НПАОП 0.00-5.29-04Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

Додаток 4

до п. 2.2 Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами 

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКОВАННЯ,

дозволи на експлуатацію яких видають територіальні органи Держнаглядохоронпраці України

(Витяг з Додатка 2 до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. N 1631)

N з/п 

Назва об'єкта 

N позиції додатка 2 до Порядку видачі дозволів 

1. Об'єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна чи декілька небезпечних речовин у кількості, що дорівнює чи перевищує нормативно встановлені порогові маси (окрім об'єктів 1 класу небезпеки відповідно до постанови КМУ від 11.07.2002 р. N 956).  

Об'єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються або зберігаються самозаймисті та легкозаймисті тверді речовини та матеріали у кількості, що дорівнює чи перевищує нормативно встановлені порогові маси.  

Об'єкти, на яких утворюється горючий пил або волокно, здатні вибухати, самозайматися, займатися від джерела запалювання з подальшим поширенням горіння після його усунення.  

Об'єкти, на яких виробляють розплави чорних і кольорових металів та сплави на основі цих розплавів.  

Обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання природним і зрідженим газом, споруди на них та газокористувальне обладнання.  

13 

Парові і водогрійні котли, в тому числі содорегенераційні та ті, що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями.  

15 

Посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа.  

16 

Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115° C.  

17 

Підіймальні споруди.  

18 

10 

Електроустановки та електрообладнання.  

19 

11 

Обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості, ливарне обладнання.  

20 

12 

Атракціони стаціонарні та пересувні.  

22 

13 

Технологічні транспортні засоби.  

23 

14 

Зварювальне обладнання, устатковання для газополум'яної і лазерної обробки металів, термічного напилювання.  

24 

15 

Ковальсько-пресове обладнання.  

25 

16 

Обладнання основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої, текстильної промисловості, целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.  

26 

17 

Обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини (окрім технологічного обладнання в хімічних, нафтохімічних та нафтогазонебезпечних виробництвах).  

27 

Додаток 5

до пункту 3.3 Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами 

Зразок оформлення пропозицій галузевого управління

Додаток 5 скасовано 

(згідно з наказом Державного департаменту промислової безпеки,

охорони праці та гірничого нагляду

від 7 березня 2006 року N 43,

у зв'язку з цим додатки 6, 7 та 8 вважати додатками 5, 6 та 7)

Додаток 5

до пункту 3.8 Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами 

ЖУРНАЛ

реєстрації виданих дозволів

N з/п 

N дозволу 

Дата видачі 

N

висновку експертизи 

Заявник (кому видано дозвіл) 

Прізвище особи, яка отримала дозвіл 

Підпис

отримувача 

Додаток 6

до пунктів 3.9 та 4.4 Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами 

РЕЄСТР

дозволів, виданих Держнаглядохоронпраці України у ____ році

N дозволу

Назва підприємства, організації, закладу 

Види робіт або експлуатація об'єктів, на які виданий дозвіл 

Дата видачі дозволу 

Термін

дії

дозволу 

Орган

Держнаглядохоронпраці

(назва, код) 

Додаток 7

до пункту 4.6 Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами 

КОДУВАННЯ ДОЗВОЛІВ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ

Дозволи, що видаються в системі Держнаглядохоронпраці України, повинні кодуватися відповідно до таких структурних схем:

Коди органів Держнаглядохоронпраці

30 Центральний апарат Держнаглядохоронпраці

26 територіальне управління Івано-Франківської області

05 територіальне управління Вінницької області

07 територіальне управління Волинської області

12 територіальне управління Дніпропетровської області

14 територіальне управління Донецької області

18 територіальне управління Житомирської області

21 територіальне управління Закарпатської області

23 територіальне управління Запорізької області

35 територіальне управління Кіровоградської області  

32 територіальне управління Київської області і м. Києва

09 територіальне управління Луганської області

46 територіальне управління Львівської області

48 територіальне управління Миколаївської області

51 територіальне управління Одеської області

53 територіальне управління Полтавської області

56 територіальне управління Рівненської області

43 територіальне управління в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі

59 територіальне управління Сумської області

61 територіальне управління Тернопільської області

63 територіальне управління Харківської області

65 територіальне управління Херсонської області

68 територіальне управління Хмельницької області

71 територіальне управління Черкаської області

74 територіальне управління Чернігівської області

77 територіальне управління Чернівецької області.

____________

5


Завантажити