НПАОП 0.00-3.05-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

2


Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки,

охорони праці та гірничого нагляду

від 29 березня 2007 року N 65

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

11 квітня 2007 р. за N 328/13595

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ увести в дію з 1 червня 2007 року.

3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. у встановленому порядку вжити заходів щодо внесення наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

Голова Держгірпромнагляду 

С. О. Сторчак 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 29 березня 2007 р. N 65

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

11 квітня 2007 р. за N 328/13595 

НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ПРИЛАДОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці".

1.2 Норми є обов'язковими для всіх підприємств та організацій приладобудівної промисловості незалежно від форми власності.

1.3 Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у приладобудуванні, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.

1.4 Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств приладобудування.

1.5 Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" і ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.6 Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств приладобудування, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 (із змінами і доповненнями), а також іншими чинними нормами безплатної видачі ЗІЗ для працівників, зайнятих у відповідних галузях економіки.

1.7 Порядок забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств і організацій визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.8 Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств та організацій.

1.9 Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

N

з/п

Код згідно з ДК 003:2005

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк носіння (місяців)

1

2

3

4

5

6

Виробництво приладів для вимірювання електричних і механічних величин, контролю та регулювання параметрів технологічних процесів

8159.1 

Апаратник відновлення напівпровідникових матеріалів 

При веденні процесів відновлення напівпровідникових матеріалів (хлориди кремнію, германію, моносилан та інші) в електричних печах: 

  

  

Костюм для захисту від підвищених температур 

ЗТи 

12 

Білизна натільна 

З 

Капелюх повстяний 

ЗТи 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиЭс 

12 

Вачеги 

ТиТв 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

8159.1 

Апаратник з виробництва та хімічного очищення напівпровідникових матеріалів 

При веденні процесів виділення і очищення напівпровідникових матеріалів методом електролізу з розчинів та гідролізу хлоридів: 

  

  

Костюм сукняний з кислотозахисним просоченням 

ЗМиК80 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет сукняний 

ЗК50 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиК20 

12 

Чоботи гумові формові 

К50Щ20 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

К50Щ50 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

7311.2 

Вимірювач випрямлячів та елементів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

7311.1 

Вимірювач електрофізичних параметрів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

7311.1 

Вимірювач магнітних властивостей 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Эм 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиЭс 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні від електромагнітних випромінювань 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

7311.1 

Випробувач деталей та приладів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗМиВу 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

7241.1 

Випробувач джерел струму 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички неопренові 

МиК50 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

7241.1 

Випробувач електричних машин, апаратів та приладів  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

8159.2 

Відпальник-вакуумник 

При виконанні робіт з відпалу і спікання у водневих, вакуумних печах з електричним і високочастотним нагрівом деталей і вузлів приладів, паяння і просочування їх активними сумішами барію, кальцію, торію, алюмінію тощо: 

  

  

Костюм для захисту від підвищених температур 

ЗТи 

12 

Білизна натільна 

З 

Капелюх повстяний 

ЗТи 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Вачеги 

ТиТв 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

10 

8152.2 

Завантажувач-вивантажувач печей випалу та графітації 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Черговий 

Берет бавовняний 

ЗТи 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички брезентові з вогнезахисним просоченням 

ТиМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

11 

7311.2 

Заварник на високочастотному індукторі 

При виконанні високочастотного зварювання металевих деталей і вузлів зі склом: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Черговий 

Берет бавовняний 

ЗТи 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

ТиМи 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

12 

8283.2 

Заготівник деталей електровакуумних приладів 

При виготовленні деталей для електровакуумних приладів уручну і на спеціальному обладнанні методом різання, штампування, паяння тощо: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Яж 

Черговий 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

13 

7242.2 

Зачищувач 

При виконанні робіт із зачищування деталей приладів уручну і на верстатах з попереднім травленням: 

  

  

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Черговий 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички неопренові 

МиК50 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

14 

7311.1 

Контролер деталей та приладів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

15 

7311.1 

Контролер режимів роботи технологічного устаткування 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

Ву 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

16 

7241.1 

Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

17 

7344.1 

Координатографіст прецизійної фотолітографії 

Костюм сукняний з кислотозахисним просоченням 

ЗМиК80 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет сукняний 

ЗК50 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Чоботи гумові формові 

К50Щ20 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

К50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

18 

7241.1 

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Навушники або вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эв 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эв 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

19 

9322 

Лудильник деталей приладів гарячим способом 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТрТв 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавиці брезентові з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

При електролітичному способі додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжК50 

Черговий 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ЯжК50 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

20 

8290.3 

Маркувальник деталей та приладів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ОК20 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ОаК50 

Нарукавники прогумовані 

ОаК20 

Чергові 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

21 

7242.1 

Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка) 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗНм 

Черговий 

Черевики шкіряні  

ЗМи 

12 

Рукавички неопренові 

МиНм 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

22 

8282.2 

Намотувальник котушок для електроприладів та апаратів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗО 

Черговий 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички неопренові 

МиОа 

Навушники або вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

23 

8159.3 

Обтискувач електроз'єднувачів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні  

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

24 

8131.1 

Оператор вакуумно-напилювальних процесів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗПм 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиПм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

25 

7311.2 

Оператор прецизійного різання 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

26 

7343.1 

Оператор прецизійної фотолітографії 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

27 

8211.2 

Оператор термоз'єднань 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички зварника шкіряні 

ТиТв 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

28 

7311.1 

Приладист (електронна техніка) 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні  

Ми 

29 

8159.2 

Промивальник деталей та вузлів 

Костюм лавсано-бавовняний з маслонафтоводозахисним просоченням 

ЗВуНм 

12 

Берет лавсано-бавовняний 

ЗВуНм 

12 

Фартух прогумований з нагрудником  

НмВнК20 

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

НмМиК20 

Нарукавники лавсано-бавовняні з кислотозахисним просоченням 

К20Нм 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

30 

8152.2 

Просочувальник електротехнічних виробів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником  

НмО 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиНм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Чоботи гумові формові 

НмОа 

Чергові 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

НмОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

31 

9322 

Протиральник електровакуумних приладів 

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Нм 

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Нарукавники прогумовані 

Нм 

Рукавички неопренові 

Нм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

32 

7242.1 

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

7241.2 

Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

33 

8282.2 

Складальник електровимірювальних приладів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

34 

7311.2 

Складальник квантових приладів 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

35 

8283.2 

Складальник напівпровідникових приладів 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

36 

7241.1 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)  

Костюм бавовняний  

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

37 

7311.1 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (прецизійні прилади)  

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

38 

8152.3 

Сушильник деталей та приладів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

ЗТи 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

Тв 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

МиТи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

39 

7311.1 

Юстирувальник деталей та приладів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Виробництво приладів для виміру часу; обробка технічних каменів, алмазів і надтвердих матеріалів

40 

9322 

Вагар-обліковець 

При виконанні робіт зі зважування та підрахунку матеріалів деталей та складових частин годинникового та каменевого виробництв: 

  

  

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

41 

7311.2 

Вальцювальник дроту для спіралей 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

42 

7313.2 

Вибірник каменів 

При виконанні сферичних та конусних заглиблень у приладових каменях з корунду та агату на верстатах з алмазними інструментами: 

  

  

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Фартух бавовняний з нагрудником 

ЗМи 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Нарукавники бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

43 

7311.2 

Волочильник матеріалу для спіралей 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

44 

7311.2 

Галтувальник деталей годинників та каменів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Навушники або вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

45 

7311.1 

Годинникар з ремонту електронних і кварцових годинників 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

46 

7311.2 

Годинникар з ремонту механічних годинників 

Халат (костюм) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

47 

7311.2 

Друкар циферблатів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

На приготуванні фарб, розчинників: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ОВн 

Рукавички трикотажні з латексним покриттям 

МиОа 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

48 

7313.2 

Електромонтажник блоків електронно-механічних годинників 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

При лудінні плат, панелей та покритті кондесаторів лаком додатково: 

  

  

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжК20 

Черговий 

Рукавички трикотажні з латексним покриттям 

МиЯж 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

49 

7311.2 

Завивальник спіралей 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

50 

7313.2 

Закріплювач алмазів та надтвердих матеріалів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Білизна натільна 

З 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

51 

7212.2 

Зварник виробів з тугоплавких металів 

Костюм для зварника 

ЗМиТр 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиТр 

12 

Рукавички зварника шкіряні 

МиТр 

Окуляри захисні зварника 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

52 

7311.2 

Зубополірувальник деталей годинників 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗВп 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиВ 

12 

Навушники або вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

53 

7311.2 

Зубофрезерувальник деталей годинників 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиВ 

12 

Навушники або вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

54 

9322 

Клеїльник виробів з металу

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗМиЯж 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком 

ЗМиМун5 

12 

Рукавички трикотажні з латексним покриттям 

МиЯж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

55 

7311.2 

Контролер годинникового та каменевого виробництва 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

56 

7313.2 

Контролер у виробництві алмазів, надтвердих матеріалів та виробів з них 

Костюм (халат) бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗМиПм 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

57 

7311.2 

Лакувальник деталей годинників 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗМиО 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички неопренові 

МиОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

58 

7324.2 

Малювальник світними фарбами 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗМиО 

Черговий 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

59 

9322 

Навивальник пружин 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

60 

7223.2 

Налагоджувальник зубофрезерних автоматів та напівавтоматів 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

61 

7223.2 

Налагоджувальник мийних машин 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички трикотажні з латексним покриттям 

МиВн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

62 

7223.2 

Налагоджувальник настільних верстатів та пресів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

63 

7223.2 

Налагоджувальник складальних автоматів, напівавтоматів та автоматичних ліній 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

64 

7313.2 

Обдирач алмазів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Сорочка верхня 

З 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

65 

8122.3 

Оброблювач твердосплавних виробів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

66 

7313.2 

Огранувальник алмазів у діаманти 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Сорочка верхня 

З 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

67 

7313.2 

Підбирач каменів 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

68 

7313.2 

Полірувальник технічних каменів 

Комбінезон бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиВп 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиСм 

12 

Рукавички нітрильні 

МиВу 

Навушники або вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

69 

9322 

Пресувальник скла 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

Ти 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

МиТи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

70 

9322 

Промивальник діамантів та алмазів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Сорочка верхня 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиК20 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

К50Щ20 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

71 

9322 

Промивальник каменів 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням 

ЗМиК20 

12 

Берет бавовняний з кислотозахисним просоченням 

ЗК20 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

К20 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

К50Щ20 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

72 

9322 

Промінник 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗВпО 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Напальчники гумові 

МиОа 

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

73 

9322 

Протиральник годинникових скелець 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

74 

8159.2 

Рекуператорник алмазів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Сорочка верхня 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Черговий 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиК20 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

К50Щ20 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

75 

7313.2 

Різальник алмазів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

7313.2 

Розпилювач алмазів 

Берет бавовняний 

З 

12 

Сорочка верхня 

З 

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

ЗМиВп 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиВ 

12 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

76 

7311.2 

Різальник мінералів 

Комбінезон бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

ЗМиВп 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

77 

9322 

Різьбонарізувач деталей годинників 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

ЗМиВп 

Черговий 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

78 

7313.2 

Розколювач алмазів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Сорочка верхня 

З 

До зносу 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

79 

7313.2 

Розмітник алмазів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Сорочка верхня 

З 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рушник вафельний 

ЗМи 

80 

7311.2 

Свердлувальник каміння 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований (поліетиленовий) з нагрудником 

ЗМиВп 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиВ 

12 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

81 

7311.2 

Складальник годинників 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

82 

9322 

Складальник деталей годинників і каменів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

83 

7311.2 

Складальник складових частин годинників 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

84 

9322 

Склеювач технічних каменів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиЯж 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

ЯжОа 

Чергові 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

85 

7313.2 

Сортувальник алмазів (гранувальне виробництво) 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рушник вафельний 

ЗМи 

86 

7311.2 

Сортувальник деталей годинників та каменів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

87 

7311.2 

Травильник фольги (виробництво годинників) 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням 

ЗМиК20 

12 

Берет бавовняний з кислотозахисним просоченням 

ЗК20 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Черговий 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

К50Щ20 

Чергові 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

88 

9322 

Установник алмазів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

89 

7313.2 

Шліфувальник каменів 

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вп 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички нітрильні 

МиПм 

Навушники або вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

90 

7313.2 

Ювелір-закріпник 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

МиО 

Черговий 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

Рукавички трикотажні з латексним покриттям 

МиОа 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Виробництво приладів, інструменту та устаткування медичного призначення

91 

9322 

Виробник бужів та катетерів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом  

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

При використанні лаків і фарб додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Черговий 

Рукавички неопренові 

ЯжОн 

При обслуговуванні сушильних камер додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Рукавиці сукняні з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

92 

7311.2 

Виробник окулярних оправ 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

При паяльних роботах додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжК20 

Черговий 

Нарукавники прогумовані 

ЯжК20 

Черговий 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ЯжК20 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

93 

9322 

Виробник пульпоекстракторів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом  

ЗМиПн 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

94 

9322 

Дозувальник ртуті 

Комбінезон з компактної світлої лавсано-бавовняної тканини (глухого крою, без кишень) 

ЗМиЯа 

Берет з компактної лавсано-бавовняної тканини 

ЗЯа 

Білизна натільна 

З 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом  

ЗМиЯт 

12 

Рукавички з компактної бавовняної тканини 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

Яж 

Шкарпетки лавсано-бавовняні 

ЗМи 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний з протиртутними патронами 

  

До зносу 

95 

7311.1 

Електромеханік з ремонту та обслуговування електронної медичної апаратури 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

При роботах з монтажу, ремонту, регулювання та випробування ртутних приладів: 

  

  

Комбінезон з компактної світлої лавсано-бавовняної тканини (глухого крою, без кишень) 

ЗМиЯа 

Берет з компактної лавсано-бавовняної тканини 

ЗЯа 

Білизна натільна 

З 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом  

ЗМиЯт 

12 

Рукавички з компактної бавовняної тканини 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

Яж 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний з протиртутними патронами 

  

До зносу 

96 

7311.1 

Електромеханік з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом  

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

При шліфуванні, поліруванні та доводці поверхонь деталей оптичних приладів додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

МиВп 

Черговий 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

МиВн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

97 

7311.1 

Електромеханік з ремонту та обслуговування медичного рентгенівського устаткування 

Костюм лавсано-бавовняний 

ЗМи 

Берет лавсано-бавовняний 

З 

Білизна натільна 

З 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом  

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

При регулюванні і комплексному випробуванні рентгенівського устаткування додатково: 

  

  

Фартух із просвинцьованої гуми з нагрудником 

ЗРи 

Черговий 

Чоботи із просвинцьованої гуми 

МиРз 

Чергові 

Рукавички захисні із просвинцьованої гуми 

Ри 

Чергові 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні з просвинцьованими скельцями 

  

Чергові 

98 

7311.1 

Електромеханік з ремонту та обслуговування медичного устаткування 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

99 

7311.1 

Електромеханік з ремонту та обслуговування наркозно-дихальної апаратури 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом  

ЗМи 

12 

При очищенні, промиванні та змащуванні випарювачів наркотичних речовин додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗБм 

Черговий 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

Бм 

Чергові 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

100 

7311.2 

Заточувальник медичного інструменту 

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗПн 

12 

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

ВпМи 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом  

ЗМиПн 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Навушники або вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

101 

7311.1 

Контролер медичного устаткування та виробів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ВнЯж 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

102 

7311.1 

Механік протезно-ортопедичних виробів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗМиВн 

Черговий 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

103 

7311.1 

Оптик медичний 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

104 

7311.2 

Полірувальник хірургічних інструментів та апаратів 

Костюм (халат) бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗМиВу 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

105 

9321 

Складальник ін'єкційних голок 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗМиВу 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

106 

7311.2 

Складальник окулярів 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

107 

7311.2 

Складальник суцільнометалевих растрів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжВн 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ЯжВн 

Чергові 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

108 

7311.2 

Складальник хірургічних інструментів і апаратів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

109 

9321 

Складальник шприців 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

110 

9322 

Склеювач-фарбувальник окулярних оправ із пластмас 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗО 

12 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом  

ЗМиО 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

Оа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

111 

9322 

Ущільнювач припою 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Виробництво термометрів та ареометрів, приладів з використанням оптичних деталей

112 

8139.2 

Автоклавник (виробництво скла та скловиробів) 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником 

МиТиТв 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

113 

8152.1 

Апаратник перегонки 

При приготуванні дистильованої води: 

  

  

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиВ 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Рукавички гумові технічні 

Вн 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

114 

9322 

Вакуумник термосних колб 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

Ти 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

115 

7322.2 

Випробувач скловиробів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗВн 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

116 

7322.2 

Виробник світлофільтрів та поляроїдів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ЯжОа 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

117 

8131.2 

Виробник скляної плівки 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжВн 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ЯжВн 

Чергові 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

118 

8284.2 

Виробник шкал та сіток фотоспособом 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиК20 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

К50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

119 

9322 

Відмітчик ареометрів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ОВн 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

Оа 

Чергові 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

120 

7311.2 

Відмітчик термометрів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

ЗМи 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗЯжВу 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиЯж 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ЯжВу 

Чергові 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

121 

7322.2 

Готувач оптичних клеїв 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиЯж 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

ЯжОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

122 

7311.2 

Градуювальник оптичних деталей 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиК20 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

К50 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

123 

8153.2 

Дистиляторник ртуті 

Комбінезон з компактної світлої лавсано-бавовняної тканини (глухого крою, без кишень) 

ЗМиЯа 

Берет з компактної лавсано-бавовняної тканини 

ЗЯа 

Білизна натільна 

З 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиЯт 

12 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ЯтЯж 

Шкарпетки лавсано-бавовняні 

ЗМи 

Рушник вафельний 

ЗМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний з протиртутними патронами 

  

До зносу 

124 

9322 

Запаювальник колб та посудин 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТрТв 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички зварника шкіряні 

ТиТв 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

125 

7311.1 

Контролер оптичних деталей та приладів 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

Вн 

Чергові 

126 

7322.2 

Лакувальник оптичних деталей  

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗО 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

Оа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

127 

8159.2 

Мийник колб із застосуванням кислотних розчинів 

Костюм лавсано-бавовняний з кислотозахисним просоченням 

ЗМиК20 

12 

Берет лавсано-бавовняний з кислотозахисним просоченням 

ЗК20 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиК20 

12 

Нарукавники прогумовані 

К50Вн 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

К50Вн 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

128 

7311.2 

Наповнювач приладів газами 

При виконанні робіт з наповнення контактних термометрів і ртутних перемикачів воднем, азотом та іншими інертними газами: 

  

  

Комбінезон з компактної світлої лавсано-бавовняної тканини (глухого крою, без кишень) 

ЗМи 

Берет з компактної лавсано-бавовняної тканини 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

ВпЯж 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

Яж 

Чергові 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

129 

7311.2 

Наповнювач приладів рідинами 

При наповненні приладів термометричною рідиною або ртуттю: 

  

  

Комбінезон з компактної світлої лавсано-бавовняної тканини (глухого крою, без кишень) 

ЗМиЯа 

Берет з компактної лавсано-бавовняної тканини 

ЗЯа 

Білизна натільна 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

ВпЯж 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиЯж 

12 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

ВнЯж 

Шкарпетки бавовняні 

ЗМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

130 

8159.2 

Оператор вакуумних установок для нанесення покриттів на оптичні деталі 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиК20 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

К50Щ20 

Чергові 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

131 

7322.2 

Оператор з нанесення просвітлювальних та захисних покриттів 

При нанесенні захисних покриттів на оптичні деталі методом занурення в розчини вінілхлорсилану в толуолі і оцтово-кислої ртуті в метанолі: 

  

  

Комбінезон з компактної світлої лавсано-бавовняної тканини (глухого крою, без кишень) 

ЗМиЯа 

Берет з компактної лавсано-бавовняної тканини 

ЗЯа 

Білизна натільна 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиЯж 

12 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

ЯжОа 

Нарукавники прогумовані 

ЯжОа 

Шкарпетки бавовняні 

ЗМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний з протиртутними патронами 

  

До зносу 

132 

8131.2 

Оператор на уварювальних машинах 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички зварника шкіряні 

ТиТв 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

133 

7311.2 

Оператор установки вимірювання об'єму 

Костюм (халат) із компактної бавовняної тканини (глухого крою, без кишень) 

ЗМиЯа 

12 

Берет із компактної бавовняної тканини 

ЗЯа 

12 

Білизна натільна 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

12 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиЯж 

12 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

Яж 

Нарукавники прогумовані 

Яж 

Шкарпетки з компактної бавовняної тканини 

ЗМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

134 

7311.2 

Оптик елементів квантових приладів 

При виготовленні оптичних деталей (шліфуванні, поліруванні, доводці): 

  

  

Халат бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗМиНм 

12 

Берет бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗПм 

12 

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

МиПм 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички трикотажні з латексним покриттям 

МиНм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

При застосуванні лазерного та рентгенівського випромінювань при виготовленні і контрольних вимірах оптичних деталей додатково: 

  

  

Фартух пластикатовий з нагрудником 

Ри 

Чергові 

Нарукавники пластикатові 

Ри 

Чергові 

Рукавички захисні із просвинцьованої гуми 

Ри 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

135 

7311.1 

Оптик-механік 

На складанні вузлів та приладів з підганянням металевих і оптичних деталей (припилювання, протирання, пришабрування, завальцювання, центрування) та герметизацією: 

  

  

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

ЗМиПм 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Рукавички неопренові 

Нм 

Чергові 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

136 

7322.2 

Паяльщик сіток та шинок на склі 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ЯжОа 

Чергові 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

137 

7322.2 

Полірувальник оптичних деталей 

Костюм (халат) бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиВн 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

МиВу 

Рукавички неопренові 

Нж 

Чергові 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

138 

7322.2 

Промивальник оптичних деталей 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиК20 

12 

Чоботи гумові формові 

К50Щ20 

Чергові 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

ЯжК50 

Нарукавники прогумовані 

ЯжК50 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

139 

9322 

Різальник на вогні 

При різанні скловиробів на верстатах з газокисневими пальниками: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТо 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички зварника шкіряні 

ТиТо 

Нарукавники брезентові з вогнезахисним просоченням 

ТиТо 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

140 

9322 

Розвальцювальник скла 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТо 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички зварника шкіряні 

ТиТо 

Нарукавники брезентові з вогнезахисним просоченням 

ТиТо 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

141 

7322.2 

Розпилювач оптичного скла 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗПсМи 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

МиПс 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

142 

7322.2 

Свердлувальник оптичних деталей 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиВ 

12 

Напальчники гумові 

МиВн 

До зносу 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

143 

7311.2 

Складальник приладів із скла 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички неопренові 

МиОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

144 

7322.2 

Склеювач оптичних деталей 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ОЯж 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиО 

12 

Рукавички неопренові 

МиОа 

Напальчники гумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

145 

7322.2 

Склодув 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТо 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавиці брезентові 

ТиТо 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

146 

7322.2 

Фрезерувальник оптичних деталей 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиСм 

12 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

147 

7311.2 

Центрувальник оптичних деталей 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиСм 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

148 

7322.2 

Чистильник оптики 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ОНж 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

149 

7322.2 

Шліфувальник оптичних деталей 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗМиВу 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиВ 

12 

Рукавички нітрильні 

МиВу 

Навушники або вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

150 

9322 

Штенгелювальник 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

МиТи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

151 

7311.2 

Юстирувальник оптичних приладів 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Виробництво обчислювальної техніки, приладів та обладнання для обробки інформації 

152 

8163.2 

Апаратник з обслуговування рекуператорів та системи охолодження 

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ЗТиТв 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавиці брезентові з вогнезахисним просоченням 

МиТиТв 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ВнПк 

Чергові 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

153 

8159.2 

Апаратник з одержання високочистих матеріалів для напівпровідникового виробництва 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Білизна натільна 

З 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Черговий 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом на поліуретановій підошві 

МиК20Щ20 

12 

Рукавиці брезентові з вогнезахисним просоченням 

ТиТв 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

К50Щ20 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

154 

8159.2 

Апаратник з хімічного оброблення напівпровідникових матеріалів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Білизна натільна 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

МиК20 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

К50Щ20 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

155 

8159.2 

Апаратник на установках деіонізації 

Костюм лавсано-бавовняний з кислотозахисним просоченням 

ЗМиК50 

12 

Берет лавсано-бавовняний 

ЗК20 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

МиК20 

12 

Рукавички неопренові 

К50Щ50 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

156 

7311.1 

Вимірювач електричних параметрів мікромодулів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

157 

7241.1 

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

158 

7241.1 

Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

159 

7241.1 

Електромонтажник-схемник 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

160 

7311.2 

Заварник напівпровідникових приладів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнезахисним просоченням 

ТиТр 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички зварника шкіряні 

ТиТр 

Окуляри захисні зі  

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

161 

2144.2 

Інженер-електронік 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

12 

162 

7242.2 

Комплектувальник мікромодулів 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

163 

9322 

Комплектувальник п'єзотехнічних виробів 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

164 

7242.1 

Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

12 

Рукавички діелектричні 

Эн 

12 

165 

7242.2 

Монтажник елементів па'мяті на феритах 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

Яж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

166 

7242.2 

Монтажник мікромодулів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиЯж 

12 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

Яж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

167 

7242.1 

Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

168 

7311.1 

Настроювач напівпровідникових приладів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

МиЯж 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

169 

8171.2 

Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкарських платах 

Костюм лавсано-бавовняний з кислотозахисним просоченням 

ЗМиЯж 

12 

Берет лавсано-бавовняний з кислотозахисним просоченням 

ЗЯа 

12 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиЯж 

12 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

Яж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

170 

7242.1 

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

171 

9321 

Складальник випрямлячів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

  

8283.2 

Складальник індикаторів 

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

МиЯж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

172 

8283.2 

Складальник мікросхем 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Напальчники гумові 

ЗМи 

До зносу 

173 

7243.1 

Складальник-настроювач магнітних систем 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

НмЭм 

Напівчеревики шкіряні на антистатичній гумовій підошві 

ЗМиЭм 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

174 

7242.1 

Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом і захисним носком 

ЗМиМун25 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

12 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

175 

8290.1 

Слюсар-скадальник радіоелектронної апаратури та приладів 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом і захисним носком 

ЗМиМун25 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

Яж 

Чергові 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

176 

8212.2 

Шліфувальник виробів електронної техніки 

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗМиПм 

12 

7311.2 

Шліфувальник-полірувальник з прецизійного оброблення напівпровідникових матеріалів 

Берет бавовняний з пилонепроникної тканини 

ЗПм 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ПмВп 

Рукавички бавовняні з точковим полівінілхлоридним покриттям 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

Нм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Загальні професії приладобудування 

177 

7324.2 

Виробник трафаретів, шкал та плат 

Костюм (халат) бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ОК50Щ20 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиК20 

12 

Чоботи гумові формові 

К50Щ20 

Чергові 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ОаК50Щ20 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

178 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Костюм бавовняний  

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні  

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

179 

7311.2 

Заливальник компаундами 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

О 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиО 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

ОаЯж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

180 

2149.2 

Інженер-лаборант 

Халат лавсано-бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50 

Черговий 

Туфлі шкіряні на гумовій підошві 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички гумові технічні 

К50 

Чергові 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

181 

7233.2 

Комплектувальник виробів та інструменту 

Костюм бавовняний  

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні із захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

182 

8229.2 

Лакувальник 

Костюм бавовняний  

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ОЯж 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиО 

12 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

МиОа 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

183 

7223.1 

Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 

Костюм бавовняний  

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

184 

7212.2 

Паяльщик 

Костюм бавовняний  

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗМиЯж 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиЯж 

12 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі 

МиЯж 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

185 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ВуК50Щ20 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

ВуК50Щ20 

Чергові 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

186 

7142.2 

Фарбувальник приладів і деталей 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗОЯж 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиО 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички універсальні кислото-лугостійкі або неопренові 

МиОа 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Керівники і фахівці підприємств приладобудування 

187 

1222.1 

Головний інженер (промисловість) 

Халат бавовняний  

ЗМи 

Черговий 

1237.1 

Головний конструктор 

  

  

  

1237.1 

Головний технолог 

  

  

  

1210.1 

Голова правління 

  

  

  

3119 

Диспетчер виробництва 

  

  

  

1222.1 

Директор з виробництва 

  

  

  

1210.1 

Директор (начальник, інший керівник) підприємства 

  

  

  

1210.1 

Директор технічний 

  

  

  

2144.2 

Інженер-конструктор (електроніка) 

  

  

  

2145.2 

Інженер-конструктор (механіка) 

  

  

  

1222.2 

Начальник відділу технічного контролю 

  

  

  

1222.2 

Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби  

  

  

  

1222.2 

Начальник цеху 

  

  

  

188 

1222.1 

Головний енергетик 

Костюм бавовняний  

ЗМи 

12 

3113 

Енергетик 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

189 

1222.1 

Головний механік 

Костюм бавовняний  

ЗМи 

12 

2145.2 

Інженер-технолог (механіка) 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

190 

2149.2 

Інженер з якості 

Халат бавовняний  

ЗМи 

12 

2149.2 

Інженер-технолог 

Берет бавовняний 

З 

12 

3111 

Технік-технолог 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

191 

2149.2 

Інженер з налагодження й випробувань 

Костюм бавовняний  

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

192 

2149.2 

Інженер з охорони праці 

Костюм бавовняний  

ЗМи 

24 

Берет бавовняний 

З 

24 

2149.2 

Інженер з ремонту 

Напівчеревики шкіряні  

ЗМи 

18 

1232 

Начальник відділу охорони праці 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Каска захисна 

  

Чергова 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

193 

1222.2 

Майстер виробничої дільниці 

Костюм бавовняний  

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

1222.2 

Майстер дільниці 

Напівчеревики шкіряні з гладким верхом 

ЗМи 

12 

1222.2 

Майстер зміни 

  

  

  

1222.2 

Майстер цеху 

Рукавички комбіновані спилкові 

Ми 

3115 

Механік дільниці 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

3115 

Механік цеху 

Каска захисна 

  

Чергова 

3115 

Механік-налагоджувальник 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

194 

1222.2 

Начальник дільниці 

Халат бавовняний  

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Завантажити