НПАОП 0.00-1.19-08Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств

штанговим аварійним вимикачем, що забезпечує негайне припинення закривання верхньої напівформи і наступний реверс. Штанга повинна розміщуватись на верхній напівформі і нижче захисного дашка.

13. У форматорах-вулканізаторах, індивідуальних вулканізаторах або багатопозиційних вулканізаторах з рухомими і нерухомими перезарядниками на трубопроводах подавання формуючої і гріючої пари або перегрітої води і діафрагми повинні встановлюватись запобіжні клапани згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.2.085-82 "ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.2.085-82).

14. Для виймання покришок з верхньої напівформи повинно бути передбачено спеціальне пристосування.

15. Для варильних камер і діафрагм повинна бути встановлена певна кількість циклів їх роботи, після яких вони підлягають заміні.

16. На витратних трубопроводах стисненого повітря, що подається на піддування заготовок камер, повинні бути встановлені редуктори, що знижують тиск повітря до величини, встановленої технологічним регламентом.

17. Транспортування заготовок, звулканізованих покришок, камер, варильних камер, а також зрізаних на покришках випресовок повинно бути механізовано.

18. Педаль для пуску повітряного форматора ногою повинна мати захисне огородження, що не допускає випадкового вмикання форматора.

19. Завантаження і виймання покришок з форматорів-вулканізаторів, індивідуальних вулканізаторів повинно бути механізовано. Виконання цих операцій вручну, а також закладання маркувальних жетонів необхідно виконувати при зупиненому форматорі-вулканізаторі або індивідуальному вулканізаторі і розміщенні траверси верхньої напівформи у крайньому верхньому положенні.

20. Багатопозиційні вулканізатори покришок повинні мати:

блокувальні пристрої, що виключають відкривання вулканізаційної секції за наявності тиску в діафрагмі або паровій камері;

світловий сигнал про відсутність тиску в діафрагмі або паровій камері;

індикатор витікання теплоносія з діафрагми, що встановлена на верхній напівформі;

штангові аварійні вимикачі для зупинки руху перезарядників, що розміщуються з обох боків перезарядника і з боку площадки обслуговування вулканізатора.

21. Вулканізацію формових гумових технічних виробів необхідно здійснювати в автоматичних і напівавтоматичних установках або на пресах, обладнаних касетованими прес-формами, перезарядниками. При використанні для цих цілей пресів із знімними прес-формами вони повинні забезпечуватися підіймальними столами для перезарядження прес-форм.

22. У литтєвих агрегатів зона змикання інжекційного апарата з формою повинна мати огородження, зблоковане з пуском агрегату.

23. При облаштуванні настилів для обслуговування вулканізаційних пресів вони повинні мати поверхню, що виключає ковзання.

24. За наявності в конструкції вулканізаційних і литтєвих пресів запобіжних шторок останні повинні мати блокування, що перешкоджає змиканню плит преса при відкритих шторках.

25. Вулканізаційні преси з двостороннім обслуговуванням за відсутності запобіжних шторок повинні забезпечуватись блокуванням, що допускає змикання плит преса тільки при подаванні імпульсу в схему керування пресом з обох боків обслуговування.

26. Експлуатація вулканізаційних пресів за наявності в них пропускання пари, масла і стисненого повітря, а також із знятими елементами накриття пресів не дозволяється.

27. Для запобігання падінню прес-форм підіймальні столи для перезарядження преса повинні забезпечуватись бортами заввишки не менше 20 мм з боку робочого місця пресувальника.

28. Переміщення прес-форм на плитах пресів під час змикання плит не дозволяється.

29. Знімання готової продукції, видалення випресовок з прес-форм литтєвого преса повинні здійснюватись при повністю відкритих і зупинених прес-формах.

30. Дільниця вулканізації виробів з малонаповнених ебонітових сумішей повинна розміщуватись в ізольованому приміщенні, забезпеченому сигналізаторами на присутність сірководню, при спрацьовуванні яких повинні подаватися звуковий і світловий сигнали. Працівники в цьому приміщенні повинні бути забезпечені фільтрувальними протигазами, що захищають від сірководню, відповідно до вимог ГОСТ 12.4.041-89 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования".

31. Керування процесом вулканізації виробів малонаповненого ебоніту повинно здійснюватись з пульта керування, який розміщений в ізольованому від вулканізаційних автоклавів приміщенні.

32. На пульті керування дільниці вулканізації малонаповнених ебонітових виробів повинна бути сигналізація і передбачено автоматичне зупинення процесу вулканізації при перевищенні в автоклаві робочого тиску на 10 % вище допустимого і температурі, яка вища за "критичну".

33. Пропускна здатність запобіжних клапанів автоклавів вулканізації малонаповнених ебонітових виробів для скидання газів, що утворюються при термічному розкладенні ебоніту, повинна розраховуватись згідно з вимогами ГОСТ 12.2.085-82.

34. Запобіжні клапани, що встановлені на автоклавах вулканізації ебонітових виробів, повинні проходити ревізію з перевіркою їх встановлювального тиску на спеціальному стенді.

35. Скидання із запобіжних клапанів автоклавів вулканізації ебонітових виробів необхідно здійснювати у безпечні місця.

При термічному розкладенні (горінні) ебонітових виробів обігрів виробів повинен бути зупинений і забезпечено їхнє охолодження.

36. Вулканізатори довгомірних гумових технічних виробів у розплавах солей повинні мати захист, що перешкоджає вмиканню конвеєра при кристалізації солі у ванні.

37. Ванна для розплаву солей вулканізатора повинна бути постійно закритою.

38. Сіль, що завантажується у ванну вулканізатора, попередньо повинна бути просушена. При завантаженні солі і видаленні шлаку з поверхні її розплаву для захисту обличчя необхідно застосовувати захисний прозорий екран і працювати в рукавицях.

39. Потрапляння у ванну з розплавом солей органічних речовин і використання оснащення із сплавів алюмінію і магнію не дозволяється.

40. Видаляти шлак з поверхні розплаву солей для запобігання його займанню необхідно в міру накопичення, але не рідше ніж через кожні 4 години роботи за робочу зміну.

41. Прес-форми тунельних вулканізаторів для латексних виробів повинні бути закріплені на візках.

42. Відкривання і закривання прес-форм, встановлених на візках тунельного вулканізатора, повинні бути механізовані.

При ручному відкриванні і закриванні прес-форм їх верхня частина повинна фіксуватися у відкритому положенні.

1. В обладнанні і системах транспорту в приміщеннях розмелювання і просівання сірки необхідно передбачати заходи, що виключають утворення вибухонебезпечних концентрацій пилу сірки з повітрям.

2. Витратні бункери для сипких матеріалів необхідно оснащувати:

сигналізаторами граничного верхнього рівня при механізованій подачі сипких матеріалів;

водоруйнівними або іншими пристроями, що виключають зависання сипкого матеріалу.

Завантажувальні воронки бункерів повинні мати місцеві відсмоктувачі.

3. Бункери для сірки, керогену і ебонітового пилу повинні мати спеціальні пристрої, що виключають накопичення зарядів статичної електрики в об'ємі матеріалів.

4. Рухомі частини приймальних бункерів сіялок, сушарок, живильників повинні бути огороджені, щоб виключати можливість потрапляння рук у зону обертання черв'яків і інших рухомих частин обладнання.

5. Розважування і дозування матеріалів в гумозмішувачі повинно виконуватись автоматично або напівавтоматично.

6. Транспортування стосів і брикетів каучуку на різання і розрізаного каучуку на декристалізацію і приготування гумових сумішей повинні бути механізовані.

Різання каучуку повинно здійснюватись при зайнятості обох рук працівника на пусковому пристрої ножа або зона різання повинна мати огородження, що виключає потрапляння в цю зону рук працівника, і блокування, що не дозволяє пуск та роботу ножа при відкритому огородженні.

7. Камера для декристалізації натурального каучуку повинна бути обладнана системою парогасіння і перед завантаженням обов'язково звільнятися від шматків деструктурованого каучуку і інших горючих матеріалів.

8. Ємності для рідких пом'якшувачів необхідно забезпечувати сигналізаторами граничнодопустимого верхнього рівня. Приймання рідких пом'якшувачів в ємності і подавання їх до гумозмішувачів слід здійснювати трубопроводами.

9. Трубопроводи і ємності з рідкими пом'якшувачами повинні бути ізольовані і мати обігрів, що забезпечує температуру їх стінок не нижче температури плавлення матеріалів.

10. При виготовленні фактису для запобігання викиданню продуктів повинен бути забезпечений безперервний контроль за температурою в котлі з автоматичним вимиканням подачі теплоносія при досягненні в ньому максимально допустимої температури. Персонал повинен мати фільтрувальні протигази, що забезпечують захист від сірководню.

11. Керування процесом виготовлення гумових сумішей у гумозмішувачі повинно бути централізованим і здійснюватись з ізольованого приміщення дистанційно.

12. Перед пуском у роботу гумозмішувача працівник зобов'язаний перевірити справність і щільність закриття нижнього і верхнього затворів, працездатність вимикача для аварійної зупинки гумозмішувача, приладу контролю і реєстрації параметрів процесу змішування, роботу сигнальних пристроїв.

13. Верхній затвор гумозмішувача повинен мати запобіжний пристрій, що забезпечує надійну фіксацію затвора у відкритому положенні при ремонті і чищенні гумозмішувача.

14. Матеріали, що використовуються у складі гумової суміші в незначних кількостях, повинні завантажуватись до гумозмішувача у вигляді паст або в поліетиленових пакетах.

15. При підвищенні температури в гумозмішувачі вище допустимої регламентом змішування повинно бути негайно зупинено.

Для гасіння можливого займання гумової суміші в камері змішування гумозмішувача ємністю понад 100 л повинна передбачатись локальна система пожежогасіння.

16. Вивантаження гумової суміші з гумозмішувача на вальці або на відбірний конвеєр, зрізування її з вальців, а також процеси охолодження, сушіння і укладання гуми повинні бути механізовані.

При очищенні стрілки нижнього затвора гумозмішувач повинен бути зупинений, вимкнена подача повітря в систему відкривання затвора гумозмішувача.

Перед вивантаженням з гумозмішувача гумової суміші на вальці вальцювальнику повинен подаватись світловий сигнал.

1. Витратні ємності для розчинників на дільниці приготування клеїв повинні бути обладнані пристроями, що запобігають переливанню і забезпечують аварійне зливання розчинника у аварійну ємність, яку необхідно передбачати на дільниці.

2. Для запобігання переповненню змішувачів клею і герметиків у системах подачі до них розчинників повинні використовуватися лічильники-дозатори або вимірники, встановлені для кожного змішувача.

Подавання розчинників до змішувачів за допомогою переносних посудин (відер) не дозволяється.

3. Транспортування бочок з двоокисом марганцю і подача тіоколу на робочі місця повинні бути механізовані.

4. Надходження розчинників вільно падаючим струменем у змішувачі гумового клею і герметиків не дозволяється.

5. Гребені лопатей роторів або внутрішня поверхня змішувачів клею повинні бути вкриті шаром матеріалу, що не викликає іскріння, або виготовлені з такого матеріалу.

6. Робоча камера змішувача клею повинна бути герметичною. Приготування гумового клею при відкритій або незагерметизованій кришці змішувача не дозволяється.

7. Горизонтальні змішувачі клею повинні бути обладнані блокуванням, що виключає можливість обертання роторів у процесі вивантаження клею з перекинутої камери. Приведення в обертання роторів при такому положенні камери дозволяється тільки при зайнятості обох рук на пусковому пристрої змішувача.

8. Чищення змішувачів слід проводити спеціальними пристосуваннями з кольорових металів або дерева.

9. Клеєпромащувальні машини повинні бути забезпечені засобами нейтралізації зарядів статичної електрики.

10. Клеєпромащувальні машини повинні бути забезпечені пристосуваннями для заправлення тканин і надійної фіксації намащувального ножа у верхньому положенні.

11. Подавання клею невеликої в'язкості до намащувального ножа клеєпромащувальної машини повинно здійснюватись трубопроводом.

При значній в'язкості клею подавання його до намащувального ножа дозволяється виконувати за допомогою спеціальної лопатки, що виготовлена з матеріалу, який не викликає іскріння.

У приймальному патрубку витяжної вентиляції клеєпромащувальної машини кількість парів розчинників не повинна перевищувати 50 % нижньої межі їх вибуховості.

12. Очищення робочого валу, намащувального ножа та інших деталей і вузлів клеєпромащувальної машини від залишків клею необхідно виконувати при зупиненій машині.

13. Робота на клеєпромащувальній машині з відкритими і знятими елементами її накриття (капсуляції) не дозволяється.

14. Клеєпромащувальні машини повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння.

15. Виготовлення клеїв на основі неполярних каучуків повинно здійснюватись з використанням антистатичних присадок відповідно до технологічного регламенту.

16. Бідони і ємності для клею повинні забезпечуватись кришками, що мають ущільнення по всьому периметру.

17. Не дозволяється проїзд авто- і електротранспорту біля місць роздавання і розливання клеїв і розчинників.

18. Вентилятори витяжної вентиляції на дільницях клеїв, герметиків і клеєпромащування тканин повинні бути у вибухозахищеному виконанні.

19. Трубопроводи (повітропроводи) для транспортування суміші парів розчинників з повітрям до рекуперативної установки повинні мати систему закритого дренування з них рідини.

Прокладання територією підприємства трубопроводів (повітропроводів) значної протяжності для транспортування суміші парів розчинників з повітрям забороняється.

20. На трубопроводах для транспортування суміші парів розчинника з повітрям перед адсорбером повинна бути запірна арматура з дистанційним керуванням.

21. Адсорбери повинні бути оснащені засобами контролю температури з автоматичною реєстрацією показників.

22. На стадії розділення розчинника від води повинні бути передбачені засоби, що виключають попадання розчинника в каналізацію.

1. У схемі керування протекторним агрегатом повинна бути передбачена звукова сигналізація, що передуватиме пуску агрегату.

2. Протекторний агрегат повинен бути оснащений блокуванням, що виключає його пуск при відсутності огороджень шорсткувального барабана і ножа для різання заготовок, а також при непрацюючій витяжній вентиляції сушильної камери.

3. Охолоджувальна установка протекторного агрегату повинна бути закритою і мати електроосвітлення напругою не вище 36 В із світильниками в загальнопромисловому виконанні.

4. Для аварійної зупинки протекторного агрегату по його довжині повинен бути прокладений трос або встановлені на відстані не більше 20 м одна від одної кнопки "Стоп".

5. Заправляння протекторної стрічки в охолоджувальну установку протекторного агрегату виконувати одному працівнику не дозволяється.

6. Ніж з електропідігрівом для розкрою заготовок на браслетному і складальному верстатах повинен розміщуватись в спеціальному пристосуванні, що виключає можливість торкання рукою поверхні ножа.

7. Подавання корду під дискові ножі поздовжньо-різальної машини необхідно виконувати при повній зупинці обертів ножа.

8. Поздовжньо-різальна машина повинна бути оснащена блокуванням, що виключає її пуск при відсутності огородження дискового ножа.

9. Шпулярник, компенсатор, протягувальний і обрубний пристрої кільцеробного агрегату повинні мати огородження або захисні екрани.

10. На кільцеробному агрегаті дротова стрічка від шпулярника до черв'ячної машини повинна бути замкнена в трубу або мати інший захисний пристрій.

11. Установлення шпуль з металевим дротом вагою понад 15 кг в шпулярник кільцеробного агрегату повинно бути механізовано.

12. Рух обгумованої дротової стрічки на кільцеробному агрегаті повинен здійснюватись з допомогою протягувального пристрою.

13. Над барабанами браслетних верстатів складання покришок повинні встановлюватись рамні аварійні вимикачі, при спрацьовуванні яких зупиняється привід барабана.

1. На верстаті для шорсткування обгумованих п'яток вентилів повинні бути:

прозорий екран, що закриває зону шорсткування;

підпора для розміщення п'ятки вентиля при шорсткуванні;

збірник гумової крихти і пилу.

2. Агрегати виготовлення автокамер, варильних камер і ободних стрічок по всій довжині повинні мати тросик для їх аварійної зупинки.

3. У схемі керування автокамерного агрегату повинна бути передбачена звукова сигналізація, що попереджає про пуск агрегату.

4. Процес талькування внутрішньої поверхні автокамерного рукава повинен бути автоматизований.

5. Різання заготовок автокамер, пробивання отворів для вентилів, стикування торців камери і встановлення вентилів повинні бути автоматизовані або механізовані.

6. Ніж для різання заготовок автокамер повинен мати огородження, зблоковане з пуском приводу ножа.

7. Верстат для стикування заготовок автокамер і варильних камер повинен вмикатись в роботу при зайнятості обох рук на пусковому пристрої.

8. Видалення обрізків камери, що стикується, з ковадла верстата для стикування камер повинно виконуватись спеціальним пристосуванням або бути механізованим.

1. На кільцеробному агрегаті місця розташування шпуль з дротом і рубання дроту повинні бути огороджені.

2. Після рихтувального пристрою кільцеробного агрегату рухомий дріт повинен розміщуватись під захисним екраном або у спеціальному пристрої, що перешкоджає некерованому руху дроту при його обриванні.

3. Подавання повітря до пневмоциліндрів ножової головки і формуючої каретки верстата для ізолювання велокілець, пуск верстатів для стикування велокамерних заготовок і складання велопокришок повинні здійснюватись при зайнятості на пусковому пристрої обох рук.

4. У схемі керування агрегатом для виготовлення велокамер повинен бути передбачений звуковий сигнал, що попереджає про пуск агрегату.

5. Ножі для різання велокорду і заготовок велокамер повинні мати захисне огородження, зблоковане з пуском їхніх приводів.

6. Зварювання бортових кілець на напівавтоматі контактного зварювання і зняття наплавлення металу із стиків кілець необхідно виконувати в захисних окулярах.

7. В агрегаті для виготовлення велокамер пристрій для мокрого талькування зовнішньої поверхні заготовок велокамер повинен мати кожух, що запобігає розбризкуванню суспензії тальку.

1. Верстат для огляду покришок повинен мати блокування, що обмежує рух важелів механізму розведення бортів покришки для запобігання зриванню її з важелів і самочинному вильоту.

2. Огляд покришок на верстаті слід виконувати з протилежного боку механізму завантаження і вивантаження покришок.

3. Миття автопокришок слід виконувати при закритих дверцятах мийних машин. Вивантаження покришок з мийної машини повинно бути механізоване.

4. На підвіску конвеєра сушильної камери дозволяється навішувати тільки одну покришку.

5. На трубопроводі, яким подається повітря до копіювально-шорсткувальних верстатів, повинен бути запобіжний клапан.

6. На дільниці шорсткування покришок слід застосовувати електричне обладнання (пускачі, електрощити, лампи освітлення) зі ступенем захисту оболонки, що передбачений НПАОП 40.1-1.01-97.

7. Копіювально-шорсткувальний верстат повинен мати прозоре огородження шорсткувальної головки і спеціальний пристрій для відбору крихти.

8. Установлення і знімання покришок з копіювально-шорсткувального верстата необхідно виконувати при повній зупинці верстата.

9. На дільниці шорсткування покришок повинна бути передбачена механізована система прибирання гумової крихти і пилу.

10. Установлення автопокришок на верстат для усунення місцевих дефектів (спредер), а також навішування цих покришок на підвіску ланцюгового конвеєра повинно бути механізовано.

1. Приготування водно-лужного розчину для очищення прес-форм повинно здійснюватись на спеціальних установках. Подача лужного розчину до ванн очищення прес-форм повинна здійснюватись трубопроводами.

На дільниці виготовлення лужних розчинів повинен бути фонтанчик для промивання водою очей і раковина самодопомоги.

2. Дробоструминна обробка арматури з метою видалення з неї окисів повинна виконуватись в закритих камерах.

Застосування сухого кварцового піску під тиском для очищення арматури від окисів забороняється.

3. Виготовлення заготовок сирої гуми для формування гумових технічних виробів повинно бути механізовано.

4. Термостатування гумових виробів необхідно здійснювати в закритому термостаті при забезпеченні заданого технологічним регламентом повітрообміну.

Вивантажувати вироби з термостатів слід при температурі виробів не вище 45° C.

5. Обробка гумових виробів (шліфування, видалення облою) повинна бути механізована.

6. Установлення і знімання гумових виробів з багатопозиційного верстата для опорядження і завершальної обробки виробів повинні виконуватись поза зоною дії робочих механізмів верстата.

7. Верстат для різання вікеля повинен мати накриття або захисний кожух для ножів при їх відведенні під час перезарядження верстата.

8. Подавання рідкого холодоносія у галтувальні барабани об'ємом понад 0,5 м3і в кріогенні установки повинно здійснюватись трубопроводами.

Зберігання холодоагента в місцях його споживання не дозволяється.

9. Пусковий пристрій на установці складання гумових чохлів для залізобетонних труб і кранців не повинен розташовуватись біля зони обертання дорна і механізму притискування прикатувальних роликів.

Завантажити