НПАОП 0.00-3.09-05(Попередня редакція) Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 1 листопада 2004 року № 241

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2004 р. за № 1663/10262

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

  від 2 жовтня 2007 року № 234

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 № 29, постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 № 952 "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки"НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі (далі - Норми), що додаються.

2. Управлінню організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду (Бабійчук В. М.) подати Норми на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням Норм.

5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М. В.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

6. З набранням чинності Норм уважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий электроэнергетической промышленности", затверджені постановою Держкомпраці СРСР і президії ВЦРПС від 24.06.80 № 180/7-П, доповнені і змінені постановою цих органів від 21.08.85 № 289/П-8.

7. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр" Держнаглядохоронпраці України (Баженов О. К.) забезпечити:

видання і розповсюдження Норм;

вивчення Норм посадовими особами органів Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій і підприємств електроенергетичної галузі під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

8. Загальному відділу (Дєньгін А. П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.

9. Головному редактору журналу "Охорона праці" (Яковенко М. Г.) опублікувати цей наказ в черговому номері журналу.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Плетньова В. А.

 

Голова Комітету 

С. Сторчак  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 1 листопада 2004 р. № 241

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2004 р. за № 1663/10262 
1.1 Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки" від 08.08.2001 № 952, зведеного Плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2004 рік, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.03.2004 № 77.

1.2 Ці Норми поширюються на організації та підприємства (незалежно від форм власності та підпорядкування), що виконують підрядним або господарським способом роботи з експлуатації, ремонту, наладки електростанцій, теплових та електричних мереж, обслуговування споживачів.

1.3 Ці Норми розроблено для професій працівників підприємств електроенергетичної галузі, перелік яких повністю відповідає Національному класифікатору ДК 003:2005 "Класифікатор професій", затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375, з урахуванням змін і доповнень до нього. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) у залежності від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" (додаток 1).

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 02.10.2007 р. № 234)

1.4 Крім цих Норм працівники організацій і підприємств електроенергетичної галузі, які виконують роботи, що відносяться до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 № 47/П-2, із змінами, а також згідно з чинними Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки.

1.5 Порядок забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 № 170 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 (далі - ДНАОП 0.00-4.26-96). Згідно із цим Положенням власник або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинних нормативних актів (додатки 2, 3). Діелектричні засоби захисту видаються працівникам лише у разі, якщо вони пройшли випробування згідно з нормами та у відповідні строки.

1.6 Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони праці організацій і підприємств.

1.7 Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки - уповноважена найманими працівниками особа.

1.8 При постійній роботі у населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до законодавства України, терміни носіння зимового спеціального одягу та спеціального взуття зменшуються на 12 місяців.


з/п 

Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2005

Професійна назва роботи 

Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 

Термін носіння (місяці) 

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1. 

2111.2
 
 
 
2145.2 

Інженер з управління блоком атомної станції. Інженер з управління реактором атомної станції
Інженер з управління турбіною атомної станції 

Костюм бавовняний
Напівкомбінезон із сорочкою (блузкою)
Черевики шкіряні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на утепленій підкладці 

18
12
 
12
 
36 

Ми
Ми
 
Мп
 
Тн 

2. 

2146.2
 
 
8154.1 

Інженер-технолог з водоочищення атомної станції
Апаратник блочної знесолювальної установки атомної електростанції 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Ковпак бавовняний
Окуляри захисні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на утепленій підкладці
Штани бавовняні на утепленій підкладці  

12
чер.
12
3
1
6
до зн.
 
36
 
36 

Ми
В
В
Ву
Ми
Ми
Зп
 
Тн
 
Тн 

3. 

8161.2 

Оператор спецводоочищення 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Ковпак бавовняний
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на утепленій підкладці
Штани бавовняні на утепленій підкладці  

12
чер.
12
3
1
6
 
36
 
36 

Ми
В
В
Ву
Ми
Ми
 
Тн
 
Тн 

4. 

7233.1 

Слюсар з ремонту реакторно-турбінного обладнання 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові
Окуляри захисні
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на утепленій підкладці  

12
12
1
чер.
до зн.
до зн.
 
 
36 

Ми
Мп
Мп
В
Зп
ПШН-Б
 
 
Тн 

5. 

8161.1 

Машиніст блочного щита керування агрегатами (парогенератор-турбіна) 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на утепленій підкладці  

12
12
1
до зн.
 
 
36 

Ми
Мп
Ми
ПШН-Б
 
 
Тн 

6. 

8163.3 

Машиніст берегових насосних станцій 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
На вологих роботах додатково:
Костюм прогумований
Шолом під каску
Чоботи гумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на утепленій підкладці
Штани бавовняні на утепленій підкладці  

12
12
6
1
 
 
6
12
12
 
36
 
36 

Ми
Мп
Ву
Ми
 
 
Вн
 
В
 
Тн
 
Тн 

7. 

2149.2
 
 
 
 
2143.2
 
 
 
 
2144.2 

Інженер з експлуатації устаткування атомної станції; інженер з розрахунків та режимів (атомні реактори)
Інженер з ремонту і налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції
Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювання атомної електростанції 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на утепленій підкладці 

12
12
1
до зн.
 
36 

Ми
Мп
Мп
ПШН-Б
 
Тн 

Роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань

1 

2 

3 

5 

6 

1. 

8322.2 

Водій автотранспортних засобів
(спецавтомобіля, при одночасному виконанні обов'язків дозиметриста) 

Комбінезон бавовняний
Білизна натільна
Рушник
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рукавички гумові
Черевики
Чоботи гумові
Комбінезон пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний
Водію автомобіля, зайнятому водінням спецмашини з неопалюваною кабіною, узимку додатково:
Куртка бавовняна на утепленій підкладці
Штани бавовняні на утепленій підкладці  

6
6
1
6
1
6
6
12
чер.
чер.
до зн.
 
 
 
 
36
 
36 

Рз
Рз
 
Рз
Рз
Рз, Вн
Рз
Рз, Вн
Ри
Ри
 
 
 
 
 
Тн
 
Тн 

2. 

 
 
 
 
7242.1 

Працівники, безпосередньо зайняті на переносних установках для гамма-дефектоскопії
Дефектоскопіст
рентгено-гаммаграфування 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці бавовняні
Ручний захват для ампул
Респіратор пилозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій підкладці
Штани бавовняні на
утепленій підкладці 

12
6
12
3
до зн.
до зн.
 
 
36
 
36 

Рз
Рз
Рз
Рз
 
 
 
 
Тн
 
Тн 

3.
 

 
 
 
 
7242.1
 
7243.2 

Працівники, безпосередньо зайняті на стаціонарних установках для рентгено-
та гаммадефектоскопії Дефектоскопіст
рентгено-гаммаграфування
Лаборант рентгено-
спектрального аналізу 

Халат бавовняний
Берет бавовняний
Рукавиці бавовняні
Ручний захват для ампул
Респіратор пилозахисний 

12
12
3
до зн.
до зн. 

Рз
Рз
Рз 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8121.2
 
7241.1
8159.1
7241.1
 
 
2149.2
2111.2
2113.2
7243.1
8290.3 

Працівники, безпосередньо зайняті
виконанням лабораторних або промислових робіт із застосуванням відкритих радіоактивних
речовин загальною активністю до 10 мілікюрі і більше
Лаборант спектрального аналізу
Лаборант-радіометрист
Лаборант хімічного аналізу
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
Інженер-технолог
Інженер-радіолог
Інженер-радіохімік
Дозиметрист
Пробовідбірник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Напівкомбінезон пластикатовий
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Рукавички гумові
Черевики
Чоботи гумові
Респіратор пилозахисний 

3
6
3
1
1
чер.
 
чер.
чер.
6
12
чер.
до зн. 

Рз
Рз
Рз
Рз
 
Ри
 
Ри
Ри
Рз, Вн
Рз
Рз, Вн 

5. 

 
 
 
 
 
 
7233.2
 
 
 
7134.2
7233.1
1222.2 

Працівники,
безпосередньо зайняті ремонтом забрудненого радіоактивними речовинами
устаткування витяжних шаф, боксів, спецвентиляції
Слюсар з ремонту та обслуговування
систем вентиляції та кондиціювання
Ізолювальник з термоізоляції
Слюсар-ремонтник
Майстер 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Чоботи гумові або
Черевики
Рукавички гумові
Напівкомбінезон пластикатовий
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний 

3
6
3
1
1
3
6
6
чер.
 
чер.
чер.
до зн. 

Рз
Рз
Рз
Рз
 
Рз, Вн
Рз
Рз, Вн
Ри
 
Ри
Ри 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
7231
 
7136.2
 
 
1222.2 

Працівники,
безпосередньо зайняті
ремонтом забрудненого радіоактивними речовинами
обладнання спецканалізації, а також безпосередньо зайняті на аварійних роботах
Слюсар аварійно-
відновлювальних робіт
Монтажник
санітарно-технічного устаткування
Майстер 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Чоботи гумові або
Черевики
Рукавички гумові
Напівкомбінезон пластикатовий
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний 

3
6
3
1
1
3
6
6
чер.
 
чер.
чер.
до зн. 

Рз
Рз
Рз
Рз
 
Рз, Вн
Рз
Рз, Вн
Ри
 
Ри
Ри 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
2149.2
7233.1
8161.2
 
 
3152
1222.2 

Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань на ядерних реакторах, спецскладах
Інженер-технолог
Слюсар-ремонтник
Оператор транспортно-технологічного устаткування
Інженер-інспектор
Майстер 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
Черевики
Чоботи гумові
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний 

6
6
3
1
1
чер.
6
12
чер.
чер.
чер.
до зн. 

Рз
Рз
Рз
Рз
 
Рз
Рз, Вн
Рз
Рз, Вн
Ри
Ри 

8. 

 
 
 
 
 
 
2111.2
7243.1
3111 

Працівники
дозиметричних служб, зайняті на роботах з радіоактивними
речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань
Інженер-радіолог
Дозиметрист
Технік-дозиметрист 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
Чоботи гумові
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний 

6
6
3
1
1
чер.
6
чер.
чер.
чер.
до зн. 

Рз
Рз
Рз
Рз
 
Рз
Рз, Вн
Рз, Вн
Ри
Ри 

9. 

 
 
 
 
7241.1
 
 
 
7241.2
 
 
 
7241.1
 
 
 
7241.1
 
 
 
8161.2 

Працівники, безпосередньо зайняті обслуговуванням обладнання в зоні, що контролюється
Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій
Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій
Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв
Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики
Оператор реакторного відділення 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Чоботи гумові або
Черевики
Рукавички гумові
Напівкомбінезон пластикатовий
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний 

3
6
3
1
1
3
6
6
чер.
 
чер.
чер.
до зн. 

Рз
Рз
Рз
Рз
 
Рз, Вн
Рз
Рз, Вн
Ри
 
Ри
Ри 

10. 

 
8154.2
1222.2
8264.2
8264.2
 
7136.2
7233.1
9133 

Працівники спецпралень
Дезактиваторник
Майстер
Оператор пральних машин
Машиніст із прання та ремонту спецодягу
Слюсар-сантехнік
Слюсар-ремонтник
Комплектувальник білизни 

Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Рушник
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний 

6
6
1
1
3
6
чер.
чер.
до зн. 

Рз
Рз
Рз
 
Рз, Вн
Рз, Вн
Ри
Ри 

11. 

 
 
 
2149.2
8159.2
 
1222.2 

Працівники, зайняті переробкою та похованням радіоактивних речовин
Інженер-технолог
Переробник радіоактивних відходів
Майстер (переробка та поховання радіоактивного брухту) 

Комбінезон бавовняний
Білизна натільна
Рушник
Шкарпетки бавовняні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Пневмокостюм Лг або
Комбінезон пластикатовий
Респіратор пилозахисний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утепленій підкладці
Штани бавовняні на утепленій підкладці
Чоботи утеплені
Шапка зимова 

6
6
1
1
6
3
чер.
6
чер.
 
до зн.
 
 
36
 
36
 
48
36 

Рз
Рз
 
Рз
Рз
Рз
Рз, Вн
Рз, Вн
Ри
 
 
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн20
Тн 

12. 

4190
8333.2
9411 

Табельник
Ліфтер
Комірник, зайнятий у цеховій коморі, усі працівники у виробничих приміщеннях з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань  

Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки
Галоші гумові
Респіратор пилозахисний 

12
12
12
чер.
до зн. 

Рз
Рз
Рз
Рз, Вн 

13. 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень, постійно зайнятий прибиранням приміщень, в яких проводиться робота з радіоактивними речовинами поза залежності від загальної активності 

Халат бавовняний
Рушник
Черевики
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Фартух пластикатовий
Нарукавники пластикатові
Респіратор пилозахисний 

6
1
12
12
6
чер.
чер.
до зн. 

Рз
 
Рз
Рз, Вн
Рз, Вн
Ри
Ри 

(таблиця розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 02.10.2007 р. № 234)

2.1.1 При роботі в мокрому ґрунті і воді видаються додатково:чоботи гумовіабогалоші гумові - чергові, якщо вони не передбачені цими Нормами.

2.1.2 Весьспеціальний одяг, передбачений для роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань,виносити з підприємства не дозволяється.

Завантажити