НПАОП 0.00-1.03-06Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

Про затвердження Правил безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

Наказ Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи

від 14 червня 2006 року N 363

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27 червня 2006 р. за N 761/12635

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд (далі - Правила), що додаються.

2. Уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила безопасности труда при эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений", уведені в дію наказом Міжгалузевого державного об'єднання річкового флоту від 22.02.90 N 28, з набранням чинності цих Правил.

3. Наказ увести в дію з 1 вересня 2006 року.

4. Управлінню правового забезпечення (Сухар А. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Саварин М. В.) вжити заходів щодо внесення наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

6. Головному редактору журналу "Охорона праці" (Яковенко М. Г.) опублікувати наказ у черговому номері журналу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Держпромгірнагляду Саварина М. В.

Міністр 

В. І. Балога 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 14 червня 2006 р. N 363

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27 червня 2006 р. за N 761/12635 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНОПЛАВНИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд (далі - Правила) встановлюють основні вимоги щодо забезпечення безпечної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд.

1.2. Правила поширюються на всі підприємства, організації та установи незалежно від форм власності та підпорядкування, які здійснюють контроль, технічну експлуатацію і виконують роботи на судноплавних гідротехнічних спорудах.

1.3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників проводяться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, а з питань пожежної безпеки - відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468.

1.4. Медичні огляди працівників проводяться в установлені терміни відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345.

1.5. Працівники певних категорій забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм та в порядку згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.6. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕННЯ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому нормативному акті, та визначення позначених ними понять:

аванпорт судноплавної гідротехнічної споруди - захищена акваторія, прилегла до шлюзу з боку верхнього б'єфа (водосховища), яка створена огороджувальними спорудами і призначена для переформування зчепів, відстою суден в штормову погоду і перед шлюзуванням, а також для безпечного і зручного входу суден в шлюз і виходу з нього;

акваторія аванпорту (акваторія) - огороджена дамбами-хвилеломами частина акваторії водосховища;

небезпечна зона - простір, у якому можливий вплив на працівника небезпечного та (або) шкідливого виробничого чинників;

район гідротехнічних споруд (РГС) - судноплавна гідротехнічна споруда з двома та більше шлюзами;

судноплавна гідротехнічна споруда (СГТС) - споруда, у комплекс якої входять шлюз, підхідні канали, аванпорт, дамби, причальні споруди.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ШЛЮЗУВАННЯ

3.1. Загальні вимоги безпеки

3.1.1. Працівник, що обслуговує СГТС, повинен знати та виконувати:

вимоги інструкцій з питань охорони праці, які стосуються його спеціальності та обов'язків;

правила рятування потопаючих та надання їм першої допомоги;

правила користування весловим човном;

прийоми визволення людей, які зазнали дії електричного струму, і правила надання першої допомоги ураженим електричним струмом;

правила користування засобами колективного та індивідуального захисту, рятувальними засобами, а також виконувати вимоги щодо безпеки праці, передбачені колективним договором (угодою).

3.2. Вимоги безпеки під час шлюзування

3.2.1. Для здійснення безпечного шлюзування суден судноводії повинні дотримуватись вимог цих Правил, Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.02.2004 N 91, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.07.2004 за N 872/9471 (далі - Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України), Правил безпеки праці на суднах річкового флоту, уведених у дію наказом Міжгалузевого державного об'єднання річкового флоту від 25.10.90 N 148 (зі змінами) (далі - Правила безпеки праці на суднах річкового флоту), Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.10.2003 N 809, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2003 за N 1010/8331, і Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд, уведених в дію наказом Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР від 08.08.79 N 179 (далі - Правила технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд).

3.2.2. Під час шлюзування суден з нафтопродуктами та їх залишками на території шлюзу (на площадках камери і причалах) не дозволяється виконувати електро-, газозварювальні та інші роботи, пов'язані з використанням відкритого вогню.

3.2.3. Під час шлюзування механічне обладнання воріт і затворів та електрообладнання СГТС не потребують постійної присутності обслуговуючого персоналу.

3.2.4. Вахтовий персонал шлюзу повинен знати обов'язки та дії в разі падіння людей у камеру шлюзу під час шлюзування, зависання суден на швартових або привальних брусах, пожежі та інших аварійних ситуацій.

3.2.5. Щоб уникнути падіння людей за борт, під час шлюзування суден посадка і висадка пасажирів на причальні лінії або площадки камери не дозволяється.

В аварійних ситуаціях (пошкодження суден, пожежа) з дозволу диспетчера шлюзу допускається евакуація на площадки шлюзу або висадка члена (членів) команди суден (для надання медичної допомоги тощо) на причальні стінки шлюзу.

3.2.6. На шлюзі повинні бути два двовесельні човни: один - у верхньому б'єфі, другий - у нижньому.

3.2.7. Човни повинні бути справними, перевіреними на водонепроникність, вантажопідйомність і мати достатню остійність.

3.2.8. Із зовнішнього боку бортів човна повинні бути написи про його приналежність, а з внутрішнього боку борту - про його вантажопідйомність та пасажиромісткість.

3.2.9. Човен обладнують рятувальними леєрами з поплавками на кожній петлі.

3.2.10. Човен повинен бути укомплектований відповідним інвентарем та рятувальними засобами.

3.2.11. Не дозволяється перевантаження човна.

3.2.12. Працівники СГТС (РГС) повинні знати безпечні прийоми підходу на човні до суден, плавучих римів, а також відходу від них відповідно до вимог Правил безпеки праці на суднах річкового флоту.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РЕМОНТУ БЕРЕГОВИХ УКОСІВ

4.1. Для безпечного виконання ремонту берегових укосів каналів з плавучих засобів у літній період плавучі засоби слід установлювати вздовж берега.

4.2. Для інформування судноводіїв суден, які проходять повз місце, де виконуються ремонтні роботи, необхідно встановити попереджувальні сигнали відповідно до Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України.

4.3. Судна повинні рухатися малим ходом повз місце, де виконуються ремонтні роботи.

4.4. Вночі місця проведення ремонтних робіт на укосах повинні освітлюватися.

4.5. Для проходу працівників та перенесення матеріалів у місцях ремонту берегових укосів необхідно встановити сходні або трапи.

4.6. На видному місці розмістити рятувальні засоби (круги, багри, мотузки, пояси тощо).

4.7. Електропостачання установок під час ремонту укосів повинно здійснюватися тимчасово прокладеним шланговим кабелем від гідроспоруди або від пересувної електростанції.

Кабель необхідно укладати на дерев'яних підставках.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕРИТОРІЇ, ВИРОБНИЧИХ, СЛУЖБОВИХ І ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ СУДНОПЛАВНОЇ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ ТА ЇЇ АКВАТОРІЇ

5.1. Загальні вимоги безпеки

5.1.1. Територія, виробничі, службові і допоміжні приміщення СГТС (РГС) повинні відповідати вимогам СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования", затверджених постановою Держбуду СРСР від 28.05.86 N 71, ДСН 3.3.6.042-99 Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42 (далі - ДСН 3.3.6.042-99), ДСН 3.3.6.037-99 Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (далі - ДСН 3.3.6.037-99), ДСН 3.3.6.039-99 Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації (далі - ДСН 3.3.6.039-99), Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд та цих Правил.

5.1.2. Небезпечні зони і ділянки на території та у виробничих приміщеннях, перебування і виконання робіт на яких пов'язані з небезпекою для працівників, повинні позначатися кольоровими сигналами і знаками небезпеки, дорожніми знаками відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

5.1.3. Дороги і проїзди, тротуари, містки через кювети, канави і траншеї, а також сходи необхідно утримувати в справному стані, а в зимовий час - очищати від снігу і льоду та посипати піском.

5.1.4. На в'їзді на територію СГТС (РГС) повинні бути встановлені схема руху автотранспорту, знаки максимальної швидкості пересування і вказано місце стоянки.

5.2. Вимоги безпеки до території судноплавної гідротехнічної споруди

5.2.1. Територія СГТС (РГС) повинна бути огородженою й упорядкованою, постійно утримуватися в чистоті й відповідати вимогам Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд.

5.2.2. Територія СГТС (РГС) повинна бути обладнана водовідводами і водостоками.

Люки водостоків повинні бути завжди закритими.

5.2.3. Пристрої відведення поверхневих вод повинні бути завжди справними.

Застій води на дорогах і площадках СГТС (РГС) не допускається.

5.2.4. Оглядові колодязі, кабельні канали, отвори повинні бути закриті кришками, щитами та огородженими.

5.2.5. Місця, де стаціонарні огородження зняті, необхідно обладнати тимчасовими огородженнями.

5.2.6. У темний час доби, крім огородження, установлюються світлові сигнали.

5.2.7. Територія шлюзу, робочі місця, проїзди, проходи в темний час доби повинні освітлюватися відповідно до вимог СНиП II-4.79. Глава 4 "Естественное и искусственное освещение", затверджених постановою Держбуду СРСР від 27.06.79 N 100 (далі - СНиП II-4.79).

5.2.8. Освітлювальні установки повинні мати пристрої, що захищають судноводіїв від сліпучих променів джерел світла.

5.2.9. Уздовж камери, на двостулкових воротах, на причалах обов'язково повинні висіти рятувальні круги.

5.2.10. Не дозволяється захаращувати територію шлюзу матеріалами, обладнанням і деталями. Для їх складування повинні бути відведені спеціальні місця.

5.2.11. Контейнери для збирання сміття і відходів необхідно розміщувати на спеціально обладнаному майданчику.

5.3. Вимоги безпеки до виробничих, службових і допоміжних приміщень судноплавної гідротехнічної споруди

5.3.1. Виробничі, службові і допоміжні приміщення СГТС (РГС) повинні відповідати категоріям, що визначаються згідно з "Общесоюзными нормами технологического проектирования. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности", затвердженими Міністерством внутрішніх справ СРСР (зі змінами), і відповідати вимогам норм за показниками шуму ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.1.003-83), рівнів електромагнітних та електричних полів згідно з ГОСТ 12.1.006-84 "Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля" (далі - ГОСТ 12.2.006-84) і ГОСТ 12.2.002-84 "Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах" (далі - ГОСТ 12.2.002-84), а також відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 N 476, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за N 203/7524.

5.3.2. Приміщення СГТС поділяються таким чином:

сухі, в яких відносна вологість повітря не перевищує 60 % (приміщення центрального пульта керування, службові приміщення);

вологі, в яких відносна вологість повітря не перевищує 75 % (приміщення контакторних панелей, розподільних пристроїв, підстанцій тощо);

сирі, в яких відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75 % (механізми воріт і затворів, мастилонасосних установок і приміщення, що розміщуються нижче рівня води в камері шлюзу);

особливо сирі, у яких відносна вологість близька до 100 % (потерни, шахти, кабельні тунелі).

5.3.3. За ознаками небезпеки ураження людей електричним струмом приміщення СГТС (РГС) поділяються таким чином:

особливо небезпечні (потерни, кабельні тунелі, шахти);

із підвищеною небезпекою (приміщення контакторних панелей, панелей автоматики, центрального пульта керування, розподільних пристроїв, трансформаторного приміщення підстанцій, механізмів воріт і затворів);

без підвищеної небезпеки (службові приміщення, кімнати відпочинку).

5.3.4. Розташування виробничих, службових і допоміжних приміщень повинно відповідати вимогам безпечної експлуатації і технічного обслуговування споруд і обладнання СГТС (РГС).

5.3.5. Підлога в приміщеннях будь-якого призначення повинна бути рівною, з твердим покриттям, без виступів і вибоїн.

5.3.6. Підлога і перекриття поверхів приміщень повинні утримуватися в справності і чистоті.

5.3.7. Матеріали, що використовуються для покриття підлоги, повинні мати гладку і неслизьку поверхню, зручну для очищення, задовольняти експлуатаційні вимоги та вимоги безпеки.

5.3.8. Не дозволяється вхід стороннім особам у приміщення механізмів воріт і затворів.

5.3.9. Для перекриття приміщень механізмів повинні бути встановлені граничнодопустимі навантаження.

5.3.10. Місця розташування деталей механізмів під час їх розбирання для ремонту повинні бути відзначені на бічних межах фарбою або знаками, забитими в підлогу на рівні її поверхні.

5.3.11. У разі розташування приміщень механізмів у масиві бетону голів нижче рівня води повинні бути забезпечені:

автоматичне відкачування дренажних вод;

дистанційна сигналізація про рівень води, що зібралася;

вентиляція приміщень.

5.3.12. Для спуску в ці приміщення повинні бути ліфти або сходи з поручнями і проміжними огородженими площадками.

5.3.13. Сходи, площадки, переходи і захисні огородження повинні бути справними.

5.3.14. Не дозволяється захаращувати сторонніми предметами приміщення механізмів, коридори, сходи і площадки.

5.3.15. У приміщеннях механізмів труби і кабелі, прокладені по підлозі, повинні проходити в нішах або каналах нижче рівня підлоги з надійним перекриттям.

5.3.16. Технологічні отвори для підіймання вантажів у перекриттях приміщень механізмів повинні бути закриті металевими кришками з рифленою поверхнею.

5.3.17. Отвори, переходи і містки, які не закриваються, повинні бути огороджені поручнями висотою 1100 мм з додатковою проміжною смугою посередині і бортівкою внизу висотою не менше 150 мм.

5.3.18. Приміщення повинні бути забезпечені протипожежними пристроями та інвентарем відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - Правила пожежної безпеки в Україні).

5.3.19. Приміщення СГТС (РГС) повинні мати санітарно-побутові приміщення відповідно до вимог СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания", затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.87 N 313.

5.3.20. Приміщення СГТС повинні бути обладнані господарчо-питним і виробничим водопостачанням, а також фекальною і виробничою каналізацією відповідно до СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий", затверджених постановою Держбуду СРСР від 04.10.85 N 169 (зі змінами).

5.3.21. У виробничих, службових, допоміжних і побутових приміщеннях СГТС (РГС) повинно бути максимально використане природне освітлення відповідно до вимог СНиП II-4-79.

5.3.22. У разі недостатності чи відсутності природного освітлення необхідно застосовувати штучне освітлення.

5.3.23. Освітленість, виміряна люксметром, повинна бути не менше: в камері шлюзу на рівні нижнього б'єфа біля римів - 0,5 лк, шафовій частині воріт - 5 лк, на площадках камери і причальних пристроїв - 0,5 лк.

5.3.24. У вибухонебезпечних приміщеннях (акумуляторні) необхідно застосовувати світильники тільки у вибухобезпечному виконанні, вимикачі яких повинні бути встановлені поза приміщеннями.

5.3.25. Виробничі, допоміжні і санітарно-побутові приміщення СГТС (РГС) повинні бути обладнані опаленням і загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією відповідно до вимог СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", затверджених постановою Держбуду СРСР від 28.11.91 N 100 (зі змінами), які повинні забезпечувати стан повітря робочої зони відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

5.3.26. Для обігрівання виробничих приміщень слід застосовувати повітряне, парове або водяне опалення, яке повинно забезпечити норми мікроклімату відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042-99.

5.3.27. Вхідні двері виробничих приміщень повинні мати справні механічні пристрої для примусового зачинення.

5.3.28. Нагрівальні прилади і трубопроводи, що мають температуру вище 45° C у місцях можливого дотику до них людей, повинні мати огородження.

5.3.29. Рівні звукового тиску і вібрації вентиляційних установок не повинні перевищувати рівні, які встановлені ГОСТ 12.1.003-83 і ГОСТ 12.1.012-90 "Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования", ДСН 3.3.6.037-99 та ДСН 3.3.6.039-99.

5.3.30. Для постачання питною водою необхідно передбачати автомати, фонтанчики, закриті бачки з фонтануючими насадками тощо.

5.4. Вимоги безпеки до акваторії судноплавної гідротехнічної споруди

5.4.1. Для забезпечення безпечного судноплавства на акваторії СГТС (РГС) необхідно:

підтримання навігаційних габаритів шляхом ремонтного днопоглиблювання;

виконання промірних і тральних робіт;

нагляд за чистотою вод акваторії і підхідних каналів та очищення дна від сторонніх предметів.

5.4.2. Акваторія, підхідні канали шлюзу повинні бути оснащені засобами навігаційного обладнання.

6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ У ЗОНІ СУДНОПЛАВНОЇ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ

6.1. Вимоги безпеки під час виконання водолазних робіт

Водолазні роботи на СГТС (РГС) слід проводити відповідно до вимог РД 31.84.01-90 "Единые правила безопасности труда на водолазных работах" (далі - РД 31.84.01-90).

6.2. Вимоги безпеки під час виконання робіт на воді

6.2.1. Проміри глибин і тралення в акваторіях і підхідних каналах СГТС (РГС) виконуються відповідно до правил техніки безпеки під час обслуговування судноплавної обстановки на внутрішніх водних шляхах.

6.2.2. Під час виконання робіт на воді працівники повинні бути в рятувальних жилетах.

6.2.3. Під час промірювання глибини на акваторіях і підхідних каналах СГТС (РГС) човен повинен рухатися проти течії і триматися ближче до берега, де швидкість течії завжди менша. Необхідно стежити за тим, щоб не було бортової хитавиці, крену і заливання човна водою, для чого човен необхідно направляти поперек хвиль.

6.2.4. Працівники, які промірюють глибини, повинні знати безпечні прийоми роботи на човні відповідно до вимог Правил безпеки праці на суднах річкового флоту.

6.2.5. Для безпеки працівників місця спусків до води для посадки в човен і вимірювання рівня води повинні бути обладнані справними сходами або трапами, які необхідно систематично очищати від бруду, снігу та у разі обледеніння посипати піском.

6.2.6. У разі наявності льоду в камері шлюзу і на підходах до нього, виїзд у човні для проведення промірів дозволяється бригаді в складі не менше двох працівників.

Завантажити