НПАОП 0.00-5.02-96Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на металургійних підприємствах Міністерства промисловості України

5.3. Подрібнення чавунних виливниць гідровибухом.

5.3.1. Підготовка зарядів для подрібнення виливниць проводиться в приміщенні підготовки ВМ (зарядній будці).

5.3.2. Шпагат (вірьовка), на котрому заряди спускають в виливницю, повинен витримувати груз масою не менше 25 кг.

5.3.3. Кожен заряд (частина заряда), який спускають у виливницю, повинен бути гідроізольованим.

5.3.4. Проріз в кришці бронеями, через котрий виконують заряджання, повинен бути вигороженим спеціальними поруччями або іншими пристосуваннями, що запобігають падінню підривника у бронеяму.

5.3.5. Приєднування запалювальної трубки до ДШ повинно виконуватися за межами бронеями після закриття її кришки, від'їзда крана на безпечну відстань та віддалення підкранових робітників в укриття або за межі небезпечної зони.

5.3.6. Довжина запалювальної трубки повинна бути не менше 60 см.

5.3.7. Одночасно в бронеямі дозволяється роздрібнювати на ливарний габарит тільки одну виливницю.

5.3.8. Під час роздрібнення виливниць виходи з бронеями повинні мати захисні пристрої щодо запобігання вилітанню осколків.    

6.ВИКОРИСТАHHЯЕHЕРГІЇВИБУХУПІДЧАСВИКОHАHHЯІHШИХРОБІТHАТЕРИТОРІЯХМЕТАЛУРГІЙHИХПІДПРИЄМСТВ.

6.1. Завалювання будинків, споруд, труб та руйнування фундаментів.

6.1.1. Підривні роботи по завалюванню будинків, споруд, труб та руйнуванню фундаментів проводяться згідно проекту при виконанні вимог ДHАОП 0.00-1.17-92.

6.1.2. Підривні роботи повинні виконуватись за суворим дотриманням встановленого часу, узгодженого зацікавленими організаціями.

6.1.3. Про час вибуху люди, які знаходяться в будинках, що попадають в небезпечну зону, повинні бути оповіщені заздалегідь.

6.1.4. Завалювання будинків, споруд та труб необхідно виконувати по наряд-допуску, а з персоналом має бути проведений цільовий інструктаж згідно з ДHАОП 0.00-4.12-94.

6.1.5. Підривні роботи проводяться шпуровими зарядами з використанням вогневого підривання, ДШ з піротехнічними сповільнювачами (КЗДШ, РП-92-0 і інші), а також ЕД, нечутливих до блукаючих струмів.Допускається вживання спеціальних кумулятивних та накладних зарядів, на які єГОСТи або затверджені у встановленому порядку технічні умови. Використання зарядів, розміщених в свердловинах, рукавах, а також накладних зарядів потребує узгодження територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці.

6.1.6. Забороняється заряджання шпурів (свердловин), якими виявлено порожнечі в масиві споруд (об’єкту), що підлягає руйнуванню.

6.1.7. При завалюванні фабричних труб за зазначеним напрямком небезпечна зона повинна встановлюватись з врахуванням їх висоти.

6.1.8. Для набійки повинен використовуватись матеріал, передбачений проектом.

6.1.9. Якщо поблизу споруди, що підлягає руйнуванню вибухом, пролягає лінія електропередачі, якій загрожує небезпека, вона до вибуху повинна бути прибрана або відключена від напруги.

6.1.10. Агрегати, пульти управління, засклені частини будівель, які знаходяться поблизу місць підривних робіт, повинні бути захищені укриттями.

6.1.11. В агрегатах і трубопроводах, які знаходяться в зоні підривних робіт, необхідно знижати тиск до найменших значень, що допускає технологія виробництва. Агрегати, експлуатація яких в разі пошкоджень внаслідок вибуху стає небезпечною, на час підривання повинні зупинятися.

6.1.12. При роботі в стиснених умовах перед підриванням зарядів в шпурах (свердловинах) фундамент повинен бути вкритим металевими листами товщиною не менше 10 мм, або металевими ковпаками, або газопроникними укриттями (сітчатими, ланцюговими, канатними). Укриття встановлюються на фундаменті на відстані не менше 50 см від устя шпурів. При цьому використовуються прокладки з дерев'яних шпал (колод). Укриття повинно виходити за краї фундаменту на відстань, що виключає розсіювання осколків.

6.1.13. Укриття монтуються кранами після заряджання шпурів (свердловин) перед приєднанням запалювальної трубки до магістралі ДШ.

6.2. Розпушування матеріалів та будівельного сміття, що змерзлися або злежалися.

6.2.1. Підривні роботи при розпушуванні матеріалів та будівельного сміття, що змерзлися або злежалися, виконують при дотриманні ДHАОП 0.00-1.17-92.

6.2.2. Розпушування матеріалів підривним способом виконують в тому разі, коли вони міцно злежалися або змерзлися і розбір їх іншими засобами важко виконувати.

6.2.3.Підривні роботи виконують шпуровими зарядами згідно проекта за допомогою ДШ з піротехнічними сповільнювачами або вогневим способом. Допускається використання ЕД, нечутливих до блукаючих струмів.

6.2.4. Забороняється при розпушуванні руди, вугілля, сланців та рудних концентратів, що змерзлися, використовувати ВР, що містять нітроефіри.

6.2.5. При розпушуванні будівельного сміття під час заряджання повинно виключатись навіть випадкове попадання ВМ в металеві оболонки.

6.2.6. При розпушуванні солі підривання повинно виконуватись тільки за допомогою ДШ з приєднанням запалювальної трубки за межами масиву, що підривається.

6.2.7. При розпушуванні матеріалів на залізничних платформах (вагонах) останні повинні бути відтранспортовані в тупики на відстань не менше 50 м від залізничних поїздів та будівель, а довжина зарядів, що використовуються, не повинна бути більшою від 1/3 довжини шпура з діаметром не більше 42 мм.

6.2.8. Для забійного матеріала повинен використовуватися мілко подрібнений матеріал, що підривається, а при розпушуванні металевої стружки пісок, глина.

6.3. Обробка металу вибухом.

6.3.1. Обробка металу вибухом (зварка, штамповка, різання, зміцнення та ін.) повинна виконуватися у відповідності з проектом та розробленими підприємствами на кожен спосіб обробки інструкціями, узгодженими з територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці.

6.3.2. При розробці проектів та інструкцій слід керуватися ДHАОП 0.00-1.17-92 (додаток 13).

7. ПІДРИВHІ РОБОТИ ТА ВМ, HЕ ПЕРЕДБАЧЕHІ ІHСТРУКЦІЄЮ.

7.1. Розробка шлакових відвалів, розтинання металевих "козлів" поза печами та бронеямами, завалювання рудогрейферних кранів, врізка в трубопроводи та виконання інших спеціальних підривних робіт, не передбачених цією Інструкцією, здійснюється за рішеннями територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці.

7.2. Інші ВМ, які не ввійшли в цю Інструкцію, застосовуються на металургійних підприємствах Мінпрому України тільки з дозволу Держнаглядохоронпраці України.

18


Завантажити