НПАОП 0.00-1.29-97Правила захисту від статичної електрики

Примiтка:

Приведені дані отримані в результаті експерементальних досліджень, які були проведені інститутами та організаціями країн СНД.

Додаток 5

(при температурi 20° C i вiдносной вологостi повiтря 65 %)

Антиелектростатики

Капрон

Аце­татний шовк

Лавсан

Нiтрон

Полiпропілен

Вiнол

Хлорин

Аламiн 17

+

+

Алкамон

ГН

+

+

+

+

+

+

ДС

+

+

+

+

+

+

+

ОС-2

+

+

+

+

+

+

+

О

+

+

+

+

+

+

+

Бетаноль П

+

Вирiвнювач А

+

+

+

+

+

Етамон ДС

+

+

+

Ксилиталь

О-10

+

+

+

+

+

О-15

+

+

+

+

+

+

+

П-10

+

+

+

+

+

+

+

Оксифос

ЕГ-6-МФК

+

+

+

+

+

ОП-7

+

+

+

+

ОП-10

+

+

+

ОП-20

+

+

Препарат ОС-20

+

+

+

Проксанол

186

+

+

+

305

+

+

+

+

Проксамiн-385

+

+

+

Синтанол ДС-10

+

+

+

+

+

Стеарокс

6

+

+

920

+

+

+

+

+

Тетрамон С

+

+

+

+

+

+

+

Додаток 6

Антиелектростатики

Розчинник

Концентрацiя розчину антиелектростатика, ваг, %

Питомий поверхневий електричний опiр, Ом

Полiсти­рол

Полiметил- метакрилат

Полiетилен високого тиску

Полiетилен низького тиску

Без антиелектростатиків

-

-

1,01016

6,01016

8,01015

8,01015

Алкамон ДЛ

Вода

2,0

5,0108

4,3108

-

-

Алкамон Н

Вода

2,0

-

-

1,51010

1,11011

Алкамон ОС-2

Етиловий спирт

2,0

3,3109

2,0109

2,0109

3,9109

Амiни С7-С9

Також

2,0

3,31011-3,31012

-

8,01011

8,21010-4,11011

Водорозчинний препарат Б-300

Етиловий спирт

2,0

6,81010

2,6108

3,81011

4,61011

Вирiвнювач А

Вода

2,0

7,7109

-

4,31010

-

Етамон ДС

Вода

2,0

4,3109

2,7109

3,51011

6,51010

Катапин К

Етиловий спирт

2,0

2,4109

3,5109

3,1108

5,0108

Керилбензолсульфат

Вода

5,0

1,01011

2,01010

1,4109

6,5109

Ксилiталь О-10

Вода

2,0

1,91011

-

4,71011

-

Оксамiн С-2

Етиловий спирт

2,0

5,51011

9,81010

1,31011

2,01011

Оксанол Ц-17

Також

2,0

7,01010

7,01010

-

-

Проксанол 172

Етиловий спирт

2,0

-

4,61011

-

-

Проксанол 224

Також

2,0

-

1,81011

-

-

Проксанол 228

Також

2,0

5,01010

3,0109

-

-

“Прогрес” (вториннi алкiлсульфiти)

Вода

10,0

1,8109

3,8109

1,2109

1,2109

Речовина ОП-7

Вода

2,0

3,01011

5,61011

-

-

Речовина ОП-10

Також

2,0

-

-

1,31011

3,41012

Синтамiд-5

Етиловий спирт

2,0

8,2109

6,4109

-

-

Синтамiд-10

Також

2,0

2,01010

4,9109

-

-

Синтанол ДС-10 (марки Б)

Також

4,0

6,4108

1,01010

2,0109

2,6109

Синтанол ЦС-20 (марки А)

Також

2,0

3,51010

2,21010

2,31010

3,71010

Стеарокс-6

Також

2,0

2,61010

3,81010

-

-

Сульфанол НП-1

Вода

4,0

1,5109

6,9109

6,0109

1,11010

Сульфонат А

Також

2,5

4,0108

2,7108

2,2109

2,4109

Триетаноламiнова сiль лаурилфосфата

Також

5,0

9,8108

3,0108

1,3109

1,1109

Триметлалкiламонiю хлорид

Етиловий спирт

2,0

7,4108

-

1,6109

1,1109

Примiтка. Вимiрювали за ГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71 при 20° C2° C i вiдносній вологостi 653 %.

Додаток 7


Антиелектростатик

Кiлькiсть введеного антиелектростатика, ваг, /%

Питомий поверхневий електричний опiр, Ом

Полiстирол

Полiетилен високого тиску

Поліетилен

низького тиску

Без антиелектростатика

-

1,01015

8,01015

8,01015

Алкамон ДЛ

2,0

1,91015(9,11011)

-

-

Алкамон ОС-2

2,0

(4,61011)

-

-

Дiалкiлмонатрiй­фосфат

2,0

(1,81010-1,51011)

-

-

Дiетаноламiд АС-ПП

2,0

-

(1,2-3,5)1012

-

Оксамiн

2,0

-

4,21010

-

Оксанол ЦС-17

2,0

-

2,21011

-

Речовина ОП-7

2,0

(1,81010-1,51011)

-

-

Синтамiд-5

2,0

-

4,610*

-

Синтанол ДС-10

(марка Б)

4,0

-

5,21010

2,61010

Синтанол ЦС-20

(марка А)

2,0

-

2,51011

2,61011

Стеарокс-6

2,0

-

1,61011-2,11012

-

Сульфонат А

2,5

(7,310102,71011)*

1,8109

2,3109

Триметиалкiламонiю хлорид

2,0

(1,1108)*

2,2108

1,8109

Триетаноламiнова сiль лаурилсульфата

5,0

-

3,11010

2,11010

Примiтки:

1. Вимiрювали за ГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71 при 202° C i вiдноснiй вологостi 653 % через 2 доби пiсля виготовлення зразкiв.

2. В дужках поданi значенняs пластмас при введеннi антиелектростатика в них при екструзiї.

3. *Данi для випадку введення 1 ваг. % антиелектростатика.

Додаток 8


Присадка

Питомий об’ємний електричний опiр, Омм

Бензол

Циклогексан

Ізооктан

Бензин

Б-70

Бензин

А-66

Паливо

ТС-1

Гас освiтлю-

вальний

Без присадки

0,21012

0,281012

1,01012

0,451012

0,171012

0,171012

0,481011

Дiолеат хрому дикетону фероцена

-

-

-

0,63108

-

0,13109

-

Дiолеат хрому дикетону ЦТМ

-

-

-

0,14109

-

0,22109

-

Олеатдисалiцилат хрому

-

-

-

0,77108

-

0,12108

-

Олеат кобальту

-

-

-

0,12109

0,11109

0,67109

0,71109

Олеат мiдi

-

-

0,38109

0,4109

-

-

Олеат хрому

0,241012

0,12109

0,4109

0,59108

0,32108

0,56108

0,9108

Нафтенат кобальту

-

-

0,181010

-

-

-

-

Нафтенат мiдi

0,141010

-

-

-

-

-

-

Нафтенат хрому

1,1109

-

0,83109

0,45109

0,19109

-

-

Сiль хрому СЖК фр. С17-С20

-

-

-

0,23109

-

0,25109

-

Сiль хрому СЖК фр. С14-С16

-

-

-

0,18109

-

0,25109

-

Додаток 9


Тип каучуку

Розчинювач

Склад антиелектростатичної присадки, вага,%,вiд маси каучуку

0,01

0,02*

0,05

0,10

0,50

Бутадiєн-стирольний СКС-30 АРКП

Бензин БР-1

1,21013

2,71011

2,01011

1,61011

4,71010

1,2109

Бутадiєновий СКД

-”-

5,61012

3,51011

1,21011

9,81010

5,41010

2,4109

Iзопреновий СКИ-3

-”-

1,81013

8,71011

3,01011

2,91011

7,51010

1,81010

Каучук натуральний (природний)

-”-

9,41013

9,51012

6,51011

4,71011

2,51011

2,01010

Натрiй бутадiєновий СКБ

-”-

6,61013

7,01012

5,81011

1,21011

6,71010

3,41010

_________________

* При цiй концентрацiї присадки електризацiя гумових клеiв повнiстю знищується, причому фiзико-механiчнi та технологiчнi властивостi клеїв не погiршуються.

Додаток 10

Тип нейтралiзатора

Джерело iонiзацiї

Довжина робочої частини нейтралiзатора, мм

Максимальний iонний струм (А) на 1 см довжини

НР-1

Альфа-випромiнювання плутонiю-239

140

1,210-7

НР-2

Також

140

1,210-7

НР-3

-”-

210

1,210-7

НР-4

-”-

210

1,210-7

НР-5

-”-

350

1,210-7

НР-6

-”-

350

1,210-7

НР-7

-”-

300

(0,6-0,9)10-7

НР-8

-”-

1000

(0,3-0,6)10-7

НР-9

-”-

1200

(0,3-0,6)10-7

НР-10

-”-

1400

(0,3-0,6)10-7

НР-11

-”-

1600

(0,3-0,6)10-7

НР-12

-”-

1000

(0,6-1,2)10-7

НР-13

-”-

1200

(0,6-1,2)10-7

НР-14

-”-

1800

(0,6-1,2)10-7

НСЕ-140АТ-1

-”-

140

0,610-7

НСЕ-200А

-”-

200

0,510-7

НСЕ-210АТ-1

-”-

210

0,610-7

НСЕ-350АТ-1

-”-

350

0,610-7

НСЕ-400А

-”-

400

0,510-7

НСЕ-1000Б

Бета-випромiнювання промiтею-147

1000

(0,2-0,4)10-7

НСЭ-1500

Також

1500

(0,2-0,4)10-7

НСЭ-1800Б

-”-

1800

(0,2-0,4)10-7

Тритiєвi

Бета-випромiнювання тритiю

-

(0,5-1,2)10-7

ІН-5

Коронний розряд

300

1,510-7*

ЕН-1

Також

1000

2,010-8**

ЕН-2

-”-

2000

1,010-8**

* Iонний струм при напруженостi поля 2000 В/см.

** Iонний струм при напруженостi поля 4000 В/см.

Додаток 11

п/п

Марка емалi

Спосiб

нанесення

Режим

отвердіння

Питомий об’ємний електричний опiр,Омм

Рекомендованi матерiали для нанесення покриття

Захиснi властивостi

1.

АС-588

пневматичнерозпилення,

щітка

при температурi

202° C

або при

темпеатурi

805° C

10-3 10-2

Скло, пластмаси, керамiка

Антикорозiйне, хiм.стiйке

2.

ХС-928

10-2-10-1

Чорнi та кольоровi метали,

Також

3.

ХС-973

10-1-1

склопластики, пластичнi маси

-”-

4.

ХВ-5235

10-2-10-1

ДСП, оргалiт, орг.скло,

-”-

5.

ЕП-977

10-1

газобетон, азбоцементнi плити

-”-

6.

ХС-5141

10-2-10-1

Чорнi та кольоровi метали

7.

АК-562

10-1

Скло, керамiка та iнші неметалевi матерiали

Антикорозiйне, хiм.стiйке

8.

ХС-972 рiзних кольорiв

1-10

Чорнi та кольоровi металосклопластики, пластичні маси

Антикорозiйне спирто-бензостiйке

9.

ХС-5132

101-102

Чорнi метали, склопластики та інші неметалеві матеріали

Антикорозiйне маслобензостiйке

10.

КО-9143 рiзних кольорiв

103-104

Чорнi та кольоровi метали, склопластики та інші неметалеві матеріали

Термостiйке; антикорозiйне

Додаток 12

Тип

каучуку

Склад техвуглецю у гумовiй сумiшi

(ваг. ч. на 100 ваг. ч. каучуку)

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Бутадiєн-нiтрильний

СКН-18

7,5108

1,8106

107,2

32,0

3,35

0,44

0,29

0,17

0,10

0,05

СКН-26

2,3108

1,5106

92,4

4,4

0,82

0,32

0,24

0,14

0,10

0,06

СКН-26М

1,0108

7,8104

10,2

1,8

0,51

0,28

0,18

0,10

0,07

0,05

СКН-40

1,5107

5,1105

59,7

2,9

0,61

0,25

0,12

0,10

0,07

0,05

Бутадiєновий СКД

11012

11.2

2,0

0,61

0,32

0,22

0,13

0,10

0,07

0,04

Бутилкаучук

2,01011

98,0

3,5

0,87

0,39

0,21

0,13

0,10

0,07

0,04

Iзопреновий СКI-3

31012

5,9

1,1

0,54

0,25

0,20

0,11

0,09

0,06

0,03

Каучук натуральний

41012

16,1

3,2

0,91

0,40

0,21

0,16

0,11

0,07

0,04

Комбiнацiя СКI-3:СКД (50:50)

1,51012

3,5

0,95

0,48

0,21

0,18

0,09

0,08

0,05

0,03

Фторкаучук СКФ-26

6,41010

1,86

0,40

0,16

0,06

0,03

0,02

0,02

-

-

Хлоропреновий наiрит

3,9106

4,5104

10,4

1,5

0,50

0,23

0,16

0,10

0,06

0,04

Примітки:

1. Електричний опiр ( Омм) гум зv > 104вимiрювався заГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71; приv < 104вимiрювання виконувалось потенцiометричним засобом (методика МIТХТ iм. М.В.Ломоносова).

2. Питомий об’ємний електричний опiр гум з техвуглецем ПМЕ-80В має величину у 5-10 разiв бiльшу у порiвняннi з гумами, наповненими ацетиленовим техвуглецем.

Додаток 13

Матерiал покриття пiдлоги

Стан пiдлоги

Вiдносна воло­гiсть повiтря, %

Питомий об’ємний електричний опiр покриття пiдлоги,v , Омм

середній

границi

Бетонне

Суха

50-65

6,3105

(0,5-1,0)106

Волога

65-75

7,8104

(0,6-1,7)105

Мокра

75-100

1,8104

(1,6-2,8)104

Березовий

паркет

Суха

50-65

6,4105

(5,2-7,6)105

Волога

65-75

2,3105

(1,8-3,0)105

Мокра

75-100

1,7104

(1,6-2,7)105

З клінкерної цегли

Суха

50-65

1,2107

(1,1-1,4)107

Волога

-

-

-

Мокра

75-100

1,8106

(1,5-2,0)106

Керамiчнi

плитки

Суха

50-65

8,8105

(8,0-9,6)105

Волога

65-75

1,7105

(1,0-2,2)105

Мокра

75-100

2,7104

(2,2-3,8)104

Ксилолітове

Суха

50-65

6,3105

(5,1-7,8)105

Волога

65-75

8,0101

(6,0-9,0)102

Мокра

75-100

2,7104

(2,2-3,8)104

Цементно-пiсчане

Суха

50-65

2,2105

-

Волога

65-75

1,5104

(0,8-1,8)104

Мокра

75-100

9,0102

(0,8-1,5)103

Перелік організацій, з якими узгоджено проект
“Правил захисту від статичної електрики”

1. Міністерство промисловості України 18.01.96 р.

2. Національний науково-дослідний інститут охорони праці 06.02.96 р.

3. Управління Державної пожежної охорони МВС України 28.03.96 р.

4. Міністерство охорони здоров’я 11.07.96 р.

Завантажити