НПАОП 0.00-3.09-05(Попередня редакція) Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

 

Додаток 2
до пункту 1.5 Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі ___________________________ 

Типова форма № МШ-7 

Підприємство, організація
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

___________________________ 

Код УКУД ___________________________ 

 
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИДАЧІ 
(ПОВЕРНЕННЯ)
СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ,
СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА
ЗАПОБІЖНИХ ПРИСТРОЇВ 

Номер доку-
мента 

Місяць, рік 

Код виду опера-
ції 

Цех, відділ, дільниця 

  

  

  

  

Поряд-
ковий номер 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Табельний номер 

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та запобіжні пристрої 

Одиниця виміру 

Кіль-
кість 

Дата
над-
ход-
жен-
ня в
експ-
луа-
та-
цію 

Строк служ-
би 

Підпис в одер-
жанні (повер-
ненні) 

най-
ме-
ну-
ван-
ня 

но-
менк-
латур-
ний номер 

код 

най-
ме-
ну-
ван-
ня 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Матеріально відповідальна особа

Друкувати із зворотом без заголовної частини. Підпис друкувати на звороті

Формат А4

 

Додаток 3
до пункту 1.5 Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі Лицьовий бік особової картки

___________________________________
Підприємство, організація 


  


ОСОБОВА КАРТКА ОБЛІКУ
СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ,
СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ
ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ 

№ 

Прізвище _______________________________
Ім'я _____________ по батькові ____________
Табельний № ___________________________
Цех, дільниця ___________________________
Професія
________________________________________
Дата прийняття на роботу _________________ 


Стать ______________________
Зріст _______________________
Розмір:
Одягу ______________________
Взуття ______________________
Головного убору _____________ Передбачено за затвердженими нормами

Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 

Параграф норм 

Одиниця виміру 

Кількість 

Строк носіння 

Позначення захисних властивостей, тип, марка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начальник цеху (дільниці) _________________________

Керівник служби охорони праці ____________________

Ст. бухгалтер (бухгалтер) __________________________

Зворотний бік особової картки

Видача і повернення спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

Наймену-
вання спеціаль-
ного одягу, спеціаль-
ного взуття та інших ЗІЗ 

Код (номен-
клатур-
ний №) 

Видано 

Повернуто 

 

 

дата 

кіль-
кість 

% при-
датності 

розписка в одержанні 

дата 

кіль-
кість 

% при-
датності 

розписка про повернення 

розписка комір-
ника в одержанні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________

 

*При роботі в зоні впливу високовольтних ліній електропередач напругою 110 - 750 кВ частотою 50 Гц видається індивідуальний екрануючий спеціальний одяг комплекту ЕП-О.

*Тільки для взуття з полімерних матеріалів.

* *Тільки для шкіряного взуття.

29


Завантажити