НПАОП 0.00-1.03-06Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

Висота надводного борту навантаженого човна повинна бути не менше 0,30 м.

6.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт з льоду

6.3.1. До виконання робіт з льоду (облаштування майн, дноукріплювальні роботи, проміри глибин, ремонт укосів тощо) можуть бути допущені тільки працівники, що пройшли інструктаж.

Такі роботи виконуються за розпорядженням керівника робіт із записом у вахтовому журналі (таблиця 1).

Таблиця 1

Оформлення робіт у вахтовому журналі "Експлуатаційне обслуговування і ремонт"

Дата

Час

Склад і приймання вахти.

Стан споруди та обладнання.

Допуск до робіт і видача ключів.

Зміст робіт і заходи з безпеки праці.

Несправності в роботі обладнання і споруди

Відмітка про усунення несправності. Зміст робіт, дата, час, прізвище виконавця

Підписи працівника, який здійснює допуск, і виконавця робіт

1

2

3

4

5

6.3.2. Для безпечного виконання робіт з льоду і переміщення обладнання та механізмів по льоду керівник робіт зобов'язаний перевірити відповідність товщини і міцності льоду допустимим нормам товщин монолітного річкового льоду при пересуванні по ньому людей і транспорту відповідно до РД 31.84.01-90 за умови постійного спостереження за його станом.

6.3.3. Під час проведення робіт з льоду обладнання та матеріали встановлюють і складують на настилах і підкладках із колод, на видних місцях розміщують рятувальні засоби (жердини, мотузки, рятувальні круги тощо).

6.3.4. Під час виконання робіт на льоду не дозволяється розпалювати вогнище поблизу механізмів і трубопроводів.

Слід уникати розливів нафтопродуктів на лід.

6.3.5. У разі появи на льоду провалів і великих тріщин роботи слід негайно припинити, працівників - вивести, а устаткування і матеріали - вивезти.

6.3.6. У місцях із недостатньою міцністю льоду встановлюють (вивішують) знаки небезпеки з відповідним написом ("Ходити по льоду не дозволяється" тощо).

6.3.7. У весняний період із настанням денних плюсових температур необхідно: на льоду (там, де потрібно) покласти дощаті настили; обмежити кількість працівників, які одночасно працюють на льоду; при товщині льоду, близькій до граничнодопустимої (згідно з РД 31.84.01-90), обладнання і механізми поставити на понтони.

6.4. Вимоги безпеки під час виконання робіт над водою

6.4.1. Роботи над водою виконуються тільки з дозволу начальника шлюзу із записом у вахтовому журналі, а в зоні гідроспоруди - тільки за нарядом.

6.4.2. Роботи над водою необхідно виконувати в рятувальному жилеті, а також дотримуватися правил безпеки праці, що діють під час роботи на висоті, відповідно до вимог Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів, затвердженої наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 09.10.2003 N 190, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2003 за N 970/8291.

6.4.3. Біля місця спуску працівника повинен бути рятувальний круг з кидальним кінцем довжиною не менше 25 м.

6.4.4. На воді на відстані не більше 50 м від місця виконання роботи повинен бути черговий човен або будь-який інший плавзасіб.

6.4.5. У разі роботи шлюзу в умовах продовженої навігації обколювання льоду з конструкцій воріт і затворів виконують за нарядом і з дотриманням усіх заходів безпеки під час виконання робіт над водою.

7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ВОДОВІДЛИВУ ТА ОСУШУВАННЯ КАМЕРИ ШЛЮЗУ

7.1. Роботи з водовідливу та осушування камери шлюзу проводяться відповідно до Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд і розробленого та затвердженого технологічного процесу.

7.2. Під час проведення робіт з водовідливу та осушування камери шлюзу повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпеку праці працівників.

7.3. Працівники, які працюють під час водовідливу, повинні бути забезпечені рятувальними засобами.

7.4. Проходи в камері прокладають по осі шлюзу.

Проходи повинні забезпечувати вільний і безпечний прохід працівників.

7.5. На шлюзі з боку нижнього б'єфа після встановлення ремонтного затвора його слід оглянути для визначення правильності встановлення.

7.6. Правильне і безпечне встановлення затвора підтверджується актом.

7.7. У процесі водовідливу, коли збільшується напір на ремонтні ворота, необхідно постійно спостерігати за станом воріт і їх ущільнень.

7.8. У разі виникнення небезпеки водовідлив слід припинити і вжити необхідних заходів для усунення несправностей.

7.9. Після закінчення відкачування води з камери шлюзу для безпечного спуску працівників на ремонтні ворота і в камеру шлюзу повинні бути змонтовані надійні сходи або сходні шириною не менше 1000 мм з поручнями з обох боків на висоті 1100 мм.

7.10. Під час виконання робіт на ремонтному затворі в разі необхідності сходи слід чистити від снігу і льоду, посипати піском.

7.11. Протягом усього періоду, коли камера шлюзу перебуває в осушеному стані, необхідно слідкувати за станом воріт і затворів.

7.12. Якщо в стінах камери шлюзу немає стаціонарних драбин, підвішують справні і перевірені штормтрапи.

7.13. Переходи над галереями, колодязями, водоприймальними пристроями повинні бути перекриті трапами.

Спуски в галереї, ніші воріт, затворів обладнують сходнями.

7.14. У зимовий період для безпечного виконання робіт біля стін камери і голів шлюзу льодовий пояс необхідно видаляти.

7.15. У деяких випадках допускається встановлення захисних козирків, здатних витримувати ударне навантаження у разі обрушення льодового пояса.

7.16. Приямки колодязів насосів відкачування повинні бути огороджені.

8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ СУДНОПЛАВНОЇ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ

8.1. Загальні вимоги безпеки

8.1.1. У приміщеннях механізмів повинен бути повний комплект справних інструментів відповідно до затвердженого переліку, розташованих на спеціальних інструментальних дошках.

8.1.2. Пересувні механізми під час роботи повинні бути встановлені на опорні башмаки і загальмовані.

8.1.3. Частини механізмів, що рухаються й обертаються (ланцюги, вали, сполучні муфти, відкриті зубчасті передачі тощо), повинні бути надійно огороджені.

Рухомі частини, які повинні бути закритими, фарбують в червоний колір.

8.1.4. Конструкція огороджень повинна виключати можливість зняття їх без допомоги інструменту.

8.1.5. На огородженнях повинні бути передбачені ручки, скоби й інші пристосування для зручного знімання або встановлення.

8.1.6. Під час виконання ремонтних робіт на СГТС для підіймання і перенесення вузлів і деталей механізмів застосовуються вантажопідіймальні крани, кран-балки, талі та інші пристосування.

Усі вантажопідіймальні машини і пристрої, що застосовуються під час ремонту, експлуатуються відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

8.1.7. Для безпечних умов роботи механізми воріт і затворів шлюзу повинні бути обладнані:

гальмовими пристроями для негайної зупинки механізмів у будь-якому положенні воріт або затворів;

покажчиками положення воріт і затворів;

пристроями для захисту механізмів від перевантаження;

пристроями, що контролюють ослаблення тягових органів (ланцюгів, канатів);

стопорними пристроями для ремонту електродвигунів і вузлів підйомно-опускних механізмів;

блокуваннями, що виключають можливість вмикання електроприводів при застопорених механізмах або ввімкнутих ручних приводах.

8.1.8. Механізми з ручними приводами обладнують пристосуваннями, які не допускають зворотного обертання рукоятки.

8.1.9. Гідравлічні механізми (гідропідйомники, гідроштовхачі) повинні бути обладнані:

покажчиками положення воріт, затворів;

захисними пристроями, що виключають рух поршня у разі зависання затвора.

8.1.10. Обладнання керування механізмами повинно бути розташоване в зручних для обслуговування місцях, обладнане пристроями, що виключають можливість випадкового або самовільного їх вмикання під дією вібрації.

8.1.11. Виступаючі частини механізмів не повинні мати гострих кутів; краї зовнішніх граней повинні бути округлені або притуплені.

8.1.12. Відстань між виступаючими частинами механізмів і внутрішніми поверхнями стін приміщень, де потрібен прохід для обслуговування, повинна бути не менше 1000 мм.

8.1.13. Затвори і ворота СГТС повинні бути обладнані стаціонарними драбинами та переходами, що забезпечують безпечні умови під час ремонту, огляду й обслуговування, і стаціонарними вантажозахватними пристроями для утримання затворів воріт у ремонтних положеннях, коли демонтовані тягові органи.

8.1.14. Містки і переходи на конструкціях воріт шлюзу повинні мати огородження з поручнями висотою 1100 мм і додатковою смугою посередині.

З боку настилу містка повинна бути суцільна зашивка з бортових дощок висотою не менше 200 мм.

8.1.15. Ремонт підводних частин механічного обладнання виконується водолазами відповідно до вимог РД 31.84.01-90.

8.1.16. Не дозволяється проведення ремонтних робіт у безпосередній близькості від механізмів, які працюють, та над ними без належного їх огородження.

8.1.17. Стаціонарні огородження після закінчення ремонту механізмів повинні бути встановлені на місце.

8.1.18. Під час переміщення підйомно-опускних воріт і затворів не дозволяється перебувати на них.

8.1.19. Під час огляду металоконструкцій затворів і воріт на висоті понад 2,5 м над водою, а також огляду і чищення пластинчастих ланцюгів на висоті працівник повинен застосовувати запобіжний пояс із страхувальним кінцем, закріпленим за спинну частину пояса.

8.2. Вимоги безпеки під час обслуговування та ремонту гідравлічних приводних механізмів

8.2.1. Експлуатують і випробують гідропривід, дотримуючись вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

8.2.2. Вентилі і засувки на трубопроводах гідроприводу повинні мати покажчики положення (стрілки, написи: "Відкрито", "Закрито").

8.2.3. Для захисту від перевантажень на трубопроводі нагнітання гідроприводу встановлюють запобіжні клапани.

8.2.4. Вимірювальні прилади розташовуються в зручних для огляду місцях і захищаються від ушкоджень і забруднення.

8.2.5. На шкалі або корпусі манометра червоною рискою позначається найбільший допустимий тиск для гідроприводу.

8.2.6. Не дозволяється зливати рідину з трубопроводу, що веде до манометра.

8.2.7. Трубопроводи розташовуються так, щоб забезпечити вільний доступ до них для огляду і контролю стану трубопроводів.

8.2.8. З'єднувальні муфти електродвигунів та інші відкриті рухомі частини, що розміщуються на висоті менше 2 м, огороджують.

8.2.9. Демонтаж і монтаж гідроприводу під час ремонту проводяться відповідно до розробленої технології.

8.2.10. Для забезпечення безпеки працівників перед демонтажем гідроприводу необхідно:

вимкнути електричне живлення, повісити таблички "Не вмикати! Працюють люди" і вжити заходів, що виключають можливість його випадкового вмикання;

зняти тиск у системі гідроприводу, злити робочу рідину.

8.2.11. Зварювальні роботи на трубопроводах, призначених для роботи під тиском, повинні виконувати зварники відповідно до вимог РД 9823-80 "Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности" (зі змінами).

8.2.12. Не дозволяються зварювальні роботи на приєднаних до гідроприводу трубопроводах.

8.2.13. Не допускаються скручування і злам гнучких трубопроводів.

8.2.14. Вузли гідроприводу, що працюють під тиском, періодично випробовують на міцність і герметичність.

8.2.15. Для забезпечення безпеки перед пробним пуском і початком випробувань гідравлічного привода необхідно:

вивісити попереджувальний плакат "Увага! Випробування!";

звільнити місце біля гідроприводу від інструментів, пристосувань, сторонніх предметів і обтирального матеріалу;

перевірити затягування болтів, гвинтів, гайок, відрегулювати елементи гідроприводу;

залити в ємкість робочу рідину;

перевірити дію всіх блокувань привода;

перевірити наявність усіх передбачених огороджень і надійність їх закріплення;

установити необхідні контрольні прилади;

попередити персонал про пуск гідроприводу.

8.2.16. Під час пробного пуску необхідно:

перевірити правильність напрямку обертання вала приводного електродвигуна;

переконатися в тому, що зливна магістраль має вільний злив;

заповнити гідросистему і видалити з неї повітря;

відрегулювати гідропривід на необхідний режим роботи.

8.2.17. Не дозволяється випускати повітря із системи через з'єднання трубопроводів і через інші елементи гідроприводу, не призначені для цього.

8.2.18. Не дозволяється працівникам перебувати біля трубопроводу з високим тиском під час випробувань і пробного пуску гідроприводу.

8.2.19. Не дозволяється підтягувати болти, гайки й інші з'єднання під час роботи гідроприводу, а також здійснювати його пуск без необхідної кількості робочої рідини в резервуарі.

8.2.20. Не дозволяється експлуатувати гідропривід, коли зняті або несправні огородження, вимірювальні прилади і сигнальні пристрої.

8.2.21. Не дозволяється експлуатувати гідропривід в режимах із параметрами, що перевищують значення, встановлені інструкцією з монтажу й експлуатації.

8.2.22. Пристрої гідроприводу після регулювання необхідно опломбувати. Перелік пристроїв, що підлягають пломбуванню, повинен бути вказаний в інструкції з експлуатації.

8.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на двостулкових воротах

8.3.1. Під час виконання робіт на підводних елементах двостулкових воріт (огляд і ремонт ущільнень, заміна підводних тягових канатів, перевірка п'ятових пристроїв, закладних частин, опорних і упорних подушок тощо) ворота повинні бути надійно закріплені.

Водолазні роботи на підводних елементах двостулкових воріт виконуються з дотриманням вимог РД 31.84.01-90.

8.3.2. Не дозволяється працівникам перебувати на стулках воріт під час їх піднімання та опускання.

8.3.3. Небезпечна зона повинна бути огороджена і мати площу в два рази більшу площі стулки.

8.3.4. Механізми й обладнання не слід зосереджувати в зоні проведення ремонтних робіт у камері шлюзу.

8.3.5. Стулки воріт для огляду і ремонту п'ятового пристрою піднімають за допомогою гідравлічних домкратів з дотриманням правил безпечної роботи з інструментом та пристроями.

За умови дворазового запасу загальної вантажопідйомності повинно бути не менше чотирьох домкратів.

8.3.6. Домкрати встановлюють під спеціально посиленими вузлами воріт біля діафрагм на ретельно підготовлену основу.

У разі великої відстані від нижнього ригеля воріт до днища шафової частини повинні бути встановлені стаціонарні залізобетонні опори.

8.3.7. На кожному домкраті для контролю навантаження слід встановити манометр.

8.3.8. Для зручності закріплення стулок воріт і зменшення впливу на них вітрового навантаження під час підіймання вони повинні бути в положенні, близькому до відкритого, тобто в шафових нішах голови шлюзу.

8.3.9. Піддомкратні і наддомкратні балки, дерев'яні шпали і конструкції з них, а також інші деталі й пристосування, що застосовуються під час підіймання стулок, повинні бути розраховані на міцність і стійкість.

8.3.10. У зимовий період перед початком піднімання воріт перехідний місток і ригелі повинні бути очищені від снігу, намерзлого льоду тощо. У процесі роботи необхідно до початку робочого дня видаляти намерзання льоду та бурульки з воріт.

8.3.11. Не дозволяється одночасне виконання ремонтних робіт на воротах і затворах у двох місцях на одній вертикалі без обладнання необхідних захисних огороджень.

8.4. Вимоги безпеки під час виконання робіт на плавучих римах

8.4.1. Під час виймання і встановлення плавучих римів на місце необхідно дотримуватися вимог правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

8.4.2. Плавучі рими ремонтують, як правило, вийнявши їх із ніш на площадку камери шлюзу.

8.4.3. Рими на місці ремонту встановлюють на дерев'яні підставки (підмостки), що унеможливлюють їх переміщення.

8.4.4. Роботи на плавучих римах без їх виймання виконують за нарядом із підвісних люльок або риштувань щонайменше два працівники; рими, вийняті із ніш на площадку камери шлюзу, ремонтують за спеціальним розпорядженням.

8.4.5. Не дозволяється виконувати ремонтні роботи на плавучих римах під час руху римів при наповненні та спорожненні камери.

9. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СУДНОПЛАВНОЇ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ

9.1. Вимоги безпеки під час обслуговування електрообладнання

9.1.1. Обслуговування електрообладнання на СГТС (РГС) необхідно проводити відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533, Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.97 N 257, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.01.98 за N 11/2451 (зі змінами) (далі - Правила безпечної експлуатації електроустановок), і правил будови електроустановок та електрообладнання спеціальних установок.

9.1.2. Під час обслуговування електрообладнання працівники повинні користуватися захисними засобами, які застосовують відповідно до правил експлуатації електрозахисних засобів.

9.2. Вимоги безпеки під час обслуговування світлофорної сигналізації і стопових вогнів

9.2.1. Заміняють і встановлюють світлофорні щогли за допомогою механізмів або пристосувань, які виключають падіння щогли.

9.2.2. Робота на світлофорах допускається з приставних драбин (стрем'янок) не менше ніж двома працівниками, один з яких чергує внизу біля драбини. Обидва працівники повинні мати не нижче III групи з електробезпеки.

9.2.3. Під час установлення і зняття світлофорних щогл керівник робіт повинен слідкувати за дотриманням таких вимог безпеки:

під час піднімання щогл роботи в ямі або на фундаменті не проводяться;

під час виконання робіт на встановленій щоглі працівники користуються запобіжними поясами;

працівники не повинні підніматися на щоглу під час грози та вітру силою понад п'ять балів;

працівники не повинні перебувати під щоглою під час виконання робіт на щоглі.

9.2.4. Заміну ламп і дрібний ремонт без заміни обладнання світлофорів необхідно виконувати в період між шлюзуваннями за умови відключеного живлення кіл світлофорної сигналізації.

9.2.5. Ремонтні роботи на стопових вогнях виконують не менше ніж два працівники, один із яких повинен мати не нижче IV групи з електробезпеки. Після закінчення робіт перевіряють справність пристрою блокування і замків.

Не дозволяється включати стопові вогні без блокування, справних замків і в разі відсутності постійних попереджувальних плакатів на кришці.

9.3. Вимоги безпеки під час обслуговування безконтактних пристроїв

9.3.1. Профілактичні та ремонтні роботи на тиристорних станціях керування, безконтактних пускорегулювальних пристроях, керувальних електронно-обчислювальних машинах і фотоблокуваннях виконуються за розпорядженням керівника робіт або під час поточної експлуатації з записом про це у журналі.

9.3.2. У робочому режимі всі пристрої повинні бути закриті знімними кожухами, а двері приміщення - замкнені.

9.3.3. Замінюють і знімають блоки тиристорних станцій керування за розпорядженням керівника робіт не менше ніж два працівники, один із яких повинен мати не нижче IV групи з електробезпеки.

9.3.4. Не дозволяється без зняття напруги перевіряти монтаж пускорегулювальних пристроїв, керувальних електронно-обчислювальних машин, фотоблокувань, знімати захисні кожухи.

9.3.5. Виконувати роботи на блоках тиристорних станцій керування, безконтактних пускачах і пускорегулювальних пристроях дозволяється тільки за наявності видимого розриву в силових колах або заземлення струмовідних частин на час проведення робіт.

9.3.6. Каркаси всіх безконтактних апаратів і металеві кожухи повинні бути заземлені.

9.3.7. Напругу на окремих частинах станцій керування, керувальних електронно-обчислювальних машин, пускорегулювальних пристроїв, безконтактних пускачів вимірюють приладами, забезпеченими спеціальними щупами з ізолюючими ручками.

9.3.8. Прилади розташовують таким чином, щоб при знятті з них показань виключалася можливість наблизитися до частин, що перебувають під напругою, ближче ніж на 0,5 м.

10. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТРУМЕНТУ, РЕМОНТНОГО І ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИСТРОЇВ

10.1. Виконувати роботи на СГТС (РГС) із застосуванням інструменту та пристроїв (ельборового, абразивного, ручного електричного, слюсарно-ковальського, пневматичного інструменту, вантажозахватних органів і пристроїв тощо) і верстатного обладнання слід з дотриманням вимог безпечної роботи з інструментом та пристроями.

10.2. Під час виконання робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів необхідно дотримуватися правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

10.3. Запобіжні пояси, які застосовуються під час виконання робіт на висоті, повинні відповідати правилам експлуатації електрозахисних засобів і ГОСТ 12.4.089-86 "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия".

11. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВОГНЕВИХ РОБІТ

11.1. Для безпечного виконання вогневих робіт (електро- та газозварювання, гасорізання, паяння тощо) необхідно дотримуватися вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок.

11.2. До електрозварювальних, газозварювальних та інших вогневих робіт можуть бути допущені особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, передбачене вимогами Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.04.96 N 61, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.05.96 за N 262/1287.

Завантажити