НПАОП 0.03-3.29-94Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Плавильник барієвого електроліту

Плавильник електронно-променевого плавлення

Полірувальник металевої пудри

Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів, зайнятий на збиранні обпаленого агломерату

Промивальник-сушильник, зайнятий: у виробництвах мідного купоросу, кобальту i сульфату нікелю; безпосередньо на сушінні порошку

Раймувальник дистиляційних печей

Рафінувальник ртуті

Репульпаторник

Розливальник кольорових металів та сплавів, зайнятий: на плавленні мідних та нікелевих руд, відходів i сміття кольорових металів; в цехах i відділеннях рафінування міді; у виробництві дорогоцінних металів; на вторинній переробці кольорових металів, на литті кольорових металів

Розливальник ртуті

Розмелювач, зайнятий: у виробництвах мідного купоросу, кобальту i сульфату нікелю; розмелом мідних шлаків та у виробництві дорогоцінних металів; на вторинній переробці кольорових металів

Транспортувальник

Хлораторник

Хлораторник по готуванню двохлористого олова

Цементаторник, зайнятий у виробництві електролізу кольорових металів

Шламівник електролітних ванн

Варильник ливарних мастил

Відпальник кольорових металів

Волочильник

Готувальник технічних жирів

Завальцювальник

Каширувальник-красильник фольги

Нагрівальник кольорових металів

Оператор потокової автоматичноі лінії

Правильник на машинах

Пресувальник на гідропресах, зайнятий на пресуванні гарячого металу

Прокатник гарячого металу

Трубопрокатник

Флюсовар

Шабрувальник кольорових металів

Апаратник електрохімічного виробництва танталу

Апаратник карбідізації

Апаратник на готуванні суміші та розчинів

Апаратник окислення молібденових відходів

Апаратник печей відновлення

Апаратник у виробництві твердих i тугоплавких металів i сплавів

Заготівник хімічних напівфабрикатів тугоплавких металів

Коваль-штампувальник на ротаційних машинах

Обробник прутків сормайту

Обробник твердосплавних виробів

Пічовий відновлення оксидів заліза

Пічовий відпалу залізних порошків

Чистильник металу, виливок, виробів та деталей

Шліфувальник виробів з твердих i тугоплавких сплавів

Верстатник на механічній обробці електродної продукції

Завантажувач-вивантажувач випалювальних i графітувальних печей

Пекоплавильник

Слюсар електродної продукції

Стендовник, зайнятий сортуванням електродної продукції в цехах основного виробництва

Формувальник електродної і анодної маси

Хлораторник електродної продукції

Чистильник електродної продукції

Апаратник відновлення напівпровідникових матеріалів

Апаратник по виробництву та хімічному очищенню напівпровідникових матеріалів

Апаратник по одержанню високочистих матеріалів для напівпровідникового виробництва

Апаратник по хімічній обробці напівпровідникових матеріалів

Плавильник, зайнятий одержанням полі- та монокристалів

Плавильник циклонної установки, зайнятий у виробництві германієвих концентратів

Електромонтер по ремонту повітряних ліній електропередач, зайнятий на роботі без знімання напруги або на висоті

Електромонтер по ремонту та монтажу кабельних ліній

Котлочист

Слюсар по ремонту устаткування котельних та пилоприготувальних цехів

Слюсар по ремонту устаткування паливоподачі

Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом устаткування машинних цехів теплових та гідроелектростанцій

Електромонтер головного щита управління електростанції

Електромонтер по обслуговуванню електрообладнання електростанцій

Машиніст блочної системи управління агрегатами (котел-турбіна)

Машиніст газотурбінних установок

Машиніст енергоблока

Машиніст котлів

Машиніст млинів, зайнятий розмелюванням палива

Машиніст-обхідник по золовидаленню

Машиніст-обхідник по котельному устаткуванню

Машиніст-обхідник по турбінному устаткуванню

Машиніст паливоподачі

Машиніст парових турбін

Машиніст пилових насосів, зайнятий у цехах пилоприготування (у цехах по розмелюванню палива)

Машиніст сушильних агрегатів, зайнятий у цехах пилоприготування (у цехах по розмелюванню палива)

Машиніст центрального теплового щита управління котлами

Машиніст центрального теплового щита управління паровими турбінами

Моторист багерної (шламової) насосної

Моторист, зайнятий на паливоподачі

Слюсар по контрольно-вимірювальних приладах i автоматиці, зайнятий у діючих цехах теплових електростанцій та підстанцій

Слюсар по обслуговуванню обладнання електростанцій

Шурувальник палива

Слюсар по обслуговуванню теплових мереж, зайнятий обслуговуванням підземних теплопроводів i споруд

Робітники, безпосередньо зайняті на експлуатації та ремонті устаткування у зоні іонізуючих випромінювань

Варильник торфомаси

Готувальник розчинів та сумішей

Кар'єрник

Машиніст брикетного преса

Машиніст машин по добуванню та переробці кускового торфу

Машиніст машин по добуванню та переробці фрезерного торфу

Машиніст машин по підготовці торф'яних родовищ до експлуатації

Машиніст прибиральної машини

Машиніст торфодобувного екскаватора

Машиніст фрезагрегату

Торфоробочий, зайнятий: роботою на причіпних навісних механізмах при підготовці та ремонті торфових полів, причепленням та відчепленням механізмів, обслуговуванням протипожежних агрегатів; зведенням лісу з одночасним корчуванням пнів на торфових масивах, звалюванням дерев, відкряженням та складанням деревини в штабелі, обробкою ділової деревини та пнів циркульними та маятниковими пилами; на перегонці, пересуванні та установці на робоче місце насосної, екскаватора, проміжних опор конвейєра, натяжної станції, торфодобувних агрегатів i механізмів

Вишкомонтажник

Вишкомонтажник-електромонтер

Вишкомонтажник-зварник

Готувальник бурового розчину

Електромонтер по обслуговуванню бурових

Машиніст бурової установки

Машиніст підйомника по випробуванню свердловин

Машиніст по цементажу свердловин

Моторист бурової установки

Моторист цементно-піскозмішувального агрегату

Моторист цементувального агрегату

Обпресувальник труб

Оператор по дослідженню свердловин

Оператор по цементажу свердловин

Робітники всiх професій, зайняті на бурінні свердловин у морі

Слюсар по обслуговуванню бурових (крім слюсарів, які працюють у механічних майстернях i цехах)

Установник бурильних замків

Бурильник капітального ремонту свердловин

Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі

Дизеліст плавучого бурильного агрегату в морі

Машиніст насосної станції по закачуванню робочого агента у пласт

Машиніст парової пересувної депарафінізованої установки

Машиніст пересувного компресора

Машиніст промивального агрегату

Оператор збезводнюючої та знесолюючої установки

Оператор по видобуванню нафти i газу

Оператор по гідравлічному розриву пластів

Оператор по дослідженню свердловин

Оператор по збору газу

Оператор по підготовці свердловин до капітального та підземного ремонту

Оператор по підземному ремонту свердловин

Оператор по підтримці пластового тиску

Оператор по хімічній обробці свердловин

Робітники всiх професій, зайняті на видобуванні нафти і газу в морі

Робітники всiх професій, зайняті на видобуванні сірчистої нафти, нафтового газу, що містить сiрку в кількості від 0,5 i вище вагових процентів

Слюсар по монтажу основ морських бурових i естакад

Електрослюсар по ремонту обладнання нафтобаз

Завантажувач-вивантажувач печей

Коксоочищувач

Коксорозвантажувач

Лінійний трубопровідник

Машиніст по моторних випробуваннях палива

Машиніст технологічних компресорів

Машиніст технологічних насосів

Монтер по захисту підземних трубопроводів від корозії

Оглядач нафтоналивних ємкостей

Оператор газорозподільної станції (ГРС)

Оператор магістральних газопроводів

Оператор технологічних установок

Оператор товарний

Приборист

Робітники всiх професій, зайняті на переробці, транспортуванні та зберіганні сірчистої нафти, нафтового газу, що містить сiрку, та продуктів їх переробки із вмістом від 0,5 i вище вагових процентів сірки

Слюсар по ремонту i обслуговуванню технологічних установок (крім слюсарів, що працюють у майстернях)

Забороняється застосування праці осіб, які не досягли 18-річного вiку, у виробництвах і на роботах, що відносяться до хімічного виробництва, де відповідно до діючого законодавства робітнику надано право на додаткову відпустку та скорочений робочий день (встановлена додаткова відпустка тривалістю 12 робочих днів або одночасно - як додаткова відпустка незалежно від її тривалості, так i скорочений робочий день).

У виробництвах i на роботах, що відносяться до хімічної промисловості, де встановлена додаткова відпустка тривалістю 6 робочих днів, праця осіб молодше 18 рокiв може застосовуватися з дозволу керівника підприємства, організації за погодженням з технічним інспектором праці профспілки та санітарною інспекцією, які обслуговують це підприємство або організацію.

Апаратник готування гумових клеїв та покриття

Вальцювальник гумових сумішей

Вирубник заготовок та виробів

Вулканізаторник, зайнятий на гарячій вулканізації гумових сумішей

Закрійник гумових виробів i деталей

Каландрівник гумових сумішей

Машиніст гумозмішувача

Машиніст каландра

Машиніст стрейнера

Намазувальник деталей

Перекочувач тканини i прокладки

Підготовник сировини

Пресувальник-вулканізаторник

Ремонтувальник гумових виробів

Різальник еластомерів i гуми

Складач-навішувач каучуку та інгредієнтів

Стиковник смуг

Термопластикаторник

Фарбувальник гумових виробів

Холодильник гумових сумішей

Апаратник виготовлення гумових ниток

Апаратник приготування латексної суміші

Виготовлювач молдінгів

Випробувач гумових виробів

Гофрувальник трубок

Знімач свинцевої оболонки з рукавiв

Клеїльник полімерних, гумових деталей та виробів

Клеїльник ебонітових виробів

Нормалізаторник

Підготовлювач камер та рукавiв

Пресувальник-освинцювальник рукавiв

Чистильник обладнання i пристосування

Штампувальник гумового взуття

Апаратник вулканізації

Балансувальник шин

Виймальник варильних камер

Випробувач гумових виробів

Встановлювач камер

Грануляторник

Заготівельник шиноремонтних матеріалів

Збирач безбандажних шин

Збирач браслетів та брекерів

Збирач відновлених покришок

Збирач покришок

Збирач шинопневматичних муфт

Каландрувальник на обрізуванні металокордного полотна

Клеїльник полімерних, гумових деталей та виробів

Контролер шинного виробництва

Навішувач заготовок

Машиніст автокамерного агрегату

Машиніст просочувального агрегату

Ремонтувальник гумових виробів

Стиковник текстилю на пресі

Фліперовник бортових кілець

Формувальник покришок

Робітники всiх професій, зайняті обслуговуванням технологічного устаткування на основних технологічних операціях

Робітники всiх професій, зайняті на основних технологічних операціях

Робітники всiх професій, зайняті на основних технологічних операціях

Робітники всiх професій, зайняті на основних технологічних операціях

Варильник

Кислотник

Нейтралізаторник

Робітник, зайнятий обслуговуванням відстійників i теплообмінників

Оператор приготування розчинів живильного середовища i солей

Оператор озонаторної установки

Оператор установки вітамінізації дріжджів

Сепараторник біомаси, зайнятий у виробництві кормового білка

Сушильник, зайнятий у виробництві кормового білка

Апаратник перегонки та ректифікації спирту

Апаратник середоваріння

Робітники всiх професій, безпосередньо зайняті на основних технологічних операціях виробництва: фурфуролу, тетрагідрофурану, тетрагідрофурилового та фурилового спиртів, синтетичних смол, лаків, пластмас i полімерних матеріалів на основі фурфуролу

Робітники всiх професій, безпосередньо зайняті на всiх технологічних стадіях виробництв антибіотиків, вітамінів i амінокислот, що утворюються мікробіологічним синтезом

Робітники всiх професій, безпосередньо зайняті на роботах з живими мікроорганізмами i готовим продуктом у виробництві всiх ферментних препаратів глибинним та поверхневим способами

Робітники всiх професій, зайняті на основних технологічних стадіях виробництва: вірусних препаратів, дендробациліну, нітрагіну, поліміцину, тилазину, трихотеціну, фітобактеріоміцину, фосфоробактерину, ентобактерину

Апаратник дегідратації

Апаратник кристалізації та центрифугування

Апаратник фільтрації

Апаратник ферментації затору

Оператор готування затору

Робітники всiх професій, зайняті на технологічних операціях виробництва преміксів

Робітники всiх професій, зайняті на основних технологічних операціях у виробництвах продуктів переробки лігніну

Апаратники, зайняті на основних технологічних стадіях виробництва, крім апаратника приготування зуболікарських матеріалів

Виготовлювач кетгуту

Вирощувач грибниці

Віварник, крім зайнятого на роботах з неінфікованими тваринами

Готувальник сумішей i мас медичного призначення

Дозувальник медичних препаратів

Закатник

Запаювальник ампул

Капілярник

Комплектувальник напівфабрикатів медичних виробів

Кріпильник мандрен

Лаборант виробництва бактерійних препаратів

Машиніст сублімаційних установок

Машиніст-таблетувальник

Монтажник

Наповнювач ампул

Переглядач ампул з ін'єкційними розчинами

Плавильник

Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів

Препаратор виробництва скловидного тіла

Промивник гідроксалу

Різальник ампул i трубок

Різальник сировини

Розливальник стерильних розчинів

Розмелювач вірусної тканини та бактерійної маси

Середовар

Стабілізаторник-дефібринувальник кровi

Стерилізаторник матеріалів i препаратів

Формувальник медичних препаратів, напівфабрикатів та виробів

Шліфувальник кетгуту

Шламівник

Робітники всiх професій, зайняті на основних технологічних операціях, крім калібрувальника драже та віджимальника вітамінних сокiв

Вагранник

Вибивальник виливок

Гідропіскоструминник

Гідрочистильник

Завальник шихти у вагранки та печі

Заварник виливок

Заливальник металу

Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів

Землероб

Ливарник вакуумного та відцентрово-вакуумного литва

Ливарник металів та сплавів

Ливарник методом направленої кристалізації

Ливарник на машинах литва під тиском

Модельник по моделях з епоксидних смол

Наждачник

Обпилювач фасонних виливок

Плавильник металу i сплавів

Плавильник металу на вакуумних печах

Прибиральник в ливарних цехах, зайнятий на прибиранні горілої землі у тунелях

Складач фтористих присадок

Сортувальник виливок

Сортувальник шихти

Сушильник стержнів, форм, землі та піску

Формувальник машинного формування

Формувальник оболонкових форм

Формувальник ручного формування, зайнятий формуванням крупних виробів вагою понад 10 кг

Чистильник металу, відливок, виробів i деталей, зайнятий обслуговуванням галтувальних барабанів, дробоструминних машин, на роботах із сухим піском та металічними ошурками

Газозварник

Газорізальник

Електрогазозварник

Електрозварник на автоматичних i напівавтоматичних машинах

Електрозварник ручного зварювання

Зварник на електронно-променевій зварювальній установці

Зварник термітного зварювання

Вальцювальник, зайнятий на гарячому вальцюванні металу

Волочильник, зайнятий на волочінні свинцевого дроту, трубок i дротиків

Завальцювальник, зайнятий на завальцюванні кінців свинцевих труб в гарячому стані

Згинальник труб

Давильник

Котельник

Правильник вручну

Різальник металу на ножицях i пресах, зайнятий на подачі металовиробів вручну

Штампувальник, зайнятий штампуванням деталей із свинцю

Штампувальник методом вибуху

Штампувальник на падаючих молотах

Бандажник

Гартівник (крім зайнятого на електричних та газових печах закритого типу або без висувних подів)

Ізолювальник в термообробці

Коваль на молотах i пресах

Коваль ручного кування

Коваль-штампувальник

Коваль-штампувальник на ротаційних машинах

Машиніст на молотах, пресах i маніпуляторах, зайнятий на обробці гарячого металу

Нагрівальник (зварник) металу

Напайник, зайнятий: наварюванням інструменту i стеліту; напайкою різців

Пакувальник-цементувальник

Правильник на машинах, зайнятий на правленні гарячого металу

Прокатник куль

Пружинник, зайнятий на гарячих роботах завивкою дротика діаметром понад 15 мм

Ресорник на обробці гарячого металу

Розкатник, зайнятий розкачуванням кілець в гарячому стані

Синильник

Терміст, зайнятий на ваннах

Терміст на печах (крім зайнятого на електричних та газових печах закритого типу або без висувних подів)

Терміст на установках СВЧ (струму високої частоти)

Доводник-притиральник, зайнятий на роботі з хромовою пастою

Заточувальник, зайнятий на сухому заточуванні абразивними кругами

Накатник полірувальних кругів

Полірувальник, зайнятий на роботах з хромовою пастою та абразивом сухим способом

Робітники-верстатники, зайняті обробкою металу різанням на металообробних верстатах із одночасним підігріванням виробів плазмою

Алюмініювальник

Бакелітник (просочувач), зайнятий просоченням литва i відливок

Воронильник

Гальваник

Готувальник електроліту i флюсу

Зганяльник-змивальник фарби i лаків, зайнятий обробкою деталей: пофарбованих нітрофарбами; фарбами, що містять в собі свинець, світніми фарбами, фарбами на органічних розчинниках

Коригувальник ванн

Лакувальник жерсті та труб

Лудильник гарячим способом

Маляр, зайнятий на роботах: з фарбами, що містять в собі свинець, світніми фарбами; з грунтами i фарбами на органічних розчинниках; в закритих обмежених приміщеннях (відсіки суден, циліндри); по фарбуванню, ошкрябуванню суден в доках; по обчищенню поверхні металевих корпусів надбудов суден та підводної частини корпусу від іржі, місцевої окалини, обростань, металевих та дерев'яних поверхонь суден від старого лакофарбового покриття

Металізатор

Мийник-сушильник металу, зайнятий сушінням деталей, пофарбованих: нітрофарбами; фарбами, що містять в собі свинець, світніми фарбами, фарбами на органічних розчинниках

Наплавник пластмаси

Освинцювальник, зайнятий освинцюванням гарячим способом (не гальванічним)

Оцинковник гарячим способом

Робітники, зайняті на операціях доводки із застосуванням свинцю

Травильник

Випробувач двигунів

Паяльщик, зайнятий на роботах із свинцем та сплавами, що містять у собі свинець

Свердляр-пневматик

Випалювач емалі

Відпальник виробів

Готувальник емалевих порошків, зайнятий на роботах вручну

Емалювальник, зайнятий нанесенням на вироби емалі методом занурення та пульверизатором

Мельник емалевих матеріалів

Обробник емалевих виробів

Плавильник емалі

Фритовник

Випалювач відходів металу

Електролізник, зайнятий на рафінуванні олова

Електролізник по зніманню олова з жерсті

Копровник по обробленню брухту та відходів металу, зайнятий на роботах вручну

Плавильник вторинного олова

Різальник металу на ножицях i пресах

Роздільник брухту та відходів металу

Сепараторник

Брикетувальник, який виконує роботу на пресах з ручним управлінням

Завантажувач та вивантажувач з печей

Обмазувальник електродів, який виконує роботу вручну

Прожарювач на печах

Розварювач силікатної брили, зайнятий варінням в полуменевих печах

Складач обмазки

Сушильник компонентів обмазки та флюсів

Флюсовник

Дозувальник ртуті

Збирач суцільнометалічних растрів, виготовлених із свинцю

Лакувальник деталей годинників, зайнятий на роботах з пульверизатором із застосуванням нітрофарб

Малювальник світніми фарбами

Травильник фольги

Випробувач металевих канатів i ланцюгів

Волочильник дроту

Ланцюговиготовлювач

Машиніст по навиванню канатів

Намотувач основи з дроту

Наладчик установок для синтезу алмазів, надтвердих матеріалів

Наповнювач контейнерів

Оператор установок синтезу алмазів i надтвердих матеріалів

Спікальник інструментів з алмазів i надтвердих матеріалів

Апаратник по виготовленню шліфувальної шкурки

Бакелізаторник

Балансувальник-заливальник абразивних кругів, зайнятий заливкою свинцем абразивних виробів

Вальцювальник маси на вулканітовій зв'язці

Виготовлювач абразивних дисків та полірувальних виробів, зайнятий на вирізуванні шліфдисків

Вулканізаторник кругів на вулканітовій зв'язці

Готувальник абразивних порошків, паст i мастик

Завантажувач-вивантажувач абразивних виробів у періодичні випалювальні печі

Завантажувач печей опору

Завантажувач-розвантажувач сушильних печей

Заготівник абразивної маси

Заготівник бакелітової, вулканітової та епоксидної маси

Збагачувач шліфзерна та шліфпорошків

Контролер абразивних матеріалів та виробів, зайнятий у цехах по виробництву електрокорунду, карбіду кремнію, карбіду бору i абразивних виробів

Кочегар-випалювач, зайнятий обслуговуванням періодичних i тунельних печей

Ламальник поду

Обдувальник абразивних виробів, зайнятий роботою в закритій камері

Перегонник печей i трансбордерних установок

Плавильник абразивних матеріалів

Плавильник карбіду кремнію

Подинник

Постановник-вивантажувач абразивних виробів

Завантажити