НПАОП 0.00-6.02-06Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала

Про затвердження Порядку реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала

Наказ Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи

від 29 березня 2006 року N 179

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

30 травня 2006 р. за N 633/12507

Відповідно до статті 11 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення" та з метою забезпечення безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами промислового призначення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала, що додається.

2. Управлінню правового забезпечення (Сухар А. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Саварин М. В.) уключити зазначений наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Держпромгірнагляду Саварина М. В.

Міністр 

В. І. Балога 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра

промислової політики України 

О. С. Уруський 

Заступник Міністра внутрішніх

справ України 

В. М. Рудік 

Заступник Міністра оборони

України 

В. І. Терещенко 

Заступник Міністра праці та

соціальної політики України 

В. Тьоткін 

Перший заступник Міністра

економіки України 

А. Максюта 

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва 

А. В. Дашкевич 

Міністр вугільної промисловості

України 

В. С. Тополов 

Заступник Міністра охорони

навколишнього природного

середовища України 

А. Гриценко 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 березня 2006 р. N 179

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

30 травня 2006 р. за N 633/12507 

ПОРЯДОК

реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала

1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єкти господарювання, які проводять вибухові роботи в Україні.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

надлишок вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала (далі - надлишок вибухових матеріалів), - вибухові матеріали, придбані для власного використання, але не використані з різних причин, чи які стали непотрібними для використання в конкретних умовах виробництва;

реалізація - продаж суб'єктами господарювання, які мають надлишок вибухових матеріалів (далі - Власниками), іншим суб'єктам господарювання, заінтересованим у придбанні та подальшому використанні за призначенням таких вибухових матеріалів (далі - Покупцям).

Інші терміни, застосовані у цьому Порядку, уживаються у значеннях відповідно до Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення".

3. Реалізації підлягають вибухові матеріали заводського виробництва, уключені до переліку вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва і застосування, придатні до використання за призначенням та які мають неушкоджену заводську упаковку. Фактичну відповідність вибухових матеріалів зазначеним вимогам перевіряє Покупець.

4. Право на придбання надлишку вибухових матеріалів надається Покупцю за умови наявності у нього такої дозвільної документації:

дозволу на проведення вибухових робіт;

дозволу на придбання вибухових матеріалів.

5. Копії цих дозволів разом з листом-клопотанням щодо придбання надлишку вибухових матеріалів та платіжним дорученням Покупець надає Власнику надлишку вибухових матеріалів, який перевіряє достовірність і чинність наданих документів (правильність оформлення, наявність печаток, підписів, термін дії).

6. Власник відпускає Покупцю надлишок вибухових матеріалів за нарядом-накладною, один примірник якої передається Покупцю як супровідний документ. Два примірники наряду-накладної разом з платіжним дорученням Покупця передаються до бухгалтерії Власника, один залишається на його складі вибухових матеріалів. Реалізований надлишок вибухових матеріалів Власник знімає зі свого балансу шляхом відповідного запису в книзі обліку надходжень та витрат вибухових матеріалів.

7. Разом з надлишком вибухових матеріалів Власник передає Покупцю технічну документацію (керівництво щодо застосування, сертифікат відповідності тощо) на реалізований вибуховий матеріал.

Голова Державного департаменту

промислової безпеки, охорони

праці та гірничого нагляду МНС

України 

М. В. Саварин 

4


Завантажити