НПАОП 0.03-3.29-94Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ВАЖКИХ РОБІТ І РОБІТ ІЗ ШКІДЛИВИМИ І НЕБЕЗПЕЧНИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, НА ЯКИХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

від 31 березня 1994 року № 46

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

28 липня 1994 р. за № 176/385

На виконання Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. № 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх (надалі - Перелік), що додається.

2. Встановити, що:

2.1. Застосування праці неповнолітніх у виробництвах, професіях і на роботах з важкими та шкідливими умовами праці (за Переліком) забороняється на всіх підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності і видів їх діяльності.

2.2. Прийом на навчання за професіями, вказаними у Переліку, допускається за умови досягнення особами 18-річного віку на момент закінчення навчання.

2.3. При проходженні виробничої практики (виробничого навчання) особи, які не досягли 18-річного віку і навчаються у професійно-навчальних закладах, можуть знаходитися у виробництвах, професіях і на роботах, включених до Переліку, не більш як 4 години за умови суворого дотримання діючих санітарних норм і правил, а також правил і норм по охороні праці.

3. Вважати таким, що не застосовується, Список виробництв, професій і робіт з важкими та шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 років, затверджений постановою колишнього Держкомітету СРСР по праці і соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 10.09.80 р. № 283/п-9.

  

Міністр

Ю. П. Спіженко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Голови Держнаглядохоронпраці 

  С. П. Ткачук  

Заступник Міністра праці України 

А. П. Сорокін 

Заступник Міністра освіти України   

В. О. Зайчук 

Заступник Голови Федерації профспілок України  

  О. В. Єфіменко 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 31 березня 1994 р. № 46

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 р. за № 176/385 

ПЕРЕЛІК

ВАЖКИХ РОБІТ І РОБІТ ІЗ ШКІДЛИВИМИ І НЕБЕЗПЕЧНИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, НА ЯКИХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Робітники всiх професій, зайняті на підземних роботах


Бурильник шпурів

Вагонетник повітряно-канатної дороги

Вибірник породи

Вивантажувач на відвалах 1

Гідромоніторник, зайнятий на всіх видах робіт, крім обслуговування гідромоніторів з дистанційним управлінням

Гірник підземний

Гірник по запобіганню та гасінню пожеж

Доставщик кріпильних матеріалів у шахту

Коваль-бурозаправник 2

Кріпильник, зайнятий виготовленням звичайних та складних видів кріплення та заготівлею кріпильного лісу

Лампівник, зайнятий заправкою лужних акумуляторів 3

Люковий, зайнятий на підкатці та відкатці вручну

Машиніст бурової установки

Машиніст вантажної машини

Машиніст відвалоутворювача

Машиніст відвального мосту

Машиніст відвального плуга

Машиніст землесосної установки

Машиніст конвейєра 4

Машиніст пересувача колії

Машиніст підйомної машини

Машиніст повітряно-канатної дороги

Машиніст скреперної лебідки

Машиніст установки по бурінню стволів шахт з повним перерізом

Оборник гірничих виробіток

Підривник

Прохідник

Прохідник на поверхневих роботах

Роздавальник вибухових матеріалів

Сигналіст

Чистильник

Шлюзівник

Апаратник готування брикетної суміші

Апаратник збагачення

Апаратник згущувачів 5

Вивантажувач пилу

Випалювач, зайнятий на випалюванні руд i концентратів кольорових та рідких металів; на переробці шламів, що містять в собі золото

Грохотовщик

Грохотовщик-шурувальник

Доводник

Доводник концентратів, що містять у собі алмази

Дозувальник гарячого повороту

Дозувальник, зайнятий на агломераційних фабриках

Дозувальник реагентів

Долотозаправник

Драгер

Дробильник

Завантажувач-вивантажувач вагранок i печей, зайнятий на розвантаженні гарячого агломерату

Завантажувач, зайнятий на збагаченні, агломерації та брикетуванні

Контролер вуглеприймання

Контролер, зайнятий на збагаченні та брикетуванні 6

Концентраторник 7

Кочегар сушильних печей i барабанів

Машиніст брикетного преса

Машиніст змішувальних барабанів

Машиніст млинів

Машиніст млинів, зайнятий на агломераційних та золотовидобувних фабриках обслуговуванням дезінтеграторів, на дробленні кварцу, кварциту, руди та флюсів, мідних шлаків, марганцю, недогарка, пеку

Машиніст по обслуговуванню силосів та вугільної башти

Машиніст сортування

Машиніст сушильної установки

Моторист вапнувача та омаслювача, зайнятий на профілактиці змерзання та промерзання руд i порід із застосуванням вапна та нафтопродуктів

Моторист живильника, зайнятий на сушінні сульфідних концентратів

Оператор по обслуговуванню пилогазоуловлювальних установок

Оператор пульта управління

Оператор пульта управління, зайнятий на: сушінні сульфідних концентратів; збагаченні, розсортуванні та брикетуванні вугілля

Пробуторник малолітражної драги

Розчиняльник реагентів, зайнятий на збагачувальних i дробильно-сортувальних фабриках

Розчиняльник-регенераторник ціанплаву

Сепараторник, зайнятий на збагачувальних i дробильно-сортувальних фабриках

Сортувальник, зайнятий: на вибиранні міді зі шлаку; на сортуванні дросів в електролізних цехах

Стрічковий прибиральник, зайнятий на збагаченні та брикетуванні

Сушильник, зайнятий сушінням концентратів на збагачувальних i дробильно-сортувальних фабриках

Фільтрувальник, зайнятий на збагаченні i розсортуванні вугілля i сланцю 8

Цементаторник гідромідьустановки

Центрифугівник, зайнятий на збагаченні, розсортуванні, брикетуванні вугілля

Чистильник

Шламівник

Шламівник-басейник

Шліхтувальник

Шлюзувальник

Вибійник

Готувальник реактивної води

Кільщик плит i блоків

Лебідчик, зайнятий на скребковій установці

Машиніст глинорізної машини

Машиніст каменерізної машини

Наваловідбійник

Приймальник руди i азбесту

Реакторник

Різальник по каменю

Різальник траншей

Робітники всiх професій, зайняті безпосередньо на видобутку та збагаченні азбесту

Розсівальник

Випалювач

Дозувальник

Змішувач

Машиніст млина

Прожарювач

Просочувач

Каротажник

Машиніст підйомника каротажної та перфораторної станції

Машиніст шурфопрохідного агрегату

Моторист самохідної каротажної та перфораторної станції

Перфораторник

Підривник

Промивальник проб

Робітники, зайняті на геологознімальних, геологопошукових i геофізичних роботах у гірських, тайгових, тундрових, пустельних i напівпустельних районах, а також у морських і сейсмічних партіях та на радіометричній i еманаційній зйомках

Примітка.Дозволяється допуск з 17 рокiв до робіт у геологознімальних, геологопошукових i геофізичних партіях у гірських районах осіб, які постійно мешкають у цих регіонах

Вивантажувач на відвалах

Відпальник прецизійної сталі та сплавів (катанки, стрічки дроту)

Гартівник

Готувальник заправних вогнетривких матеріалів i термічних сумішей

Завантажувач термічних печей, зайнятий на завантаженні та вивантаженні ручним способом

Кантувальник-укладальник, зайнятий на роботах з гарячим металом

Клеймувальник гарячого металу, зайнятий на маркіруванні гарячих бандажів

Ковшовий

Контролер у виробництві чорних металів, зайнятий безпосередньо на гарячих ділянках робіт

Маркірувальник, зайнятий на гарячих ділянках робіт

Машиніст-транспортувальник гарячого металу, зайнятий обслуговуванням всіх машин i механізмів, що працюють: у гарячих прольотах; на гарячих ділянках; на транспортуванні металу, труб, агломерату i коксу в гарячому стані

Мідник, зайнятий безпосередньо в металургійних цехах

Нагрівальник металу

Наждачник

Обмазувальник листів i труб

Обробник поверхневих пороків металу

Оператор обдирних верстатів

Оператор поста управління

Оператор поста управління агрегатами об'ємного гартування рейок

Посадчик металу

Правильник прокату i труб, зайнятий на виправленні гарячого металу

Прибиральник відходів металургійного виробництва

Прибиральник гарячого металу

Пультівник електроплавильної печі

Різальник гарячого металу, при відсутності дистанційного управління з пульта

Слюсар-ремонтник, зайнятий на гарячих ділянках робіт

Терміст прокату i труб

Шихтувальник, зайнятий виконанням робіт вручну

Шлаковик

Шліфувальник

Бункерний доменного цеху

Верховий доменної печі

Водопровідник доменної печі

Газівник доменної печі

Горновий десульфурації чавуну

Горновий доменної печі

Грануляторник доменного шлаку

Кантувальник-укладальник

Машиніст вагона-вагів

Машиніст підйомника

Машиніст розливної машини

Машиніст шихтоподачі

Наладчик автоматизованих вагона-вагів

Оператор поста управління системи шихтоподачі

Прибиральник відходів металургійного виробництва

Скіповий

Транспортувальник шихти

Машиніст гідроочистки та змазування виливниць

Машиніст дистрибутора (оператор конвертера)

Машиніст завалочної машини

Машиніст заправної машини

Машиніст насосних установок

Міксеровий

Набивник блоків

Набирач стопорів

Оператор завантаження конвертера

Оператор логоскопа

Оператор машини безперервного лиття заготовок

Оператор пароежекторної установки вакуумування металу

Оператор пульта управління

Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервної розливки заготовок

Підготовник сумішей до розливки плавок

Підготовник сталерозливних канав

Плавильник розкислювачів

Плавильник синтетичних шлаків

Розливальник сталі

Сталевар на всiх видах виробництв

Вальцювальник по збиранню та перевалці клітей

Вальцювальник профілезгинального агрегату

Вальцювальник стана гарячої прокатки

Вальцювальник стана холодної прокатки

Варильник пеку

Виготовлювач-наладчик прес-проводок

Випробувач металу

Готувальник розділової пасти

Листобійник

Машиніст ведучого мотора прокатного стана

Машиніст зливколамача

Машиніст машини вогневого зачищення

Машиніст преса

Машиніст реверсивної парової машини прокатного стана

Машиніст сталеструминної машини

Машиніст фрезерно-зачисної машини

Оператор лінії обробки рейок

Оператор поста управління стана гарячої прокатки

Оператор поста управління стана холодної прокатки

Оператор профілезгинального агрегату

Оператор свердлильного агрегату i преса

Плакувальник полімерних матеріалів на метал

Полірувальник листів та стрічок

Пресувальник колес i бандажів

Пресувальник-прошивник рейкових скріплень

Різальник холодного металу

Роздирач пакетів

Слюсар-провідник

Талькировник листів та стрічок

Укладальник прокату, зайнятий на гарячих ділянках робіт

Асфальтувальник труб

Вальцювальник калібрувального стана

Вальцювальник спінінг-машини (обкатної)

Вальцювальник стана гарячого прокату труб

Вальцювальник стана пічного зварювання труб

Вальцювальник стана холодного прокату труб

Вальцювальник трубоформувального стана

Волочильник труб, зайнятий на немеханізованих станах

Електрозварник листів та стрічок

Електрозварник по приварюванню кінців бурильних труб

Електрозварник труб на стані

Заварник труб i балонів

Загратознімач

Заливальник-труболиварник

Зварник пічного зварювання труб

Калібрувальник труб на пресі

Коваль на молотах i пресах

Машиніст формувальної машини

Оператор поста управління стана гарячого прокату труб

Паяльщик труб

Пресувальник гарячих труб

Пресувальник на випробуванні труб i балонів

Різальник труб i заготовок

Розбортовувач вініпластових та поліетиленових труб

Стержньовий машинного формування

Стержньовий ручного формування

Труболиварник-формувальник

Чистильник

Апаратник вакуумтермічної печі

Апаратник відпалу хрому

Апаратник по виробництву ванадію

Горновий феросплавних печей

Конвертерник

Машиніст розливної машини

Плавильник, зайнятий на виливці п'ятиокису ванадію

Плавильник феросплавів

Прожарювач

Пультовщик конвертера

Розбивач феросплавів

Флюсовар

Чистильник феросплавів

Бігунщик змішувальних бігунів

Вивантажувач вогнетривких матеріалів та виробів з печей

Випалювач на печах

Випробувач карборундових стержнів

Вогнетривник

Завантажувач сировини та напівфабрикату, зайнятий обслуговуванням обертових та шахтових печей, а також тунельних сушил

Знімач-укладальник заготовок, маси та готових виробів

Машиніст електролафета

Машиніст пневмотранспорту

Машиніст скіпового підйомника

Машиніст тельфера

Машиніст холодильника

Металізаторник стержнів

Оправник вогнетривких виробів

Плавильник вогнетривкої сировини

Просіювач порошків на механічних ситах

Розливальник-загладжувач піномаси

Садчик у печі та на тунельні вагони

Складач маси на мішалках

Укладальник шахт внутрішніх газогенераторів кільцевих печей

Формувальник вогнетривких виробів

Чистильник димоходів, лежаків i топок

Шихтувальник-дозувальник

Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів

Робітники всiх професій, зайняті безпосередньо в коксохімічному виробництві

Агломератник, зайнятий у виробництвах спікання мідних, нікелевих, свинцевих та інших кольорових руд, концентратів, сміття, глинозему

Випалювач, зайнятий: на дистиляції цинку; у рафінувальних цехах i відділеннях (міді); у виробництвах силуміну та кремнію, глинозему, олова, вуглекислого та хлористого літію, твердих сплавів та електродної продукції та дорогоцінних металів; на вторинній переробці кольорових металів

Горновий на агломерації і випалі, зайнятий у виробництвах спікання мідних, нікелевих, свинцевих та інших кольорових руд, концентратів, сміття

Дозувальник, зайнятий: на спіканні мідних, нікелевих, свинцевих та інших кольорових руд, концентратів i сміття; у виробництвах глинозему, бабітів та свинцевих сплавів (біля ватержакетних печей)

Електрослюсар-контактник, зайнятий у цехах електролізу алюмінію, магнію, титану та рідкісних металів

Завантажувач шихти, зайнятий: в дробильно-шихтовому відділенні; сушінням сульфідних концентратів; випалом руд i концентратів кольорових та рідкісних металів; на плавленні мідних, нікелевих руд, відходів та сміття кольорових металів; обслуговуванням колошникової площадки; у виробництві олова; на виливанні та вторинній обробці кольорових металів

Заливник металу, зайнятий у цехах електролізу алюмінію, магнію, титану та рідкісних металів

Збагачувач відходів

Змішувач, зайнятий на спіканні мідних, нікелевих, свинцевих та інших кольорових руд, концентратів i сміття, а також у виробництві електродної продукції

Контролер продукції кольорової металургії, зайнятий: в цехах електролізу алюмінію, магнію, титану та рідкісних металів; у виробництві силуміну та кремнію

Ліфтер, зайнятий обслуговуванням підйомних ліфтів при роботі на колошниковій площадці

Машиніст дробильно-помольно-сортувальних механізмів

Машиніст млинів, зайнятий у виробництві глинозему, солей стронцію, кадмію, фторидів рідкісних земель, твердих сплавів та електродної продукції

Машиніст просіювальних установок, зайнятий: в дробильно-шихтовому відділенні; на просіюванні вугілля, коксу, металічної сурми, мідних шлаків; у виробництвах спікання мідних, нікелевих, свинцевих та інших кольорових руд, концентратів i сміття, силуміну, кремнію, твердих сплавів, бабітів та свинцевих сплавів

Монтажник на ремонті ванн, зайнятий: у виробництвах мідного купоросу, кобальту i сульфату нікелю; в цехах (виробничих ділянках) електролізу кольорових металів

Монтажник на ремонті печей, зайнятий на гарячих роботах

Паяльщик по вініпласту, зайнятий ремонтом ванн: у виробництвах мідного купоросу, кобальту i сульфату нікелю; в гідрометалургії цинку i кадмію; на електролізі кольорових металів

Плавильник

Прожарювач, зайнятий: на спіканні мідних, нікелевих, свинцевих та інших кольорових руд, концентратів i сміття; в цехах електролізу алюмінію, магнію, титану та рідкісних металів; у виробництвах глинозему, твердих сплавів та електродної продукції

Просочувач, зайнятий у виробництвах твердих сплавів та електродної продукції

Регулювальник електродів

Спікальник твердосплавних виробів

Сушильник, зайнятий сушінням: піритних концентратів при плавленні мідних i нікелевих руд, відходів i сміття кольорових металів; порошку у виробництвах мідного купоросу, кобальту i сульфату нікелю; сульфідних концентратів; фторокису берилію; в цехах електролізу кольорових металів та афінажу благородних металів, у виробництвах твердих сплавів i дорогоцінних металів; при вторинній переробці кольорових металів

Транспортерник

Фільтрувальник (фільтровник), зайнятий у виробництві: мідного купоросу, кобальту i сульфату нікелю; гідрометалургії цинку та кадмію, глинозему; силуміну та кремнію; електролізу кольорових металів

Флотатор, зайнятий у цехах електролізу алюмінію, магнію, титану та рідкісних металів

Футерувальник-шамотник на ремонті ванн, зайнятий: у виробництвах мідного купоросу, кобальту i сульфату нікелю; в цехах електролізу алюмінію, магнію, титану та рідкісних металів

Хлоропровідник

Центрифугівник, зайнятий у виробництвах мідного купоросу, кобальту i сульфату нікелю

Чистильник продукції, зайнятий в основних технологічних цехах

Шихтувальник, зайнятий: на спіканні мідних, нікелевих, свинцевих та інших кольорових руд, концентратів i сміття; на плавленні мідних, нікелевих руд, відходів та сміття кольорових металів; в цехах електролізу алюмінію, магнію, титану та рідкісних металів; у виробництвах металевої та п'ятисірчистої сурми, твердих сплавів, електродної продукції та дорогоцінних металів; на вторинній переробці кольорових металів

Анодник у виробництві алюмінію, зайнятий в цехах електролізу алюмінію

Апаратник виготовлення штучного шеєліту, зайнятий в гідрометалургії цинку i кадмію

Апаратник-гідрометалург, зайнятий: у виробництвах глинозему, мідного купоросу, кобальту, сульфату нікелю, металевої та п'ятисірчистої сурми; в гідрометалургії цинку i кадмію; в цехах електролізу алюмінію, магнію, титану, рідкісних та кольорових металів

Апаратник готування електроліту

Апаратник готування каталізатора

Апаратник готування сірчанокислого глинозему

Апаратник карбонізації

Апаратник каустифікації

Апаратник на плазмових установках

Апаратник по відокремленню рідкоземельних елементів методом іонного обміну

Апаратник розкладання

Апаратник теплообмінника i топки

Апаратник у виробництві дорогоцінних металів, зайнятий на переробці шламів, що містять у собі золото та афінажі благородних металів

Апаратник у виробництві металевих порошків

Апаратник у виробництві металевих порошків, зайнятий на готуванні гідрату нікелю

Апаратник у виробництві титану та рідкісних металів, зайнятий: у виробництвах вуглекислого та хлористого літію, бромистого та йодистого літію, літію, титану, цирконію; виконанням робіт по сплавленню концентратів з лугами; на гідрометалургійних операціях і операціях відновлення та одержання металу

Відбійник ртуті

Вибивник титанової губки

Виливальник-заливальник металу, зайнятий в цехах електролізу алюмінію, магнію, титану, рідкісних та кольорових металів

Дозувальник

Завантажувач лугу, зайнятий у виробництві глинозему

Завантажувач порошків

Замірювач контактів i температури

Згущувач

Електролізник водних розчинів, зайнятий у виробництві: мідного купоросу, кобальту i сульфату нікелю, цинку сульфатизуючим способом; металевої та п'ятисірчистої сурми; а також у цехах та виробничих дільницях електролізу кольорових металів та гідрометалургії цинку i кадмію

Електролізник розплавлених солей

Катодник, зайнятий: в цехах електролізу алюмінію, магнію, титану, рідкісних та кольорових металів; у виробництві металевої та п'ятисірчистої сурми

Класифікаторник порошків з алмазів та надтвердих матеріалів

Конвертерник, зайнятий плавленням мідних, нікелевих руд, відходів i сміття кольорових металів

Конденсаторник

Ливарник металів та сплавів, зайнятий: в цехах електролізу алюмінію, магнію, титану, рідкісних металів; у виробництві металевої та п'ятисірчистої сурми

Машиніст штирьового крана

Монтажник реакційних апаратів

Оброблювач вторинних шламів

Оброблювач матричних листів, зайнятий у виробництві електролізу кольорових металів

Оброблювач титанової губки

Пічовий на вальцпечах, зайнятий одержанням оксиду цинку

Пічовий по відновленню нікелевого порошку

Пічовий по відновленню та дистиляції титану та рідкісних металів

Пічовий по відновленню термічним способом

Пічовий по виробництву триоксиду сурми

Пічовий по переробці рідкоземельних матеріалів i матеріалів, що містять в собі титан

Пічовий у виробництві цинкового пилу

Завантажити