиніту

Обмурівник кислотних резервуарів

Обпиловник фібри

Оздоблювач литих паперових виробів

Оператор очисного обладнання

Пресувальник папероробної (картоноробної) машини

Промивач целюлози

Просочувач паперу та паперових виробів, зайнятий просочуванням стрічок, литих паперових виробів, ротаплівки, світлочутливого та копіювального паперу, фібри

Регенераторник сірчистої кислоти

Різальник паперу i картону, целюлози

Робітники всiх професій, зайняті у виробництві хлору i діоксиду хлору

Робітники, зайняті ремонтом, профілактикою та обслуговуванням технологічного обладнання у виробництвах: сульфітної та сульфатної целюлози, хімічної деревної маси, білильних розчинів, пергаменту, фібри, паперових мішків (ділянка склеювання та випробування мішків), литих паперових виробів, електротехнічного паперу i слюдиніту; технічного паперу, шпалер i ротаплівки; сульфітного спирту

Робітник на подаванні хімікатів

Розвантажувач дифузорів

Розмелювач

Складач пасти

Содовщик

Сортувальник паперового виробництва, зайнятий на сортуванні ротаплівки, ганчір'я та макулатури

Сушильник папероробної (картоноробної) машини

Сушильник паперу, картону, фібри та виробів з них, зайнятий у виробництві фібри та литих паперових виробів

Сушильник пергаментної машини

Сушильник преспата

Сушильник рівничної машини

Укладальник-пакувальник, зайнятий: на маркіруванні фібри сирцю; у виробництві технічного паперу, шпалер i ротаплівки

Фарбоскладач

Фарбувальник картону i фібри

Фібровник

Хлорщик

Робітники всiх професій, зайняті у виробництвах: генераторного газу з деревини; деревного вугілля та рідини; оцтово-кальцієвого порошку; оцтової, пропіонової, масляної та мурашиної кислот; оцтовокислого та мурашинокислого натрію; деревно-спиртових продуктів; складних ефірів оцтової кислоти - етилацетату i бутилацетату, формаліну; карбюризатора; деревно-вугільних брикетів: деревно-смоляних антиокислювачів, антиполімеризаторів та флотаційних масел; екстракційної каніфолі, соснового флотаційного масла, абієтинової смоли та препарату СНВ; окситерпенової смоли, лаків та меблевих оздоблювальних матеріалів; ефірів та модифікованої каніфолі; камфори; смолопереробки; енергохімічної переробки деревини

Робітники всiх професій, зайняті у виробництвах: ваніліну, дріжджів (кормових); ливарних закріплювачів; вуглекислоти; спирту

Апаратник приготування трести

Готувальник трести

Завантажувач сировини

Контролер кіп, зайнятий на переважуванні та відкочуванні кіп

Машиніст очисного обладнання

Оператор джинного обладнання

Оператор лінтерного обладнання

Оператор потокової лінії по виготовленню волокна

Пакувальник кіп

Пресувальник

Пресувальник сировини та волокна

Протравлювач бавовняного насіння

Смолильник клоччя

Сортувальник сировини та волокна

Укладальник сировини

Чистильник (відходів виробництва, бавовни-сирцю)

Чистильник обладнання

Апаратник запарювання

Апаратник мерсеризації

Апаратник парафінування тканини

Апаратник термообробки тканини

Бахромник, зайнятий на пришиванні бахроми до килимів при ручному подаванні килимів

Варильник апрету

Вибільник

Виготовлювач парафінових кілець

Вигрібальник костриці, зайнятий вибиранням відходів з-під машин

Вигрібальник очосу

Відварник

Відтискувач

Декатирувальник

Заготівник хімічних розчинів i фарб

Заливальник голково-платинних виробів

Змішувальник волокна

Каландрівник

Обпалювач

Оператор ворсувального обладнання

Оператор промивного обладнання

Оператор розпушувально-тіпальної машини

Оператор стригального обладнання

Оператор чесальних машин

Пресувальник відходів

Пресувальник волокна (лляне виробництво)

Пресувальник волокна (конопледжутове виробництво)

Пресувальник готової продукції та відходів

Пресувальник молетів

Прибиральник виробничих приміщень

Ракліст

Ремонтник технологічного обладнання, зайнятий на паянні гребнів

Ремонтник берд, зайнятий роботою із свинцевими припоями

Різальник матеріалів та виробів, зайнятий на різанні волокна та килимів вручну i настилу полотна електроножем

Розпрямлювач, зайнятий на роботі вручну

Розпрямлювач, зайнятий розбиранням мотків мокрої пряжі на швілях

Розроблювач відходів

Ставильник, зайнятий заміною котушок на гардинно-тюлевих та мереживних машинах

Сушильник

Травильник валів

Укладальник-вибиральник мокрого товару та пряжі вручну

Чистильник вентиляційних установок

Чистильник-гострильник чесальних апаратів

Чистильник обладнання

Фарбар: пряжі, тканини, бавовни, синтетичних волокон, аврових основ, красильник-просочувальник

Шліхтовар

Шліхтувальник

Відварник коконних відходів

Запарювач коконів

Кокономотальник

Мийник полотен

Набивник одонків

Пров'язувальник мотків, зайнятий на роботах із застосуванням розчинників

Розроблювач коконних відходів

Апаратник запарювання

Апаратник каустифікації

Апаратник просочування

Вибільник ковдр

Змішувальник волокна

Обчісувальник барабанів

Сушильник

Вибільник

Відварник

Збирач мокрих відходів

Оздоблювач волокна

Апаратник хлорування та станірування

Емульсіровник

Заварник

Запарювач вовняних виробів

Заправник текстильного обладнання

Змішувальник волокна, зайнятий на змішуванні волокна вручну

Карбонізаторник

Мийник вовни

Оператор чесальних апаратів

Пресувальник готової продукції та відходів

Пресувальник тканини

Сортувальник немитої вовни

Стригальник

Сукновал

Флотаторник

Варильник хімічних сполук для варіння відходів

Відварник

Запарювач крученого шовку

Запарювач тканини

Оператор круглочесальної машини

Оператор чесального апарата

Промивальник сировини

Розроблювач сировини

Різальник матеріалів та виробів (коконів, ворсової тканини)

Стригальник ворсу

Готувальник волокна

Готувальник просочувальної сполуки

Оператор канатозавивальних та мотузяних машин

Оператор канатної машини

Оператор м'яльно-чесальної машини

Оператор просочувального обладнання

Оператор прядильно-завивальної машини

Оператор трясильної машини

Апаратник просочування

Вибільник

Вивантажувач бавовни

Вигрібальник пуху та відпадків

Відварник

Оператор мийно-віджимального агрегату

Оператор чесально-дублювального агрегату

Обчісувальник барабанів

Проклеювач ватиліну

Різальник матеріалів та виробів (автопрокладок), зайнятий на роботі з електроножем

Стерилізаторник вати

Сушильник

Машиніст клейового агрегату

Оператор стригального обладнання

Проклеювач

Термоусадник

Апаратник запарювання

Оператор витягальної машини

Апаратник апретування

Апаратник запарювання

Валяльник

Варильник шубного клаптя

Велюрник

Виготовлювач основи валяльно-повстяних виробів

Декатирувальник

Звалювальник

Знімач взуття з колодок

Кислотувальник

Машиніст обсадувальної машини

Мийник вовни

Насадник взуття

Обробник валяльно-повстяних виробів

Оператор промивального обладнання

Оператор стригального обладнання

Пресувальник валяльно-повстяних виробів; шкурок

Протравлювач шкурок

Сортувальник сировини, матеріалів та виробів

Чистильник тканини, виробів, зайнятий на чищенні шкурок

Апаратник валки виробів

Апаратник просочування

Вибільник

Відварник

Кислотувальник

Обробник ворсу

Оператор стригального обладнання

Різальник матеріалів та виробів (поліуретану)

Комплектувальник пряжі, тканини та виробів, зайнятий укладанням полотна, пряжі в котли вручну

Шліфувальник полотна

Апаратник апретування

Апаратник запарювання, зайнятий запарюванням i пресуванням металевих шпуль з пряжею

Вибільник

Машиніст вишивальної машини 'Пантограф"

Машиніст плунжерної машини

Набивальник наконечників на шнур, зайнятий на автоматах із застосуванням ацетону

Різальник матеріалів та виробів, зайнятий різанням ізоляційної стрічки із проклеюванням на машині

Відварник, зайнятий відваренням шубного клаптя

Емульсіровник, зайнятий переробкою вторинної сировини

Звалювальник будівельної повсті

Пресувальник, зайнятий на пресуванні вторинної сировини

Робітники, зайняті: вибиванням вторинної сировини; миттям ганчір'я

Розроблювач сировини

Сортувальник, зайнятий сортуванням вторинної сировини i макулатури

Виготовлювач берд, зайнятий розрізуванням берд на дисковій пилці та на спаюванні свинцем із застосуванням кислоти

Виготовлювач реміз, зайнятий лакуванням реміз

Смолильник берд

Апаратник знежирювання

Вирубник деталей

Віджимальник

Клеїльник, зайнятий на роботах з клеями на органічних розчинниках

Обрізувач матеріалів, зайнятий обрізуванням ножем вручну та на машинах з відкритим різальним пристроєм

Обробник виробів, зайнятий на пульверизаційному фарбуванні із застосуванням нітрофарб i нітролаків

Розтягувач шкір та овчин на рами, зайнятий на ручних роботах

Складач апретур, емульсій та лаків

Складач хімічних розчинів

Стругаль шкіряно-хутрової сировини та напівфабрикатів

Сушильник, зайнятий в камерних сушилках

Шершувальник, зайнятий на роботі на наждачних кругах

Апаратник готування дубильних екстрактів

Апаратник дублення

Апаратник знезолювання, м'якшення

Апаратник зоління

Апаратник м'якшення шкіряних напівфабрикатів та хутряних шкурок

Апаратник промивання міздри, шерсті, щетини та волосу

Апретурник, зайнятий на пульверизаційному покриванні шкір апретурою із застосуванням нітрофарб, органічних розчинників та полімерів

Вистелювач шкіряно-хутрової сировини та голини

Гартувальник чепрака i технічної шкіри

Жирувальник шкір

Консервувальник шкіряно-хутрової сировини

Лаковар

Лакувальник

Машиніст віджимального обладнання

Машиніст двоїльної машини

Міздрильник

Намазувальник шкір волосозгінною сумішшю

Оббілувач сировини

Обробник шкіряно-хутрової сировини

Прокатник шкір

Розвідник шкір

Сортувальник

Чистильник виробів, напівфабрикатів та матеріалів, зайнятий чищенням шкір на машинах

Чистильник лиця голини

Вивертальник, зайнятий на вивертанні халяв чобіт вручну 2*

Вставляльник деталей, виробів та фурнітури, зайнятий на вставлянні задників та підносків із застосуванням органічних розчинників

Затяжчик взуття, зайнятий на юхтовому взутті

Збирач взуття

Збирач низу взуття, зайнятий на операції вшивання ранта

Знімач взуття з колодок, зайнятий на ручній роботі

Намазувальник деталей, зайнятий намазуванням деталей взуття клеями на органічних розчинниках та намазуванням сліду взуття гарячим варом

Обробник виробів, зайнятий на роботі із застосуванням органічних розчинників

Обробник підошв

Формувальник деталей та виробів

Фрезерувальник взуття

Апаратник водно-хімічної обробки

Апаратник дублення

Дублювальник деталей та виробів

Консервувальник шкіряно-хутрової сировини

Машиніст промивної машини

Мийник міздри та волосу

Міздрильник

Обробник хутряних шкурок

Розпилювач хутра (шкурок) та повсті

Розчісувальник хутряних шкурок

Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів, зайнятий сортуванням шкурок, пофарбованих чорним аніліном

Термообробник хутряних шкурок

Фарбувальник хутра та шубної овчини

Чистильник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Оздоблювач виробів, зайнятий на пульверизаційному фарбуванні із застосуванням нітрофарб

Пошивник шкіргалантерейних виробів, зайнятий на пошитті виробів жорсткої конструкції на кутопрошивній машині

Розкрійник матеріалів

Формувальник деталей та виробів

Витягальник шкір

Збирач шорно-сідельних виробів

Знімач шорно-сідельних виробів, зайнятий на ручній роботі

Обробник виробів, зайнятий на обдиранні шайб ленчика на сідлі корундовими кругами та обпилюванні їх вручну

Посадчик ремінців

Робітники всіх професій, зайняті на виготовленні виробів із штучного хутра (крім швеї-ручниці), скловати, скловолокна, азбестової тканини

Розкрійник

Формувальник деталей та виробів

Знімач сукальних рукавів

Рифельник

Різальник матеріалів та виробів

Розтягувач шкіряних смуг

Варильник щетини i волосу

Машиніст чесальних та мішальних машин

Мийник щетини i волосу

Обробник щетино-волосяних матеріалів та виробів, зайнятий обрізанням щіток та пензлів за допомогою бритви

Різальник матеріалів та виробів (волоса)

Апаратник всіх фахів, зайнятий на основних технологічних операціях в дубильно-екстрактовому виробництві

Завантажувач хімічної сировини в апарати

Зливальник-розливальник

Плавильник нафталіну та фенолів

Сульфітувальник

Чистильник випарних апаратів

Клеїльник, зайнятий на роботі з токсичними речовинами

Розкрійник, зайнятий на стрічкових машинах з відкритим різальним пристроєм

Термообробник швейних виробів

Мийник, зайнятий на роботі з бензином, ацетоном, уайт-спіритом

Укладальник виробів (парашутів)

Апаратник диспергування пігментів i барвників

Апаратник змішування

Апаратник конденсації

Апаратник промивки, зайнятий промиванням текстовініту, замші та штучної шкіри при зніманні рулонів вручну

Апаратник рекуперації

Апаратник синтезу

Вальцювальник

Вальцювальник гумових сумішей

Варник ганчір'я

Вирубник заготовок та виробів

Відбивальник малюнка

Вулканізаторник

Грунтувальник

Каландрівник

Контролер технологічного процесу

Машиніст агрегату виготовлення штучної шкіри

Машиніст гумозмішувача

Машиніст каландра

Машиніст преспата (сіточник)

Різальник матеріалів, зайнятий на роботі електроножем, на обрізних та різальних машинах з відкритим різальним пристроєм

Фарбувальник

Фарботер

Апаратник випарювання, зайнятий: у виробництві виварювальної солі; на готуванні виннокислотної сировини та виннокам'яної кислоти

Апаратник дозування, зайнятий у виробництві синтетичних миючих засобів

Апаратник змішування, зайнятий у виробництві синтетичних миючих засобів

Апаратник коагуляції, зайнятий у виробництві пектину

Апаратник кристалізації, зайнятий у виробництві виннокислотної сировини та виннокам'яної кислоти, молочного цукру

Апаратник нейтралізації, зайнятий у виробництві виннокам'яної кислоти

Апаратник одержання вуглекислоти

Апаратник очистки газу, зайнятий у виробництві виннокам'яної кислоти

Апаратник перегонки, зайнятий у виробництвах рослинних масел, спирту

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів i продукції, зайнятий у виробництві синтетичних миючих засобів

Апаратник рафінації жирів та масел

Апаратник розкладання, зайнятий у виробництві виннокислотної сировини та виннокам'яної кислоти

Апаратник сульфування, зайнятий у виробництві: синтетичних миючих засобів; сухого окисленого крохмалю та сухих кукурудзяних кормів i масел

Апаратник сушіння, зайнятий у виробництві виннокислотної сировини та виннокам'яної кислоти; синтетичних миючих засобів

Апаратник фільтрації, зайнятий: на фільтруванні місцели; у виробництві виннокислотної сировини та виннокам'яної кислоти; рослинних масел

Апаратник центрифугування, зайнятий у виробництвах: цукрово-пісковому та цукрово-рафінадному; виннокам'яної кислоти; виварювальної солі; пухо-пір'яної сировини

Бондар-закупорювач

Буртоукладальник, зайнятий у виробництві кухонної солі

Вальцювальник сировини та напівфабрикатів

Варильник, зайнятий на роботах з ручним завантаженням та вивантаженням

Вибивальник м'якої тари

Дозувальник харчової продукції, зайнятий: на роботах з кислотами, есенцією при відсутності автоматичного дозатора; біля вимірників крохмального молочка; у виробництвах модифікованого крохмалю; ферментативного та делікатесного соусу i готування спецій

Завантажувач-вивантажувач, зайнятий у виробництвах: синтетичних миючих засобів; маргарину та майонезу; парфюмерному; виннокам'яної кислоти; фурфуролу, а також на завантаженні та вивантаженні коптильних камер, обжарювальних печей

Завантажувач-вивантажувач харчової продукції, зайнятий засипанням: борошна та цукру вручну; бавовняного насіння

Завантажити